Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Звіт Загребельної Юлії Миколаївни, директора Зіньківщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської районної ради Харківської області

Звіт Загребельної Юлії Миколаївни, директора Зіньківщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської районної ради Харківської області

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Звіт

Загребельної Юлії Миколаївни, директора Зіньківщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської районної ради Харківської області

на загальних зборах про свою діяльність на посаді

протягом 2014/2015  навчального року

 

           Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2014/2015 навчального року.

           На цих загальних зборах я керуюсь Положенням про порядок звітування директора, затверджене наказом МОН України від 23.03.2005 №178 «Про запровадження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

          Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалась Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

1. Загальна інформація про школу

        Зіньківщинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів є комунальною  власністю Зачепилівської районної ради Харківської області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти  Зачепилівської районної державної адміністрації, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1989 року, земельна ділянка, яка належить школі має площу 2,0 га. У 2014/2015  навчальному році в закладі працювало 19 педагогічних працівника та 8 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 93 учнів, середня наповнюваність класів становить 8,5 учні. Мова навчання - українська.

2. Кадрове забезпечення

 У 2014/2015  навчальному році штатними працівниками  школа була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти пед. працівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. Перспектива в освіті така, що років через п’ять вчитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з учнями. То ж хочу відзначити, що майже всі вчителі школи володіють навичками роботи з комп'ютером, використовують при проведенні навчально-виховного процесу. 

Аналіз кадрового складу:    у 2014/2015 навчальному році всього педагогічних працівників 19 чоловік, з них 18 мають основну роботу і 1 сумісник. З 19 чоловік - 16 жінок, що складає 84% від загальної кількості пед. працівників (діаграма 1)

Діаграма 1

За освітою розподіл педагогічних працівників за останні три роки такий: Діаграма 2

2011 рік – 18 працівників: повна вища – 15 чол.;

базова вища – 0;

неповна вища – 3 чол.

2012 рік – 18 працівників: повна вища – 15 чол.;

базова вища – 0;

неповна вища – 3 чол.

2013 рік – 19 працівників: повна вища – 15 чол.;

базова вища – 0;

неповна вища – 4 чол.

2014 рік - 19 працівників: повна вища - 16

базова вища - 2

неповна вища - 1

Діаграма 2

Аналіз здобуття повної вищої освіти (діаграма 3)

2011 – мають неповну вищу освіту – 3 чол.;

навчаються для здобуття повної вищої освіти – 0;

2012 – мають неповну вищу освіту – 3 чол.;

навчаються для здобуття повної вищої освіти – 1;

2013 – мають неповну вищу освіту – 4 чол.;

навчаються для здобуття повної вищої освіти – 2;

2014 - отримали освіту "бакалавр" - 2

Діаграма 3

Аналіз вікового складу педагогічних працівників (діаграма 4)

До 30 років – 5 чол. – 26%;

31-40 років – 2 чол. – 11%;

41-50 років – 7 чол. – 36%;

51-54 років – 1 чол. – 5%;

55-60 років – 2 чол. – 11%;

Понад 60 років – 2 чол. – 11%.

Діаграма 4

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників (діаграма 5)

Спеціаліст вищої категорії – 6 чол., що становить 32% (1 учитель має педагогічне звання «учитель-методист», 1 учитель має педагогічне звання «старший учитель»);

Спеціаліст І категорії – 4 чол. – 21%;

Спеціаліст ІІ категорії – 1 чол. – 5%;

Спеціаліст – 4 чол. – 21%;

9 тарифний розряд – 3 чол. – 16%;

8 тарифний розряд – 1 чол. - 5%.

Діаграма 5

Педагогічний стаж пед. працівників розподіляється так (діаграма 6)

До 3-х років – 3чол., що становить 16%;

До 5 років – 1чол. – 5%;

До 10 років – 2чол. – 10%;

До 20 років – 3 чол. – 16%;

Більше 20 років –10 чол. – 53%.
Діаграма 6

Висновок: враховуючи вищезазначене, педагогічний колектив Зіньківщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів складається із висококваліфікованих досвідчених вчителів, які мають високий потенціал і можуть забезпечити навчання учнів на високому та достатньому рівнях, результативність участі школярів у районних та обласних конкурсах, олімпіадах, турнірах. Враховуючи вікові категорії вчителів, потреба в педагогічних кадрах на 2015/2015 навчальний рік: російська мова та зарубіжна література, в подальшому географія.

3. Методична робота

       У школі діє певна система методичної роботи. Вона здійснювалась відповідно зо Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" (зі змінами), Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Примірного положення про раду загальноосвітнього закладу, Положення про навчальні кабінети ЗНЗ, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової загальної середньої освіти, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі від 03.09.2014 № 231 «Про організацію та проведення методичної роботи з педагогічними працівниками у 2014/2015 навчальному році». ЇЇ сітка створена на діагностичній основі. Пед. колектив працює над темою «Підвищення якості освіти шляхом удосконалення професійної майстерності вчителів, провадження в практику досягнень сучасної науки та ефективного педагогічного досвіду в умовах впровадження нових Державних стандартів». Керівництво методичною роботою здійснює методична рада, яку очолює заступник директора з навчально-виховної роботи Ямнюк Н.О.

     До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних, районних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, засідання шкільних методичних об'єднань, тощо.     У школі працює 4 методичних об'єднання: вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Микитенко М.М., вчитель історії), природничо-математичного циклу (керівник Споришева О.І., вчитель географії), вчителів початкових класів (керівник Анголенко В.Г., вчитель початкових класів) і методичне об'єднання класних керівників (керівник Шевченко І.П., вчитель англійської мови, класний керівник 11 класу). Робота методичних об'єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності учителя, удосконалення методики проведення уроку. Результативною була робота всіх методичних об’єднань. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність. Внаслідок чого рівень навчальних досягнень учнів школи оцінюється хорошими показниками.

        Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи.

Протягом навчального року вивчено та узагальнено позитивний педагогічний досвід педагога-організатора

Загребельної Людмили Вікторівни по темі «Виховання в учнів активної громадської позиції та національної свідомості, моральних рис на основі загальнолюдських цінностей»

      У 2014/2015 навчальному році атестацію пройшов педагог-організатор школи. За результати атестації їй  підтверджено  кваліфікаційну категорію «спеціаліст дев'ятого тарифного розряду» (Загребельна Л.В.)

 Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих груп, науково-практичних конференціях тощо. На виставку-презентацію педагогічних ідей та технологій було направлено дві роботи вчителів, які нагороджені дипломами районного етапу виставки-презентації (Загребельна Ю.М., Ямнюк Н.О., Сахненко Д.С. - диплом І ступеня, Сахненко Д.С. - диплом ІІ ступеня). Роботи вчителів були направлені для участі в обласній виставці-презентації педагогічних ідей та технологій і відзначені також дипломами (колективна робота Загребельної Ю.М., Ямнюк Н.О. та Сахненка Д.С. - диплом ІІ ступеня, тема роботи «Цивільний захист як спосіб формування здоров’язбережувальних компетентностей» (з досвіду роботи); Сахненко Д.С. - диплом ІІІ ступеня, тема роботи «Формування здоров'язбережувальних компетентностей учнів під час проведення позакласних заходів з фізичної культури» Результати методичної роботи свідчать про те, що в школі зберігаються основні позитивні тенденції в управлінні науково-методичною роботою, виявляються ознаки системності, що сприяє постійному зростанню педагогічної майстерності вчителів, їх наукової, методичної підготовки, сприяє задоволенню інтересів педагогів у постійному підвищенні їхнього професійного загальнокультурного та загальноосвітнього рівнів, формуванню особистісно-розвивальної моделі роботи з педагогами та учнями школи.

Курси підвищення кваліфікації при КВНЗ «ХАНО» пройшов один учитель. Однак в методичній роботі педагогічного колективу школи простежуються такі недоліки: недостатня практична результативність діяльності деяких учнів;не реалізуються всі можливості у підготовці обдарованих і здібних учнів у підготовці до участі в предметних олімпіадах, не в повній мірі реалізуються можливості навчального кабінету. На підставі вищезазначеного необхідно спрямувати методичну роботу у 2015/2016 навчальному році на вирішення таких завдань:

- поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів шляхом організації роботи факультативів, гуртків, введення спецкурсів;

- підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

- покращення організації науково-дослідницької роботи учнів;

- удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів;

- забезпечення ефективності роботи методичних об'єднань;

- організація роботи з обдарованими дітьми ;

- підвищення рівня самоосвіти вчителів - предметників;

- робота над впровадженням інноваційних методик з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.
4. Навчальна діяльність учнів
     Протягом 2014/2015 навчального року робота пед. колективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2014  року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років, а це 12 учнів. 

Аналізуючи рух учнів протягом навчального року слід відзначити, що на 05.09.2014 в школі налічувалось 97 учнів. Протягом навчального року вибуло - 9 учнів, прибуло – 11 учнів. Навчальний рік закінчило 93 учні: 7 учнів 9 класу та 3 учнів 11 класу. З 93 учнів школи, - 81 учень атестований, з них навчаються:

 на високому рівні - 5 учнів

на достатньому рівні - 32 учнів

на середньому рівні - 44 учнів

на початковому рівні - 0 учнів. Слід відзначити, що протягом чотирьох років в школі відсутні учні, які мають початковий рівень знань.

П'ять учнів школи нагороджені Похвальними листами: Зайцева Єлизавета - 3 клас, Терновий Максим - 4 клас, Дихтяр Інна - 5 клас, Мироненко Наталія - 5 клас, Гордієнко Даніелла - 10 клас. 

Слід відзначити, що кращим в навчанні учням правління СВК "Заповіт Леніна" на протязі 26 років виплачує стипендію. За результатами навчальних досягнень учнів за І семестр 2014/2015 навчального року учні отримали стипендію на суму 2050,0 грн., а за результатами навчальних досягнень учнів у ІІ семестрі 2014/2015 навчального року  22 учні 2-11 класів 1 вересня 2015 року отримають стипендію на загальну суму 1570, 00 грн, (мінімальний розмір стипендії складає 100 грн., а максимальний - 250,0грн.).

   Учні нашої школи є активними учасниками Міжнародних, Всеукраїнських інтерактивних конкурсів, при цьому показують непогані результати:

Результативність участі учнів та вчителів в конкурсах, турнірах у 2014/2015 навчальному році

Інтерактивні конкурси

У 2014/2015 навчальному року учні школи прийняли участь в таких інтерактивних конкурсах:з/п

Назва конкурсу

Кількість

учасників

Сертифікати

"золотий"

(відмінний

результат)

"срібний"

(добрий

результат)

"бронзовий"

1.

Всеукраїнський етап Міжнародного математичного конкурсу "Кенгуру" серед учнів 2-6 класів

15

-

5

-

2.

Всеукраїнський інтерактивний конкурс "МАН-юніор-Ерудит" в номінаціях:

- Історик- юніор

11

-

2

-

- Технік - юніор

20

-

1

-

- Астроном - юніор

18

-

1

-

- Еколог - юніор

14

-

1

-

3.

Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру" (ІІ етап)

37

-

6

-

4.

Всеукраїнський фізичний конкурс "Левеня"

15

-

4

-

5.

Всеукраїнська українознавча гра "Соняшник"

41

1

2

1

6.

Всеукраїнський інтерактивний природничий конкурс "Геліантус"

33

-

-

-

7.

Всеукраїнський інтерактивний природничий конкурс з англійської мови "Гринвіч"


20

1

-

1

8.

Міжнародний інтерактивний природничий конкурс "Колосок" (осінній сезон)

44

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт керівника
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28 Харківської міської ради Харківської області

Затверджую
Мечебилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Барвінківської районної ради Харківської області

Закону України «Про загальну середню освіту»
У 2013/2014 навчальному році діяльність Балаклійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Балаклійської районної ради Харківської...

Погоджено затверджую
Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №75 Харківської міської ради Харківської області

1. Відповідність документації, у тому числі фінансової, вимогам законодавства
Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Арцизької районної ради Одеської області

Одеська загальноосвітня школа №44 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області зміст
Посада І місце роботи, служби: вчитель інформатики Одеської загальноосвітньої школи №44 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської...

Розклад занять
Харківської загальноосвітньої школи i-iiiст. №101 Харківської міської ради Харківської області

План роботи Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №73...
Найвищий відсоток якості знань у класах: 2-а-80 %, 2-б-74%, 2-в-68%, 3-в-60%, 4-в-64%, 5-б-41%, 11-б-58%. Найнижчий відсоток якості...

Україна міністерство освіти І науки україни відділ освіти бучацької...
Контроль за виконанням данного наказу покласти на заступника директора школи Ковалівську Орисю Михайлівну

Звіт директора Буштинської зош І-ІІІ ступенів
Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфер освіти, виконання законів України...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка