Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Затверджено - Сторінка 8

Затверджено

Сторінка8/29
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   292.6. ВИКОНАННЯ СТ.10 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ,

ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ЗАСАДИ

ДЕРЖАВНОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ”

з/п

Назва заходів

Терміни виконання

(вихід)

Відповідальні

особи

Відмітка про ви-

конання,

справи

1.

Забезпечити виконання конституційних прав на освіту відкрити 1-А та 10-А класи з російською мовою навчання.

До 05.09.2013 року


Директор

Олешко О.В.

2.


Провести нараду педагогічного колективу з ознайомлення із Законом України від 03.07.2013 № 5029-VІ «Про засади державної мовної політики»

Протягом 2013/2014 н.р.

Вчителі-предметники

3.

Сприяти забезпеченню гімназії науково-методичною та художньою літературою відповідно до культурно-мовних потреб педагогічного колективу та учнів.

Протягом 2013/2014 навчального року


Завідуючий бібліотекою Чумаченко Т.А.
4.Організувати позаурочну діяльність з української мови:

  • участь у районному та обласному етапах олімпіад;

  • участь у конкурсах та турнірах різного рівня.

Протягом 2013/2014 навчального року


Заступник директора з НВР

Полішко І.В.


5.

Провести урочисте святкування:

- Дня української писемності і мови;

- Дня Соборності України;

- Шевченківських свят.


Листопад 2013 р.

Січень 2013 р.

Березень 2013 р.

Заступник директора з НВР

Полішко І.В.,

завідуючий бібліотекою

Чумаченко Т.А.
6.

Залучати вчителів української мови та літератури до самоосвіти та підвищення професійної майстерності.

Протягом 2013/2014 н.р.

Заступник директора з НВР

Полішко І.В.
7.

Спланувати заходи щодо відзначення Року Шевсченка в Україні.

Протягом 2014 року

Заступник директора з НВР

Захарова Г.В.
8.

Здійснювати внутрішкільний контроль за рівнем навчальних досягнень з української мови.

Протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР

Полішко І.В.2.7. ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ

з/п

Назва заходів

Терміни виконання

(вихід)

Відповідальні

особи

Відмітка про виконання,

справиПродовжити роботу гімназії щодо забезпечення належних умов впровад ження Концепції профіль ного навчання в старшій школі.

Протягом 2013/2014 навчального року

Директор

Олешко О.В.


Організувати навчання учнів у профільних класах:

  • правовий профіль (10-А);

  • правовий профіль (11-А);

  • економічний профіль (11-Б).

Вересень

2013 року

Директор

Олешко О.В.,

заступник директора з НВР Полішко І.В.


Проводити діагностичне анкетування учнів, вчителів та батьків

Квітень

2013 року

Практичний психолог Гордієнко В.В. Гордієнко В.В.


Забезпечити проходження вчителями спеціальних та профільних курсів на базі ХАНО.

Протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.


Продовжити співпрацю з вищими навчальними закладами міста.

Протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.


Скласти нові угоди про співпрацю з ВНЗ міста та забезпечити їх виконання.

Протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.


Розпочати модернізацію:

-програмно-методичного забезпечення відповідного профілю;

-матеріально-технічного забезпечення відповідного профілю.

Протягом 2013/2014 навчального року

Директор

Олешко О.В.,

заступник директора з НВР Полішко І.В.

2.8. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧНІВ

з/п

Назва заходів

Терміни виконання

(вихід)

Відповідальні

особи

Відмітка про ви-

конання,

справи

1.

Забезпечити виконання Закону України “Про охорону дитинства”.

Протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР

Захарова Г.В.
2.

Поновити банк даних дітей пільгового контингенту .

Вересень 2013 року, січень 2014 року

Соціальний педагог,

класні керівники
3.

Проводити роз’яснювальну роботу з учнями пільгового контингенту та їх батьками (особами, які їх замінюють) щодо організації безкоштовного харчування.

Протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР

Захарова Г.В.
4.

Залучати дітей пільгового контингенту до занять у гуртках, спортивних секціях, факультативах.

Протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР

Захарова Г.В.,

класні керівники
5.

Проводити благодійні акції для надання допомоги дітям, сім'ї яких опинилися у складних життєвих обставинах.

Листопад

2013 року,

Березень, 2014 року

Заступник директора з НВР

Захарова Г.В.
6.

Проводити обстеження житлово-побутових умов дітей пільгового контингенту та дітей, сім'ї яких опинилися у складних життєвих обставинах.

До 15.09.2013 року

До 15.01.2014

року

Заступник директора з НВР

Захарова Г.В.,

соціальний педагог
7.

Проводити поглиблений медичний огляд дітей пільгового контингенту.

До 15.09.2013 року

До 15.01.2014 року

Заступник директора з НВР

Захарова Г.В.,

соціальний педагог
8.

Забезпечити в повному обсязі підручниками дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, сім'ї яких опинилися у складних життєвих обставинах.

Протягом 2013/2014 навчального року

Завідуючий бібліотекою Чумаченко Т.А.

9.

Організувати безкоштовне харчування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та дітям з малозабезпечених сімей.

Протягом 2013/2014 навчального року

Соціальний педагог
10.

Організовувати оздоровлення учнів пільгового контингенту в пришкільних, заміських дитячих таборах відпочинку.

Протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР Захарова Г.В.
11.

Залучати до роботи з учнями пільгового контингенту практичного психолога.

Протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР Захарова Г.В.
12.

Поновити банк даних учнів облікового контингенту.

До 05.09.2013 року

Заступник директора з НВР Захарова Г.В.

класні керівники
13.

Організовувати консультації для батьків із запрошенням лікарів, учителів, практичного психолога,соціального педагога, спеціалістів ССН, дільничого інспектора, працівників правоохоронних органів тощо.

Протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР

Захарова Г.В.
14.

Тримати під контролем відвідування занять учнями облікового контингенту.

Протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР

Захарова Г.В.


2.9. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

з/п

Назва заходів

Терміни виконання

(вихід)

Відповідальні

особи

Відмітка про виконання,

справи

1.

Виявити дітей, які потребують навчання за індивідуальною формою, та організувати з ними заняття відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732, зі змінами, внесеними наказами Міністерства освіти і науки України від 05.02.2003 № 61, 15.10.2004 № 797 та 19.05.2008 № 432, листів Міністерства освіти і науки України від 10.09.2003 № 1/9 – 413 “ Щодо організації навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів за індивідуальною формою” та відповідних наказів Департаменту освіти Харківської міської ради та управління освіти.

До 31.08.2013 року

та протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР

Полішко І.В.

2.

Сформувати пакет документів, які є підставою для організації навчання за індивідуальною формою.

До 31.08.2013 та протягом 2013/2014 н. р.

Заступник директора з НВР Полішко І.В.,

класні керівники
3.

Розглянути питання про організацію навчання за індивідуальною формою на засіданнях шкільних методичних об'єднань.

До 31.08.2013 та протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.,

керівники методичних об'єднань
4.

Скласти індивідуальні робочі навчальні плани.

До 31.08.2013 та протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
5.

Скласти розклади занять та погодити їх з профспілковим комітетом.

До 31.08.2013 та протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.,

голова профспілкового комітету

Гончаренко В.М.
6.

Забезпечити відповідність між фаховою освітою вчителів та предметом, який ними викладається.

До 31.08.2013 та протягом 2013/2014 н. р.

Заступник директора з НВР Полішко І.В.

ІІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Мета методичної роботи колективу гімназії: удосконалення роботи з підвищення дидактичної компетентності вчителя з метою покращення якості навчально-виховного процесу.

Для досягнення цієї мети поставлені завдання:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29

Схожі:

Затверджено
Державне підприємство «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «масма-сепро»

Затверджено
Державний класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (далі кспово) є складовою частиною

М. О. Клименко П. М. Скрипчук Метрологія, стандартизація І сертифікація в екології
Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Затверджено
Грунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона грунту. "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими...

Затверджено
Ця примірна інструкція встановлює загальні вимоги з охорони праці для оператора фарбувально-сушильної лінії та агрегата. Вона може...

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та...
Затверджено Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Програма курсу Інформатика 5 -9 класи загальноосвітніх навчальних...
«Технології», визначених у Державному стандарті базової І повної загальної середньої освіти, який затверджено постановою Кабінету...

Затверджено
Днаоп 00 15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", днаоп 00 12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони...

Методичні рекомендації та робочий зошит для виконання самостійних...
Методичні рекомендації та робочий зошит для виконання самостійних робіт розглянуто І затверджено цикловою комісією агро економічних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка