Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку

Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку

Сторінка1/34
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки

Дніпропетровської облдержадміністрації

Відділ освіти Криворізької районної державної адміністрації

Комунальна установа «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської області
Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку

Матеріали районної

науково-практичної конференції

9 січня 2014 року

Криворізький педагогічний інститут

Упорядник:

Т.А. Ланчковська – директор Криворізького районного науково-методичного кабінету Криворізької районної ради

Відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні сучасна філософія освіти ґрунтується на послідовному запровадженні науково-педагогічних технологій, раціональних, ефективних підходах до організації інноваційної діяльності, впровадження принципів сталого розвитку та випереджаючої освіти.

Саме це лягло в основу виступів педагогічних працівників – учасників ІІ районної науково-практичної конференції «Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку».

Збірка містить матеріали конференції, розрахована на керівників районних методичних служб, директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи, педагогічних працівників навчальних закладів освіти.Шановні колеги!

Вже стало традиційним проведення у січні науково-практичної конференції педагогічних працівників району, яка має за мету визначити основні напрямки, пріоритети, завдання та механізми реалізації науково-методичного супроводу, формування інноваційного освітнього середовища Криворіжжя.

Сталий розвиток суспільства у будь-якому вимірі – чи то глобальному, національному чи місцевому – виглядає сьогодні як одна з найважливіших невідкладних і всеосяжних проблем, є відображенням об’єктивної потреби переорієнтації економічного та усього суспільного розвитку з урахуванням нагальної вимоги збереження природного та людського потенціалу для нинішнього та прийдешніх поколінь.

У той же час ефективна соціальна мобілізація задля збалансованого освітнього розвитку можлива лише за умови усвідомлення широким загалом його концептуальних основ, шляхів реалізації, нормативно-правових, інституційних засад, внутрішніх та зовнішніх політичних та економічних умов.

Йдеться про необхідність науково-теоретичного осмислення, потужної освітньо – роз’яснювальної роботи серед широкого загалу освітян, чому і присвячена наша районна науково-практична конференція.

Приємно, що конференція проходить на базі Педагогічного інституту так як особлива роль у вищеозначеному процесі належить вищій школі, де наукова робота поєднана з освітньою, де існує потужний кадровий потенціал, відповідна навчальна база. Тому, завдячуючи тій співпраці яка вже склалася у нас з педагогічним інститутом, сподіваюся на високий рівень проведення як пленарної так і секційних частин конференції.

Основною ціллю освіти для сталого розвитку доцільно визначити як сприяння становленню всебічно освіченої, соціально активної особистості, яка розуміє нові явища та процеси суспільного життя, володіє системою поглядів, ідейно – моральних принципів, норм поведінки, які забезпечують готовність до соціально відповідальної діяльності та неперервної освіти протягом всього життя в швидко змінному світі.

На вирішення саме цих задач була розроблена Муніципальна програма розвитку освіти Криворізького району «Освіта для сталого розвитку» на період 2009 – 2015 рр., затверджена колегією відділу освіти ще у 2009 року.

Сьогодні ми маємо напрацювання, які містять не лише теоретичне обґрунтування проблеми, а й конкретні практично спрямовані програми та проекти. Саме ці напрацювання і покладені у зміст доповідей та виступів педагогічних працівників – учасників науково-практичної конференції «Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку».

Кравчик Людмила Володимирівна,

начальник відділу освіти

Криворізької райдержадміністрації
ПРОГРАМА

районної науково – практичної конференції
«Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку»
09 січня 2014 року

Криворізький педагогічний інститут


9.00 – 9.30

Збір учасників конференції, реєстрація

9.30 – 11.00

Пленарне засідання конференції (актова зала)

Головуюча Кравчик Людмила Володимирівна, начальник відділу освіти
Виступаючі:

1. Ланчковська Тамара Анатоліївна, директор РНМК

Формування інноваційної культури педагога – запорука розвитку освітніх систем

2. Гродікова Олена Володимирівна, вчитель художньої культури та етики Зеленопільської НСЗШ

Розвиток творчого потенціалу вчителя як фактор підвищення його професійної майстерності в умовах випереджаючої освіти сталого розвитку

3. Сенюк Світлана Яківна, вчитель Гейківської ЗОШ

Інноваційні педагогічні та методичні аспекти в процесі викладання сучасної шкільної освіти

4. Халік Володимир Арсентійович, вчитель трудового навчання та інформатики Новопільського НВК

Створення умов для творчої самореалізації учнів на уроках та у позакласній діяльності в умовах сільської школи

5. Штилюк Наталя Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи Грузького НВК

Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у вивченні української мови

6. Соколовська Тетяна Вікторівна, вчитель географії Лозуватської ЗОШ №1

Формування ключових компетентностей учнів як напрямок інноваційної діяльності вчителя географії

7. Стретович Оксана Іванівна, методист Радушненського ДНЗ «Ромашка»

Особливості організації інноваційної освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку в умовах різновікової групи

8. Харламова Тетяна Олександрівна, вчитель початкових класів Христофорівської ЗОШ

Шляхи формування гуманістичного підходу до процесу навчання та виховання молодших школярів

11.00 – 11.15

Технічна перерва: перехід до аудиторій для секційної роботи

11.15 – 12.45

Робота у секціях

Секція №1

«Впровадження сучасних інноваційних технологій для забезпечення якісної дошкільної освіти в умовах різновікової групи»

Керівники секції: Тебеньова Ірина Арнольдівна, методист РНМК

Виступаючі:

1. Кондратенко Р.В., доц. кафедри дошкільної педагогіки КНУ

Науково-методичне підгрунття щодо організації роботи в різновікових групах малокомплектного ДНЗ

2. Шевченко Н.М., методист Новопільського ДНЗ «Снігуронька»

Використання інноваційних моделей освітньої діяльності в групі дітей різного віку

3. Паливода Т.М., вихователь-методист Лозуватського навчально-виховного комплексу

Особливості та використання методів проектування в плануванні роботи різновікової групи

4. Омельяненко Т.А., завідувач Красінського дошкільного навчального закладу «Золота рибка»

Управлінський аспект організації освітньо-виховного процесу в різновікових групах малокомплектного дошкільного навчального закладу

5. Сергієнко В.С., завідувач Глеюватського дошкільного навчального закладу «Віночок»

Керівництво ігровими та продуктивними видами діяльності в різновіковій групі

6. Мацур Б.В., методист Лозуватського дошкільного навчального закладу «Берізка»

Формування морально-етичних якостей особистості у дошкільників в умовах різновікової групи

7. Коваленко Л.В., вихователь Широківського ДНЗ «Оленка»

Створення предметно-розвивального середовища як одного з основних чинників реалізації освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти

8. Панасенко А.О., завідувач Червоненського ДНЗ

Технологія розвитку творчої особистості (ТРВЗ)

9. Каракай Н.М., Новопільський ДНЗ «Снігуронька»

Технологія саморозвитку М. Монтессорі

Секція №2

«Підвищення ефективності і якості природничої освіти шляхом впровадження сучасних інноваційних технологій екологізації навчального процесу»

Керівники секції: Трофименко Олена Дмитрівна, методист РНМК, канд. геогр. наук, доц. кафедри фізичної географії, краєзнавства та туризму Шипунова Віра Олександрівна,

канд. геол.-мін. наук, доц. кафедри економічної і соціальної географії та методики викладання Холошин Ігор Віталійович, канд. б. наук, доц. кафедри ботаніки та екології Ющук Євген Давидович, канд. пед. наук, доц. кафедри хімії та методики її навчання Томіліна Людмила Іванівна

Секретар: Соколовська Т.В., вчитель Лозуватської СЗШ №1, керівник РМО вчителів географії.

Виступаючі:

1. Січкаренко Людмила Миколаївна, директор, вчитель географії Радушненської ЗОШ

Використання інноваційних технологій на уроках географії

2. Герасименко Ігор Григорович, вчитель географії Червонозабійницької ЗОШ

Розвиток креативної особистості шляхом реалізації інноваційних форм і методів навчання на уроках географії

3. Мотуз Сергій Олександрович, директор, вчитель географії Христофорівської ЗОШ

Активізація пізнавальної діяльності учня на уроках географії шляхом впровадження інноваційних технологій

4. Хуторний Павло Леонідович, вчитель географії Валівської ЗОШ

Формування географічних компетентностей учнів через роботу над географічними задачами

5. Дмитренко Галина Олександрівна, вчитель біології Гейківської ЗОШ, керівник МО вчителів біології

Підвищення ефективності та якості природничої освіти шляхом впровадження сучасного уроку

6. Тесля Наталія Василівна, вчитель біології та географії Надеждівського НВК

Сучасний урок (презентація)

7. Герасимчук Олексій Олегович, вчитель біології Красінської ЗОШ

Ефективні форми і методи навчання

8. Пишна Наталія Борисівна, вчитель біології та хімії Грузького НВК

Підвищення ефективності і якості сучасного уроку

9. Герун Галина Володимирівна, вчитель хімії та географії Веселівської ЗОШ

Підвищення ефективності та якості освіти через інноваційні технології та екологізацію освіти

10. Сорока Лідія Павлівна, вчитель хімії Надеждівського НВК

Використання інноваційних технологій на уроках хімії

11. Польовий Василь Володимирович, вчитель хімії Гейківської ЗОШ

Роль хімічних задач викладання хімії

Секція №3

«Формування мовної культури впродовж життя як однієї з основних компетентностей учня у системі інноваційної діяльності вчителя словесника»

Керівники секції: Кривошея Марина Михайлівна, методист РНМК, доцент кафедри української мови Мішеніна Тетяна Михайлівна, ст. викладач кафедри української мови Бузько Світлана Андріївна, доцент кафедри української та світової літератур Василенко Ірина Михайлівна, доцент кафедри української та світової літератур Гончаренко Олена Миколаївна

Секретар: Печенівська С.І., вчитель Недайводського НВК, керівник РМО вчителів української мови та літератури.

Виступаючі:

1. Горб Наталія Миколаївна, вчитель української та світової літератури Веселівської ЗОШ

Формування конкурентоспроможної особистості на уроках української та світової літератур через впровадження інформаційних технологій

2. Стукаленко Наталія Віталіївна, вчитель української мови та літератури Лозуватської ЗОШ №1

Професійна позиція вчителя-словесника у вихованні громадянської культури учня засобами вивчення літератури рідного краю.

3. Чупилко Олена Олексіївна, вчитель світової літератури Червонозабійницької ЗОШ

Діалогічне навчання як засіб формування комунікативних здібностей учнів на уроках світової літератури

4. Гузенко Юлія Миколаївна, вчитель світової літератури Недайводського НВК

Розвиток креативного мислення учнів засобами використання інноваційних технологій на уроках світової літератури

5. Старко Галина Миколаївна, вчитель української мови та літератури Радушненської ЗОШ

Основні аспекти мовленнєво-методичної компетентності сучасного вчителя-словесника

Секція №4

«Взаємоінтеграційні процеси використання сучасних інноваційних технологій викладання математики, інформатики та фізики в умовах впровадження засад сталого розвитку сільської школи»

Керівник секції: Бібік Тамара Леонідівна, методист РНМК,

канд. пед. наук, доц. кафедри інформатики та прикладної математики Шокалюк Світлана Вікторівна, д-р. т. наук, доц. кафедри фізики та методики її навчання Здещиц Валерій Максимович, канд. пед. наук, доц. кафедри математики та методики її навчання Крамаренко Тетяна Григорівна

Секретар: Чабаненко Л.В., вчитель Червоношахтарської СЗШ, керівник РМО вчителів фізики.

Виступаючі:

1. Шабелян Ірина Миколаївна, заступник директора з НВР Лозуватської ЗОШ №1, вчитель математики

Формування інформаційної компетентності учнів на уроках математики

2. Ярошенко Людмила Вікторівна, директор, вчитель фізики та інформатики Радіонівської ЗОШ, старший вчитель

Використання сучасних інформаційних технологій при викладанні фізики та інформатики

3. Ткаченко Оксана Петрівна, вчитель математики та інформатики Лозуватської ЗОШ №1, вчитель-методист

Практична спрямованість формування математичних компетентностей учнів засобами інтерактивних технологій для виховання конкурентоспроможного випускника

4. Гульман Олександр Володимирович, вчитель фізики та математики Новопільського НВК, вчитель вищої категорії

Взаємоінтеграційні процеси використання сучасних інноваційних технологій на уроках математики та фізики

5. Кущова Любов Олексіївна, директор, вчитель фізики Красінської ЗОШ, вчитель-методист

Розвиток критичного мислення учнів засобами інноваційних технологій навчання фізики

Секція №5

«Гуманізація процесу навчання та виховання молодших школярів як основа формування сучасної особистості в умовах освіти сталого розвитку»

Керівники секції: Леонтьєва Алла Олексіївна, методист РНМК, канд. пед. наук, доц. кафедри змісту і методики початкового навчання Пруняк Володимир Васильович

Секретар: вчитель Лозуватської СЗШ №1, керівник РМО вчителів 4-х класів.

Круглий стіл РМО вчителів 1-х класів: «Інтегровані уроки як одна з нетрадиційних форм організації навчання молодших школярів в умовах освіти сталого розвитку»

Виступаючі:

1. Каращук Людмила Анатоліївна – вч. Лозуватської ЗШ №1

Інноваційний підхід до ролі і місця інтегрованих уроків у початковій школі

2. Засовіцька Валентина Олексіївна – вч. Веселівської ЗОШ,

Козацька Наталія Олексіївна – вч. Недайводського НВК

Інтеграція навчання мови й читання

3. Біла Валентина Миколаївна – вч. Христофорівської ЗОШ,

Брижатенко Світлана Володимирівна – вч. Глеюватської ЗОШ

Інтеграція природознавчого та суспільствознавчого напрямків освіти молодших школярів

4. Фуголь Валентина Борисівна – вч. Радіонівської ЗОШ,

Онищенко Олена Вікторівна – вч. Грузького НВК

Інтеграція математичної та природознавчої освіти на уроках в початковій школі

5. Рішко Наталія Вікторівна – вч. Червоношахтарської ЗОШ,

Халік Людмила Романівна – вч. Новопільського НВК

Інтеграція предметів естетичного напрямку освіти молодших школярів

6. Таран Лілія Вячеславівна – вч. Новопільського НВК,

Журавльова Олександра Валеріївна – вч. Красінської ЗОШ

Інтегровані уроки з основ здоров'я та фізичної культури у початковій школі

Круглий стіл РМО вчителів 2-х класів: «Перші здобутки впровадження Державного стандарту»

1. Ертман Катерина Григорівна – вч. Лозуватської ПШ-сад,

Черней Наталя Миколаївна – вч. Грузького НВК,

Курілкіна Олена Олександрівна – вч. Новопільського НВК

Творчий підхід для формування в учнів емоційно - ціннісного ставлення до вивчення математики.

2. Назаренко Руслана Іванівна – вч. Орджонікідзенської ПШ-сад,

Сапель Віра Іванівна – вч. Новопільського НВК,

Резнік Маргарита Миколаївна – вч. Гейківської ЗОШ,

Щербакова Інна Володимирівна – вч. Валівської ЗОШ

Мова і література як найважливіші засоби навчання, виховання і розвитку особистості.

3. Черепанова Таміла Миколаївна – вч. Христофорівської ЗОШ,

Чубелюк Світлана Вікторівна – вч. Широківської ЗОШ,

Ярова Наталя Георгіївна – вч. Кіровської ЗОШ,

Таран Любов Василівна – вч. Недайводського НВК

Дослідницька робота, як один з прийомів, направлених на розвиток пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках природознавства.

4. Погонець Лариса Михайлівна – вч. Червонозабійницької ЗОШ,

Фурт Ольга Вікторівна – вч. Лозуватської ЗОШ № 2,

Стеблянко Світлана Олександрівна – вч. Лозуватської ЗШ № 1,

Пікуля Галина Василівна – вч. Глеюватської ЗОШ

Розвиток технологічної та інформаційно – комунікаційної компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів та їх соціалізації в галузі «Технології».

5. Плахтієнко Наталя Іванівна – вч. Красінської ЗОШ,

Макєєва Світлана Валентинівна – вч. Радушненської ЗОШ,

Ремінська Вікторія Олександрівна – вч. Радіонівської ЗОШ

Практичний аспект впровадження здоров’язберігаючих технологій на уроках фізичного виховання та основ здоров’я.

6. Матюха Валентина Вадимівна – вч. Радушненської ЗОШ,

Прадюх Анжела Миколаївна – вч. Веселівської ЗОШ,

Кульпанова Людмила Олександрівна - вч. Златоустівської ЗОШ

Формування емоційно – почуттєвої сфери учнів, їх художніх здібностей і мислення на уроках мистецтва.

Круглий стіл РМО вчителів 3-х класів: «Проблеми формування грамотності учнів початкової школи в умовах освіти сталого розвитку»

1. Бобрешова Наталія Валеріївна – вч. Радушненської ЗОШ,

Фьодорова Олена Вікторівна – вч. Орджонікідзенської ПШ-сад,

Ахметшина Катерина Анатоліївна – вч. Недайводського НВК,

Прохода Євгенія Володимирівна – вч. Зеленогайської ЗОШ,

Кондратюк Наталія Олексіївна – вч. Златоустівської ЗОШ,

Біленко Світлана Іванівна – вч. Новопільського НВК

Проблеми формування грамотності учнів початкової школи на уроках української мови в умовах освіти сталого розвитку та шляхи їх вирішення

2. Бичкова Ольга Володимирівна – вч. Валівської ЗОШ,

Донченко Олена Олександрівна – вч. Зеленопільської ЗОШ,

Шевченко Тетяна Миколаївна – вч. Лозуватської ЗШ №1,

Сіварга Наталія Миколаївна – вч. Надеждівського НВК,

Племянник Світлана Миколаївна – вч. Широківської ЗОШ,

Пістрюга Людмила Сергіївна – вч. Веселівської ЗОШ

Проблеми формування грамотності учнів початкової школи на уроках українського читання в умовах освіти сталого розвитку та шляхи їх вирішення

3. Польова Людмила Олександрівна – вч. Гейківської ЗОШ,

Павлюк Галина Петрівна – вч. Радушненської ЗОШ,

Живець Галина Миколаївна – вч. Красінської ЗОШ,

Коваленко Ірина Миколаївна – вч. Радіонівської ЗОШ,

Клименко Світлана Григорівна - вч. Лозуватської ЗОШ № 2

Проблеми формування грамотності учнів початкової школи на уроках математики в умовах освіти сталого розвитку та шляхи їх вирішення

Круглий стіл РМО вчителів 4-х класів: «Робота з батьками як складова гуманізації процесу навчання та виховання молодших школярів: проблеми та шляхи їх вирішення»

1. Стельмах Любов Григорівна – вч. Веселівської ЗОШ,

Лісова Тетяна Іванівна – вч. Лозуватської ЗОШ № 2,

Малихіна Людмила Миколаївна – вч. Валівської ЗОШ,

Струк Олена Олексіївна – вч. Червоношахтарської ЗОШ,

Галькевич Наталія Володимирівна – вч. Лозуватської ЗШ №1

Особливості індивідуальної роботи з батьками дітей різного темпераменту

2. Ковалець Світлана Романівна – вч. Лозуватської початкова школи-сад,

Аврахова Олена Олександрівна – вч. Червонозабійницької ЗОШ,

Чвертка Валентина Вікторівна – вч. Надеждівського НВК

Проблема збереження здоров’я і життєрадісності учнів в умовах навчання як одне з важливих питань в роботі з батьками

3. Чернігова Ольга Миколаївна – вч. Кіровської ЗОШ,

Онищенко Світлана Анатолівна – вч. Радіонівської ЗОШ,

Погрібна Любов Володимирівна – вч. Новопільського НВК

Питання організації самостійної навчальної діяльності учнів у роботі з батьками

4. Скляренко Наталія Володимирівна – вч. Глеюватської ЗОШ,

Куценко Тетяна Федорівна – вч. Широківської ЗОШ,

Швидун Тетяна Вікторівна – вч. Христофорівської ЗОШ

Допомога батьків в організації соціально-психологічного супроводу процесу адаптації їх дітей до шкільного простору у першому класі та при підготовці до переходу в п’ятий клас

Секція №6

«Культурологічні підходи в системі креативного навчання та виховання учнів в інтересах сталого розвитку»

Керівники секції: Трухачова Вікторія Вікторівна, методист РНМК, викладач кафедри образотворчого мистецтва Зенькович Юлія Олександрівна, викладач кафедри образотворчого мистецтва Петренко Ольга Олегівна, канд. мист., доц. кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки Власенко Ірина Миколаївна, канд. пед. наук, доц. кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування Ракітянська Людмила Миколаївна

Секретар: Остренко Ю.В., вчитель Червоношахтарської СЗШ, керівник РМО вчителів образотворчого мистецтва.

Виступаючі:

1. Власенко Ірина Миколаївна, к.м. доцент кафедри музикознавства, інструмента та хореографічної підготовки КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»,

Ракітянська Людмила Миколаївна к.м., доцент кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Вступне слово. Розвиток творчого потенціалу учителя в умовах сучасної освіти

2. Янишівський О.М., вчитель образотворчого мистецтва Радіонівської ЗОШ

Формування загальнолюдських цінностей учнів в процесі викладання предметів мистецького циклу в умовах освіти сталого розвитку

3. Медвєдєва С.В., вчитель музики Радушненської ЗОШ

Розвиток естетичної культури учнів в умовах сучасного уроку музики

4. Позняков М.Я., вчитель музики Червонозабійницької ЗОШ

Духовний розвиток учнів засобами музичного мистецтва через впровадження ІКТ

5. Хватова О.М., вчитель образотворчого мистецтва Гейківської ЗОШ

Розвиток творчих здібностей учнів шляхом використання інноваційних технологій на уроках образотворчого мистецтва

6. Сльота А.В., вчитель музики Веселівської ЗОШ

Впровадження інтерактивних форм роботи вчителя та учнів на уроках музики

7. Капуста К.В., вчитель образотворчого мистецтва Червонозабійницької ЗОШ

Розвиток креативного мислення учнів через використання елементів народного та сучасного мистецтва

8. Гава С.М., вчитель музики Червоношахтарської ЗОШ

Формування компетенцій учнів на уроках музики як шлях до розвитку духовного розвитку особистості

9. Петренко Ольга Олегівна, Зенькевич Юлія Олександрівна, викладачі кафедри образотворчого мистецтва КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Робота з обдарованими дітьми в умовах навчального закладу

10. Капуста К.В., вчитель образотворчого мистецтва Червонозабійницької ЗОШ

Декоративна трансформація природних форм за допомогою природних матеріалів. (Майстер – клас: „Виготовлення „оберегових друїдів”)

Секція №7

«Інноваційні педагогічні та методичні аспекти у процесі викладання сучасної шкільної історичної та правознавчої освіти»

Керівники секції: Лось Ж.В., методист РНМК, канд. пед. наук, доц. кафедри історії України Задорожна Лілія Віталіївна, канд. ю. наук, доц. кафедри історії України Ніколайченко Галина Михайлівна

Секретар: Лузганова Н.Г., вчитель Веселівської ЗОШ, керівник РМО вчителів історії

Виступаючі:

1. Кукса Світлана Григорівна, вчитель історії Кіровської ЗОШ

Використання інтерактивних технологій в роботі з обдарованими дітьми

2. Дідур Лариса Петрівна, вчитель історії Радушненської ЗОШ

Інноваційно-творчий пошук вчителя суспільних дисциплін в умовах неперервної освіти

3. Овчаренко Оксана Анатоліївна, директор, вчитель історії Новопільського НВК

Формування історичного світогляду старшокласників шляхом координації з іншими гуманітарними науками

4. Собко Оксана Борисівна, вчитель історії Новопільського НВК

Інноваційні педагогічні аспекти в процесі викладання історії на основі роботи з обдарованими дітьми

5. Лузганова Наталія Григорівна, вчитель історії Веселівської ЗОШ

Тренінг з теми: «Креативні тенденції творчої праці вчителя суспільних дисциплін»

Секція №8

«Вплив сучасних технологій у вивченні іноземних мов на формування життєвих компетентностей особистості та конкурентоспроможності випускника»

Керівники секції: Кривошея М.М., методист РНМК, секція вчителів російської мови: канд. пед. наук, доц. Мещерякова Наталія Павлівна, секція вчителів німецької мови:

д-р пед. наук Гаманюк Вікторія Анатоліївна, секція вчителів англійської мови: канд. філол.наук, доц. Цегельська Марина Валеріївна

Секретар: Надельнюк Н.М., вчитель Лозуватської ЗОШ №1, керівник РМО вчителів англійської мови

Виступаючі:

1. Гнатюк Вікторія Володимирівна, вчитель німецької мови Кіровської ЗОШ

Мовний простір та сучасні методи викладання іноземних мов в контексті міжкультурної комунікації

2. Бєляєва Алевтина Іванівна, вчитель англійської мови Веселівської ЗОШ

Формування життєвих компетентностей, конкурентоспроможності учнів на уроках іноземної мови

3. Солодовнікова Тетяна Миколаївна, вчитель німецької мови Зеленопільської ЗОШ

Візуалізація та мультимедійний супровід як основні прийоми і оптимальні форми навчання на уроках іноземної мови

4. Кістерець Діана Миколаївна, вчитель англійської мови Красінської ЗОШ

Використання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови для розвитку комунікативної компетенції учнів

5. Дериглазова Юлія Миколаївна, вчитель англійської мови Гейківської ЗОШ

Метод проектів з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій – крок до успіху у вивченні іноземної мови
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Університету «Україна» Віктор Малишев, доктор технічних наук, завідувач...
Екологічні проблеми сталого розвитку та збереження навколишнього середовища в контексті навчання студентів

Програма українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів...
Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. №1392, який ґрунтується на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого й діяльнісного...

Методичні рекомендації щодо вивчення навчальних предметів у 2016-2017...
З кожного навчального предмета (2012р.), до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів (2014р.). Нині постає потреба у визначенні...

Питання оновлення змісту І запровадження компетентнісного підходу...
Питання оновлення змісту І запровадження компетентнісного підходу – основа реформи середньої школи. Ми повинні навчити наших дітей...

Шкільне методичне об’єднання
«Організація навчально-виховного процесу на основі компетентнісного підходу в освіті під час впровадження нового змісту базової загальної...

Основні підручники та навчальні посібники
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України та Інститутом інноваційних технологій І змісту освіти для використання у вищих...

Методичні рекомендації з розроблення складових галузевих стандартів вищої освіти
Укладачі: В. Л. Гуло, К. М. Левківський, Л. О. Котоловець, Н.І. Тимошенко, В. П. Погребняк, А. В. Гончарова, М. О. Присенко, М. В....

Програма соціально-економічного та культурного розвитку львівської області на 2015 рік
Оцінка економічного та соціального розвитку області у 2013-2014 роках в контексті виконання основних завдань Програми соціально-економічного...

Нака з
Про організаційні заходи по впровадженню сучасних технологій діагностики та лікування алергічних захворювань

Уроках математики
«Освіта». Серед них основоположним є підвищення рівня освіти й удосконалення якості навчання за рахунок інтенсифікації навчально...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка