Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

61002 Харків, вул. Артема, 43, тел. 700 42 19

61002 Харків, вул. Артема, 43, тел. 700 42 19

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ

61002 Харків, вул. Артема, 43, тел. 700 - 42 - 19
IНФОРМАЦIЯ ПРО НОВI НАДХОДЖЕННЯ

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ТА ВИХОВАТЕЛІВ
Інформаційно–бібліографічний список
січень-лютий-березень 2014 р.

Педагогіка

Джерело педагогічної майстерності : науково-методичний бюлетень. Вип. 2 : Економічна освіта на уроках з базових дисциплін / Харк. обласний науково-метод. інститут безперевної освіти ; гол. ред. Л. Д. Покроєва ; уклад. Л. М. Пужайчереда. – Х. : ХОНМIБО, 2006. – 144 с.

Киосаки, Роберт Т. Богатый папа. Бедный папа / Р. Т. Киосаки, Ш. Л. Летчер. – Ужгород : Свiт, 2001. – 192 с. – (Best).

Литературно-педагогические Лихановские чтения: 28–29 ноября 2012 года : сборник материалов / Белгор. гос. дет. б-ка А. А. Лиханова ; сост. И. В. Проскурина. – Белгород : Константа, 2013. – 174 с. : фот. цв.

Чародей добра [Электронный ресурс] : к 70-летию со дня рождения А. А. Лиханова. – Электрон. дан. – [б. м.] : [б. и.], 2005. – 1 эл. опт. диск.

***

Зязюн І. Історичні витоки психологічної педагогіки / І. Зязюн // Рідна шк. – 2013. – № 11. – С. 3 – 12.

Директору

Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності : накази / С. Копач, І. Корсун, Р. Сидоренко та ін. – К. : Ред. газ. з упр. освітою, 2013. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

***

Гавриш І. Інноваційні освітні проекти – кроки до світових стандартів освіти (науково-педагогічний проект "Інтелект України") / І. Гавриш, С. Кириленко // Рідна шк. – 2013. – № 10. – С. 3 – 8.

Крикун А. Психолого-педагогічні умови реалізації компетентнісного підходу в сучасній інклюзивіній освіті / А. Крикун // Рідна шк. – 2013. – № 11. – С. 77 – 80.

Методисту

Портфоліо методиста. – К. : Шкільний світ, 2013. – 118 с. – (Сучасна школа України. Бібліотека).

Стасенко, Валентина Григорівна. Здоров'язбережувальні технології / Валентина Стасенко, Валентина Волканова ; [упоряд. Н. Мурашко]. – К. : Шкільний світ, 2013. – 120 с. : табл. – (Шкільний світ. Бібліотека).

***

Доброханська О. Освітнє середовище ЗНЗ як фактор розвитку надпредметних компетентностей учнів / О. Доброханська // Рідна шк. – 2013. – № 11. – С. 56 – 58.

Бех І. Методологічні засади всеукраїнського науково-педагогічного проекту "Інтелект України" / І. Бех // Рідна шк. – 2013. – № 10. – С. 9 – 12.

Гонтаровська Н. Принципи розроблення проекту освітнього середовища навчального закладу як передумова розвитку здібної та обдарованої особистості / Н. Гонтаровська // Рідна шк. – 2013. – № 10. – С. 29 – 33.

Класному керівнику

Денисюк О. Ключові предметні компетентності школяра як засіб формування сучасної особистості / О. Денисюк, І. Казарян, В. Лямічев // Рідна шк. – 2013. – № 11. – С. 59 – 62.

Макєєв С. Використання педагогічних програмних засобів на уроках у проектних класах "Інтелект України" / С. Макєєв // Рідна шк. – 2013. – № 10. – С. 75 – 80.

Ткачова Н. Аксіологічні засади організації навчання здібних і обдарованих учнів / Н. Ткачова, А. Ткачов // Рідна шк. – 2013. – № 10. – С. 14 – 18.

Хайрулліна В. Шляхи реалізації міжпредметних зв'язків на уроках у проектних класах "Інтелект України" / В. Хайрулліна // Рідна шк. – 2013. – № 10. – С. 60 – 68.

Сценарії. Класні години

Чернякова, Наталія Вікторівна. Ціннісне ставлення до праці : виховні заходи 9–11 класи / Н. Чернякова, Н. Чиренко. – К. : Шкільний світ, 2013. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

***

Капецкая Г. А. Конкурсная программа "Юные таланты" / Г. А. Капецкая // Последний звонок. – 2014. – № 2. – С. 6 – 8.

Колеватова Т. К. Праздник последнего звонка в 9–х классах "Чрезвычайное происшествие" / Т. К. Колеватова // Последний звонок. – 2014. – № 2. – С. 11–14.

Куракова Л. В. Праздник последнего звонка "Двенадцать стульев и не только" / Л. В. Куракова // Последний звонок. – 2014. – № 2. – С. 14–15.

Шумилова Н. Н. Праздник последнего звонка "Выпускники–2014. ru" : сценарий / Н. Н. Шумилова // Последний звонок. – 2014. – № 1. – С. 6–11.

Екологія

Котляр, Анатолий Михайлович. Современные проблемы питьевой пресной воды / А. М. Котляр. – Х. : Факт, 2002. – 232 с. : ил.

Микитюк, Олександр Миколайович. Екологія людини : [підруч. для вищ. навч. закл.] / О. М. Микитюк, О. З. Злотін, В. М. Бровдій та ін. – 3-тє вид., випр. і доп. – Х. : ОВС, 2004. – 254 с.

Сценарії

Алейникова Л. П. Устная экологическая газета "Наш мир" / Л. П. Алейникова // ПедСовет. – 2014. – № 2. – С. 13–14.

Лойко А. И. Экологический праздник "День тигра" / А. И. Лойко // ПедСовет. – 2014. – № 2. – С. 11–12.

Математика

Швець, Василь Олександрович. Математичний гурток: старша школа : нерівності та їх доведення / Василь Швець. – К. : Ред. газ. природн.-мат. циклу , 2013. – 111 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу").

Фізика

Беркович Е. Физики и время: портреты ученых в контексте истории / Е. Беркович // Иностранная литература. – 2014. – № 2. – С. 187 – 213.

Астрономія

Пашнина В. М Загадки Вселенной : интеллектуальная игра для старшеклассников / В.М Пашнина // Последний звонок. – 2014. – № 2. – С. 6 – 7.

Хімія

Грабовий А. Модернізація хімічного експерименту в загальноосвітніх навчальних закладах / А. Грабовий // Рідна шк. – 2013. – № 11. – С. 31 – 35.

Географія

Добро пожаловать в Познань! : справочник и путеводитель по городу и Великой Польше. – Познань : Городское издательство, 2006. – 96 с. : ил.

Кремль=The Kremlin : альбом / сост. И. А. Богатская, Ю. Н. Лубченков, А. Б. Тихомирова ; фотограф С. Я. Ястржембский. – М. : Белый город, 2007. – 592 с. : цв. ил.

***

Лемберский П. Сентиментальное путешествие в Северную Калифорнию / П. Лемберский // Новый мир. – 2014. – № 2. – С. 162 – 166.

Панченко В. Мойсевка, "украинский Версаль" : [село в Драбовском районе Черкасской области Украины] / В. Панченко // День. – 2014. – № 7. – С. 22.

Рига: культурная столица Европы 2014 года // День. – 2014. – № 7. – С. 16.

Біологія

Кольман, Ян. Наглядная биохимия / Я. Кольман, К.-Г. Рем. – М. : Мир, 2000. – 469 с. : ил.

***

Капецкая Г. А. Эрудит-лото "Летающие цветы" : [бабочки] / Г. А. Капецкая, Т. А. Гавриленко // ПедСовет. – 2014. – № 2. – С. 3 – 6 : фот.цв.

Праця

Позашкілля : радіоелектронне конструювання. Спортивно-технічне авіамоделювання / [А. В. Михальчук, Н. Є. Винокур, Р. Г. Пастушок та ін.]. – К. : Шкільний світ, 2013. – 112 с. : іл. – (Шкільний світ. Бібліотека).

Эдвардс, Джонатан. Практическое садоводство / Д. Эдвардс ; гл. ред. С. С. Скляр ; пер. О. Е. Цыганкова. – Х. : Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2006. – 192 с. : ил.

Інформатика

Якима І. І. Посвячення в програмісти / І. І. Якима // Позакласний час. – 2013. – № 23. – С. 14 – 17.

Історія

Доманин А. А. Монгольская империя Чингизидов : Чингисхан и его преемники / Александр Доманин. – М. : Центрполиграф, 2007. – 415 с. : ил. – (Загадки истории).

Кеворкян К. Э. Опасная книга: феномен нацистской пропаганды / К. Э. Кеворкян ; гл. ред. О. В. Ярмак. – Х. : Точка, 2011. – 524 с. : 24 с. ил.

Кокотюха А. А. Леонід Кравчук / Кокотюха Андрій Анатолійович. – К. : Укрвидавполіграфія, 2013. – 119 с.

О героях былых времен: война 1812 года в литературе, живописи и музыке [Электронный ресурс] / Белгор. гос. дет. б-ка А. А. Лиханова. – Электрон. дан. – Белгород, 2013. – 1 эл. опт. диск.

Радзинский Э. С. Николай II: жизнь и смерть / Э. С. Радзинский ; ред. А. Л. Костанян. – М. : Вагриус, 2001. – 512 с. : фот.

Савченко В. А. Нестор Махно / Савченко Віктор Анатолійович. – Х. : ПЕТ, 2013. – 123 с.

Солдатенко В. Ф. Проект "Україна". 1917–1920 рр. Постаті : [зб. біогр. нарисів] / Валерій Солдатенко ; [авт. передм. Д. Табачник]. – Кіровоград : Імекс–ЛТД, 2013. – 511 с. : іл.

***

Сюндюков И. Антонович, которого "невозможно уловить" : [Владимир Антонович – крупнейший украинский историк конца ХIХ века] / И. Сюндюков // День. – 2014. – № 2–3. – С. 11.

Українознавство

Белей Л. О. Ім'я дитини в українській родині / Л. О. Белей ; [худож.-оформ. О. М. Артеменко]. – К. : Далечінь, 2013. – 283 с.

Сценарії

Моя соборна, суверенна : [сценарій до дня Соборності] // Позакласний час. – 2013. – № 23. – С. 10 – 15.

Харківщинознавство

Михайлин, Ігор Леонідович. Нарис історії журналістики Харківської губернії. 1812–1917 / І.Л.Михайлин. – Х. : Колорит, 2007. – 366 с. : іл.

Радиоэкологический паспорт Харьковской области : информ. бюллетень / Мин-во экологии и природных ресурсов Украины. – Х., 2013. – 14 с. : ил.

Безпека життєдіяльності

Безопасный мир : учеб. пособие для учащихся 10–11 кл. / под ред. А. В. Крапивин. – 1-е изд. – Донецк : Центр междунар. безопасности ДонНУ, 2007. – 144 с. : ил.

Мовознавство

Українська мова. Гурткова робота / упоряд. Н. Коржова, Н. Нестеренко, О. Бондаренко. – К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 128 с. : іл., табл. – (Бібліотека ''Шкільного світу'').

***

Герасимчук В. Від літери до цифри: світові нумерації в українських числівниках / В. Герасимчук // Дивослово. – 2013. – № 7. – С. 49 – 54.

Губина С. Г. Викторина "Люби и знай русский язык" / С. Г. Губина // Последний звонок. – 2014. – № 2. – С. 4.

Махінов В. Соціокультурна комунікативно-мовленнєва діяльність на заняттях з іноземної мови / В. Махінов // Рідна шк. – 2013. – № 11. – С. 49 – 51.

Методичні рекомендації щодо вивчення української мови у 2013–2014 навчальному році // Дивослово. – 2013. – № 7. – С. 2–19.

Редько В. Забезпечення наступності іншомовної освіти в системі "старша школа – ВНЗ": зацікавлений погляд на проблему / В. Редько, О. Пасічник // Рідна шк. – 2013. – № 11. – С. 21 – 30.

Рудницька О. Значення мови в житті суспільства : [вступний урок з української мови у 5 класі] / О. Рудницька // Дивослово. – 2013. – № 7. – С. 20–25.

Сценарії

Ляшко О. Н. КВН "Пословица недаром молвится" / О. Н. Ляшко // Последний звонок. – 2014. – № 1. – С. 11–14.

Літературознавство

Гоголь. Містика та реальність / авт.-упоряд. Людмила Цуріка. – Київ : АВІАЗ, 2013. – 127 с. : іл.

Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. – К. : Академія, 2007. – 752 с. – (Nota bene).

Лазарук, Мирослав Ярославович. Микола Вінграновський. Степовий Сварог : есе про незабутні мандри Україною з М. Вінграновським / Лазарук Мирослав Ярославович. – Х. : ПЕТ, 2013. – 185 с.

Чижевський, Дмитро Іванович. Історія української літератури / Д. І. Чижевський ; авт. передм. М. К. Наєнко. – К. : Академія, 2008. – 568 с. – (Альма-матер).

Редінг, Барбара. Безумці : з історії кохання Михайла Коцюбинського та Олександри Аплаксіної : роман / Барбара Редінг. – К. : Академія, 2012. – 182 с. – (Автографи часу).

Чухліб, Тарас Васильович. Козацьке коріння Миколи Гоголя / Тарас Чухліб. – К. : Наш час, 2013. – 269 с. : портр. – (Невідома Україна).

Ушкалов, Леонід Володимирович. Моя шевченківська енциклопедія : із досвіду самопізнання / Леонід Ушкалов. – Харків : Майдан : Вид-во Канадського ін-ту укр. студій, 2014. – 601 с.

***

Айзенштейн Е. "Седого моря соленый дух": Тристан и Изольда в русской лирике / Е. Айзенштейн // Нева. – 2014. – № 1. – С. 186 – 222.

Березкина Ю. «Юные взрослые»: ужасная история : рец. на кн Наиль Измайлова (Шамиля Идиатуллина). Убыр / Ю. Березкина // Нева. – 2014. – № 1. – С. 229 – 231.

Буряк О. Художньо-стильові особливості драм Марка Кропивницького / О. Буряк // Дивослово. – 2013. – № 7. – С. 61 – 65.

Голубкова А. Невероятный Байтов : [Николай Байтов. Ангел-вор; Николай Байтов. Любовь Муры] / А. Голубкова // Новый мир. – 2014. – № 2. – С. 182 – 184.

Дроздовський Д. "Померли всі слова" на смерть Інфанти : [Ірина Жиленко] / Д. Дроздовський // Дивослово. – 2013. – № 9. – С. 62–63.

Макдермотт А. Бертольд Брехт: долгое прощание / А. Макдермотт // Караван историй. – 2014. – № 1. – С. 207 – 214.

Новикова-Строганова А. "Сотвори добро, найди мир и отгони зло, и живи во веки веков" : ["Поучение" Владимира Мономаха] / А. Новикова-Строганова // Нева. – 2014. – № 1. – С. 177 – 186.

Ориняк-Хованець Г. В. Поговоримо крізь віки : [віртуальна зустріч з Т. Шевченком] / Г. В. Ориняк-Хованець // Позакласний час. – 2013. – № 23. – С. 37 – 39.

"Ребята. давайте жить дружно!" : [75 лет назад родился писатель-сатирик и сценарист Аркадий Хайт] // Время. – 2013. – № 187. – С. 7.

Сверстюк Е. А что, если бы Шевченко... / Е. Сверстюк // День. – 2014. – № 2–3. – С. 14 – 15.

Сдобнов Д. Опыты бумажного фотоаппарата : [Марианна Гейде. Стеклянные волки] / Д. Сдобнов // Новый мир. – 2014. – № 2. – С. 185 – 187.

Солонец А. Хата с особой аурой : [в Мощнах на Черкасщине – новый музей, посвященный Тарасу Шевченко] / А. Солонец // День. – 2014. – № 16. – С. 12.

Телішевська Л. Фанфіки: форми і методи роботи : [шанувальники популярних творів мистецтва] / Л. Телішевська // Дивослово. – 2013. – № 7. – С. 28–31.

Шваєвська О. Повість Івана Франка "Захар Беркут" і сучасна Україна / О. Шваєвська // Дивослово. – 2013. – № 7. – С. 32 –38.

Шкрабьюк П. Сын казака Григорий Нудьга : жизнь автора "Українські пісні в світі" – детективный роман : [фольклорист, письменник, історик української літератури] / П. Шкрабьюк // День. – 2014. – № 7. – С. 13.

Сценарії

Цицилина Т. Н. Литературная игра / Т. Н. Цицилина // ПедСовет. – 2014. – № 2. – С. 2–3.

Мистецтво

Поробки

Ллімос Пломер А. Майструємо з пластику / А. Ллімос Пломер. – Х. : Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2013. – 32 с. : іл.

Живопис

Адольф Менцель : репродукции / гл. ред. Н. Кириченко-Мелецкая. – К. : Иглмосс Юкрейн, 2005. – 31 с. : репродукции. – (Великие художники: их жизнь, вдохновение и творчество ; Ч. 143, 2005).

Альфред Сислей : репродукции / гл. ред. Н. Кириченко-Мелецкая. – К. : Иглмосс Юкрейн, 2005. – 31 с. : репродукции. – (Великие художники: их жизнь, вдохновение и творчество ; Ч. 145, 2005).

Братья Герымские : репродукции / гл. ред. Н. Кириченко-Мелецкая. – К. : Иглмосс Юкрейн, 2005. – 31 с. : репродукции. – (Великие художники: их жизнь, вдохновение и творчество ; Ч. 144, 2005).

Витторе Карпаччо : репродукции / гл. ред. Н. Кириченко-Мелецкая. – К. : Иглмосс Юкрейн, 2005. – 31 с. : репродукции. – (Великие художники: их жизнь, вдохновение и творчество ; Ч. 126, 2005).

Ганс Бальдунг Грин : репродукции / гл. ред. Н. Кириченко-Мелецкая. – К. : Иглмосс Юкрейн, 2005. – 31 с. : репродукции. – (Великие художники: их жизнь, вдохновение и творчество ; Ч. 135, 2005).

Голландские караваджисты : репродукции / гл. ред. Н. Кириченко-Мелецкая. – К. : Иглмосс Юкрейн, 2005. – 31 с. : репродукции. – (Великие художники: их жизнь, вдохновение и творчество ; Ч. 141, 2005).

Голландские маньеристы : репродукции / гл. ред. Н. Кириченко-Мелецкая. – К. : Иглмосс Юкрейн, 2005. – 31 с. : репродукции. – (Великие художники: их жизнь, вдохновение и творчество ; Ч. 142, 2005).

Гюстав Кайботт : репродукции / гл. ред. Н. Кириченко-Мелецкая. – К. : Иглмосс Юкрейн, 2005. – 31 с. : репродукции. – (Великие художники: их жизнь, вдохновение и творчество ; Ч. 147, 2005).

Дирк Боутс : репродукции / гл. ред. Н. Кириченко-Мелецкая. – К. : Иглмосс Юкрейн, 2005. – 31 с. : репродукции. – (Великие художники: их жизнь, вдохновение и творчество ; Ч. 125, 2005).

Итальянские примитивисты : репродукции / гл. ред. Н. Кириченко-Мелецкая. – К. : Иглмосс Юкрейн, 2005. – 31 с. : репродукции. – (Великие художники: их жизнь, вдохновение и творчество ; Ч. 131, 2005).

Мастер Теодорик и чешская живопись ХІV века : репродукции / гл. ред. Н. Кириченко-Мелецкая. – К. : Иглмосс Юкрейн, 2005. – 31 с. : репродукции. – (Великие художники: их жизнь, вдохновение и творчество ; Ч. 130, 2005).

Польская иконопись XV века : репродукции / гл. ред. Н. Кириченко-Мелецкая. – К. : Иглмосс Юкрейн, 2005. – 31 с. : репродукции. – (Великие художники: их жизнь, вдохновение и творчество ; Ч. 132, 2005).

Пьер Боннар : репродукции / гл. ред. Н. Кириченко-Мелецкая. – К. : Иглмосс Юкрейн, 2005. – 31 с. : репродукции. – (Великие художники: их жизнь, вдохновение и творчество ; Ч. 149, 2005).

Уильям Блейк : репродукции / гл. ред. Н. Кириченко-Мелецкая. – К. : Иглмосс Юкрейн, 2005. – 31 с. : репродукции. – (Великие художники: их жизнь, вдохновение и творчество ; Ч. 140, 2005).

Успенский, Михаил Владимирович. Японская гравюра / М. В. Успенский . – СПб. : Аврора, 2004. – 63 с. : цв. ил. – (Библиотека "Авроры").

Феррарская школа : репродукции / гл. ред. Н. Кириченко-Мелецкая. – К. : Иглмосс Юкрейн, 2005. – 31 с. : репродукции. – (Великие художники: их жизнь, вдохновение и творчество ; Ч. 134, 2005).

Филипп де Шампень : репродукции / гл. ред. Н. Кириченко-Мелецкая. – К. : Иглмосс Юкрейн, 2005. – 31 с. : репродукции. – (Великие художники: их жизнь, вдохновение и творчество ; Ч. 136, 2005).

Эдвард Бёрн-Джонс : репродукции / гл. ред. Н. Кириченко-Мелецкая. – К. : Иглмосс Юкрейн, 2005. – 31 с. : репродукции. – (Великие художники: их жизнь, вдохновение и творчество ; Ч. 146, 2005).

***

Бойчук М. Эпоха под названием "Иван Ижакевич" : [140 лет со дня рождения выдающегося художника] / М. Бойчук // День. – 2014. – № 5. – С. 10.

Музика

Зайчик И. "Если и находились люди, которые радовались нашему союзу с Никитой, то их было немного" : [композитор Никита Богословский] / И. Зайчик // Караван историй. – 2014. – № 2. – С. 109 –126.

Релігієзнавство

Архимандрит Августин (Никитин) Русский храм в Буэнос-Айресе / Августин (Никитин) Архимандрит // Нева. – 2014. – № 1. – С. 233 – 246.

Сюндюков И. Великий мученик за веру : [к 150-летию со дня рождения митрополита Василия Липкивского] / И. Сюндюков // День. – 2014. – № 51. – С. 8.

Філософія

Заратустра. Учение огня. Гаты и молитвы / предисл., коммент., биогр. статьи А. Шапошникова, поэтич. переводы И. Евсы. – М. : Эксмо, 2007. – 495 с. – ("Антология мудрости").

Психологія

Бахтиярова, Светлана Андреевна. Азбука самопонимания : Реверсивный психоанализ / С. Бахтиярова. – К. : Росава ЛТД, 2002. – 439 с.

Бондаровська, Валентина. Діти як психологічне дзеркало сім’ї та суспільства / В. Бондаровська. – К. : Шкільний світ, 2012. – 118 с. – (Соціальний педагог. Бібліотека).

Грэй, Джон. Мужчины с Марса, женщины с Венеры : [пер. с англ.] / Д. Грэй. – М. : София, 2009. – 352 с.

Дитячі негаразди: лікуємо любов’ю / С. Бєляєва . – К. : Шкільний світ, 2013. – 109 с. – (Українська мова та література. Бібліотека).

Литвак, Михаил Ефимович. Если хочешь быть счастливым : учебное пособие по психотерапии и психологии общения / М. Е. Литвак. – Издание девятое. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 604 с. : ил. – (Психологические этюды).

Литвак, Михаил Ефимович. Принцип сперматозоида : учебное пособие / М. Е. Литвак. – изд. 12-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 504 с. – (Психологические этюды).

Литвак, Михаил Ефимович. Секс в семье и на работе / М. Е. Литвак. – Изд. четвертое. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 442 с. – (Психологические этюды).

Николс, Майкл. Как преодолеть непонимание и улучшить взаимоотношения / М. Николс ; пер. с англ. Филиной Е., Пьянковой С. – М. : Эксмо, 2003. – 316 с. – (Как стать психологом).

Художня література

Беккин Р. Лекарство от диабета, или Два дня в Гаване : рассказ / Р. Беккин // Нева. – 2014. – № 1. – С. 113 – 122.

Блатник А. Рассказы из сборника "Ты ведь понимаешь?" / А. Блатник // Иностранная литература. – 2014. – № 2. – С. 61 – 65.

Боришполец Е. Стихи / Е. Боришполец // Нева. – 2014. – № 1. – С. 47 – 52.

Винничук А. Последнее утро : повесть / А. Винничук // Нева. – 2014. – № 1. – С. 6 – 46.

Гладков А. Дневник / А. Гладков // Новый мир. – 2014. – № 2. – С. 127 – 161.

Горнов Г. Стихи / Г. Горнов // Нева. – 2014. – № 1. – С. 83 – 86.

Дагович Т. Стихи / Т. Дагович // Нева. – 2014. – № 1. – С. 123 – 128.

Деклева М. Спасатель птиц : рассказ / М. Деклева // Иностранная литература. – 2014. – № 2. – С. 48 – 51.

Донн Дж. Прощание, возбраняющее скорбь / Дж. Донн ; пер. с анг., послесл. и комментарии М. Елифёрова // Иностранная литература. – 2014. – № 2. – С. 160 – 169.

Ермаков О. Вокруг света. Походная книга. Окончание / О. Ермаков // Новый мир. – 2014. – № 2. – С. 8 – 80.

Жабот В. Ночь у св. Флориана : рассказ / В. Жабот // Иностранная литература. – 2014. – № 2. – С. 38 – 47.

Кива И. Стихи / И. Кива // Нева. – 2014. – № 1. – С. 109 – 112.

Кулькин И. Твиттер-бой : рассказ / И. Кулькин // Нева. – 2014. – № 1. – С. 53 – 82.

Кумердей М. Донорская печень : рассказ / М. Кумердей // Иностранная литература. – 2014. – № 2. – С. 52 – 60.

Курзаков О. Былинки–2 / О. Курзаков // Нева. – 2014. – № 1. – С. 129 – 134.

Кушнер А. Заветный гул : стихи / А. Кушнер // Новый мир. – 2014. – № 2. – С. 3 – 7.

Кэрью Т. Восторг / Т. Кэрью // Новый мир. – 2014. – № 2. – С. 122 – 126.

Ленц З. Перспективная работа : рассказ / З. Ленц // Иностранная литература. – 2014. – № 2. – С. 136 – 159.

Лотц Э. Стихи / Э. Лотц ; пер. предисл. и комментарии Е. Лукин // Нева. – 2014. – № 1. – С. 135 – 138.

Манро Э. Беглянка : рассказ / Э. Манро // Иностранная литература. – 2014. – № 2. – С. 3 – 35.

О'Брайен Ф. Сага о саго, или Из-под почвы до верхушек деревьев : незавершенный роман / Ф. О'Брайен // Иностранная литература. – 2014. – № 2. – С. 233 – 269.

Румянцев Д. Экспедиция : стихи / Д. Румянцев // Новый мир. – 2014. – № 2. – С. 96 – 100.

Синельников М. Каменный сон : стихи / М. Синельников // Новый мир. – 2014. – № 2. – С. 116 – 121.

Слаповский А. Лучший : рассказ / А. Слаповский // Новый мир. – 2014. – № 2. – С. 101 – 107.

Снегирев А. Бетон : рассказ / А. Снегирев // Новый мир. – 2014. – № 2. – С. 86 – 95.

Сорлей Ч. Стихи / Ч. Сорлей ; пер. предисл. и комментарии Е. Лукин // Нева. – 2014. – № 1. – С. 138 – 139.

Спасская Ю. Стихи / Ю. Спасская // Нева. – 2014. – № 1. – С. 3 – 5.

Тяжев М. Шинейд О'Коннор : рассказ / М. Тяжев // Новый мир. – 2014. – № 2. – С. 112 – 115.

Уолкотт Д. Море – это история : стихи / Д. Уолкотт ; пер. с англ. и комментарии В. Губайловский // Новый мир. – 2014. – № 2. – С. 108 – 111.

Філянський М. Поезії / М. Філянський // Дивослово. – 2013. – № 7. – С. 76–77.

Филиппов Д. Три дня Осоргина : повесть / Д. Филиппов // Нева. – 2014. – № 1. – С. 87 – 108.

Цветков А. Точка обзора : стихи / А. Цветков // Новый мир. – 2014. – № 2. – С. 81 – 85.

Шарый А. Дунай: судьба реки : фрагменты книги / А. Шарый // Иностранная литература. – 2014. – № 2. – С. 216 – 232.

Юнгер Э. Африканские игры : повесть / Э. Юнгер // Иностранная литература. – 2014. – № 2. – С. 77 – 135.

Матеріал підготувала:

Кірнос С. А.

Редактор:

Загревська С.М.

Відповідальна за випуск:

Трохименко Г.В.

ХОБД, 2014
Бібліомістечко. Регіональний сайт дитячих бібліотек http://www.bibliomiste4ko.kharkiv.ua

Сайт Харківської обласної бібліотеки для дітей http://www.bibl.kharkiv.ua/
Ми у соціальних мережах
Контакте http://vk.com/club29560830
Odnoklassniki http://www.odnoklassniki.ru/profile/518143391558


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Україна комунальне підприємство «водоканал» мелітопольської міської ради запорізької області
Виробнича хіміко-бактеріологічна лабораторія водовідведення вул. Луначарського, 100 тел./факс: (0619)44-03-72

Громадська організація «Олімп» проводить збір речей та товарів щоденного...
«Олімп» проводить збір речей та товарів щоденного вжитку для Дитячого будинку «Любисток», що знаходиться за адресою: вул. Новокиївська,...

Державної адміністрації
Тобі, абітурієнте : список навчальних закладів м. Харкова [укладач : Є. А. Шевченко; відпов за випуск М. В. Жарова]; окз “Харківська...

З конкурсних торгів
Найменування та місцезнаходження замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” 04053, м. Київ, Шевченківський р-н,...

З конкурсних торгів
Найменування та місцезнаходження замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” 04053, м. Київ, Шевченківський р-н,...

Конференції, семінару
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49

«затверджую» Перший заступник Міністра
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49

Голубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новомосковської...
Леніна, буд. 17, с. Голубівка, Новомосковський район, Дніпропетровська обл.,51230, тел. (05693)53193

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство...
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 216-24-42, факс (044) 236-10-49База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка