Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Відділ освіти

Відділ освіти

Сторінка1/3
  1   2   3
У К Р А Ї Н А

ДОБРОПІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З

від 20.03.2015 № 83 – Д

м. Добропілля
Про проведення огляду-конкурсу

з охорони праці в закладах освіти
Керуючись розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 року № 889-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки», Положенням про Всеукраїнський громадський огляд-конкурс стану умов і охорони праці в навчальних закладах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України затвердженого постановою колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України (протокол № 1/6-22 від 23.01.2013р., № 17-18-3 від 10.12.2012р.), з метою поліпшення функціонування системи управління охороною праці, створення безпечних і здорових умов праці в закладах освіти району
НАКАЗУЮ:


 1. Провести огляд-конкурс з охорони праці в закладах освіти з 01 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року.

 2. Затвердити склад оглядової комісії з проведення огляду-конкурсу з охорони праці в закладах освіти району (додаток 1) та умови проведення огляду-конкурсу з охорони праці у 2015 році (додаток 2).

 3. Керівникам дошкільних, загальноосвітніх та позашкільного навчальних закладів:

  1. Організувати проведення конкурсу згідно умов проведення.

  2. Оформити довідки про стан умов і охорони праці (додаток 3) та акти перевірки стану охорони праці в закладі (додаток 4) та надати підсумкові матеріали (форми показників, фото та відео звіти) до відділу освіти до 01 лютого 2016 року (Куліух С.О.).

 4. Комісії з проведення огляду-конкурсу (Карпова О.В.) визначити переможця огляду-конкурсу з охорони праці.

 5. Інженеру з охорони праці групи централізованого господарського обслуговування (Куліух С.О.) надати підсумкові матеріали по проведенню огляду-конкурсу з охорони праці до Донецького обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України в термін до 15 лютого 2016 року.


2

 1. Даний наказ розмістити на сайті відділу освіти райдержадміністрації.

 2. Координацію щодо виконання наказу покладаю на інженера з охорони праці групи централізованого господарського обслуговування Куліух С.О., контроль – на головного спеціаліста, інспектора шкіл Карпову О.В.Начальник відділу освіти Л.М. Гапич

Завізовано О.М. Сердюк

З наказом ознайомлені: Надіслано:

_________М.А. Бодра до справи – 1

_________О.В. Карпова група ЦГО – 1

_________С.О. Куліух інспектор – 1

_________О.В. Ліснюк школи – 10

ДНЗ – 15

ЦЕНТУМ – 1


Куліух С.О.

2-87-86

Додаток 1

Затверджено

наказом відділу освіти

від 20.03.2015 № 83-Д
СКЛАД

оглядової комісії з проведення огляду-конкурсу

з охорони праці в закладах освіти району


 1. Карпова головний спеціаліст, інспектор Олена Вікторівна шкіл, голова комісії
 1. Куліух інженер з охорони праці,

Світлана Олександрівна заступник голови комісії


 1. Ліснюк голова Добропільської РОП,

Ольга Валентинівна член комісії


 1. Бодра начальник групи централізованого

Марина Анатоліївна господарського обслуговування,

член комісії


Інженер з охорони праці

групи централізованого

господарського обслуговування С.О. Куліух
Додаток 2

Затверджено

наказом відділу освіти

від 20.03.2015 № 83-Д
УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ - КОНКУРСУ З ОХОРОНИ ПРАЦІ у 2015 році

І Загальна частина

Мета проведення огляду - конкурсу - поліпшення стану охорони праці, підвищення зацікавленості роботодавців у забезпеченні безпеки праці та функціонуванні системи управління охороною праці в закладах освіти району, приведення робочих місць працюючих до відповідності вимогам законодавства про охорону праці, повного забезпечення працюючих санітарно-побутовими приміщеннями, засобами колективного та індивідуального захисту, зниження рівня виробничого травматизму та захворюваності, максимального вивільнення працюючих від робіт із шкідливими та важкими умовами праці.

ІІ Основні задачі

Основними завданнями Огляду є:

 • широке розгортання творчої ініціативи як окремих працівників, так і колективів, підрозділів, в цілому закладів освіти по подальшому поліпшенню здорових і безпечних умов праці на кожному робочому місці;

 • зниження рівня виробничого травматизму та випадків професійних захворювань;

 • організація роз’яснювальної та організаційно-методичної роботи серед робітників про значення проведення огляду;

 • моральне заохочення учасників, які досягли високих показників;

 • розповсюдження передового досвіду з охорони праці переможців.

ІІІ Умови проведення

Огляд проводиться на рівні:

 • закладів освіти - між структурними підрозділами з 01.04.2015 року до 31.12.2015 року.

Для керівництва та організації проведення огляду з охорони праці створюються оглядові комісії з охорони праці:

Оглядова комісія по проведенню огляду з охорони праці:

 • розглядає подання, розпорядчі документи закладів освіти, протоколи оглядових комісій закладів освіти щодо організації та підсумків проведення огляду з охорони праці, перевіряє показники огляду з охорони праці за формою, що додається,;

 • перевіряє довідки, акти, графіки, діаграми тощо;

 • систематизує підсумкові матеріали огляду з охорони праці;

 • складає перелік закладів освіти на звання переможців районного огляду з охорони праці за о сновними оглядовими показниками та по окремих досягненнях в сфері охорони праці,

 • визначає кандидатури на заохочення активних організаторів та виконавців проведення огляду з охорони праці;

 • надає підсумкову інформацію про проведення огляду з охорони праці для розгляду до Донецького обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України.

2

IV Підведення підсумків

Переможцями Огляду вважаються ті заклади, в яких впроваджено систему управління охороною праці, недопущене зростання виробничого травматизму в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, досягнуті кращі показники по забезпеченню здорових та безпечних умов праці на виробництві.

До оглядової комісії з проведення огляду з охорони праці відділу освіти надаються наступні матеріали від закладів освіти до 01.02.2016 року:

 • форма показників для підведення підсумків районного огляду з охорони праці (додаток 3);

 • інформація про виконання комплексних заходів з охорони праці, колективних договорів (презентація);

 • інформація щодо впровадження системи управління охороною праці в закладі освіти.

 • акти перевірки стану охорони праці в закладі по структурних підрозділах (додаток 4);

 • наказ «Про проведення огляду з охорони праці».

За результатами підсумків оглядові комісії, заклади до 01.02.2016 року направляють відповідні матеріали для розгляду оглядовій комісії з проведення огляду з охорони праці відділу освіти. За результатами підсумків оглядова комісія відділу освіти до 15.02.2016 року направляє відповідні матеріали для розгляду Донецькому обласному комітету профспілки працівників освіти і науки України.

Підведення підсумків огляду на рівні району проводиться районною оглядовою комісією з визначенням переможців.
Додаток 3

Затверджено

наказом відділу освіти

від 20.03.2015 № 83-Д

Довідка

про стан умов і охорони праці

в ___________________________

(назва навчального закладу)

_____________________________

(телефон, повна адреса)


№№ /п

Показники діяльності

Покажчик за звітний рік

Оцінка в балах

Мак-симальна

Наяв-на

1

2

3

4

51
2

3


4

5

6


7


8


І. Загальні відомості про навчальний заклад

Середньосписочна кількість працівників
Кількість вихованців, учнів, студентів денної форми навчання
Кількість навчальних площ, м² на одного вихованця, учня, студента (порівняно з попереднім роком)
Кількість коштів, що витрачені на заходи з охорони праці відповідно до колективного договору, угоди (порівняно із запланованими коштами)
Наявність розділу з охорони праці в колективному договорі, угоді
Наявність акта прийому готовності навчального закладу до нового навчального року
Відповідність навчальних приміщень вимогам нормативно-правових актів з охорони праці
Наявність:
служби охорони праці;
інженера з охорони праці;
кабінету охорони праці;
забезпеченість кабінету охорони праці навчально-наочними та навчально-методичними матеріалами+/-
+/-

+/-

+/-
+/-
+/-
+/-


5
10

9

10

ІІ. Організаційно-технічні заходи щодо забезпечення проведення навчально-виховного процесу
Наявність наказів про призначення осіб, відповідальних за:
організацію охорони праці в навчальному закладі;
експлуатацію енергогосподарства;
експлуатацію котлів, інших посудин, що працюють під тиском;
експлуатацію виробничого і вентиляційного обладнання;
організацію збереження хімічних, горючих та легкозаймистих речовин
Наявність у колективному договорі, угоді комплексних заходів щодо забезпечення охорони праці,заплановано/виконано


+/-

+/-

+/-
+/-

+/-

+/-
10


11


12
13


14


15


ІІІ. Забезпечення умов проведення навчально-виховного процесу в навчальному закладі

Стан будівель, споруд, приміщень навчального закладу щодо виконання будівельних, санітарно-гігієнічних вимог і норм (наявність котельного обладнання, допуску до роботи у операторів (машиністів, кочегарів), паспортів на вентиляційні установки, актів санітарно-епідеміологічної служби щодо перевірки повітряно-теплового режиму, мікроклімату, освітленості, проведення паспортизації робочих місць за умовами праці тощо)
Забезпечення пожежної безпеки в навчальному закладі(наявність планів евакуації, наявність протипожежного обладнання та інвентарю, своєчасна зарядка вогнегасників тощо)
Стан електромережі та експлуатація електроустановок (наявність актів перевірки контуру захисного заземлення, випробування опору ізоляції, випробування індивідуальних захисних засобів, допуск до роботи електрика та працівників, що експлуатують електроустановки тощо)
Умови експлуатації обладнання (лабораторного, майстерень, такелажних засобів (драбини, стрем’янки тощо)
Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності в гуртожитках, що належать навчальному закладу (усі питання забезпечення безпеки життєдіяльності учнів, студентів, працівників: пожежна безпека, електробезпека, плани евакуації у разі виникнення надзвичайної ситуації, інструкції з безпеки під час користування побутовими електроприладами тощо)
10
5

10


5

10

16

17

18


19ІV. Профілактична робота з попередження травматизму та профзахворювань
Кількість працівників, що працюють в шкідливих умовах праці,з них:

пройшли медогляд (щорічний).

отримують пільги за роботу в шкідливих умовах праці

Кількість робочих місць з шкідливими умовами праці,з них:

проведено атестацію за умовами праці (за участю санітарно-епідеміологічної служби)
Наявність у приміщеннях навчального закладу:

інструкцій з охорони праці для працівників (відповідність вимогам нормативно-правових актів);

куточків охорони праці;

аптечок
Забезпеченість засобами колективного та індивідуального захисту учасників навчально-виробничого процесу (спецодяг, спецвзуття, діелектричні засоби, інші засоби індивідуального захисту, наявність захисних огорож, вентиляції, заземлення, блискавкозахисту тощо)


всього

----

----

всього

----

+/-

+/-

+/-
5

10

10


10

20
21

22

V. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
Проведення та облік інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності з працівниками, учнями, студентами (журнали, програми проведення інструктажів тощо)
Проведення навчання і перевірки знань працівників з охорони праці, безпеки життєдіяльності один раз на три роки (наявність наказу про проведення навчання та перевірки знань, програми проведення навчання, протоколів про проведення перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників)
Проведення у звітному році навчання та перевірки знань працівників, що працюють в шкідливих і небезпечних умовах праці (наявність посвідчень, допуск до роботи)
10


10

10Підсумкова оцінка в балах
Загальна підсумкова оцінка з урахуванням знаків «+» і «-»
Голова оглядової комісії _________(підпис) (прізвище, ініціали)

Члени комісії: _________(підпис) (прізвище, ініціали)

_________(підпис) (прізвище, ініціали)

_________(підпис) (прізвище, ініціали)

_________(підпис) (прізвище, ініціали)

Пояснення щодо заповнення довідки

1. Відомості зазначаються на початок календарного року за звітний попередній рік.

Показники стовпця 3 заповнюють оглядові комісії, що створені в кожному навчальному закладі з педагогічних, технічних працівників та представників профспілкових органів навчального закладу.

У довідці за рядками 1 - 22 у стовпці 3 заповнюються кількісні показники цифрою, а виконання заходу знаком «+», за відсутності якого-небудь із них ставиться знак «-»,у разі неповного виконання показника ставиться відсоток.

Наприклад, кількість працівників, які отримують пільги за роботу в шкідливих умовах праці – 8 (п.16, ІІІ абзац), наявність інструкцій з охорони праці – «+», забезпеченість засобами колективного та індивідуального захисту учасників навчально-виховного процесу – 70%.

При оцінюванні враховують повноту розкриття пунктів довідки. Наприклад, п.14. Умови експлуатації обладнання. При оцінюванні слід урахувати:

наявність обладнання в майстернях, лабораторіях, кабінетах (залежно від типу і категорії навчального закладу – загальноосвітній, вищий тощо);

стан захисних огороджень;

засоби індивідуального захисту для працівників, учнів, студентів;

засоби колективного захисту (вентиляція, заземлення тощо);

журнал обліку перевірки обладнання (манометрів, такелажних засобів, опалення перед початком опалювального сезону тощо);

інші питання забезпечення роботи обладнання та пристосувань у навчальному закладі.

2. Оцінки у стовпці 5 виставляють оглядові комісії вищого рівня, виходячи з максимальної кількості балів, що наведені у стовпці 4. Ці оглядові комісії визначають переможців початкового етапу та надсилають матеріали за підписами їх керівників до регіональних оглядових комісій.

Підрахунок виконання заходів проводиться під час оцінювання довідки навчального закладу оглядовими комісіями вищого підпорядкування, при цьому знак «+» додає один бал до підсумкової оцінки, а знак «-» віднімає один бал від підсумкової оцінки.

Для вищих навчальних закладів оцінювання у стовпці 5 проводять регіональні оглядові комісії, які визначають переможців і надсилають їх матеріали до Центральної оглядової комісії.

Повнота розкриття оцінюється максимальною оцінкою, часткове забезпечення умов функціонування обладнання - відсотками у стовпці 3 і відповідно оцінкою від максимальної у відсотках.

Наприклад, виконано на 70 % у п.16, що відповідає оцінці – 3,5 бала.

Виправлення помилок підтверджується підписом голови оглядової комісії.

Додаток 4

Затверджено

наказом відділу освіти

від 20.03.2015 № 83-Д
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Відділ освіти Ямпільської райдержадміністрації
Вступ

Сокальська державна адміністрація відділ освіти сокальський районний методичний кабінет
Освіта Сокальщини – 2012. Показники розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. Сокаль, 2012.– 64 с

Україна міністерство освіти І науки україни відділ освіти бучацької...
Контроль за виконанням данного наказу покласти на заступника директора школи Ковалівську Орисю Михайлівну

Відділ освіти Овруцької райдержадміністрації
...

Міністерство освіти І науки україни відділ освіти козельщинської...
У 2013 – 2014 навчальному році працювало 23 педагоги та 15 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 198 ученів...

Відділ освіти Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації...
Схвалено науково-методичною радою методичного кабінету відділу освіти Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації

Україна олександрійська районна державна адміністрація кіровоградської...
Міністерства освіти І науки України від 05 cерпня 2013 року №1079 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад І турнірів з...

Відділ освіти Апостолівської райдержадміністрації Червонотоківська зш І – ІІІ ступенів
Розподіл хімічних елементів за розміщенням в періодах періодичної системи хімічних елементів

Відділ освіти Овруцької райдержадміністрації Овруцька загальноосвітня...
Добірка позакласних заходів з хімії. З досвіду роботи. Овруч. Овруцька загальноосвітня школа №3. 2010

Телефонограми від 25. 09. 12р
Відділ освіти нагадує про необхідність участі 26. 09. 12р з 14. 00 до 18. 00 Вашого педпрацівника в рейді «Діти вулиці» згідно з...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка