Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Нова парадигма освіти визначає нові змістовно-ціннісні орієнтири освітнього процесу, що вимагає переосмислення та визначення ролі загальної середньої освіти як - Сторінка 6

Нова парадигма освіти визначає нові змістовно-ціннісні орієнтири освітнього процесу, що вимагає переосмислення та визначення ролі загальної середньої освіти як

Сторінка6/18
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Аналізуючи показники таблиці 3, можна зробити висновок, що за 3 роки збільшилась кількість учнів, які за станом здоров’я віднесені до основної медичної групи та підготовчої групи, зменшилась кількість учнів, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної.

Порівняльний аналіз стану здоров’я учнів за період 2010/2013навчальних років, ураховуючи кількісний склад учнів за роками навчання, свідчить про те, що кількість учнів за відповідними групами захворювань зросла. Викликає занепокоєння різке збільшення кількості дітей , які за станом здоров’я віднесені до підготовчої групи. За результатами досліджень виявлені найбільш важливі фактори, що впливають на здоров'я учнів, розроблені індивідуальні рекомендації стосовно корекції особистісних якостей. У кожному класному журналі є листи здоров’я, спираючись на результати медичного огляду учителі-предметники мають можливість дозувати навантаження на учнів відповідно до їх фізичних особливостей та можливостей.

Одним із основних завдань є своєчасне попередження захворювань та їх виявлення. На батьківських зборах проводилася додаткова роз’яснювальна та просвітницька робота щодо необхідності проведення профілактичних щеплень.

Беручи за основу те, що забезпечення здоров’я дітей – один із пріоритетних напрямів роботи школи, адміністрація велику увагу приділяла інформаційному забезпеченню вчителів з даного питання. На засіданні методичного об’єднання вчителів початкової школи аналізувалися результати обстеження першокласників та учнів 2-го класу. Для всього педагогічного колективу школи було проведено нараду з питань психологічного здоров’я, було прокоментовано результати вивчення ціннісних пріоритетів школярів щодо категорії „Здоров’я” та надано групову консультацію. Проведено вивчення ціннісних пріоритетів колективу вчителів.

З метою профілактики захворювань різного походження (вірусних, інфекційних та ін.) з учнями школи систематично проводять бесіди класні керівники, медична сестра та лікар школи, учні пишуть диктанти та реферати із заданої тематики.

Виходячи з аналізу роботи щодо медичного обслуговування та профілактики захворювань, у 2012/2013 навчальному році необхідно:

 • розробити додаткові заходи з профілактики захворювань кістково-м’язової системи, органів зору та серцево-судинної системи , забезпечити їх проведення;

 • тримати під контролем проходження учнями поглиблених медичних оглядів,

 • забезпечити 100 % проходження учнями туберкуліно-діагностики та повторного обстеження у фтізіатра;

провести роз'яснювальну роботу серед батьків учнів щодо необхідності обов'язкового проходження медичного огляду і профілактичних обстежень на туберкульоз.

На виконання п.5 ст.14 Закону України «Про загальну середню освіту», наказу по школі № 327 від 03.09.2013 «Про організацію роботи групи продовженого дня і режим роботи групи продовженого дня в 2012/2013 навчальному році», з метою належної організації навчання та дозвілля учнів школи І ступеня в позаурочний час, забезпечення збереження життя та здоров’я учнів, надання допомоги учням у підготовці до уроків на підставі заяв батьків в школі відкрито 2 групи продовженого дня. Керівники груп: Кєєва А.П. (спеціаліст І категорії), Губарєва Ю.А. (спеціаліст), Буркавцова Е.Я. (спеціаліст), Попова К.Ю. (спеціаліст). Кількість учнів у групах - 60 учнів.

Протягом 2012/2013 навчального року директором школи Д’яковою І.А. та заступником директора з навчально-виховної роботи Косенко К.О. здійснювався постійний контроль за роботою груп продовженого дня.

Напрямки контролю:

 • нормативність ведення документації у групі продовженого дня;

 • створення умов для додержання оптимального режиму навчання, виховання і відпочинку учнів;

 • робота вихователів груп продовженого дня;

 • контроль за обліком відвідування учнів;

 • виконання режиму дня;

 • дотримання санітарно-гігієнічного режиму.

Були відвідані заступником директора з навчально-виховної роботи Косенко К.О. 13 виховних заходів і 14 занять з самопідготовки учнів.

Правильність ведення журналів груп продовженого дня перевірялась заступником директора з навчально-виховної роботи Косенко К.О. та директором школи Д’яковою І.А.

Документація груп продовженого дня ведеться згідно з вимогами, але при перевірці журналів груп продовженого дня були такі зауваження:

- допускаються виправлення та користування коректором у журналі групи продовженого дня 1-их класів;

- несвоєчасно ведеться облік відсутніх учнів Поповою К.Ю.

Групи працюють відповідно затвердженого наказом № 327 від 03.09.2012 року режиму роботи, який складено на підставі вимог «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу».

При перевірці журналів груп продовженого дня були такі зауваження:

- допускаються виправлення та користування коректором у журналі групи продовженого дня 1-их класів;

- несвоєчасно ведеться облік відсутніх учнів Поповою К.Ю..

У підготовці вихователів до роботи простежується щоденна підготовка до занять; систематична індивідуальна робота з учнями та їх батьками. Вихователі груп продовженого дня свою роботу планують з урахуванням результатів психологічного діагностування учнів. Плануючи індивідуальну роботу з учнями, користуються рекомендаціями, розробленими психологом та соціальним педагогом.

Для оптимального забезпечення навчально-виховного процесу в групах використовуються спортивний майданчик, актова зала, бібліотека, майданчик для відпрацювання правил дорожнього руху. Вихованці груп забезпечені додатковою літературою, іграшками, розвивальними іграми.

Під час перебування у групах продовженого дня діти відвідують гуртки за вибором: танці, гімнастика, тейкх-ван-до.

Але в роботі груп продовженого дня є недоліки:

 • слабо організована робота щодо залучення батьків до участі у виховних годинах всіх груп,

 • недостатньо придиляється увага самопідготовці,

 • заняття на свіжому повітрі не завжди проходять.

У вересні 2012 року та січні 2013 року проведено обстеження житлово-побутових умов учнів з метою виявлення дітей пільгового контингенту та учнів, що потребують особливої уваги з боку школи. У школі на 2012/2013 навчальний рік навчається 41 учень пільгового контингенту у такому складі: 2 дитини-сироти (Голеніщев Микола – 4-А клас, Гомон Таїсія – 9-А клас), 3 дитини, позбавлені батьківського піклування (Буран Даніїл – 2-Б клас, Матюхіна Діана – 5-Б, Ашуров Вадим – 10-А), 15 дітей із 11 багатодітних сімей (Загвоздін Даніїл – 1-А клас, Проскура Анна – 1-А клас, Харченко Олексій – 1-Б, Мазур Андрій – 3-Б, Мазур Катерина – 8-А, Степаненко Іван – 3-Б, Степаненко Єлизавета – 7-Б, Акулов Іван – 4-Б, Полторацький Володимир – 5-Б, Мороз Анастасія – 7-Б, Єршова Анна – 7-Б, Єршова Катерина – 9-Б, Павленко Богдан – 7-Б, Павленко Жанна – 11-А, Хілько Олена – 10-А), 5 дітей-напівсиріт (Доленко Олександра – 1-Б клас, Болотнікова Поліна – 5-А, Клепач Владислава – 6-А, Кадигроб Юрій – 10-А, Артикуленко Володимир – 11-А), 9 дітей, реєстрацію яких проведено згідно ст. 135 СКУ (Волкова Євгенія – 1-А клас, Корнієнко Софія – 2-А, Мотрук Дар’я – 2-А, Корват Анастасія – 2-Б, Заботіна Анна – 2-Б, Олешко Андрій – 2-Б, Корват Михайло – 4-А, Соболєва Анастасія – 4-Б, Клімова Софія – 6-А), 4 дитини-чорнобильців (Романовський Артем – 1-А клас, Вознюк Микита – 5-Б, Безвесільна Дар'я – 10-А, Наугольнікова Катерина – 11-А), 3 дитини-інваліда (Кучмамбетов Артем – 3-А клас, Долуда Артем – 7-А, Курочка Андрій – 9-Б).

Кількість учнів пільгових категорій 2008-2009/2009-2010/

2010-2011/2011-2012/2012-2013

Сту-пінь

Діти-сироти

Діти, позбавлені батьківського піклу-вання

Діти-напівсироти

Діти, реєстрацію яких проведено згідно зі ст. 135 СКУ

Діти із багато-дітних сімей

Діти, постраждалі від аварії на ЧАЕС

Діти-інваліди

1 кл.

-/-/-/-/-

1/-/-/1/-

1/-/2/-/1

-/-/-/5/1

2/-/3/-/3

1/-/-/-/1

-/-/-/-/-

2 кл.

-/-/-/-/-

-/1/-/-/1

-/1/1/1/-

-/-/1/-/5

-/1/1/2/-

-/1/-/-/-

-/-/-/-/-

3 кл.

-/-/-/1/-

-/-/1/-/-

-/1/3/1/-

-/-/-/1/-

1/-/1/1/2

-/-/1/-/-

-/-/-/-/1

4 кл.

-/-/-/-/1

-/-/-/1/-

-/-/1/3/-

-/-/-/-/2

1/3/-/1/1

-/-/-/1/-

-/1/-/-/-

І

-/-/-/1/1

1/1/1/2/1

1/2/7/5/1

-/-/1/6/8

4/4/5/4/6

1/1/1/1/1

-/1/-/-/1

5 кл.

-/-/-/-/-

-/-/-/-/1

-/-/-/1/1

-/-/-/-/-

-/-/4/-/1

-/-/-/-/1

-/-/1/-/-

6 кл.

-/-/-/-/-

-/-/-/-/-

-/-/-/-/1

-/-/-/-/1

-/-/1/3/-

1/-/-/-/-

1/1/-/1/-

7 кл.

-/-/-/-/-

-/-/-/-/-

3/1/-/-/-

-/-/-/-/-

1/-/1/1/4

1/1/-/-/-

-/1/1/-/1

8 кл.

-/-/-/-/-

-/-/-/-/-

-/3/-/-/-

-/-/-/-/-

3/1/-/1/1

-/1/1/-/-

1/-/1/1/-

9 кл.

-/-/-/-/1

-/-/-/-/-

-/-/3/-/-

-/-/-/-/-

-/5/1/2/1

-/-/1/1/-

-/-/-/1/1

ІІ

-/-/-/-/1

-/-/-/-/1

3/4/3/1/2

-/-/-/-/1

4/6/7/7/7

2/2/2/1/1

2/2/3/3/2

10 кл.

-/-/-/-/-

-/-/-/-/1

3-/-/-/1

1/-/-/-/-

1/-/3/-/1

-/-/-/1/1

1/-/-/-/-

11 кл.

-/-/-/-/-

-/-/-/-/-

-/3/-/-/1

1/1/-/-/-

1/1/-/3/1

-/-/-/-/1

-/1/-/-/-

ІІІ

-/-/-/-/-

-/-/-/-/1

3/3/-/-/2

2/1/-/-/-

2/1/3/3/2

-/-/-/1/2

1/1/-/-/-

І-ІІІ

-/-/-/1/2

1/1/1/2/3

7/9/10/6/5

2/1/1/6/9

10/11/15/14/15

3/3/3/3/4

3/4/3/3/3
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Шкільне методичне об’єднання
«Організація навчально-виховного процесу на основі компетентнісного підходу в освіті під час впровадження нового змісту базової загальної...

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти, затверджений постановою км україни від 23. 11. 2011р. №1392 (витяг)...

Проведення дпа в початковій школі у 2016 році (4 клас)
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти та наказу мон україни «Про проведення...

Програма українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів...
Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. №1392, який ґрунтується на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого й діяльнісного...

Основні підручники та навчальні посібники
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України та Інститутом інноваційних технологій І змісту освіти для використання у вищих...

Сокальська державна адміністрація відділ освіти сокальський районний методичний кабінет
Освіта Сокальщини – 2012. Показники розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. Сокаль, 2012.– 64 с

Викладання хімії в умовах переходу до нового Державного стандарту...

Засідання педагогічної ради
Моніторинг організації навчально-виховного процесу учнів 1,2 класів в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної...

До наказу Міністерства освіти І науки України від 20. 02. 2015 №192
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства...

Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2016...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка