Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Затверджено - Сторінка 6

Затверджено

Сторінка6/29
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Крім того, в гімназії проведено косметичний ремонт їдальні, рекреацій на поверхах, капітальний ремонт приміщення, в яке перенесено медичний пункт з 4-го на 2-й поверх (проведено воду, каналізацію, відремонтовано стелю, пофарбовано стіни, замінено радіатор опалення), відремонтовано стелю у вхідній рекреації, проведено капітальний ремонт стіни в спортивній залі, установлено залізні грати на вікнах спортивної зали, замінено вікна в кабінеті № 16, двері в кабінетах № 2, 3, 4, 15, 26, 27.

У наявності інформаційний банк даних законодавчих, нормативних та інструктивних документів в галузі безпечної та надійної експлуатації будівель і споруд.

Призначені відповідальні за експлуатацію внутрішніх систем опалення. Усі лічильники знаходяться у робочому стані.

Штучне освітлення у приміщеннях закладу відповідає нормативним вимогам.

Обладнання кабінетів відповідає вимогам техніки безпеки.

Потребує капітального ремонту спортивна зала та кабінет трудового навчання. Стан шкільних меблів неповністю відповідає віковим та фізіологічним особливостям учнів. Матеріально-технічне оснащення потребує покращення.

Фінансово-господарська діяльність

Фінансово-господарська діяльність здійснюється відповідно до Законів України „Про освіту”, „Про бюджетну систему України”, „Про власність”, „Про місцеве самоврядування” та інших нормативно-правових актів.

Робота щодо фінансово-господарської діяльності спланована у річному плані.

Використання бюджетних коштів здійснюється відповідно до кошторису.

Необхідно вжити заходи щодо виконання бізнес-плану, інвентарні номери на основних засобах привести у відповідність до норм чинного законодавства, провести інвентаризацію матеріальних цінностей та за підсумками поставити на облік усі матеріальні цінності.

Інформаційні технології в освіті

Гімназія в своїй діяльності використовує 22 комп’ютери: 7 – в управлінні, 15 в навчально-методичній роботі. Діловодство ведеться українською мовою із застосуванням технології електронної підготовки, друку та збереження документів.

За допомогою батьків у гімназії придбано 5 комп’ютерів на заміну зіпсованим та застарілим. Усі комп’ютери гімназії мають вихід до мережі Інтернет, існує внутрішня мережа. Звітність, річний план та бази даних ведуться в інформаційному комплексі «Міська освітня мережа».

Педагогічний колектив весь володіє комп’ютером та може використовувати в професійній діяльності.

Працює сайт гімназії, на якому загальну інформацію про гімназію, матеріали щодо моніторингу навчальних досягнень учнів, оперативну інформацію для учнів, батьків та працівників гімназії.

Перспективи модернізації навчально-виховної роботи на 2013/2014 навчальний рік

Виходячи з вищезазначеного та з огляду не повного досягнення поставлених задач в попередньому році, колектив обирає за мету реалізацію таких завдань:

 1. Забезпечення організаційного та науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу в умовах запровадження нових Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти.

 2. Підвищення якості освіти шляхом удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників в умовах запровадження нових Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти.

 3. Підвищення мотивації педагогів на оволодіння інноваційними педагогічними технологіями навчання.

 4. Удосконалення системи моніторинга якості освіти, рейтингової шкали оцінки діяльності навчальних закладів.

 5. Підвищення рівня інформатизації та комп’ютеризації процесу управління навчальним процесом.

 6. Підготовка вчителів початкових класів і молодших школярів до широкого використання освітнього інформаційного середовища;

 7. Підвищення результативності участі учнів в ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт МАН.

 8. Забезпечення наступності у навчанні старших дошкільників і молодших школярів відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та Державного стандарту початкової загальної середньої освіти;

 9. Удосконалення бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення освіти;

 10. Забезпечення безпечного освітнього середовища, яке гарантуватиме безпеку життя і здоров’я всіх учасників освітнього процесу.

 11. Продовження формування позитивного іміджу гімназії, який відповідає запитам середовища і освітнім стандартам. Поєднання загальної зовнішньої привабливості з глибоким внутрішнім змістом навчання.

 12. Продовження формування системи якісного психолого-педагогічного супроводження процесу навчання.

 13. Розвиток системи пошуку та розвитку творчих здібностей школярів. Збільшення кількості учнів, які беруть участь у науково-дослідній та творчій роботі шляхом залучання до неї учнів починаючи з 7-го класу. Відновити наукове товариство гімназії.

 14. Продовження та розвиток роботи університетської кафедри в гімназії разом з НТУ «ХПІ».

 15. Продовження підвищення ефективності процесу навчання шляхом безперервної освіти педагогів, опанування особистісно-орієнтованих технологій, забезпечення наступності різних вікових ланок (ДНЗ – школа І-ІІ-ІІІ-ступенів), максимальне забезпечення потреб у додаткових освітніх послугах, стимулювання і розвиток науково-методичної роботи вчителів.

 16. Розвиток системи участі громадськості в управління школою. Підтримка зв’язків з громадськими організаціями, батьками.

 17. Розвиток учнівського самоврядування як органу спрямування діяльності учнівських колективів на самовизначення та самореалізацію. Збільшити питому вагу участі учнівського самоврядування в управлінні гімназією.

 18. Розвиток роботи профільних методичних об`єднань.

 19. Розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази гімназії шляхом реконструкції та оновлення матеріальних та технічних засобів.

 20. Розробка педагогами гімназії програми підвищення власної професійної компетентності.

 21. Розвиток методичного наповнення кабінетів, оновлення предметних виставок та активізація роботи предметних об’єднань (клубів) учнів.

 22. Контроль причини відсутності учнів на заняттях повинен вестись щоденно.

 23. Профілактика захворюваності учнів інфекційними та хронічними захворюваннями.

 24. Досягнення стовідсоткового проходження профілактичного медичного огляду.

 25. Залучення спеціалістів ВКМСД, юриста ЦСССДМ та СССД до проведення класних годин та батьківських зборів з метою консультування та проведення лекторій.

 26. Продовження роботи з розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази гімназії.

 27. Завершити роботу з отримання дозволу на використання буфету-роздаткової як їдальні.

 28. Активізувати роботу щодо стовідсоткового використання в гімназії енергозберігаючих технологій.

 29. Створення умов для збереження, зміцнення та розвитку духовного, емоційного, інтелектуального, особистісного та фізичного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу.

 30. Удосконалення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи.ІІ. РОБОТА З ВИКОНАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ

ДОКУМЕНТІВ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
2.1. СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ДЛЯ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗДОБУТТЯ БАЗОВОЇ

ТА ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

з/п

Назва заходів

Терміни виконання

(вихід)

Відповідальні

особи

Відмітка про ви-

конання,

справи

1.

Проводити організаційні заходи та засідання:

Ради гімназії

Педагогічної ради

Нарада при директорі

Методичної ради


Звіт керівника гімназії

Методичні об’єднання класних керівників
Батьківські збори

Загальні збори (конференції) учнів, учителів,батьківНе менше

4 рази протягом навчального року

(за окремим планом)

2 рази на семестр

(за планом)

1 раз на місяць

(за планом)

2 рази на семестр

(за планом)
1 раз на навчальний рік

2 рази на семестр

(за планом)

2 рази на семестр

(за планом)

1 раз на навчальний рік


Директор

Олешко О.В.


Заступник директора з НВР

Полішко І.В.
Директор

Олешко О.В.

Заступник директора з НВР Захарова Г.В.

Директор

Олешко О.В.
2.

Сформувати шкільну мережу, групу продовженого дня для учнів 1-4-х класів, гуртки.

Призначити класних керівників, вихователів групи продовженого дня, керівників гуртків

До 05.09.2013

року
До 02.09.2013 року

Адміністрація гімназії

3.

Залучити до чергування за графіками:

 • класних керівників;

 • вчителів

З 02.09.2013

року

Адміністрація

гімназії
4.

Затвердити режим роботи кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій, шкільної бібліотеки, спортивної зали, шкільної їдальні, практичного психолога, соціального педагога на навчальний рік

До 05.09.2013 року

Директор

Олешко О.В.

5.

Організувати чергування адміністрації

Протягом 2013/2014 навчального року

Директор

Олешко О.В.

6.

Провести огляд-конкурс навчальних кабінетів

Серпень 2013 року

Адміністрація гімназії
7.

Поповнювати науково-методичну та інформаційну базу:

- науково-методичною, спеціальною літературою, періодичними педагогічними виданнями;

- методичними рекомендаціями щодо викладання предметів у новому навчальному роціПротягом 2013/2014 навчального року

До 31.08.2013

Заступники директора з НВР

Полішко І.В.,

Захарова Г.В.

Потєхіна С.С.
8.

Організувати роботу педа гогічного колективу щодо забезпечення належних умов виконання Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», яким запровадже- но 11 - річний термін здобуття повної загальної середньої освіти

Протягом 2013/2014 навчального року

Директор

Олешко О.В.
9.

Продовжити модернізацію матеріально-технічної бази гімназії, забезпечення навчального процесу сучасною комп’ютерною технікою

Протягом 2013/2014 навчального року

Директор

Олешко О.В.
10.

Забезпечити виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24 “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти”

Протягом 2013/2014 навчального року

Директор

Олешко О.В.
11.

Скласти та затвердити робочі навчальні плани гімназії на 2014/2015 навчальний рік згідно з Типовими навчальними планами

Квітень –травень 2013 року

ДиректорОлешко О.В.,

заступник директора з НВР

Полішко І.В.
12.

Створити оптимальні умови для адаптації до навчання учнів 1-х, 5-х, 10-х класів

З 02.09.2013

Директор ОлешкоО.В.,

заступник директора з НВР Полішко І.В.
13.

Використовувати нормативні документи та науково-методичні рекомендації щодо впровадження різних форм допрофільного навчання в основній школі та профільного навчання у старшій школі

Протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР

Полішко І.В.
14.

Провести Свято Першого дзвоника

1 вересня 2013 року

Заступник директора з НВР

Захарова Г.В.
15.

Організувати підтримку НВП соціально-психологічною службою

Протягом 2013/2014 навчального року

Соціальний педагог Тимошенко Т.М.,

практичний психолог

Гордієнко В.В.
16.

Організувати виконання заходів Програми облаштування осіб з числа закордонних українців, що повертаються в Україну, на період до 2013 року. Зібрати необхідний пакет документів.

Протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР

Полішко І.В.
17.

Організувати виконання заходів Державної програми “Вчитель”:

- забезпечити відвідування педагогічних конференцій, семінарів, педательє вчителями гімназії,

- організувати наставництво над молодими спеціалістами,

- визначити потреби гімназії у педагогічних працівниках і вчасно інформувати про наявність вакансій управління освіти,

- своєчасно формувати замовлення на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників при ХАНО,

- забезпечувати вчителів періодичними науково-методичними та педагогічними виданнями,

- збагачувати банк даних авторських навчальних програм, створених вчителями гімназії.

Протягом 2013/2014 навчального рокуЗаступник директора з НВР

Полішко І.В.

Заступник директора з НВР

Полішко І.В.

Директор

Олешко О.В.


Заступник директора з НВР

Полішко І.В.
Заступник директора з НВР

Полішко І.В.
Заступник директора з НВР

Полішко І.В.
18.

Продовжити співпрацю з ВНЗ міста (скласти та оновити угоди)

Вересень-грудень 2013 року

Заступник директора з НВР

Полішко І.В.
19.

Організувати роботу з соціального захисту учнів

Протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР

Захарова Г.В.,

соціальний педагог
20.

Організувати вивчення нормативно-правової документації з наступних питань :

- організація початку нового навчального року;

- вимоги до ведення шкільної документації;

- виконання єдиного орфографічного режиму;

- профільне навчання;

- організація роботи з обдарованими та здібними учнями;

- організація роботи з підготовки до участі в ЗНО учнів 11-х класів;

- проведення обліку поточних, тематичних, семестрових, річних балів у класних журналах;

- порядок закінчення навчального року і проведення державної підсумкової атестації учнів

Протягом 2013/2014 н.р.
Вересень
Вересень
Вересень
Вересень

Вересень

Вересень

Грудень , травень

Квітень

Адміністрація гімназії
21.

Організувати навчальні екскурсії, участь в екологічних акціях

Протягом 2013/2014 н.р.

Заступник директора з НВР Захарова Г.В.
22.

Організувати проходження щорічного медичного огляду працівниками гімназії

Листопад-грудень 2013 року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
23.

Організувати профілактичну роботу з попередження правопорушень, злочинності, тютюнопаління, попередження дитячого травматизму

Протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР Захарова Г.В.
24.

Організувати роботу з майбутніми першокласниками

Лютий 2013

Заступник директора з НВР Потєхіна С.С.
25.

Створити робочу групу для складання проектів річного плану гімназії, робочого навчального плану на 2014/2015 н. р.

Березень 2013

Директор

Олешко О.В.
26.

Організувати роботу з підготовки і проведення урочистостей Дня Вчителя, 8 Березня, новорічних свят, свята Останнього дзвоника, випускного вечора

Протягом 2013/2014 навчального року

Заступник директора з НВР Захарова Г.В.
27.

Продовжити роботу Ради гімназії, учнівського самоврядування (за окремим планом)

Протягом 2013/2014 навчального року

Голова Ради гімназії Руднєв О.В.,

педагог-організатор Тимошенко Т.М.
Структура навчального 2013/2014 року

Семестри/канікули

Початок

Кінець

I семестр

II семестр

Осінні канікули

Зимові канікули

Весняні канікули

02.09.2013

13.01.2014

28.10.2013

30.12.2013

24.03.2014

27.12.2013

30.05.2014

03.11.2013

12.01.2014

30.03.2014
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Схожі:

Затверджено
Державне підприємство «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «масма-сепро»

Затверджено
Державний класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (далі кспово) є складовою частиною

М. О. Клименко П. М. Скрипчук Метрологія, стандартизація І сертифікація в екології
Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Затверджено
Грунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона грунту. "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими...

Затверджено
Ця примірна інструкція встановлює загальні вимоги з охорони праці для оператора фарбувально-сушильної лінії та агрегата. Вона може...

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та...
Затверджено Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Програма курсу Інформатика 5 -9 класи загальноосвітніх навчальних...
«Технології», визначених у Державному стандарті базової І повної загальної середньої освіти, який затверджено постановою Кабінету...

Затверджено
Днаоп 00 15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", днаоп 00 12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони...

Методичні рекомендації та робочий зошит для виконання самостійних...
Методичні рекомендації та робочий зошит для виконання самостійних робіт розглянуто І затверджено цикловою комісією агро економічних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка