Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Забезпечення гарантованого права громадян на отримання повної загальної освіти

Нова парадигма освіти визначає нові змістовно-ціннісні орієнтири освітнього процесу, що вимагає переосмислення та визначення ролі загальної середньої освіти як

Сторінка2/18
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Забезпечення гарантованого права громадян на отримання повної загальної освіти проводилось з метою контролю за здобуттям учнями повної загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах міста на виконання ст. 53 Конституції України, пп. а-2), б-4) ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 14, 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 18 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», п. 4.3) «Типового положення про відділ освіти районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.1999 № 347 (зі змінами), наказу Держкомстату України від 06.08.2010 № 317 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК (один раз на рік) «Звіт про кількість дітей шкільного віку», розпорядження голови Харківської облдержадміністрації від 20.07.2000 № 679 «Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Головного управління освіти і науки від 27.01.2010 № 29 «Про вдосконалення роботи та посилення контролю за охопленням дітей і підлітків шкільного віку різними формами навчання», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 08.11.2011 № 186 «Про підсумки роботи щодо обліку дітей шкільного віку та перевірки роботи адміністрацій шкіл щодо виконання ст. 35 Закону України «Про освіту» та ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»». Робота проводилась на основі бази даних “Мікрорайон школи”. Для забезпечення своєчасності отримання, обробки даних адміністрацією школи був виданий наказ № 367 від 01.09.2011 р. «Про організацію роботи щодо узагальнення даних з обліку дітей і підлітків шкільного віку в 2011 році». На виконання та з метою контролю за здобуттям учнями повної загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах міста було поновлено роботу у мікрорайоні - звірені списки дітей і підлітків шкільного віку з дільницями Київської філії КП «Жилкомсервіс».

Питання про забезпечення гарантованого права громадян на освіту заслуховувалось на виробничій нараді в вересні 2012 року (Протокол № 9 від 23.09.2009), на педраді в межах питання виконання законів «Про загальну середню освіту», «Про освіту», на нарадах при директорі 06.09.2010, 06.06.2011. На нараді при директорі 25.03.2011 року обговорені матеріали з обліку дітей та підлітків надані управлінням освіти Київської у м. Харкові ради; Всі діти та підлітки шкільного віку, які проживають у мікрорайоні школи, одержують загальну середню освіту. Набір дітей до перших класів було здійснено відповідно до «Правил конкурсного прийому учнів до Харківської спеціалізованої школи І - ІІІ ступенів № 16».

З метою забезпечення права на отримання загальної середньої освіти учнями, які за станом здоров’я не можуть відвідувати школу в школі було організовано індивідуальне навчання. На виконання наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 20.08.2012 № 128 «Про упорядкування роботи загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова усіх типіві форм власності щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою», відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.01.2003 за № 9\7330, зі змінами, довідки лікувального закладу та заяви батьків учениці з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, з урахуванням індивідуальних здібностей та стану здоров’я учениці організовано індивідуальну форму навчання для Буцької Карини Андріївни, учениці 11-А класу, Кулікової Єлизавети Віталіївни учениці 6-А класу (для 1 учня у минулому навчальному році, для 4-х учнів у 2010-2011, для 8 учнів у 2009-2010 навчльному році, 4-х учнів в 2008-2009 н.р., 7 учнів в 2007-2008 н.р., 5 учнів в 2006-2007, 4 - в 2005-2006).

Навчання здійснювали 22 вчителі (22 вчителі в 2011-2012, 20 вчителів в 2010-2011 навчальному році, 30 вчителів в 2009-2010 навчальному році, 26 вчителів в 2008-2009 , 16 вчителів в 2007-2008, 22 вчителя в 2006-2007, 23 вчителя в 2005-2006). Заняття з учнями проводилися згідно розкладу, відповідно затверджених директором програм та планів роботи. На кінець ІІ семестру програма вчителями виконана, всі необхідні записи є в журналі. З предметів проведені підсумкові контрольні роботи. Учениця атестована з усіх предметів.

Слід відзначити з позитивного боку проведення індивідуальних занять вчителями: Зайцевою А.Ю., Пелісовою Т.В., Локойдою Т.М., Терещенко Л.Д. Голіяд Л.П.

Протягом року були зроблені зауваження по оформленню документації вчителям: Городову С.А. та Альберт Н.П.

Протягом навчального року адміністрацією здійснювався систематичний контроль за організацією індивідуального навчання (відвідані 5 уроків), за веденням документації. Результати роботи педагогічного колективу з організації індивідуального навчання для учнів проаналізовані в наказ № 193 від 10.06.2013 «Про стан роботи з учнями, що знаходиться на індивідуальному навчанні».

Згідно річного плану роботи школи на 2012/2013 навчальний рік та відповідно до ст. 14 (п.2), ст. 35, ст. 52, ст. 56, ст. 59 Закону України «Про освіту», ст. 6, ст. 29 (п.2), ст. 38, ст. 47 Закону України «Про загальну середню освіту», п.п. 2, 3, 26, 43, 46, 55, 56, 62 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 946, п. 18 Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646, з метою попередження безпідставних пропусків занять учнями школи, своєчасного реагування та організацію індивідуальної роботи з учнями, що не відвідують уроки без поважних причин, протягом 2012/2013 навчального року проводилась робота по здійсненню контролю за відвідуванням учнями школи.

Для ефективної роботи використовуються: структура роботи з попередження безпідставних пропусків занять учнями „Система та форми роботи педагогічного колективу Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 16 щодо профілактики безпідставних пропусків занять”, схеми: „Робота з учнями схильними до безпідставних пропусків уроків учнями”, „Алгоритм роботи адміністрації ХСШ № 16 щодо попередження безпідставних пропусків занять”, „Алгоритм роботи психологічної служби ХСШ № 16 щодо попередження випадків пропусків занять учнями”, „Алгоритм роботи класних керівників ХСШ № 16 щодо попередження випадків безпідставних пропусків занять учнями”.

З вересня класні керівники ведуть облік відвідування учнями школи на окремих сторінках в класних журналах та в «Журналі оперативного контролю», в яких фіксують поурочний контроль, систематично надають інформацію про роботу щодо запобігання та попередження поодиноких пропусків. У І семестрі – щовівторка та щочетверга, а у ІІ семестрі – щоденно зведена інформація про відвідування учнями школи передавалась до управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради.

У межах фронтально-оглядового контролю, відповідно до річного плану роботу адміністрацією школи здійснювалась перевірка класних журналів на предмет відповідності підсумкового та поурочного обліку відвідування учнями занять під час осінніх (з 29.10. по 02.11.2012), зимових (з 29.12.2012 по 11.01.2013) та весняних (з 25.03. по 29.03.2013) канікул. Методами адміністративного контролю є співбесіда з вчителями, перевірка ведення обліку відвідування в класних журналах та журналі оперативного контролю, перевірка наявності та нормативності зберігання підтверджуючих документів.

Для взаємоперевірки класних журналів з питання обліку відвідування створено експертні групи (наказ № 361 від 03.09.2012 «Про організацію роботи з обліку відвідування учнями школи в 2012/2013 навчальному році»), до складу яких входили у жовтні: Сівальнєва К.І., Тимошенко В.П., Голіяд Л.П., Гуртовенко Л.В. (1-4 класи), Пелісова Т.В., Поваляєва І.П., Фефелова Е.В., Борисовська О.А. (5-8 класи), Локойда Т.М., Коваль Ю.С., (9-11 класи), у листопаді: Курочка Л.В., Молодожонова Г.В., Вишинська І.Г., Бондаренко О.В. (1-4 класи), Рибянцева К.А., Безпала М.С., Фалєєв Г.А., Ревенко В.О. (5-8 класи), Похильчук Л.Д., Зайцева А.Ю., (9-11 класи) та у лютому – адміністрацією школи, результати узагальнені у довідках (розглянуті на нараді при директорі Протокол № 6 від 07.11.2012, Протокол № 8 від 05.12.2012 та Протокол № 3 від 27.03.2013). Під час взаємоперевірок класних журналів в жовтні, грудні та лютому експертними групами було виявлено, що класні керівники достатньо відповідально заповнюють документацію.

З метою визначення рівня роботи класних керівників щодо попередження безпідставних пропусків занять учнями та класів з найбільшою кількістю пропусків занять, та причини відсутності учнів на уроках проводиться моніторинг відвідування. Дані моніторингу за підсумками 2012/2013 навчального року наведені в таблиці та діаграмі.

Відвідування учнями навчальних занять

у 2012/2013 навчальному році


Клас

І семестр

ІІ семестр

Відсутні по хворобі

Відсутні з поважних причин

Всього


Відсутні по хворобі

Відсутні з поважних причин

Всього76
76

142
142176

15

191

278

8

28689

6

95

132

15

147120

16

136

170

34

204104

4

108

154

5

15959

8

67

124

14

138104

11

115

182

1

183112

18

130

130

35

165217

22

239

185

25

210135

4

139

171

30

201141

13

154

173

11

18474

59

133

113

29

142111

26

137

119

18

137171

58

229

126

45

171117

52

169

131

40

17172

24

96

41

21

62185

10

195

241

15

256177

34

211

189

26

215

10а

203

91

294

307

64

371

11а

197
197

265

6

271
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Шкільне методичне об’єднання
«Організація навчально-виховного процесу на основі компетентнісного підходу в освіті під час впровадження нового змісту базової загальної...

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти, затверджений постановою км україни від 23. 11. 2011р. №1392 (витяг)...

Проведення дпа в початковій школі у 2016 році (4 клас)
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти та наказу мон україни «Про проведення...

Програма українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів...
Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. №1392, який ґрунтується на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого й діяльнісного...

Основні підручники та навчальні посібники
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України та Інститутом інноваційних технологій І змісту освіти для використання у вищих...

Сокальська державна адміністрація відділ освіти сокальський районний методичний кабінет
Освіта Сокальщини – 2012. Показники розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. Сокаль, 2012.– 64 с

Викладання хімії в умовах переходу до нового Державного стандарту...

Засідання педагогічної ради
Моніторинг організації навчально-виховного процесу учнів 1,2 класів в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної...

До наказу Міністерства освіти І науки України від 20. 02. 2015 №192
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства...

Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2016...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка