Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Аналіз роботи методичного кабінету за І півріччя 2015 року

Аналіз роботи методичного кабінету за І півріччя 2015 року

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Аналіз

роботи методичного кабінету

за І півріччя 2015 року
Методичний кабінет відділу освіти Красноармійської міської ради працює над науково-методичною проблемою «Удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів, підвищення результативності і якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій». Робота методичної служби була націлена на виконання таких завдань:

 • впровадження в систему методичної, педагогічної та навчально-виховної роботи нових стандартів освіти, програм, концепцій;

 • створення та підтримка єдиного інформаційно-методичного середовища, яка забезпечує розвиток та ефективне використання педагогічного потенціалу міста;

 • забезпечення оптимальних умов для неперервного професійного удосконалювання майстерності педагогів як умови їхньої активної адаптації до нової моделі діяльності, підвищення рівня підготовленості до розв’язання професійних задач на новому етапі розвитку освіти;

 • надання методичної підтримки навчальним закладам в розробці програм розвитку, підтримка інноваційної діяльності;

 • задоволення інформаційних та професійних потреб керівних та педагогічних кадрів щодо опанування інноваційних управлінських та педагогічних технологій;

Якісний методичний супровід керівних та педагогічних працівників та в цілому навчальних закладів забезпечується тісної співпрацею з Донецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти. Співпраця починається з організації підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів.

Підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів
Підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів здійснюється на основі перспективного плану-графіку курсових заходів, заявок загальноосвітніх навчальних закладів

За І півріччя 2015 року план замовлення на курси підвищення кваліфікації в основному виконано. Відповідно до плану замовлення підвищення кваліфікації повинні були пройти 159 педагогів, пройшли – 158. План замовлення виконано на 99%.

Педагоги підвищували свій професійний рівень за різними формами та моделями:


загальна підготовка

-

-

корпоративні

40 (за місцем проживання)

25%

проблемні, тематичні (очні)

9+26

(за місцем проживання )

22,2%

дистанційні

11

7%

очно-дистанційні

16

10%

інтегровані очно-дистанційні

23

15%

інтегровані проблемні, тематичні

-

-

авторські

-

-

обласні авторські творчі майстерні

-

-

обласні очно-заочні Школи-лабораторії

1+30(за місцем проживання )

19,6%

стажування

-

-

спеціалізація

-

-

Відкритий університет інноваційної педагогіки:

Школа молодого творчого методиста

Школа молодого творчого педагога

Школа управлінської майстерності--


1

0,6%


-

-

Студія інноваційних технологій

-

-

Лабораторія науково-методичного супроводу дитячої обдарованості

-

-

За індивідуальним планом

1

0,6%

Всього

62+96= 158

100%


Успішно виконали навчальний план підвищення кваліфікації 35 педагогів (22,2%), які навчалися на проблемних та тематичних курсах за очною формою.

Приділяється увага проведенню курсів підвищення кваліфікації з максимальним наближенням до слухачів. Сьомий рік на базі Красноармійського навчально-виховного комплексу відбуваються курси підвищення кваліфікації вчителів початкових класів. За місцем проживання в І півріччі 2015 року курси підвищення кваліфікації за очною формою з теми «Педагогічне проектування діяльності вчителя й учня початкової школи» пройшли 26 педагогів.

Продовжується дистанційний етап на очно-заочних, очно-дистанційних та інших моделях курсів.

Такі освітні моделі підвищення кваліфікації як обласні очно-заочні Школи-лабораторії для керівників ЗНЗ та творчих завідувачів, методистів ДНЗ (Купавих Г.Б., ЗОШ № 36; завідувачі та методисти ДНЗ), Школа молодого творчого педагога в рамках роботи Відкритого університету інноваційної педагогіки Балакірєва О.Є., ЗОШ № 8) дають можливість розкритися творчому потенціалу керівників та педагогів, спонукають їх на створення власної професійної траєкторії.

В той же час відмовився від курсової перепідготовки вчитель фізики ЗОШ № 9 Чистяков О.В.

Адміністрації навчальних закладів при формуванні замовлення на підвищення кваліфікації необхідно приділяти особливу увагу налаштованості та зацікавленості педагога в подальшій роботі в навчальному закладі, підвищенню рівня його професійної майстерності.
Атестація педагогічних кадрів
Атестація керівних та педагогічних кадрів є одним із способів розвитку їхньої професійної компетентності та майстерності, активізації інноваційної та аналітичної діяльності.

Більшість педагогів, які атестуються прагнуть показати результати своєї педагогічної діяльності демонструючи навчальні та дидактичні матеріали на виставках, виступаючи на конференціях, семінарах, проводячи майстер-класи та відкриті уроки.

В міжатестаційний період педагогами були проведені:

- відкриті уроки на Тижні педагогічної майстерності «На уроці майстра»;

- творчі звіти з презентацією досвіду роботи на засіданнях міських методичних об’єднань;

- представлені на виставку портфоліо, дидактичні матеріали, розробки уроків, виховних та позакласних заходів;

- авторські педагогічні майстерні у формі майстер-класу, презентації досвіду роботи над методичною або дослідницькою проблемою.

Згідно з планом роботи експертної групи були проведені засідання, на яких розглядалися атестаційні матеріали (характеристика, інформація про фахову діяльність в міжатестаційний період, матеріали, що підтверджують рівень професійної діяльності, самоаналіз та опис досвіду, відгук керівника міського методичного об’єднання), творчі доробки та портфоліо педагогів.

Експертами підготовлені висновки про результати експертної оцінки діяльності педагогічного працівника в міжатестаційний період та представлені на розгляд атестаційної комісії.

З метою ознайомлення та використання в ході атестації матеріалів Комплексного оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників, методичним кабінетом були проведені семінар-практикум для заступників директорів з НВР «Науково-методичний та психолого-педагогічний супровід педагога в міжатестаційний період», тренінг для педагогів, які атестуються в 2014-2054 навчальному році «Атестація – важливий стимул професійного зростання педагога».

Міською атестаційною комісією в квітні 2015 року було проатестовано 158 керівних та педагогічних кадрів. Серед них 7 керівників ЗНЗ та ПНЗ, 3 практичних психолога ЗНЗ та ДНЗ, 3 методиста міського методичного кабінету. За результатами атестації 61 педагог відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії, 3 - педагоги раніше присвоєному педагогічному званню; 9 педагогам та одному методисту присвоєна кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання присвоєно: трьом педагогам – «Старший учитель», одному педагогу – «Вихователь-методист», двом – «Учитель-методист».
Експериментальна діяльність закладів освіти
Педагогічні колективи навчальних закладів міста прагнуть до впровадження нових ідей, наукових знань, технологій, які дають можливість підвищити якість освіти. Інноваційна діяльність вимога часу та сучасний напрям роботи як навчального закладу, так і окремого педагога. Активними учасниками дослідно-експериментальної роботи різних рівнів є :

- Красноармійський навчально-виховний комплекс –експериментальний майданчик Всеукраїнського рівня з теми «Науково-методичні основи використання ІКТ у навчально-виховному процесі в середовищі «1 учень - 1 комп’ютер» на базі шкільних нетбуків» та «Створення єдиного інформаційного простору Красноармійського НВК з застосуванням хмарних технологій», учасник Всеукраїнського проекту з теми «Використання електронних засобів навчання Всеукраїнського репозитарію навчального контенту» - Красноармійського НВК (одна із пілотних шкіл України);

- педагогічний колектив загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 реалізує науково-педагогічний проект «Інтелект України», завданням цього проекту є проведення дослідно-експериментальної роботи Всеукраїнського рівня з проблеми «Створення системи супроводження навчання, виховання та розвитку інтелектуально обдарованих дітей»;

- загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 – обласна школа-лабораторія з теми «Розвиток ключових компетентностей особистості за Програмою «Ключі до успіху»;

- дошкільний навчальний заклад № 42 «Золотий півник» – обласна школа-лабораторія з теми «Педагогічні умови використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу формування життєвої компетентності дитини старшого дошкільного віку».

Виявили бажання підключитися до експериментальної роботи педагогічні колективи міського ліцею «Надія» з теми «Інноваційні технології як засіб формування ключових компетентностей учнів» та загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 з теми «Системно-цільовий підхід до управління школою».

Впровадження інноваційних управлінських та педагогічних технологій сприяє удосконаленню освітнього процесу, підвищенню професійного рівня педагогів, їхньої технологічної і методичної культури.
Науково-методична діяльність керівних та педагогічних кадрів

в міжкурсовий період
Методична робота буде ефективної та продуктивної за умов її цілісності, системності. Успіх залежить від зацікавленості адміністрації, педагогів підтримувати тісну співпрацю з методичною службою щодо удосконалення майстерності, фахового зростання, професійного розвитку. Перед методичною службою стоїть завдання допомогти керівнику та педагогу поглибити різноманітні аспекти своєї професійної підготовки, організовувати методичну допомогу таким чином, щоб її зміст відповідав їхнім запитам, сприяв самовдосконаленню та саморозвитку особистості. Методична робота з педагогічними кадрами міста реалізується через колективні (міські методичні об’єднання, постійно діючі проблемні семінари, творчі групи, школи передового педагогічного досвіду та молодого спеціаліста, науково-методичні конференції, виставки дидактичних матеріалів, педагогічні конкурси) та індивідуальні форми роботи.

При методичному кабінеті працюють 24 предметних і циклових методичних об’єднань (вчителів української мови і літератури, іноземної мови, російської мови та світової літератури, суспільних дисциплін, математики, інформатики, географії, біології, хімії, фізики, художньо-естетичного циклу, трудового навчання, фізичної культури, початкових класів, вихователів ГПД, вчителів «Захисту Вітчизни», педагогів-організаторів, бібліотекарів, класних керівників, вчителів християнської етики, керівників гуртків позашкільних закладів технічного, художнього та декоративно-прикладного напрямків), керівниками яких є досвідченні педагоги, майстри своєї справи. В І півріччі 2015 року було проведено два засідання ММО, на яких розглядалися питання щодо проведення підсумкових контрольних робіт, підготовки до державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання. На січневому засіданні заслуховувалися творчі звіти педагогів, що атестуються, презентувався досвіду роботи досвідчених вчителів (учителів-методистів, старших учителів). Пріоритетними залишаються питання реалізації Державних стандартів, ознайомлення із загальною характеристикою складових змісту освіти відповідних галузей, з державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, відмінностям чинної та нової редакцій Державних стандартів.

Продовжили роботу 9 постійно діючих семінарів; 15 семінарів-практикумів; 3 школи педагогічної майстерності; 2 педагогічні майстерні; педагогічна студія; творча лабораторія Гуманної педагогіки; 8 творчих лабораторій; 3 консультаційних пункти; школа вчителя першокласника; школа вчителя майбутнього першокласника; фокус-група для керівників ММО; клуб класних керівників, колегіум інформаційних технологій, школа управлінської компетентності для заступників директорів з НВР, методистів ПНЗ; методична студія «Місто майстрів», Школа молодого спеціаліста.

В той же час не проводилися заплановані семінари для заступників директорів з виховної роботи, не в повному обсязі проводилася методична робота з педагогами-організаторами, в рамках роботи управлінської майстерні для директорів ЗНЗ та ПНЗ підготовлено збірку матеріалів «Планування роботи навчального закладу», але заняття не проводилися.

Педагоги міста активні учасники обласних семінарів, творчих груп та інших форм методичної роботи. Учитель української мови і літератури ЗОШ № 6 Безкоровайна Ю.А. є членом обласної творчої групи «Формування моральних цінностей учня на уроках української мови засобами ІКТ». Зініч І.М., учитель української мови і літератури Красноармійського НВК – слухач обласної Авторської школи Азьомова В.Т. з теми «Пошуки концептуальних можливостей архетипно-родоцентричної системи літературознавчого аналізу в загальноосвітній школі». Переможцем конкурсного відбору для роботи у складі експертних груп щодо визначення порогового балу «склав/не склав» з української мови і літератури та учасником роботи цих груп стала Свіженець Л.В., учитель української мови і літератури ЗОШ № 8. Досвід роботи з обдарованими дітьми на обласному майстер-класі «поруч з генієм:+ і ще раз +» презентували педагоги Красноармійського НВК: Іщенко О.Г., Сервачак О.В., Мігутіна О.О. та учитель географії ЗОШ № 6 Бовкун Т.І.

Активно співпрацює методична служба з Красноармійським педагогічним училищем. На базі КПУ декілька років поспіль працює постійно діючий семінар «Наука – школі» за напрямками:

 • «Проектні технології як засіб актуалізації пізнавальної активності учнів початкової школи»;

 • «Нові підходи до формування математичних компетенцій молодших школярів»;

 • «Значення ігор в житті дитячого колективу»;

 • «Використання інтерактивних технологій при вивченні іноземної мови в початковій школі»;

 • «Формування здоров’язберігаючої компетентності молодших школярів»;

 • «Гуманна педагогіка в дії»;

 • «Використання ІКТ У початковій школі»

Щороку в лютому методичним кабінетом ініціюється проведення науково-практичної конференції під гаслом «Роздуми про сучасну українську педагогіку», тема цьогорічної конференції «Пріоритетні цінності сучасного освітнього простору». На конференції виступили представники Красноармійського індустріального інституту, Дитячого методичного центру православної християнської просвіти, Донецького обласного ІППО (Заріцький О.О., методист Центру національного виховання), керівники та педагоги навчальних закладів міста.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджую
Аналіз роботи Новомиргородського районного методичного кабінету за 2013-2014 навчальний рік

У 2015-2016 навчальному році школа працювала над вирішенням завдань,...
В основному ці задачі вирішено. Детальний аналіз рівня їх вирішення подається у відповідних розділах самоаналізу роботи школи

Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів новомиргород
Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна – завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної...

Методичні рекомендації щодо вивчення природничих дисциплін у 2012-2013 н р. Посібник
Упорядник Трофименко О. Д – методист районного методичного кабінету відділу освіти Криворізької райдержадміністрації, 2012

Про порядок закінчення навчального року, проведення державної підсумкової...
України в 2015 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 08. 10. 2014 за №1208 /25985, листа Міністерства освіти...

Перспективний план роботи науково-методичного центру управління освіти,...
Розглянуто на засіданні ради науково-методичного центру управління освіти, молоді та спорту (протокол від вересня 2012р. № )

Корецький районний методичний кабінет
На виконання листа Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від 09. 10. 2014 №01-16/1151 інформуємо, що...

План роботи методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу
«Учитель живе доти, доки вчиться, щойно він перестає вчитися, в ньому помирає вчитель», − писав К. Ушинський. Саме в процесі роботи...

До наказу Міністерства освіти І науки України від 20. 02. 2015 №192
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства...

Методичні рекомендації Схвалено наказом Міністерства освіти І науки...
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка