Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Учні, які допустили найбільшу кількість пропусків - Нова парадигма освіти визначає нові змістовно-ціннісні орієнтири...

Нова парадигма освіти визначає нові змістовно-ціннісні орієнтири освітнього процесу, що вимагає переосмислення та визначення ролі загальної середньої освіти як

Сторінка4/18
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Учні, які допустили найбільшу кількість пропусків

за 2012/2013 навчальний рікЗа даними таблиці видно, що найбільше пропусків за хворобою: Леженіні К., 9-А клас (62 дня) та Юрченко Т., 3-А клас (60 днів); найбільше пропусків з поважних причин: Гуменюк В., 8-А (26 днів) та Панова В., 8-А (25 днів) – приймали участь у змаганнях по танцям («РАПІД»).

За даними таблиці видно, що найбільше пропусків за хворобою: Леженіні К., 9-А клас (62 дня) та Юрченко Т., 3-А клас (60 днів); найбільше пропусків з поважних причин: Гуменюк В., 8-А (26 днів) та Панова В., 8-А (25 днів) – приймали участь у змаганнях по танцям («РАПІД»).

Всі випускники 9-их класів (Протокол наради при директорі № 11 від 06.09.2010) продовжують навчання у різних навчальних закладах, відсутні учні, які б працювали і не продовжували навчання (додаток № 3).
Працевлаштування учнів 9-х класів, 11-х класів

Всього випускників

ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

10 клас

ПТУ з серед-ньою освітою

Інші заклади

9 – А - 32

4

27

1

0

%

12,5 %

84,4%

3,1%

0

9 – Б - 25

6

17

1

0

%

24%

68%

8%

0

Усього – 57

10

45

2

0

%

17,5%

78,9%

3,5%

0
ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

ВНЗ ІІІ-ІУ рівня акредитації

ПТУ з серед-ньою освітою

Інші заклади

11-А - 27

1

23

1

2

%

3,7%

85,2%

3,7%

7,4%

11-Б - 25

0

24

1

-

%

0%

96%

4%

0%

Усього - 52

1

46

2

2

%

1,9%

88,5%

3,8%

3,8%

У повній мірі реалізується у школі мовна політика держави. Виконуються ст. 10 Конституції України та Закон України "Про засади державної мовної політики" від 03.07.2012 № 5029-VІ, заходи щодо реалізації положень і завдань Програми розвитку та функціонування української мови у м. Харкові на 2008/2012 навчальний рік, рішення колегії головного управління освіти і науки Харківської обласної адміністрації “Про стан реалізації стратегії мовної освіти в загальноосвітніх закладах області”. Питання про розвиток української мови розглянуто на педагогічній раді у серпні 2012 року, на нараді при директорі у червні 2012 року (протокол від 11.06.2012 № 9).

При складанні навчального плану для глибокого опанування учнями української мови, підвищення рівня викладання, посилення індивідуальної роботи з учнями відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня й виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» здійснено поділ класів на групи у 5-А, 9-Б, 10-А,11-А класах.

За показниками успішності учнів маємо незначне зниження середнього балу з української мови за результатами річних оцінок – 7,3 ( у 2011/2012-7,4), з української літератури – 7,9 (у 2011/2012-8). Ці результати нижчі за середній бал по школі з усіх предметів інваріантної та варіативної складових – 8,5. Дана ситуація пояснюється підвищенням вимог вчителів до оцінювання навчальних досягнень учнів, більш ретельним опануванням і виконанням вчителями вимог оцінювання навчальних досягнень учнів.

Школа забезпечена педагогічними кадрами з української мови. За результатами моніторингу у жовтні 2012 року з’ясовано рейтинг вчителів методичного об'єднання за середнім балом та результатами КЗЗ. Найкращі показники успішності учнів з української мови та літератури у вчителів Дегтярьової Г.А., Карук Н.А., Локойди Т.М, що підтверджується і результатами роботи цих вчителів з учнями; значно зросла результативність роботи Безпалої М.С.

Учителями методичного об’єднання проводилась плідна методична робота, активно впроваджувались у практику роботи технологія критичного мислення, інформаційно-комунікаційна технологія. Учителі української мови та літератури працюють над створенням блоків дистанційних уроків: на сайті школи розміщено 10 розробок. Триває розробка авторської програми з літератури рідного краю.

Протягом навчального року систематично працювали шкільний семінар з української мови. Проведені шкільні етапи конкурсів ораторського мистецтва, учнівської творчості, знавців української мови ім. Т.Г.Шевченка. У березні 2013 року проведений тиждень української мови та літератури. Поповнено шкільні кабінети методичною літературою, дидактичним матеріалом, переоформлений кабінет української мови та народознавства.

Учителі української мови та літератури Карук Н.А., Безпала М.С., Локойда Т.М. отримали диплом ІІ ступеня ХХ обласної педагогічної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій за роботу «Підвищення ІКТ-компетентності учасників навчально-виховного процесу шляхом упровадження дистанційних курсів філологічного спрямування»

Видавницька діяльність членів МО:

1. Безпала М.С. Самобутність і гуманізм у творчості Євгена Гребінки //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 185-річчю від дня народження Леоніда Глібова та 200 років від дня народження Євгена Гребінки (м. Харків, 22 лютого 2012 року) / За заг. ред. канд. пед. Наук Л.Д. Покроєвої – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2012 – 244 с.

2. Карук Н.А. Використання мережі Інтернет та Інтернет-ресурсів на уроках української мови та літератури//Джерело педагогічної майстерності. Філологія: Науково-методичний журнал.- Випуск №1 (53).- Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2012.-260 стр.

Проведені контрольні роботи, виконані тестові завдання з української мови з вчителями, які атестувались у цьому навчальному році. Державною мовою проводяться засідання педагогічних рад, збори колективу, виробничі наради, семінари, наукові конференції; уся документація, наочність оформлені українською мовою, тексти оголошень і повідомлень, плакатів, афіш, реклами виконуються українською мовою, проведена робота з поповнення новими матеріалами кабінетів української мови та літератури, народознавства. Бібліотека школи поповнилася додатковою літературою, художніми творами українською мовою, енциклопедіями, програмною літературою.

Обладнані куточки історії рідного краю у всіх кабінетах.

На підставі Законів України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про безпечність та якість харчових продуктів», Постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 14.04.2000 № 565 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення», від 28.02.2000 № 419 «Про затвердження порядку подання фінансової звітності», віл 19.06.2002 № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», спільних наказів Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України: від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», наказів, а також: Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), наказу Міністерства економіки України від 01.08.2006 № 265 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», рішення 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 № 495/11 «Про затвердження міської Програми «Дитяче харчування» на 2012-2015 роки», рішення 14 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.02.2012 № 645/12 «Про внесення змін до рішення 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 № 495/11 «Про затвердження міської Програми «Дитяче харчування» на 2012-2015 роки», рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.01.2012 № 14 «Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів міста у 2012 році», наказу Департаменту освіти від 19.01.2012 № 11 «Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів міста у 2012 році», витягу з протоколу № 1 від 31.08.2012 засідання Ради школи (надання безкоштовного харчування), з метою організації повноцінного, якісного харчування учнів та вихованців школи та наказів по школі № 316 від 31.08.2012 адміністрацією школи, працівниками харчоблоку та педагогічним колективом протягом 2012/2013 навчального року проводилась така робота по організації харчування учнів у школі:

 1. Призначено відповідального за організацію гарячого харчування заступника директора з навчально-виховної роботи Косенко К.О. (наказ № 316 від 31.08.2012)

 2. Проводився контроль за якістю продуктів харчування і продовольчої сировини.

 3. Директором школи щоденно затверджувалися меню-розклади.

 4. Харчування учнів відбувалось відповідно складеного графіка на 2012/2013 навчальний рік.

 5. У шкільній їдальні постійно відбувалось чергування педпрацівників за затвердженим графіком.

 6. На початок навчального року зібрана та опрацьована інформація щодо кількості дітей пільгових категорій, які потребують безкоштовного гарячого харчування. Зібрана та опрацьована інформація щодо кількості дітей пільгових категорій, які потребують безкоштовного гарячого харчування. З 01.09.2012 року безоплатно харчується чотири учні - Матюхіна Д. (5-Б класу, дитина під опікою), Буран Д. (2-Б клас, дитина під опікою), Голеніщев М. ( учень 4-А класу, дитина-сирота) харчуються безоплатно у групі продовженого дня, Ашуров Вадим ( учень 10-А класу, дитина-сирота) та Гомон Таїсія (учениця 9-А класу) отримує харчування після 3 уроку. Документи щомісяця надаються до централізованої бухгалтерії районного відділу освіти.

 7. В школі організовано дієтичне харчування для учнів, які за мають у цьому потребу за станом здоров’я. Таких учнів станом на 01.09.2012 – 38 учня.

 8. Відповідальним за харчування та медичною сестрою протягом навчального року здійснювався контроль за санітарно-гігієнічним станом обідньої зали, контроль за дотриманням дітьми правил особистої гігієни та вживанням готових страв.

 9. Класними керівниками початкової школи постійно здійснювався облік дітей, охоплених безоплатним харчуванням та щомісяця своєчасно надавалася інформація про кількість учнів, які безоплатно харчувалися, відповідальному за організацію гарячого харчування – Косенко К.О.

Відповідно до річного плану роботи школи на 2012/2013 навчальний рік в кінці кожного місяця адміністрація проводила перевірку організації харчування учнів. Мета перевірки:

- визначення рівня організації харчування учнів;

- наявність документів з організації харчування та правильність їх оформлення;

- робота шкільної їдальні , санітарний стан;

- аналіз меню;

- стан харчування у групах продовженого дня .

За результатами цієї роботи зроблені висновки:

 1. Основна маса учнів харчується під час перерв після першого та третього уроків, відповідно графіку. Тривалість цих перерв по 15-20 хвилин. Початкові класи приходять в їдальню організовано з учителем. Всі учні школи І ступеня (100%) харчуються безкоштовно. Учні 1-х класів (100%) отримують безкоштовне молоко після 1 уроку.

 2. Учні школи ІІ ступеня харчуються за кошти батьків в присутності чергового вчителя, класного керівника.

 3. За наказом № 327 від 03.09.2012 року відкриті 2 групи продовженого дня, затверджено їх режим роботи. Щоденно робиться у журналі позначка відвідування учнями групи продовженого дня. Вихованці групи продовженого дня повністю охоплені гарячим харчуванням, яке здійснюється за кошти батьків, крім 2 учнів пільгового контингенту.

 4. У школі здійснюється моніторинг організації харчування учнів. Щомісяця відстежується динаміка харчування у групі продовженого дня, харчування учнів 5-11 класів. Аналізуючи отримані дані можна сказати, що 89,7% учнів 5-7 класів отримують організоване гаряче харчування у їдальні. Зниження або збільшення щоденної кількості учнів, які отримують харчування, по деяким класах пояснюється кількістю відсутніх учнів за хворобою.

 5. Їдальня забезпечена буфетною продукцією, відповідно переліку рекомендованої буфетної продукції санітарно-гігієнічної служби, насамперед випічкою. Орієнтовно 87,6% учнів школи купують буфетну продукцію. З них: 180 учнів початкових класів, 280-учні школи ІІ-ІІІ ступені.

 6. Їдальня працює до 15 години. В обідній залі затишно й чисто. Санітарний стан відповідає санітарним нормам. Документація ведеться відповідно до вимог, є журнали замовлень та видачі обідів й сніданків. Щоденно ведеться бракеражний журнал сирої продукції.

 7. Медичні книжки персоналу харчоблоку, журнал щотижневого медичного огляду відповідають вимогам нормативних документів. Зберігання продуктів здійснюється відповідно до санітарних норм.

 8. Протягом 2012/2013навчального року 4 рази було здійснено перевірку роботи шкільної їдальні спеціалістами СЕС. Результати цих перевірок такі:

- Порушень у роботі шкільної їдальні та робітників харчоблоку виявлено не було;

- Керівник закладу та завідувач харчоблоком не притягувались до відповідальності за будь-які порушення.

З метою виховання культури харчування, пропаганди здорового способу життя серед учнів школи проводилися:

1. Класні години за темами:

- «Режим дня і його значення» для учнів 1-11-х класів.

- «Культура прийому їжі» для учнів 1-11-х класів.

- «Хліб - усьому голова» для учнів 1-11-х класів.

- «Гострі кишкові захворювання та їх профілактика» для учнів 5-11-х класів.

2. Ігри для учнів початкової школи «Золота осінь».

3.Бесіди з учнями 10-11-х класів «Бережи своє здоров'я».

Організація харчування учнів проводяться відповідно норм Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.

У роботі з організації харчування виявлені такі тенденції:

- протягом 2012/2013 року відсоток учнів школи ІІ-ІІІ ступенів, які охоплені гарячим харчуванням у порівнянні з минулим навчальним роком збільшився на 7 % (у 2010/2011 навчальному році – 52 %, у 2011/2012 навчальному році – 53%, у 2012/2013 навчальному році – 60 %).

Оздоровчий напрямок роботи є однією з найважливіших складових діяльності школи, що забезпечує впровадження корекційно-оздоровчих процедур в освітній процес. У закладі створена система роботи щодо збереження життя і здоров¢я учнів.

Медичне обслуговування здійснюють медичні працівники 23 МДП лікар Буніна О.М., медична сестра Левченко О.О..

Профілактичний медичний огляд 2012/2013 навчальному році пройшли 528 учнів (100 %). За результатами медичного огляду було проведено моніторингове дослідження стану здоров’я учнів з метою всебічного вивчення цього питання, профілактики захворювань, надання рекомендацій батькам та класним керівникам, планування профілактичних заходів, виходячи з отриманих результатів.

Результати моніторингу за даними проведеного обов’язкового медогляду учнів школи були графічно оформлені та доведені кожним класним керівником до відома батьків. Оформлені класні куточки з моніторингом здоров’я. Відстежується динаміка захворювань учнів.

Результати моніторингу такі: показник кількості здорових дітей збільшилася: у 2011/2012 навчальному році практично здорових дітей було 83 учнів, у 2012/2013 навчальному році-123 учнів.

За попередніми даними можна побачити, що на першому місці зі значним відривом знаходяться хвороби кістково-м’язової системи. Але цей показник у порівнянні з 2011/2012 навчальним роком збільшився з 36 % до 38,8 %. Усім вчителям було рекомендовано проведення на кожному уроці динамічних пауз, фізкультхвилинок, проведення з учнями бесід про правильну поставу, систему оздоровчих вправ. Систематично на уроках проводяться фізкультхвилинки для дітей різних вікових категорій.

Показник захворювання дихальної системи знизився на 2,6 % . Усім учителям було рекомендовано дотримуватись режиму провітрювання, проводити 1 раз на тиждень генеральне прибирання класної кімнати, на великих перервах проводити вологе прибирання класної кімнати. Вихователі ГПД постійно проводили відпочинок учнів на свіжому повітрі, організовували спортивні години. На уроках, особливо в початковій школі , обов`язковим є проведення зарядки для очей, розширення поля зору.

Таблиця 1
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Шкільне методичне об’єднання
«Організація навчально-виховного процесу на основі компетентнісного підходу в освіті під час впровадження нового змісту базової загальної...

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти, затверджений постановою км україни від 23. 11. 2011р. №1392 (витяг)...

Проведення дпа в початковій школі у 2016 році (4 клас)
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти та наказу мон україни «Про проведення...

Програма українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів...
Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. №1392, який ґрунтується на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого й діяльнісного...

Основні підручники та навчальні посібники
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України та Інститутом інноваційних технологій І змісту освіти для використання у вищих...

Сокальська державна адміністрація відділ освіти сокальський районний методичний кабінет
Освіта Сокальщини – 2012. Показники розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. Сокаль, 2012.– 64 с

Викладання хімії в умовах переходу до нового Державного стандарту...

Засідання педагогічної ради
Моніторинг організації навчально-виховного процесу учнів 1,2 класів в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної...

До наказу Міністерства освіти І науки України від 20. 02. 2015 №192
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства...

Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2016...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка