Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок-пракутикум учителя історії Великоберезнянської гімназії Савко О. В. з історичної пропедевтики у 5 класі. Творчий пошукшляхів формування інформативної компетентності, що відповідає завданням інформаційних технологій.

Урок-пракутикум учителя історії Великоберезнянської гімназії Савко О. В. з історичної пропедевтики у 5 класі. Творчий пошукшляхів формування інформативної компетентності, що відповідає завданням інформаційних технологій.

Сторінка1/4
  1   2   3   4


группа 20


ТЕМА


ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКОВИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДИК НА УРОКАХ ІСТОРІЇ З МЕТОЮ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
стрелка влево 29

Мстрелка влево 30ета

 • висвітлити методичні принципи організації і проведення уроків історії, використовуючи інтерактивно-комунікативні технології;

 • обговорити методи і прийоми навчання, що сприяють розвитку.

 • застосування  методів  активізації  творчої  діяльності  учнів  на уроках,  обмін  досвідом  роботи.  

 • підвищити ефективність процесу навчання як основи розвитку особистості на уроках історії та правознавства.

 • підвищити рівень професійної компетентності вчителів історії та правознавства;

 • поширити та передати досвід керівника майстер-класу;

 • презентація членами майстер-класу напрацьованого досвіду з метою його взаємообміну.

Зміст роботи

 1. Урок-пракутикум учителя історії Великоберезнянської гімназії Савко О.В. з історичної пропедевтики у 5 класі.

 2. Творчий пошукшляхів формування інформативної компетентності, що відповідає завданням інформаційних технологій. Педагогічний проект «Використання засобів ІКТ для підвищення ефективності уроку історії». З досвіду роботи вчителя Великоберезнянської гімназії Халахан В.Ю.


стрелка влево 128

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ МАЙСТЕР-КЛАСУ

АНОТАЦІЯ

Заняття майстер-класу – це оригінальний спосіб організації діяльності педагогів у складі малої групи (7–15 учасників). Майстер-клас як локальна технологія трансляції педагогічного досвіду повинен демонструвати конкретний методичний прийом або метод, методику викладання, технологію навчання, виховання. Він повинен складатися із завдань, які направляють діяльність учасників для вирішення поставленої педагогічної проблеми.

ЗАВДАННЯ МАЙСТЕР-КЛАСУ:

 • передача вчителем-майстром свого досвіду роботи шляхом прямого і коментованого показу послідовності дій, методів, прийомів і форм педагогічної діяльності;

 • спільне відпрацювання методичних підходів учителя-майстра, ухвалення рішення;

 • рефлексія власної професійної майстерності учасниками майстер-класу;

 • надання допомоги учасникам майстер-класу у визначенні завдань саморозвитку, формуванні індивідуальної програми самоосвіти й самовдосконалення.

У ході майстер-класу учасники знайомляться з методичними розробками з теми; беруть участь в обговоренні отриманих результатів; ставлять питання, отримують консультації; пропонують для обговорення власні проблеми, питання, розробки; висловлюють свої пропозиції.

АЛГОРИТМ ТЕХНОЛОГІЇ МАЙСТЕР-КЛАСУ

І. Презентація педагогічного досвіду вчителем-майстром:

 • стисло характеризуються основні ідеї технології;

 • описуються досягнення в роботі;

 • доводиться результативність навчання дітей, що свідчить про ефективність технології;

 • визначаються проблеми і перспективи в роботі вчителя-майстра.ІІ. Презентація системи навчальних занять:

 • описується система навчальних занять у режимі технології, що презентується;

 • визначаються основні прийоми роботи, які майстер демонструватиме слухачам.

ІІІ. Проведення імітаційної гри:

 • учитель-майстер проводить навчальне заняття зі слухачами, демонструючи форми ефективної роботи з учнями;

 • слухачі одночасно виконують дві ролі: експериментальний клас і експертів, присутніх на відкритому занятті.

IV. Моделювання:

 • учителі-учні виконують самостійну роботу з конструювання власної моделі заняття в режимі технології вчителя-майстра;

 • майстер виконує роль консультанта, організовує самостійну роботу слухачів і керує нею;

 • майстер спільно зі слухачами проводить обговорення авторських моделей навчального заняття.

V. Рефлексія:

 • проводиться дискусія за наслідками спільної діяльності майстра і слухачів.

Таблиця 1

Орієнтовна модель проведення майстер-класу

Етапи роботи майстер-класу

Зміст етапу

Діяльність учасників

1. Підготовчо-організаційний: постановка цілей і завдань

Вітання, вступне слово майстра, незвичайний початок заняття

Входять у діалог, проявляють активну позицію, тим самим допомагаючи майстрові в організації заняття

2. Основна частина. Зміст майстер-класу, його основна частина: план дій, що включає поетапно реалізацію теми

Методичні рекомендації педагога для відтворення теми майстер-класу. Показприйомів, які використо-вуються в процесі майстер-класу, показ своїх «родзинок»(прийомів) з коментарями

Виконують завдання відповідно до поставленого зав-дання. Презентація виконаних робіт

3. Моніторинг майстер-класу

Аналіз ситуації за такими критеріями: володіння загальноінтелектуальними способами діяльності; розвиток здібності до рефлексії; розвиток комунікативної культури

Організовує обмін думками присутніх, дає оцінку тому, що відбувається

Рефлексія – активізація самооцінки і самоаналізу щодо діяльності в майстер-класі

ПОЗИЦІЯ ПЕДАГОГА-МАЙСТРА.

Педагог-майстер проводить заняття зі слухачами, демонструючи прийоми ефективної роботи з учнями. Ніколи не прагне просто передати знання, а прагне залучити учасників у процес, зробити їх активними, розбудити те, що приховано навіть для них самих, зрозуміти й усунути те, що заважає у саморозвитку. Усі завдання майстра і його дії направлені на те, щоб підключити уяву учасників, створити таку атмосферу, щоб вони проявили себе як творці. Це м’яке, демократичне, непомітне керівництво діяльністю. Майстер створює атмосферу відвертості, доброзичливості, співтворчості в спілкуванні, виключає офіційне оцінювання роботи учасників майстер-класу.

У взаєминах з колегами майстер повинен застосовувати демократичний стиль педагогічної взаємодії, проявляючи свої особисті якості: комунікативність, загальнокультурний розвиток, інтелігентність тощо. Авторські технології, що презентуються в рамках майстер-класу, не володіють властивістю фотографічної відтворюваності; проте кожна з них несе ідейний заряд, володіє безліччю відтворювальних деталей, прийомів, елементів учительської майстерності.

Слід звернути увагу на мову і голос (тон, сила, виразність, дикція, інтонація, техніка);міміку, жести, управління емоціями;пантоміміку (постава, уміння стояти, сидіти, спостерігати за поведінкою учасників);уміння зосередитися на предметі розмови, володіння мнемотехнікою, аутогенним тренуванням, відсутність скутості;мистецтво спілкування: психологічна сумісність, здібність до педагогічної уваги, емпатія; педагогічну імпровізацію: уміння працювати згідно з планом “в голові”, привертати особистий досвід, керувати незапланованими ситуаціями;психологічну зіркість, уміння вичисляти “геніїв” і підтримувати тих, що “відстають”;комунікативну культуру, уміння вести діалог, дискусію; відчуття часу.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів Кафедра природничо-математичних...
Орієнтовне тематичне планування навчального матеріалу та деякі зауваження щодо викладання фізики за новою програмою

Гімназії: шляхи реалізації
Робота з педкадрами, підвищення професійної компетентності педпрацівників, науково-методичне забезпечення нвп

Методичний кабінет відділу освіти Олександрійської районної державної...
Тищенко Г. О формування життєвої компетентності учнів задачами прикладного характеру. Олександрія: Видавництво методичного кабінету...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
«Творчий пошук нових форм І методів організації навчально-виховного процесу з учнями як важливий фактор на шляху формування соціально...

К ласифікація інформаційних систем
Використання засобів дистанційного зондування І гіс-технологій для моніторингу сучасного вулканізму 26

Урок №1. Тема : Творчий поступ Євгена Гуцала по літературній ниві....
Урок №1. Тема: Творчий поступ Євгена Гуцала по літературній ниві. Оповідання "Лось". Вічне протистояння добра І зла

Урок у 8 класі () Тема : Світ води очима природничих наук
Землі, її фізичні І хімічні властивості на основі використання міжпредметних зв’язків; формування уявлення про єдність живої І неживої...

Урок хімії в 9 класі Тема
Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь І навичок І творчого застосування їх на практиці

Вчитель предмета «Захист Вітчизни» Руденко О. Б
За останні роки у загальноосвітніх навчальних закладах комп’ютерна техніка й інші засоби інформаційних технологій стали все частіше...

Відділення комп’ютерних наук секція «Комп’ютерні системи та мережі»
Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара»; Олінович Юлія Миколаївна, вчитель інформатики, вчитель-методист...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка