Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Затверджено - Сторінка 9

Затверджено

Сторінка9/29
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29

  • вивчення нормативно-правової бази; оволодіння методологічними й теоретичними основами відповідної галузі науки (за фахом), сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки, методикою викладання предмета, забезпечення рівня освіти відповідно до державних вимог і стандартів;

  • вивчення та використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, ефективного педагогічного досвіду; розвиток ініціативи й творчості, новаторських пошуків педагогів; впровадження результатів наукових досліджень, які сприяють індивідуальному розвитку кожної дитини;

  • вивчення й аналіз стану викладання, якості навчальних досягнень учнів, рівня їх вихованості; виявлення труднощів у засвоєнні програмного матеріалу, запровадження сучасних методичних виявлень обдарованих дітей;

  • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань педагогіки, психології, фахових дисциплін;

  • апробація та введення нових освітніх технологій і систем;

  • всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них навичок науково-дослідницької роботи, зацікавленості новими педагогічними технологіями;

  • підвищення рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів, перенесення акценту з інформаційних на інтерактивні аспекти навчання;

  • сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою підвищення дидактичної компетентності та вдосконалення педагогічної майстерності;

    • забезпечення якісного впровадження системи спеціалізованої підготовки у спеціалізованих класах з поглибленим вивченням іноземної мови, у класах з поглибленим вивченням окремих предметів, у профільних класах, зорієнтованої на індивідуалізацію навчання та наступність між загальною і професійною освітою та вищою школою.3.1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

з/п

Назва заходів

Терміни виконання

(вихід)

Відповідальні

особи

Відмітка про вико

нання,

справи

1.

Організувати методичну роботу педагогічного колективу.

Видати наказ про організацію науково-методичної роботи у 2013/2014 навчальному році

Вересень

2013 року
01.09.2013 року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
2.

Організувати роботу методичної ради гімназії

Затвердити план роботи методичної ради

Вересень

2013 року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
3.

Організувати роботу методичних об’єднань вчителів та затвердити плани роботи методичних об’єднань:

-початкових класів;

-філологічних дисциплін;

-суспільно-гуманітарних дисциплін;

-фізико-математичних дисциплін;

-природничих дисциплін;

-іноземних мов;

-розвиваючих дисциплін;

-класних керівників

Вересень

2013 року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.


Заступник директора з НВР Захарова Г.В.
4.

Організувати роботу методичного кабінету. Затвердити план роботи

Вересень

2013 року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
5.

Забезпечити подальшу роботу:

-методичної ради гімназії;

-методичного кабінету;

-методичних об’єднань вчителів

Протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
6.

Своєчасно опановувати зміст нормативно-правових документів з питань загальної середньої освіти, викладання навчальних базових дисциплін

Протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
7.

Організувати підготовку навчальних кабінетів до нового навчального року. Провести паспортизацію кабінетів.

Поповнювати навчально-методичну базу кабінетів.

Серпень 2013 року
Протягом 2013/2014 н.р.

Заступник директора з НВР Полішко І.В.,

завідувачі кабінетами
8.

Організувати постійне співробітництво з шкільною бібліотекою.

Протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
10.

Продовжити роботу щодо створення Банку ефективного педагогічного досвіду “Професійна майстерня вчителів”.

Протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.

11.

Провести шкільний етап конкурсу

“Учитель року – 2014”. Взяти активну участь у районному етапі конкурсу.

Вересень -

грудень

2013 року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
12.

Організувати роботу вчителів щодо участі в обласній виставці-ярмарку педагогічних ідей та технологій.

Вересень 2013 року- березень

2014 року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
13.

Організувати роботу з виявлення обдарованих дітей, які навчаються в школі. Поновити Банк обдарованих учнів.

Протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.,

Практичний психолог

Гордієнко В.В.
14.

Організувати проведення предметних декад методичних об’єднань вчителів.

Протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
15.

Узагальнити методичну роботу педагогічного колективу гімназії за рік.

Травень

2014 року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.


3.2. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

з/п

Назва заходів

Терміни виконання

(вихід)

Відповідальні

особи

Відмітка про вико

нання,

справи

1.

Укомплектувати заклад педагогічними кадрами у відповідності з нормативними вимогами щодо вирішення кадрових питань і ведення документації

До 02.09.2013 року

Директор

Олешко О.В.

2.

Створити необхідні умови для творчого професійного зростання кожного вчителя

Протягом

2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
3.

Ураховувати кваліфікаційні розряди і педагогічні звання вчителів при доборі і розміщенні кадрів

Протягом

2013/2014 навчального року

Директор

Олешко О.В.

4.

Доводити до відома вчителів план проведення семінарів та курсів ХАНО

Протягом

2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
5.

Скласти розклад з можливим наданням методичного дня вчителям з метою самоосвіти, відвідування семінарів та курсів

До 02.09.2013

року


Заступник директора з НВР

Полішко І.В.
6.

Стимулювати вчителів для проведення відкритих уроків, участі в семінарах, конференціях, педагогічних ательє тощо

Протягом

2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
7.

Забезпечувати методичний кабінет методичною літературою

Протягом

2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
8.

Проводити на базі гімназії семінари (за планом роботи управління освіти)

Протягом

2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
9.

Визначити тему самоосвіти та підвищення професійної майстерності вчителів

До 06.09.2013 року


Керівники МО
10.

Взяти участь у проведенні районних семінарів для вчителів-предметників

Протягом

2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
11.

Організувати проведення предметних декад (за окремим графіком).

Протягом

2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
12.

Активізувати індивідуальну роботу з обдарованими дітьми. Систематично і послідовно працювати над підготовкою учнів до олімпіад, конкурсів, турнірів різного рівня

Протягом

2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
13.

Провести шкільний етап Всеукраїнського конкурсу “Учитель року”.

Взяти участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу “Учитель року - 2013”

Вересень -

жовтень

2013 року

Грудень 2014 року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
14.

Підготовка й забезпечення активної участі вчителів гімназії у районних та міських конференціях педагогічних працівників

Протягом

2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
15.

Участь у районних та обласних науково-методичних тижнях

Березень

2013 року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
16.

Участь в обласній виставці-ярмарку педагогічних ідей та технологій. Підготовка методичних збірників з досвіду роботи вчителів гімназії.

Вересень 2013 року – березень 2014 року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
17.

Здійснення роботи з етичної та загально культурної підготовки вчителів спільно з профспілковим комітетом, використовуючи широкі можливості міста (театри, музеї, бібліотеки тощо)

Протягом

2013/2014 навчального року

Директор

Олешко О.В.,

голова профкому

Гончаренко В.М.,

Зав. бібліотекою Чумаченко Т.А.


3.3. АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

з/п

Назва заходів

Терміни виконання

Відповідальні

особи

Відмітка про вико

нання,

справи

1.

Видати наказ про проведення атестації педагогічних працівників у 2013/2014 навчальному році та склад атестаційної комісії

Вересень

2013 року

Директор

Олешко О.В.,

заступник директора з НВР Полішко І.В.
2.

Ознайомити педагогічних працівників з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, наказом про проведення атестації в школі у 2013 році та складом атестаційної комісії

Вересень

2013 року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
3.

Опрацювати Типове положення про атестацію педагогічних працівників України.

До 20 вересня 2013 року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
4.

Поновити стенд з питань атестації педагогічних працівників

До 01 жовтня 2013 року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
5.

Спланувати роботу атестаційної комісії, скласти списки педагогічних працівників, які підлягають атестації у 2013 році

Вересень

2013 року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
6.

Скласти анкети атестаційної експертизи для оцінювання діяльності педагогічних працівників, які атестуються

Вересень

2013 року

Члени атестаційної комісії
7.

Проводити індивідуальні співбесіди з учителями, які атестуються. Скласти плани індивідуальної підготовки і проведення атестації

Вересень -

жовтень

2013 року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
8.

Проводити атестаційну експертизу для визначення кваліфікаційної категорії педагогічних працівників на підставі співвідношення рівнів оцінки їх професійної діяльності

Жовтень 2013 року- березень

2014 року

Члени атестаційної комісії
9.

Організувати відвідування навчально-виховних заходів у ході вивчення системи і досвіду роботи вчителів, які атестуються

Листопад 2013 року -

березень

2014 року

Члени атестаційної комісії
10.

Провести засідання методичних об’єднань з розгляду питань оцінювання діяльності вчителів, які атестуються, на підставі вивчення системи і досвіду їх роботи


Березень

2014 року

Керівники ШМО
11.

Провести засідання педагогічної ради, де заслухати творчі звіти вчителів, які атестуються


Березень

2014 року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
12.

Провести огляд кабінетів та документації вчителів, які атестуються

Березень

2014 року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
13.

Оформити атестаційні листи

Березень

2014 року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
14.

Проведення засідання атестаційної комісії з розгляду питань прийняття рішень.

Квітень

2014 року

Директор

Олешко О.В.

15.

Провести аналіз підсумків атестації педагогічних працівників

Квітень

2014 року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.


3.4. ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

№ з/п

Назва заходів

Відповідальні особи

Відмітка про виконання,

справи

1.


2.

3.
4.
5.Аналіз підсумків науково-методичної роботи у 2012/2013 навчальному році. Основні напрямки і завдання науково-методичної роботи на 2013/2014 навчальний рік.

Обговорення і затвердження плану роботи методичної ради, методичних об’єднань, творчих груп, графіку проведення методичних заходів з педагогічними працівниками на 2013/2014 навчальний рік.

Розподіл обов’язків між членами методичної ради на 2013/2014 навчальний рік.

Ознайомлення з Національною стратегією розвитку освіти до 2021 року

Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

Заступник директора з НВР Полішко І.В.

Протокол № 6

від

1.
2.


3.
4.
5.
6.

7.

Удосконалення навчально-виховного процесу на основі сучасних технологій.

Підсумки І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Підготовка учнів до участі у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Про хід атестації вчителів у 2013/2014 навчальному році.

Організація методичної роботи з молодими спеціалістами та малодосвідченими вчителями.

Про підготовку до проведення предметних декад, методичних об’єднань вчителів.

Результати моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі.

Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

Заступник директора з НВР Полішко І.В.

Протокол № 7

від

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Підсумки методичної роботи педагогічного колективу за І семестр 2013/2014 навчального року.

Заходи з управління самоосвітою педагогів.

Підготовка до участі в обласній виставці - ярмарку педагогічних ідей та технологій.

Підсумки внутрішкільного контролю за станом викладання навчальних предметів та виконання програм за І семестр 2013/2014 навчального року. Моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр навчального року.

Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

Заступник директора з НВР Полішко І.В.


Протокол № 1

від

1.
2.


3.
4.Аналіз реалізації системи підвищення кваліфікації вчителів у 2013/2014 навчальному році.

Підсумки участі учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, інтелектуальних турнірах, конкурсах.

Розгляд діагностичних матеріалів для проведення конкурсного приймання учнів до гімназії.

Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

Заступник директора з НВР Полішко І.В.

Протокол № 2

від

1.

2.

3.

4.
5.


6.

7.

Підбиття підсумків роботи педагогічного колективу над методичною проблемою у 2013/2014 навчальному році.

Підбиття підсумків курсів та підвищення кваліфікації педагогічних працівників за 2013/2014 навчальний рік.

Підсумки моніторингу навчально-виховного процесу за 2013/2014 навчальний рік. Визначення рейтингу навчальних досягнень учнів з навчальних предметів.

Визначення рейтингу роботи методичних об’єднань, вчителів.

Підсумки внутрішкільного контролю за станом викладання навчальних предметів та виконання навчальних програм у ІІ семестрі 2013/2014 навчального року.

Обговорення пропозицій до річного плану гімназії щодо організації методичної роботи на новий навчальний рік.

Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

Заступник директора з НВР Полішко І.В.

Протокол № 3

від3.5. РОБОТА МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ УЧИТЕЛІВ

з/п

Назва заходів

Терміни виконання

(вихід)

Відповідальні

особи

Відмітка про вико

нання,

справи

1.

Організувати роботу методичних об’єднань вчителів:

- початкових класів;

- української філології;

- російської філології та історії;

- фізико-математичних дисциплін;

- природничих дисциплін;

- іноземних мов;

- розвиваючих дисциплін;

- класних керівників.

Вересень

2013 року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.

Заступник директора з НВР

Захарова Г.В.
2.

Визначити методичну проблему роботи кожного методичного об’єднання в межах проблеми гімназії.

Вересень

2013 року

Керівники МО
3.

Визначити теми самоосвіти та підвищення професійної майстерності вчителів в межах проблеми методичного об’єднання.

Вересень

2013 року

Керівники МО
4.

Скласти та погодити календарне планування на 2013/2014 навчальний рік.

Вересень 2013 року,

січень 2013 року

Вчителі,

керівники МО
5.

Проводити засідання методичних об’єднань вчителів.

Протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.,

керівники МО
6.

Брати активну участь у науково-методичних заходах гімназії.

Протягом 2013/2014 навчального року

Керівники

та члени МО


7.

Залучати вчителів до участі в обласній виставці - ярмарку педагогічних ідей та технологій.

Протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.,

керівники МО
8.

Підготувати і провести предметні декади методичних об’єднань вчителів.

Протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.,

керівники МО
9.

Скласти графіки відкритих уроків на І та ІІ семестри навчального року. Організувати взаємовід- відування уроків вчителями методичних об’єднань.

Протягом 2013/2014 навчально

го року

Керівники МО
10.

Оформити для шкільного методичного кабінету збірки матеріалів з досвіду роботи вчителів методичних об’єднань.

Березень – квітень 2014 року

Керівники МО


3.6. РОБОТА З МОЛОДИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ.

СИТЕМА НАСТАВНИЦТВА

з/п

Назва заходів

Терміни виконання

Відповідальні

особи

Відмітка про вико нання,

справи

1.

Ознайомити молодих спеціалістів із Правилами внутрішнього розпорядку, правами та обов’язками педагогічних працівників.

До 02.09.2014

Директор

Олешко О.В.,

заступник директора з НВР Полішко І.В.
2.

Організовувати наставництво з метою співпраці досвідчених та молодих учителів.

Протягом 2013/2014 н.р.

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
3.

Провести спільну нараду наставників та молодих спеціалістів.

До 15.09.2013 року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
4.

Надавати допомогу молодим спеціалістам у плануванні роботи (навчальні програми, вимоги до календарних та поурочних планів, ведення зошитів, щоденників, іншої шкільної документації та звітності).

Протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.,

вчителі-наставники
5.

Знайомити молодих спеціалістів з організацією виховної роботи в школі.

Протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР

Захарова Г.В.,

вчителі-наставники
6.

Скласти план взаємного відвідування уроків і роботи молодих спеціалістів та наставників.

Вересень 2013 року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
1.

Відвідування молодими спеціалістами уроків вчителів-наставників.

Протягом 2013/2014 н.р.

Полішко І.В.
2.

Проведення консультацій для молодих спеціалістів.

Протягом 2013/2014 н.р.

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
3.

Моделювання уроків.

Протягом 2013/2014 н.р.

Полішко І.В.
4.

Творчі звіти молодих спеціалістів.


Квітень

2013 року

Полішко І.В.
5.

Забезпечення відвідування молодими спеціалістами шкільних та районних семінарів, занять “Школи молодого вчителя”

Протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
1.

Перевірка ведення шкільної документації.

Протягом 2013/2014 н.р.

Полішко І.В.
2.

Науково-методичний супровід виконання навчальних програм.

Протягом 2013/2014 н.р.

Полішко І.В.


3.7. РОБОТА З КАДРОВИМ РЕЗЕРВОМ

з/п

Назва заходів

Терміни виконання

Відповідальні

особи

Відмітка про вико

нання,

справи

1.

Перевірити та скоригувати списки кадрового резерву.

Вересень

2013 року

Директор

Олешко О.В.
2.

Сформувати кадровий резерв.

Січень

2014 року

Директор

Олешко О.В.
3.

Скласти спільний план роботи з кадровим резервом.

Січень

2014 року

Адміністрація
4.

Залучати кадровий резерв до контрольно-аналітичної діяльності адміністрації.

Протягом 2013/2014 навчального року

Адміністрація
5.

Проводити індивідуальні співбесіди з кадровим резервом.

Протягом 2013/2014 навчального року

Адміністрація
6.

Вивчати стан роботи з кадровим резервом.

Лютий 2014 року

Директор

Олешко О.В.


3.8. ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН АТЕСТАЦІЇ ТА ПРОХОДЖЕННЯ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ


№ з\п

ПІБ учителя

2013

2014

2015

2016

2017

2018Александрова Людмила Никифорівна
К 16.12.2014

А
Білоновська Лариса Леонтіївна


К 18.02.2016

А

Бондарєва Віра ВасилівнаК 24.12.2015

А

Бонківська Оксана Віталіївна

К 20.12.2017

А


Бурма Ніна Генріхівна


А

К


Гончаренко Валентина Миколаївна


К 07.10.2016

А


Гордієнко Валентина ВалеріївнаК 11.10.2015

А

Гурко Тетяна Петрівна

А


К

АЄрмоленко Вікторія ГеннадіївнаК 11.06.2015

А
Єрусалімцева Світлана Миколаївна

К 22.03.2013

А

К 22.03.2018

АЖиліна Світлана Олександрівна

А


К

АЗахарова Ганна Валентинівна


К 20.10.2016

А


Ключник Олена Анатоліївна

Д.в.

Д.в.Кондратьєва Світлана Адвертівна

Кузьменко Валерія МиколаївнаК 12.11.2015

А

Литвиненко Зінаїда Борисівна


К 17.06.2016

А


Лізенко Анна Михайлівна

К 17.10.2013

А


К 17.10.2018


АЛогінова Наталія Вікторівна
К 04.12.2014

А
Макаревич Інеса Ігорівна


К

А


Малишко Юлія Олексіївна

Д.в.

Д.в.Матузна Наталія Анатоліївна


К

А


Молодика Олена Володимирівна

К 20.06.2013А
К 20.06.2018Московченко Руслана Володимирівна


К

А


Оковіт Тетяна Ігорівна

К 20.06.2013
АК 20.06.2018Олешко Олена ВолодимирівнаК 25.03.2015

А

Полішко Інна Володимирівна

К 25.05.2013

А


К

25.05.2018Половіков Валерій АнатолійовичК

А

Потєхіна Світлана Семенівна
АК


Роппе Ольга ВасилівнаА
К


Рязанцева Тетяна Володимирівна


К 23.12.2016

А


Сердечний Дмитро Михайлович


К

А


Сотник Валентина Миколаївна

К 20.06.2013

А


К 20.06.2018Тимошенко Тетяна Миколаївна


К

А


Урдзік Ольга Ігорівна


К

А


Харченко Олена Вікторівна

К30.12.2016

А

Яшиш Марина АндріївнаК 23.12.2015

А
К – курси

А - атестація

3.9. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ СУПРОВІД ДОСЛІДНИЦЬКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

з/п

Назва заходів

Терміни виконання

Відповідальні

особи

Відмітка про вико

нання,

справиУчасть у дослідженні особливостей інформаційно-освітнього середовища для організації навчального процесу з використанням технологій дистанційного навчання шляхом експериментального навчання на освітньому порталі ФМГ № 17 міста Вінниця

31.12.2014

Заступник директора з НВР Полішко І.В.


Участь у розробці типової моделі експериментального ресурсного центру дистанційної освіти загальноосвітнього навчального закладу

31.12.2014

Заступник директора з НВР Полішко І.В.


Апробація дистанційних курсів, розроблених учителями міста Харкова, розміщених на СДН «ДО» Департаменту освіти Харківської міської ради

Протягом року

Творча група


Апробація дистанційних курсів для школярів на освітньому порталі НТУ «ХПІ», розроблених співробітниками проблемної лабораторії дистанційного навчання НТУ «ХПІ»

Протягом року

Творча група


Розробка вчителями Харківської гімназії № 1 дистанційних навчальних курсів

01.05.2014

Творча група


Участь учителів Харківської гімназії № 1 у міському конкурсі на кращий дистанційний курс

01.05.2014

Творча група


Брати участь у районних та обласних семінарах і засіданнях творчих груп з обміну досвідом роботи за інноваційними технологіями.

Протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.


3.10. ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

з/п

Назва заходів

Терміни виконання

Відповідальні

особи

Відмітка про вико

нання,

справиПродовжити роботу щодо оновлення і збільшення кількості ПК.

Протягом 2013/2014 н.р.

Директор

Олешко О.В.


Залучати вчителів інформатики до створення авторських програм.


Протягом 2013/2014 н.р.

Заступник директора з НВР Полішко І.В.

Вести шкільну документацію та звітність у комп’ютерному варіанті.

Протягом 2013/2014 н.р.

Адміністрація


Проводити інформаційно –аналітичне забезпечення на базі програмного комплексу „Міська освітня мережа”.

Протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР

Полішко І.В., секретар


Запровадити в роботі гімназії системи «Україна. ІСУО (інформаційна система управління освітою)

Протягом 2013/2014 навчального року

Диреткор

Олешко О.В.


Працювати з електронною поштою.


Протягом 2013/2014 н.р.

СекретарПоповнювати каталог интернет-бібліотеки періодикою, методичною літературою.

Протягом 2013/2014 навчального року

Учитель інформатики Жиліна С.О.


Працювати над поповненням ліцензійними навчальними програмами (спільно з управлінням освіти).

Протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР

Полішко І.В.


Брати участь у дистанційних фахових конкурсах, семінарах, чатах тощо.

Протягом 2013/2014 навчального року

Адміністрація, вчителі-предметники


Організовувати участь учнів у турнірах та конкурсах різного рівня з інформатики

Протягом 2013/2014 навчального року

Учитель інформатики Жиліна С.О.


Продовжувати проведення консультаційних занять для вчителів – предметників щодо використання ПК у навчально-виховному процесі.

Протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.,

учитель інформатики Жиліна С.О.Використовувати у роботі бібліотеки програмні комплекси “Періодика”, “Підручники”.

Протягом 2013/2014 навчального року


Завідуючий бібліотекою Чумаченко Т.А.


Продовжувати роботу в глобальній мережі Інтернет.

Протягом 2013/2014 навчального року

Адміністрація, педагогічні працівники, завідувач бібліотекою Чумаченко Т.А.,

секретар


Працювати над оновленням та розвитком сайту гімназії.

Протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.,

педагог-організатор Гордієнко В.В..


3.11. РОБОТА БІБЛІОТЕКИ
Діяльність шкільної бібліотеки в новому 201/2014 навчальному році буде спрямована на інформування педагогічних працівників про новини літератури - художньої та дитячої, педагогічної, науково-пізнавальної, в якій цікаво і поглиблено подається програмовий матеріал, а також про новини педагогічної, наукової та методичної літератури .
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29

Схожі:

Затверджено
Державне підприємство «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «масма-сепро»

Затверджено
Державний класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (далі кспово) є складовою частиною

М. О. Клименко П. М. Скрипчук Метрологія, стандартизація І сертифікація в екології
Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Затверджено
Грунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона грунту. "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими...

Затверджено
Ця примірна інструкція встановлює загальні вимоги з охорони праці для оператора фарбувально-сушильної лінії та агрегата. Вона може...

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та...
Затверджено Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Програма курсу Інформатика 5 -9 класи загальноосвітніх навчальних...
«Технології», визначених у Державному стандарті базової І повної загальної середньої освіти, який затверджено постановою Кабінету...

Затверджено
Днаоп 00 15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", днаоп 00 12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони...

Методичні рекомендації та робочий зошит для виконання самостійних...
Методичні рекомендації та робочий зошит для виконання самостійних робіт розглянуто І затверджено цикловою комісією агро економічних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка