Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Затверджую

Затверджую

Сторінка1/4
  1   2   3   4
_topЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти

Барвінківської районної державної

адміністрації

_______________Н.О.Коптєва

«_____»___________2013 року

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Мечебилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Барвінківської районної ради Харківської області

на 2013/2014 навчальний рік
ПОГОДЖЕНО

на засіданні ради школи

від 26.05.2013 протокол № 5

Голова ради школи

_________М.В.Настаченко

ПОГОДЖЕНО
на засіданні педагогічної


ради школи

від 30.05.2013 протокол №7

Голова педагогічної ради

_________А.І.Гома


Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

Мечебилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Барвінківської районної ради Харківської області

на 2013/2014 навчальний рік
І. Загальні засади
Робочий навчальний план Мечебилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Барвінківської районної ради Харківської області на 2013-2014 навчальний рік складено відповідно до ст. 15, 16, 22, 33 Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», листа Міністерства освіти і науки України від 20.05.2013 № 1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року», наказів Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 13.07.2009 № 392 «Про затвердження заходів Департаменту науки і освіти з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки», від 02.11.2010 № 579 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області пілотного проекту «Православна культура Слобожанщини», ураховуючи вимоги додержання Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та забезпечення на місцях необхідних умов для виконання в повному обсязі інваріантної та варіативної складових змісту загальної середньої освіти.

Робочий навчальний план розроблено:

Початкова школа:

- для 1-2-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572 - додаток 1;

- для 3-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 № 682 - додаток 2;

Основна школа:

- для 5-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409, із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 17.05.2013 № 551 - додаток 3;

- для 6-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132, із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 - додаток 4;

Старша школа:

- для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 - додаток 5;

Профіль навчання

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів у основній та старшій школі навчання організувати за наступними напрямками:

10 клас – рівень змісту освіти – академічний, профіль – універсальний

11 клас – рівень змісту освіти – академічний, профіль - універсальний

Мова навчання в Мечебилівській загальноосвітній школі Барвінківської районної ради Харківської області – українська.
ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів
Робочий навчальний план школи на 2013-2014 навчальний рік складається з двох частин: інваріантної складової, сформованої на державному рівні, та варіативної складової, в якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, введення спецкурсів, курсів за вибором та факультативів. Інваріантна складова робочого навчального плану аналогічна відповідним частинам Типових планів. Використання варіативної частини та додаткового часу спрямоване на задоволення потреб дітей та побажань батьків, поглиблення знань з окремих предметів:

- зважаючи на необхідність опанування учнями багатства рідної мови, додатково введено на її вивчення в 3,4 класах по 1 годині на тиждень;

- з метою формування наукового світогляду учнів, зважаючи на великий об’єм програмового матеріалу та вибір учнями для проходження ДПА та ЗНО з природничих дисциплін, введено додатково по 1 годині на вивчення курсу з біології «Фізіологія людини» та курсу з хімії «Метали і неметали навколо нас» в 10 класі, курсу «Охорона тварин» 1 година в 8 класі ;

- з метою формування здоров’язберігаючих компетенцій та набуття учнями практичних навичок надання першої допомоги в різних надзвичайних ситуаціях в 8 класі додатково введено 0,5 години на курс «Основи медичних знань»;

- з метою забезпечення геометричної пропедевтики введено в 3 та 4 класах курс за вибором «Елементи геометрії» по 1 годині на тиждень;

- з метою формування та розвитку читацьких інтересів учнів, удосконалення техніки читання введено в 3-4 класах курс «Зарубіжна література»;

- з метою підвищення підготовки учнів-юнаків до служби у Збройних силах України в 10 та 11 класі введено предмет «Захист Вітчизни» по 1 годині на тиждень за варіантом 3, відповідно до Типових навчальних планів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 №834;

- з метою прищеплення учням навичок здорового способу життя, попередження серед учнів схильності до шкідливих звичок в 10 та 11 класах виділено по1 годині на тиждень на факультативний курс «Профілактика ризикованої поведінки і ВІЛ/СНІДу» за проектом «Захисти себе від ВІЛ»;

- з метою підготовки учнів до життя в глобалізованому світі в 10 та 11 класах введено факультативний курс «Країнознавство» по 1 годині на тиждень;

На виконання наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 28.05.2013 №354 «Про впровадження у навчально-виховному процесі факультативного курсу «Харківщинознавство», з метою виховання в учнівської молоді поваги й дбайливого ставлення до історико-культурної спадщини рідного краю, розвитку краєзнавчого руху продовжується вивчення факультативного курсу «Харківщинохнавство» з обов’язковим оцінюванням навчальних досягнень учнів та виставлення балів з даного предмета до документа про базову загальну освіту в 8 та 9 класах по 1 годині на тиждень.

З метою формування умінь і навичок спілкування, вільно виражати думку, грамотно і доречно висловлюватися в типових і нестандартних ситуаціях, виховання естетичних смаків продовжується вивчення наступних факультативів та курсів:

  • у 10 класі –курс «Практикум із синтаксису української мови» - 1 година на тижденю;

  • у 10 та 11 класах – факультатив «Орфографічний практикум» по 1 годині на тиждень;

  • у 10 класі – факультатив «Основи теорії літератури» - 1 година на тиждень;

  • у 10-11 класах – факультатив «Ділова українська мова» по 1 годині на тиждень.

З метою поглибленого вивчення світової літератури учнями 10 класу введено курс «Малі та середні жанри художньої прози у світовій літературі ХІХ – ХХІ ст. - 1 година на тиждень.

З метою зацікавленості учнів у свідомому споживанні товарів і послуг, усвідомленні ними власної громадянської позиції та її впливу на якість життя в Україні введено в 5-6 класах курс «Споживча етика, в 8 класі – «Споживання і здоров’я», в 9 класі – «Права споживачів», в 10-11 класах - курс «Основи споживчих знань».

Зважаючи на матеріальну базу школи і спеціалізацію вчителя, запроваджуються такі модулі:

  • з фізичної культури: «Легка атлетика», «Футбол», «Баскетбол», «Гімнастика».

  • з трудового навчання:

5 клас - «Технологія приготування страв»

6 клас - «Технологія приготування страв»

7 клас - «Технологія приготування страв. Традиції української національної кухні»

8 клас – «Технологія заготівлі та зберігання продуктів»

9 клас - «Технологія приготування страв. Традиції української національної кухні»

10 клас – «Технологія хлібопекарського та кондитерського виробництва»

11 клас - «Технологія хлібопекарського та кондитерського виробництва»

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128, не передбачається.

Курси за вибором та спецкурси викладаються за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України.

Заняття з предметів, тижнева кількість яких показана дробовим числом, проводяться протягом всього навчального року через тиждень. В розкладі уроків це показується дробом з похилою рискою.
ІІІ. Структура 2013/2014 навчального року
Відповідно до статті 16 Закону України „Про загальну середню освіту” 2013-2014 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань – і закінчується не пізніше 1 липня 2014 року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр - з 2 вересня по 27 грудня, ІІ семестр - з 13 січня по 30 травня.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно осінні з 28 жовтня по 3 листопада, зимові з 30 грудня по 12 січня, весняні з 24 по 30 березня.

Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1-4 класах протягом 4-х днів тривалістю не більше 3-х академічних годин кожного дня (2 – 5 червня), навчальних екскурсій та практики у 5-8 і 10 класах протягом 10 днів (у 5-6-х класах – по 3 академічні години на день; у 7-8 класах – по 4 академічні години, у 10 класі – по 5 академічних годин на день) і державної підсумкової атестації випускників початкової (13 – 22 травня), основної (2 – 16 червня) і старшої (23-29 травня) школи.

За рішенням навчального закладу, з урахуванням місцевих кліматичних умов навчальну практику та навчальні екскурсії провести протягом року. Певні види і форми навчальних екскурсій можуть бути реалізовані під час навчального року в процесі виконання навчальних програм. Пісоя завершення практики здійснюється підсумкове оцінювання навчальних досягнень учнів цих класів.

Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовується відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.08 №1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Державна підсумкова атестація проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.08 №94, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.02.08 №151/14842 зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.10 №1116, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.12.10 №1237/18532.

Вручення документів про освіту провести для випускників 9-х класів - 18-19 червня, 11-х класів – 31травня -1 червня.

Режим роботи школи

Режим роботи навчального закладу протягом 2013-2014 навчального року – п’ятиденний робочий тиждень.

08.00 – початок роботи школи

08.15 – зарядка на свіжому повітрі

І ст.навчання – 1 клас

Уроки

Тривалість уроків

Перерви

1

8.30-9.05

20

2

9.25-10.00

30

3

10.30-11.05

30

4

11.35-12.10

20

І ст.навчання – 2,3,4 класи

1

8.30-9.10

15

2

9.25-10.05

25

3

10.30-11.10

25

4

11.35-12.15

15

5

12.30-13.10

15

ІІ ст.навчання – 5-9 класи

1

8.30-9.15

10

2

9.25-10.10

10

3

10.20-11.05

20

4

11.25-12.10

20

5

12.30-13.15

10

6

13.25-14.10

40

7

14.50-15.35
ІІІ ст.навчання – 10-11 класи

1

8.30-9.15

10

2

9.25-10.10

10

3

10.20-11.05

20

4

11.25-12.10

20

5

12.30-13.15

10

6

13.25-14.10

40

7

14.50-15.35  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджую
Графік навчального процесу відділення бухгалтерського обліку, автоматики та дизайну

Затверджую
Аналіз роботи Новомиргородського районного методичного кабінету за 2013-2014 навчальний рік

«затверджую» Перший заступник Міністра
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49

Уроків по Дроздівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів погоджено погоджено затверджую
Начальник Білоцерківського міжрайонного Голова профспілкового Директор Дроздівської загальноосвітньої

Погоджено затверджую
Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №75 Харківської міської ради Харківської області

Затверджую
Програма співбесіди для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти Чернігівського промислово-економічного коледжу...

Затверджую
Львівський фізико-математичний ліцей здійснює набір учнів м. Львова та Львівської області на конкурсній основі та за результатами...

Затверджую
Програма співбесіди для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти Чернігівського промислово-економічного коледжу...

Єдиний план роботи технікуму на квітень 2013 р. «Затверджую»
Факультет правових знань ІІ к. Лекція «Особливості працевлаштування та трудового законодавства в країнах єс та Україні», 2 курс,...

Затверджую
Програма для вступних екзаменів з хімії для абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти Чернігівського промислово-економічного...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка