Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Затверджено - Сторінка 5

Затверджено

Сторінка5/29
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


Також за допомогою методики діагностики рівня шкільної тривожності Філліпса нами були виявлені фактори, які перешкоджають процесу адаптації. Отримані дані було внесено до таблиці

До факторів, що заважають успішному процесу адаптації ми відносимо тривожність, яка спостерігається на підвищеному рівні у 3,4% учнів 5-А класу, на високому у – 6,8% учнів. Високий рівень загальної тривожності у школі мають 10,4% учнів, підвищений – 10,4%. Слід відмітити, що підвищений рівень переживань соціального стресу спостерігаємо у 6,8%, високий – у 3,4% учнів, підвищений рівень фрустрації потреби у досягненні успіхів – у 10,4%, високий у 6,8; високий рівень страху самовираження – у 10,4, підвищений – у 6,8%. Зазначимо, що високий рівень страху не відповідати очікуванням оточуючих мають 6,8% учнів. Проблеми і страхи у відносинах з учителями на підвищеному рівні переживають 13,7% учнів 5-А класу.

Практичним психологом у навчальному закладі згідно річного плану було проведено психологічне дослідження з метою формування в учнів готовності до професійного самовизначення.

В ході обробки отриманих даних за методикою Дж. Голланда встановлено, що серед учнів 9-А класу реалістичний професійний тип домінує у 19,04% учнів. Соціальний професійний тип домінує у 52,38%учнів. Офісний професійний тип домінує у 14,28% учнів Підприємницький професійний тип домінує у 47,61% учнів. Інтелектуальний тип є домінуючим у 28,57,% учнів. Артистичний тип домінує у 61,9% учнів.

В рамках дослідження було визначено домінуючі типи професій серед учнів 9-А класу. Встановлено, що тип професій «людина-природа» переважає у 23,8% учнів. Тип професій «людина-техніка» є домінуючим у 14,28%. Тип професій «людина-людина» переважає у 61,9% учнів. Тип професій «людина-знакова система» домінує у 47,6 % учнів. Тип професій «людина-художній образ» переважає у 38,09%.

Домінуючий тип професій серед учнів 9-А класу
Також нами було визначено домінуючі сфери інтересів серед учнів 9-А класу. Нами встановлено, що інтерес в області фізики і математики домінує у 4% учнів 9-А класу. Хімії і біології – у 42,8%, радіотехніки і електроніки – у 33%, механіки і конструювання у 19%, географії і геології у 42,8%, літератури і мистецтва – у 28,5сторії і політики – у 23,8% педагогіки і медицини – у 28%, підприємництва – у 28,5% та спорту і військової справи у 57,14%.

Особливу увагу слід звернути на те, що спортом і військовою справою цікавляться 57,14% учнів. Географією і геологією – 42,8%

В ході обробки отриманих даних за методикою Дж. Голланда встановлено, що серед учнів 9-Б класу, реалістичний професійний тип домінує у 40%. Соціальний професійний тип домінує у 30%учнів. Офісний професійний тип домінує у 10% учнів Підприємницький професійний тип домінує у 60% учнів. Інтелектуальний тип є домінуючим у 0% учнів. Артистичний тип домінує у 80% учнів.
Також нами було визначено домінуючі типи професій серед учнів 9-Б класу. Встановлено, що тип професій «людина-природа» переважає у 20% учнів. Тип професій «людина-техніка» є домінуючим у 10%. Тип професій «людина-людина» переважає у 40% учнів. Тип професій «людина-знакова система» домінує у 50% учнів. Тип професій «людина-художній образ» переважає у 80%.

Домінуючий тип професій серед учнів 9-Б класу


Було визначено домінуючі сфери інтересів серед учнів 9-Б класу. Нами встановлено, що інтерес в області фізики і математики домінує у 0% учнів 9-Б класу. Хімії і біології – у 20%, радіотехніки і електроніки – у 20%, механіки і конструювання – у 0%, географії і геології у – 0% , літератури і мистецтва –у 40%, історії і політики – у 30%, педагогіки і медицини – у 20%, підприємництва – у 20% та спорту і військової справи – у 20%.

Особливу увагу слід звернути на те, що літературою і мистецтвом цікавляться 40% учнів. Історією і політикою - 30% учнів.
Отже при виборі профілю класу рекомендовано такі напрями, при яких найбільший акцент робився на вивчення таких предметів як література і мистецтво, підприємництво, історія і політика та військова справа.

Також за допомогою власно розроблених анкет щодо визначення майбутнього профілю навчання для учнів та для батьків був визначений домінуючий профіль навчання правовий (87% опитуваних батьків, 83,34% опитуваних учнів 9-х класів).

З метою створення оптимальних умов для навчання у 10-му класі відповідно до індивідуальних здібностей та побажань було проведено анкетування щодо вибору профілю навчання у наступному навчальному році. У анкетуванні брали участь батьки 9-ти класників. Використовувалась власно розроблена анкета для батьків «Профіль». Відмітимо, що 87% відсотків опитувальних батьків обрали правовий профіль, 16,6% - економіко-правовий і 0,08% обрали для навчання у 10-му класі

Використовувалась анкета для учнів «Профіль». У анкетуванні брали участь дев’ятикласників. Під час обробки результатів встановлено, що у 83,34% відсотків опитуваних учнів переважає інтерес до предметів гуманітарного циклу. Результати було донесено до відома адміністрації, рекомендовано обрати для навчання у 10-му класі правовий профіль.

У результаті діагностичної та консультативної роботи для навчання у 10-му класі у 2013/2014 навчальному році було обрано правовий профіль навчання (який відповідає інтересам учнів та батьків).

Упродовж ІІ семестру 2012/2013 навчального року практичним психологом з метою створення оптимальних умов для розвитку та навчання обдарованих дітей, було проведено психодіагностичне тестування. У дослідженні брали участь 38 учнів гімназії, 20 хлопців і 18 дівчат віком від 13 до 17 років.

Надвисокий рівень обдарованості виявлено у 2 (5,26%) досліджуваних учнів, високий рівень – 26 (68,42%), середній – у 10 (26,32%), учнів з низьким та наднизьким рівнем обдарованості не виявлено.Моніторинг рівня обдарованості учнів у 2011/2012 у порівнянні з 2012/2013

Таким чином, можемо говорити, що у порівнянні з минулим навчальним роком у 2012/2013 році учнів з високим рівнем обдарованості стало більше, а учнів з середнім рівнем стало менше, що може свідчити про розвиток інтелектуальних і творчих здібностей у дітей протягом року та про позитивний вплив тренінгових вправ на розвиток дітей.

Відповідно до річного плану практичним психологом було проведено діагностику діагностику рівня об’єму короткочасної пам’яті з метою створення оптимальних умов для навчання учнів молодших класів, вибір правильного навантаження для дітей та подачі інформації на уроці (у дослідженні брали участь учні 2-А (28), 3-А (30), 4-А (30) класів), тестування щодо визначення акцентуацій характеру у рамках профілактики дитячого суїциду (9 –А (29), 9-Б (14), 10-А (16), 11-А (20), 11-Б (19). З метою дослідження психологічної готовності до навчання молодших школярів у школі ІІ ступеня і визначення факторів, які викликають тривогу и дискомфорт в учнів та рівень їхніх проявів було проведено групову психодіагностику. З метою створення оптимальних умов для навчання у 1-му класі було проведено тестування щодо визначення шкільної зрілості та готовності майбутніх першокласників до навчання в гімназії. З метою психологічного супроводу учителів, які атестуються було проведено тестування. Використовувалась «Орієнтована анкета» В.Смекалова і М.Кучера. З метою зменшення рівня тривожності була проведена діагностика учнів 5-А (30), 6-А (30), 7-А (27). 8-А (28), 9-А (28), 10-А (20), 11-А (23), 11-Б (24) класів. За запитом Відділу психології та соціальної роботи МЦ Київського району психологічною службою гімназії було проведено анкетування дітей, батьків та вчителів, яке визначає ефективність співпраці підрозділів КМСД з навчальними закладами. Результати було внесено до зведеної таблиці та донесено до відома адміністрації та надано до Відділу психології та соціальної роботи МЦ Київського району Київського району.

Робота щодо профілактики дитячого травматизму

У гімназії проводиться систематична робота щодо запобігання дитячого травматизму: викладається курс “Основи безпеки життєдіяльності”, проводяться бесіди “Правила дорожнього руху”, протипожежної та радіаційної безпеки, цивільної оборони, запобігання травматизму від ВНП та випадків утоплення, правил поводження з джерелами електроструму, правил користування газом, працюють загони ДЮП і ЮІД, проводяться бесіди лікаря, вікторини, змагання, екскурсії до пожежної виставки тощо. З метою профілактики дорожньо-транспортного травматизму та травмування дітей на пожежах у квітні проведений місячник безпеки.

Адміністрація гімназії дотримується основних вимог законодавчих, нормативних та інструктивних документів з питання охорони життя та здоров’я дітей, запобігання всім видам дитячого травматизму, своєчасно доводить інформацію до відома всіх учасників навчально-виховного процесу та виконавців, що зафіксовано в протоколах нарад та зборів, систематично контролює стан роботи з попередження дитячого травматизму та відвідування учнями навчальних занять з охорони праці. Це питання заслуховується на нарадах при директорові та обговорено на засіданні педагогічної ради.

Створені умови для навчання учнів з дотриманням санітарно-гігієнічних умов при проведенні уроків, позакласних заходів та навчально-виробничої практики. З учнями проводяться первинні та цільові інструктажі з охорони праці та з безпеки життєдіяльності, про що свідчать записи в „Журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців, учнів з безпеки життєдіяльності”, „Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці” та на предметних сторінках класних журналів.

Бесіди з профілактики всіх видів травматизму проводять класні керівники на виховних годинах відповідно до планів виховної роботи. Регулярно проводяться індивідуальні бесіди з учнями, що були відсутні на заняттях.

Облік нещасних випадків з учнями ведеться відповідно до нормативних вимог. Так, у 2011 році в гімназії зареєстровано 2 випадки травмування учнів у позаурочний час, у І півріччі 2012 року – 1 випадок травмування учня у позаурочний час, у 2012-2013 навчальному році – 1 випадок під час навчально-виховного процесу.

Аналіз травмування учнів за останні шість років показав, що травмування частіше відбуваються у позаурочний час, найбільше травмованих було у 2008 році – 7 випадків, один з яких відбувся під час уроку фізичної культури. У 2010-2011 навчальному році відбулось 2 випадки травмування учнів у позаурочний час. У 2012-2013 навчальному році відбувся один випадок травмування під час навчально-виховного процесу.


Рік

Травмування

Під час уроків

На перерві

У позаурочний час

2008

1

0

6

2009

0

0

1

2010

0

0

1

2011

0

0

2

2012

1

0

0


Робота з батьками щодо попередження дитячого травматизму проводиться регулярно практичним психологом, соціальним педагогом та класними керівниками. Протягом навчального року проведено по два батьківські збори з тем попередження дитячого травматизму.

Другий рік поспіль після трирічної перерви загони ДЮПР та ЮІР гімназії взяли участі в районних змаганнях дружин та показали достатній результат.

Недостатньо залучаються до роботи з дітьми співробітники Державтоінспекції, МНС, фахівців інших служб.

Медичне обслуговування харчування школярів

У гімназії робота з охорони здоров’я учнів ведеться на виконання Законів України «Про освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз», «Про охорону дитинства». Розроблені відповідні заходи, у річному плані є розділ „Охорона життєдіяльності і здоров’я”. Медичні огляди школярів та працівників закладу проводяться відповідно до графіка щорічно. Результати медичних оглядів розглянуто на нараді при директорові, педагогічній раді та раді гімназії.

У гімназії ретельно ведеться облік відвідування учнями навчальних занять протягом навчального року. На постійному контролі знаходиться стан захворюваності учнів на інфекційні захворювання.

Протягом року проводяться необхідні щеплення та туберкулінодіагностика.

На базі гімназії щорічно проводиться медичний огляд учнів. Так, медичний огляд у 2012/2013 навчальному році в стінах навчального закладу пройшли 210 учнів, що складає 61% від загальної кількості учнів. Частково учні гімназії проходили медичний огляд під час приписки в військовому комісаріаті Київського району. Батьки учнів, які не пройшли організовані огляди, отримали направлення на обстеження до лікувально-профілактичного закладу. Після проходження всіх учнів медичного огляду загальна кількість оглянутих учнів склала 329, що складає 96% від віх учнів гімназії. За результатами медичного огляду в гімназії існує переважання учнів із порушеннями опорно-рухової системи, центральної нервової системи, серцево-судинної системи, захворювань очей. Такі результати вказують на необхідність покращення матеріально-технічної бази гімназії, зокрема розвитку та модернізації спортивної бази.

Окремо розглядалося протягом року питання профілактики інфекційних захворювань. Протягом року було проведено 4 наради при директорові, присвячені питанню профілактики, два рази питання розглядалось на батьківських зборах. З метою профілактики інфекційних захворювань в гімназії створені достатні санітарно-гігієнічні умови: вологе прибирання усіх приміщень із розчином неохлора, дотримується режим провітрювання протягом навчального дня навчальних кабінетів, створені умови для миття рук в санітарних приміщеннях та в їдальні, проводиться С-вітамінізація ІІІ страв та салатів.

За результатами медичного огляду було видано 78 направлень на поглиблене обстеження спеціалістами. Результати медичного огляду 2012-2013 навчального року показали уповільнення захворюваності учнів гімназії порівняно з попереднім навчальним роком, коли під час поглибленого медичного огляду виявилось різке збільшення кількості хворих дітей. Проте, у порівнянні з попереднім навчальним роком кількість учнів, що пройшли обстеження збільшилась.


Порівняльний аналіз результатів щорічних поглиблених медичних оглядів за 3 роки (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 навчальні роки)

З метою поліпшення загального стану здоров’я учнів ведеться комплексна планова робота щодо поліпшення матеріально-технічної бази гімназії: оновлення меблів, дотримання санітарно-технічних та санітарно-гігієнічних умов тощо.
Харчування школярів

Гарячим харчуванням у 2012/2013 навчальному році були охоплені всі учні початкових класів та 5 дітей пільгових категорій. Дотримуються вимоги Порядку організації харчування дітей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 329 від 01.06.2005. Перспективне меню погоджено з СЕС. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться у робочому стані. Санітарно-гігієнічний режим в їдальні виконується: щоденно проводиться вологе прибирання, щотижня – генеральне прибирання, на столах в обідній залі використовуються спеціальні форми для зберігання столових приборів та серветок, організовано місце для миття рук, яке забезпечено рідким милом.

Охоплення гарячим харчуванням учнів гімназії

Навчальний рік

Учні 1-4 класів

Пільговий контингент

Безоплатне молоко

Учні 5-11 класів

2011/2012

100%

4 учні 100%

31 учень 100%

100%

2012/2013

100%

5 учнів 100%

32 учні 100%

100%

З метою покращення експлуатаційних умов у гімназії влітку 2013 року проведено косметичний ремонт харчоблоку та оформлено документи на дозвіл щодо реорганізації буфету – роздаткової в їдальню.

Учні гімназії забезпечені водою гарантованої якості «Роганська», яку на замовлення щотижнево доставляють до гімназії. Балон із водою та склянки розміщено в обідній залі їдальні.

Економіка освіти

Матеріально-технічне забезпечення закладу

У гімназії проводиться певна робота щодо забезпечення нормального функціонування споруд закладу та зміцнення матеріально-технічної бази. Так, протягом 2011/2012 навчального року та під час підготовки до 2012/2013 навчального року було проведено ряд ремонтних робіт, що у порівнянні з попереднім роком складає наступні показники.

Забезпечення учнів гімназії гарячим харчуванням проводиться КП «Комбінат дитячого харчування», організація процесу харчування проводиться адміністрацією гімназії. Так, в гімназії створено графік харчування, графік чергування вчителів, призначений відповідальний за харчування у гімназії.

Навчальний рік

Заміна вікон

(загальна кількість 128)

Заміна дверей навчальних кабінетів

(загальна кількість 31)

Заміна вхідних дверей

(загальна кількість 6)

Кількість

% від потреби

Кількість

% від потреби

Кількість

% від потреби

До 2010 року

20

16%

1

3%

0

0%

2010/2011

9

23%

3

10%

3

50%

2011/2012

14

34%

5

26%

1

66%

2012/2013

12

50%

6

45%

-

-
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Схожі:

Затверджено
Державне підприємство «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «масма-сепро»

Затверджено
Державний класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (далі кспово) є складовою частиною

М. О. Клименко П. М. Скрипчук Метрологія, стандартизація І сертифікація в екології
Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Затверджено
Грунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона грунту. "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими...

Затверджено
Ця примірна інструкція встановлює загальні вимоги з охорони праці для оператора фарбувально-сушильної лінії та агрегата. Вона може...

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та...
Затверджено Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Програма курсу Інформатика 5 -9 класи загальноосвітніх навчальних...
«Технології», визначених у Державному стандарті базової І повної загальної середньої освіти, який затверджено постановою Кабінету...

Затверджено
Днаоп 00 15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", днаоп 00 12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони...

Методичні рекомендації та робочий зошит для виконання самостійних...
Методичні рекомендації та робочий зошит для виконання самостійних робіт розглянуто І затверджено цикловою комісією агро економічних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка