Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Науково-методична робота - Затверджено

Затверджено

Сторінка4/29
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


Науково-методична робота


Протягом року на базі гімназії були проведені практичні заняття курсів підвищення кваліфікації педпрацівників при ХАНО за напрямом «російська мова», проходила практика студентів Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, Харківського педагогічного університету ім.Г.С.Сковороди, гуманітарно-педагогічного університету.

У шкільній бібліотеці проводилась певна робота з поповнення бібліотечних фондів як за бюджетними, так і позабюджетними джерелами фінансування, тобто спонсорської допомоги шляхом проведення акції «Подаруй книгу шкільній бібліотеці!».

Бібліотечний фонд складає 9530 примірники підручників та 10790 примірників книг з художнього фонду, який налічує різноманітну літературу.
Безперервність освіти, навчання протягом життя

З метою підвищення методичної та психолого-педагогічної кваліфікації вчителів у гімназії протягом навчального року було проведено низку заходів.

Адміністрація гімназії стимулює творчий професійний розвиток вчителів, їх самоосвіту. Так, протягом року вчителі гімназії підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, загальноміських і обласних семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації.

Протягом року в гімназії пройшли тематичні педагогічні ради за темами: «Про інноваційні технології навчання на уроках в гімназії», «Про традиційні та інноваційні технології у вирішенні проблеми соціалізації учнівської молоді в умовах реформування та гуманізації освіти», «Про моніторинг як ефективний інструмент реалізації освітніх технологій у навчально-виховному процесі»; були проведені семінари за темами: «Інтерактивні прийоми навчання», «Інформаційні технології в навчально-виховному процесі», «Тестування як метод педагогічної діагностики».
Творча лабораторія гімназії у квітні 2013 року провела районний семінар для керівників загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти Київського району за темою «Школа дистанційної освіти».

Учні гімназії беруть участь у проекті «Дистанційна освіта» на базі гімназії, до якого залучена творча група учителів у складі 7 педагогів.

Учитель української мови та літератури Бурма Н.Г. стала тьютором дистанційного курсу з української мови, який вивішено на сайті НТУ «ХПІ».

Вчитель географії Єрусалімцева С.М. стала переможцем районного та міського конкурсу дистанційних курсів.

На початок 2012-2013 н.р. якісний склад педагогічного колективу становив: спеціаліст вищої категорії – 15, що склало 47 %; спеціаліст І категорії – 6, що склало 19 %; спеціаліст ІІ категорії – 2, що складало 6 %; спеціаліст – 8, що складало 25 %, 7 педагогів гімназії мали звання «Вчитель-методист», 6 вчителів - звання «Старший учитель».

Протягом навчального року 7 педагогів гімназії пройшли курси підвищення кваліфікації, 4 педагогічні працівники – атестацію. З них 2 підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 1 – підтверджено педагогічне звання «старший учитель», 1 – встановлено педагогічне звання «старший учитель», 1 – встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії», 1 - встановлена  кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії».

Педагогічний колектив гімназії взяв участь у районній та обласній виставці-ярмарку педагогічних ідей та технологій, де дипломами учасників та призерів були відмічені Оковіт Тетяна Ігорівна, учитель початкових класів, Бурма Ніна Генрихівна, учитель української мови та літератури, Молодика Олена Валентинівна, учитель російської мови та літератури, Лізенко Анна Михайлівна, учитель математики.

В організації навчально-виховного процесу вчителями гімназії особлива увага приділяється виявленню і розвитку креативних нахилів учнів; формуванню і розвитку їх творчої діяльності.

Система освітнього простору в гімназії ґрунтується на більш широкому використанні культурологічного матеріалу та передбачає широку варіативність форм і методів навчання:

  • профільні класи;

  • система спецкурсів та факультативів;

  • виконання науково-дослідницьких робіт під керівництвом викладачів вищих навчальних закладів;

  • додаткова дистанційна освіта, яка передбачає навчити учнів навчатися самостійно протягом життя.

Гімназія співпрацює з вищими навчальними закладами міста: Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна; Харківським національним педагогічним університетом ім. Г.С. Сковороди; Національним технічним університетом “ХПІ”; Харківським національним фармацевтичним університетом.

Спільна діяльність викладачів гімназії та вузів спрямована на:

  • створення нових і модифікованих навчальних програм і навчальних планів;

  • координацію навчальних планів, програм гімназії і вищих навчальних закладів;

  • удосконалення методів, прийомів і технологій навчання;

  • проведення науково-практичних конференцій;

  • підготовку навчальних посібників;

  • постійну інноваційну діяльність педагогічного колективу, як умову фахового удосконалення.


Робота з обдарованими учнями

Педагогічний колектив гімназії проводить наполегливу роботу, спрямовану на пошук, навчання і виховання обдарованих дітей. У гімназії функціонують клуби та проводяться індивідуальні заняття щодо підтримки та розвитку обдарованих учнів, підготовки їх до змагань та участі у конкурсах, олімпіадах, конференціях.

Були реалізовані такі заходи:

– оновлено інформаційний банк даних про учнів гімназії «Обдарованість»;

– проведено шкільний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін;

– організована підготовка та участь учнів у захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малій академії наук України;

– учні гімназії брали участь в районних і міських предметних турнірах;

– проведено наукову конференцію учнів;

– працювали гуртки та факультативи за бажанням учнів.

У березні 2013 року гімназія в ході комплексної перевірки органами управління освітою пройшла перевірку з питання організації роботи з обдарованими учнями. В ході перевірки було установлено, що організація роботи з обдарованими учнями в гімназії здійснюється на високому рівні.

Так, учнями гімназії було представлено 9 робіт на районний конкурс захисту науково-дослідницьких робіт з МАН, 8 з яких стали призерами районного конкурсу, 7 з них посіли призові місця на обласному етапі конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, що на 2 роботи більше ніж в минулому році. Учень 11-Б класу Потьомкін Костянтин брав участь у Всеукраїнському етапі конкурсу, де посів ІІІ-і місця в секціях «Технологічні процеси та перспективні технології» та «Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми».


Результативність участі учнів гімназії в районному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2012/2013 навчальному році покращилась за рахунок більш якісної підготовки учнів до участі у змаганнях. Так, переможців стало на 2 більше порівняно з попереднім роком, проте зменшилась кількість призерів. Серед учасників конкурсу переважають учні 11-х класів, з них 1 учень вперше взяв участь у змаганнях, та лише один учень 10 класу, що вказує на відсутність роботи на перспективу.


У 2012/2013 н.р. на достатньому рівні здійснювалася робота з підготовки та участі команди гімназії в усіх етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.


Так призерами районного етапу олімпіад стали 45 учнів гімназії, що на більше ніж у 2011-2012 році; в обласному етапі олімпіад взяли участь 6 учнів, 5 з яких стали призерами. Учень 11-А класу Літвінов Вадим взяв участь у Всеукраїнському етапі олімпіади з екології, де посів ІІІ місце.


Високих результатів протягом останніх двох років показують Роппе О.В., Александрова Л.Н., Бондарєва В.В.

Результативність роботи з обдарованими учнями на районному рівні

ШМО вчителів іноземних мов

Стабільно низькі результати роботи з обдарованими учнями щодо підготовки до учнівських предметних олімпіад показують Гончаренко В.М., Єрмоленко В.Г., Логінова Н.В., Сотник В.М.


У 2012-2013 навчальному році у команди гімназії з`явились перемоги з психології та педагогіки та фізичної культури. Змагання з цих предметів проводяться лише другий рік.


Вцілому результати участі учнів гімназї в районних інтелектуальних змаганнях кращі за попередній навчальний рік, проте залишається низьким рівень підготовки до участі в обласному етапі змагань.
Аналіз результативності участі окремих кафедр в підготовці команд гімназії до участі в інтелектуальних змаганнях показує, що найкраще в рамках підготовки учнів до конкурсу-захисту МАН та предметних олімпіад працюють методичне обєднання вчителів біології, історії та права, природничих наук. Команди гімназії з цих предметів показують стабільні результати, щорічно приносять перемоги на районному та обласгному рівні.

Крім того, учень 11-Б класу Потьомкін Костянтин став переможцем у міжнародному конкурсі «Intel-Техно Україна», де посів ІІ місце.
Результативність участі команд гімназії в міських та фінальних етапах Всеукраїнських командних турнірів виглядає наступним чином:

Районний етап:

Турнір юних фізиків - ІІ місце

Турнір юних журналістів - ІІ місце

Турнір юних географів - І місце

Турнір юних хіміків - ІІІ місце

Турнір юних раціоналізаторів та винахідників - І місце

Турнір юних істориків - ІІІ місце

Турнір юних математиків - ІІІ місце

Турнір юних правознавців - І місце

Міський етап:

Турнір юних географів - ІІІ місце

Турнір юних фізиків - І місце

Турнір юних журналістів - 0 місце
У 2012/2013 навчальному році активно працювало учнівське наукове товариство гімназії. Було проведено ряд заходів: конкурси знавців російської, української мови, наукова конференція, засідання з питань підготовки учнів до захисту МАН.

У 2012/2013 навчальному році в І (районному) етапі міської олімпіади «Путівка в науку» взяли участь 6 учнів 4-А класу. Призерами І туру стали 3 учні та посіли ІІІ місця в номінаціях «Математика» та «Природознавство».

Педагогічний колектив гімназії продовжив роботу із залучення учнів до участі у різноманітних конкурсах, турнірах, фестивалях:

Міжнародному математичному конкурсі “Кенгуру”; Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня»; у Всеукраїнському історичному конкурсі «Лелека»;

у Всеукраїнському конкурсі «Кришталева сова»; у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник»; у Всеукраїнському конкурсі з українознавства «Патріот»; у Всеукраїнському конкурсі з російської мови «Лукоморье»; у Всеукраїнському природничому конкурсі «Геліантус»; у Всеукраїнських природничих конкурсах «Колосок» та «Веселий колосок».

Потьомкін Костянтин став переможцем міського конкурсу «Учень року-2013» в номінації „Інтелектуал року”.
Пріоритетними напрямками роботи з обдарованими учнями є розвиток наукового учнівского товариства, індивідуальна робота з учнями щодо підготовки учнів до участі в предметних конкурсах, турнірах, олімпіадах, конференціях тощо.
Виховна робота

Виховна робота в гімназії планується згідно з Програмою «Основні орієнтири виховання учнів загальноосвітніх закладів України» та проводиться відповідно до річного плану роботи й відповідних законодавчих і розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України, органів місцевої влади.

Напрямки роботи:

Ціннісне ставлення до суспільства і держави

01 вересня 2012 року проведено перший урок «Здорова дитина-здорова нація». Протягом вересня-жовтня в початковій школі пройшли: бесіда «Символи моєї держави» (1-А клас), вікторини «У нас одна Батьківщина – наша рідна Україна» (2-3 класи) та «Одна єдина на цілім світі…» (4-А клас), виставки малюнків «Я маю право…кожна людина має право» (1 клас), «Школа прав людини» (4 клас). У основній школі організовано екскурсії до Історичного музею за напрямками «Партизанський та підпільний рух в Україні» та «Роль національної гвардії України у встановленні державного суверенітету». У старшій школі організовано й проведено круглий стіл «Роль національної гвардії України у встановленні державного суверенітету».

Крім того, з метою формування любові до культури свого народу, його традицій, організовано виставку тематичних малюнків та проведено спортивні ігри серед учнів 1-4-х, 8-11-х класів до Дня українського козацтва, тематичні лінійки до Дня пам`яті жертв голодомору «Засвіти свічку» та до Дня української писемності та мови

Учениця 3-А класу Фоменко Ксенія взяла участь у Всеукраїнський конкурс "Я гордий тим, що українець зроду", де посіла 3 місце (класний керівник Потєхіна С.С.)

Відповідно до лист Департаменту освіти Харківської міської ради від 13.12.2012 № 3598 учні гімназії взяли участь акції «Подаруй оберіг солдату».

Учні 4-А класу (класний керівник Оковіт Т.І.) узяли участь у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «Кришталева сова»

У рамках заходів щодо відзначення 70-річчя з дня створення підпільної молодіжної організації «Молода гвардія» у квітні-травні пройшов конкурс дитячої та юнацької патріотичної пісні, зустріч учнів з ветеранами Великої Вітчизняної війни та перегляд художнього фільму за романом О.Фадєєва «Молода гвардія».

У рамках тематичних заходів із реалізації Програм розвитку та функціонування української та російської мов пройшли зустрічі з харківськими поетами, проведено декаду української мови, бесіди-зустрічі з викладачами російської мови ХНУ ім. Каразіна, відкриті уроки для вчителів області, інтелектуальна гра знавців української та російської мов, учні гімназії взяли участь у конкурсі учнівської молоді «Мій родовід».

У рамках святкування - Дня партизанської слави проведено та організовано виставку літератури у бібліотеці «Партизанський рух в Україні», присвячену бойовим подвигам партизанів; виїзну екскурсію представників Харківського історичного музею з нагоди святкування Дня партизанської слави.

З нагоди святкування 360-річчя Чортомлинської Запорізької Січі (з 12.09.2012 по 19.10.2012) проведено і організовано тематичну виставку у бібліотеці «Загадкова республіка Запорізька Січ», конкурс малюнків «Герої Запорізької Січі»серед учнів 6-7-х класів, лекцію «Де і коли винило козацтво» для учнів 5-А та 8-А класу, літературну вікторину «Чи знаємо ми історію» у 9-х класах. круглий стіл «Полярні точки зору на пройдешнє» серед учнів 10-11 –х класів, бесіду«Українська національна символіка: походження, традиція, доля» серед учнів 2-4-класів.

З нагоди святкування 130-річчя з дня народження В’ячеслава Казимировича Липинського у гімназії протягом листопада-грудня 2012 року проведено конкурс рефератів у 10-му класі "Ідеолог української державності – В'ячеслав Липинський – постать на тлі історії" (12.11.2012-16.11.2012), презентацію книжково-ілюстрованої виставки художньої літератури, історичних документів періоду українського державотворення, в основі якого був український консерватизм В.К.Липинського (03.12.2012-07.12.2012), розглянуто, під час проведення уроків історії дітей ознайомлено зі знаковими подіями, пов’язаними з політичною та науковою діяльністю В.К.Липинського.

З нагоди святкування 340-річчя з дня народження Пилипа Орлика у бібліотеці гімназії організовано тематичну виставку видань, творів експозицій з архівних фото- і художніх матеріалів за темою: «Пилип Орлик – гетьман України та державний діяч» (з 22.10.2012 по 12.11.2012), висвітлено історичну ролі гетьмана України Пилипа Орлика та його Конституції для українського народу у рамках уроків історії (з 15.10.2012 по 20.10.2012, проведено бесіди у 9-10-х класах за темою: «Від Конституції Пилипа Орлика до Конституції України» (з 15.10.2012 по 20.10.2012, у 11-х класах - Пилип Орлик – український державний, політичний, військовий діяч, гетьман України» (з 05.11.2012 по 10.11.2012).

З нагоди святкування 75-річчя від дня народження В.Стуса з учнями 11-х класів організовано та проведено протягом вересня-грудня 2012 року тематичну книжкову виставку, присвячену життю та творчості Василя Стуса, конкурс виразного читання віршів В.Стуса «Літературна спадщина Василя Стуса» серед учнів 11-х класів, бесіди за темою «Василь Стус – видатний громадський діяч, літературознавець».

З нагоди відзначення 190-річчя від дня народження Юрія Шкрібляка протягом вересня –грудня 2012 року в гімназії було проведено тематичні книжкові виставки, присвячені життю та творчості Юрія Шкрібляка, відображенню і розвитку народних художніх промислів, години спілкування, присвячені життю та творчості класика українського різьбярства Юрія Шкрібляка, бесіди з учнями, присвячені розвитку народних художніх промислів.

У рамках Всеукраїнського тижня права у 2012 навчальному році проведено виставку малюнків, стіннівок «Права дитини» серед учнів 1-11 класів, рольова гра «Права дитини в Україні» для учнів 1-4 класів, конкурс рефератів з правої теми серед учнів 1-11-х класів, конференція «Права людини. Історія і сучасність» та правовий брейн-ринг «Закон і ми», за участю учнів 5-11-х класів, тематичні години спілкування «Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу».

З нагоди проголошення Загальної декларації прав людини організовано книжкову виставку-презентацію видань про права людини та Всеукраїнський урок права.

Систематично проводяться поточні бесіди на правову тематику. Здійснюється робота щодо профілактики правопорушень згідно з Планом спільної роботи, працює Рада профілактики правопорушень гімназії та Правовий університет.
Ціннісне ставлення до людей

У рамках цього напрямку в початковій школі організовано ситуаційно-рольову гру «Умій слухати» (1-А клас), проведено бесіди «Реліквії моєї родини» (з учнями 2-3-х класів), «Гляди не забудь – людиною будь!» (з учнями 4-А класу), організовану школу ввічливості «Світлофор ввічливості» (1-А клас). У основній та старшій школі з учнями 5-9-х класів проведено виховну годину «Толерантне ставлення до людей – запорука успішного спілкування», з учнями 5-А класу колаж «Я і мій ідеал», з учнями 10-11-х класів проведено акцію «Милосердя в нашому житті», вікторину «Правила техніки мобільної культури», виховну годину «Людське життя – найвища цінність».

На виконання Плану заходів щодо участі Харківської області в проведенні в 2012 році Всеукраїнського тижня права, затвердженого розпорядженням ХОДА від 24.10.2012 № 612, листа Департаменту освіти Харківської міської ради від 14.11.2012 № 3305 та телефонограми управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради (вх. від 29.11.2012 № 1227) з 10.12.2012 по 14.12.2012 було проведено Тиждень права, у рамках якого пройшли: Всеукраїнський урок «Права людини», з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини з учнями 1-11-х класів (10.12.2012); виставка малюнків, стіннівок «Права дитини», учні 1-11 класів (10.12.2012-14.12.2012); книжкова виставка юридичної літератури «Сторінками історії розвитку законів» (12.12.2012); рольова гра «Права дитини в Україні» з учнями 1-4 класів (05.12.2012); правовий брейн-ринг «Зміни у законодавстві України» з учнями 10-11 класів (08.12.2012); конкурс рефератів з правої тематики з учнями 8-9 класів (10.12.2012-14.12.2012); тематичні години спілкування «Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу» (10.12.2012-14.12.2012).

У рамках вивчення права в 9-10-х класах учителя правознавства акцентували увагу на міжнародних документах, що регулюють питання прав людини, ознайомлюють зі змінами, що відбулись у чинному законодавстві.

У початковій школі з метою недопущення правового нігілізму було проведено виховну годину «Правовий букварик», конкурс малюнків «Символи України», уявну подорож «Я знаю правила дорожнього руху».

Крім того, у період з 25.11.2012 по 10.12.2012 в гімназії пройшов Урок протидії насильству в сім’ї.

У рамках благодійної акції «Допоможи зібрати речі», в якій взяли участь усі класи гімназії, було зібрано одяг, іграшки, книги, канцелярські товари для усіх дитячих будинків і шкіл-інтернатів м. Харкова та Харківської області. Акція пройшла за підтримки депутата Харківської міської ради  Денисенка А.П.

Відповідно до листа Департаменту освіти у гімназії було проведено конкурс "Ось він який, мій тато!"

20 грудня 2012 року учні 8-11 класів взяли участь у проведення спортивного свята, на якому було нагороджено ученицю 9-А класу Ірину Рофе-Бекетову.

Відповідно до листа Департаменту освіти Харківської міської ради від 03.12.2012 № 3488 25.12.2012 діти пільгових категорій взяли участь у святі Новорічної Ялинки Харківського міського голови Г.А. Кернеса, що відбулося у Харківському національному академічному театрі опери та балету імені М. Лисенка (вул. Сумська, 25), на виконання доручення начальника управління освіти Куценко Т.В. 27.12.2012 – у святі Новорічної Ялинки у палаці культури Київського району (вул. Скрипника, 7).

З метою формування моральних якостей з учнями 4-А класу проведено бесіду «Гляди-не забудь – людиною будь!», з метою формування активної моральної життєвої позиції серед учнів 5-9-х класів проведено виховну годину серед «Толерантне ставлення до людей - запорука успішного спілкування».

З метою формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності проведено конкурс малюнків серед учнів 1-4-х класів до Всесвітнього дня дитини, проведено інформаційні хвилини у 5-8-х класах до святкування Міжнародного дня толерантності, організовано тематичну виставку матеріалів з питань запобігання насильства в сім'ї, у рамках класних годин з учнями 5-9-х класів проведено бесіди з метою формування культури ґендерної рівності, проведено День людини похилого віку, організовано тематичну виставку фотографій «Вікові зморшки на обличчі».

У рамках заходів щодо Міжнародного Дня громадян похилого віку, Дня ветерана протягом вересня-жовтня пройшла виставка літератури у бібліотеці «Навіки в пам’яті народній», присвячена трудовим досягненням, бойовим подвигам ветеранів війни, праці і бойових дій, конкурс малюнків серед учнів молодшої школи «Дякуємо за сонячний ранок» серед учнів 1-4-х класів, години спілкування «Що таке милосердя» з учнями 5-8-х класів та «Не будь байдужим до чужої біди» з учнями 9-11-х класів, виставка фотоматеріалів «Обличчя ветерана», присвячена трудовим досягненням, бойовим подвигам ветеранів війни, праці і бойових дій.
Ціннісне ставлення до природи

З метою формування понять та уявлень про довкілля в учнів початкової школи проведено годину милування природою «Збережемо красу природи» (1-А клас), конкурс виробів «Подарунки осені» (2-3-ті класи), екологічну акцію «Чисте довкілля» (4-А клас), конкурс «Природа в загадках, приказках та віршах» (1-А клас). Проведено виховну годину з учнями 5-9 класів «Ліс – запорука екологічної безпеки» (вересень), екологічні акції з учнями 6-7 класів «Будь до природи небайдужим» (жовтень), з учнями 8-9 класів «Збережемо наше довкілля!» (листопад). З метою сформованості екологічної культури особистості з учнями 10-11 класів проведено екологічну акцію «За життя без сміття» (вересень) та круглий стіл «Ти у відповіді за тих, кого приручив» (листопад)

Протягом вересня-листопада на пришкільній дільниці проводилась робота «Екологічною стежкою».

Ціннісне ставлення до праці

Серед учнів початкової школи проведено конкурс «Бджілка мала, але й Бджілка мала, але й та працює» (1-А клас), вікторину «Землю сонце прикрашає, а людину – праця» (2-3-ті класи), конкурс «Праця прикрашає людину» (4-А клас), ситуаційно-рольову гру «Про двох братів: Умійка та Неумійка» (1-А клас). Серед учнів основної школи проведено бесіду «Учись учитись, щоб уміти трудитись» (5-9-ті класи), диспут «Як правильно організувати свою працю?» (5-9-ті класи). Серед учнів старшої школи проведено виховну годину «Раціонально організовуй свою діяльність» (10-11-ті класи), екологічну акцію «Чисто там, де не смітять!» (10-11-ті класи), презентацію «Професії нашого часу «Я обираю своє майбутнє» (10-11-ті класи).

Відповідно до розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 18.10.2012 № 595 та з нагоди відзначення 125-річчя з дня народження А.С.Макаренка проведено тематична виставка видань, творів, історичних документів, експозицій з архівних фото- і художніх матеріалів, присвячених життю та діяльності видатного українського педагога і письменника А.С. Макаренка (листопад) та заплановано ряд заходів на січень-березень 2013 року,

Для учнів 10-11-х класів організовано профорієнтаційні лекції представником українсько-польського центру освіти, представником Академії Внутріншніх Військ МВС України.

З метою проведення комплексної профілактичної роботи щодо запобіганню дитячому дорожньо-транспортному травматизму, формування у дітей свідомого ставлення до неухильного виконання правил дорожнього руху учні 11-А класу Семченко Віталій та Сузі Наталія взяли участь у конкурсі білбордів "Безпека дорожнього руху очима дітей".

З нагоди відзначення 150-річчя з дня народження Бориса Грінченка та відповідно до листа Департаменту освіти №3506 від 04.12.2012 організовано та проведено виставку художньої літератури, творів мистецтва, історичних документів, що висвітлюють життя і творчість великого Просвітителя українського народу, педагога, письменника, перекладача, літературознавця, вченого, мовознавця, лексикографа Б.Д.Грінченка (07.12.2012-14.12.2012), Засідання «круглого столу» «Борис Грінченко – видатний український вчений-мовознавець» (10.12.2012), конкурс ілюстрацій до творів Б.Д.Грінченка (12.12.2012), лекція-бесіда за участю обласної бібліотеки «Спадщина Б.Д.Грінченка» (13.12.2012). У рамках уроків української літератури, історії України та відповідно до навчальної програми висвітлено історичну ролі Б.Д.Грінченка у становленні української мови.

Проведено тематичні години спілкування «Працевлаштування неповнолітніх».
Ціннісне ставлення до мистецтва

Для учнів початкової школи організовано ситуаційно-рольову гру «Абетка мистецтва» (1-А клас), конкурс малюнків «У царині мистецтва «Осінь така мила» (2-3-ті класи), бесіду «Мистецькі шедеври» (4-А клас), годину милування природою «Танок осіннього листя» (1-А клас). Для учнів середньої школи проведено бесіду «Естетика зовнішнього вигляду» (5-9-ті класи), годину спілкування «Народні ремесла «Життя та творчість Юрія Шкрібляка – класика українського різьбярства» (5-9-ті класи). Для учнів старшої школи проведено бесіду «Духовна краса врятує світ» (10-11-ті класи), конкурс читачів «Україна поетична» (10-11-ті класи).

У 1-11 класах проведено заходи з нагоди відзначення 190-річчя з дня народження Юрія Шкрібляка.

Учні гімназії: Заліс Дмитро, Бойко Сергій, Семченко Віталій, Трофімова Катерина, Зеніна Валерія, Рогозіна Анна, Русанова Валерія, Черников Владислав,- у складі команди «Фристайл» взяли участь у чемпіонаті шкільних команд клубу веселих та кмітливих Київського району м.Харкова 17.10.2012 на базі ХСШ № 62.

З нагоди відзначення 125-річчя від дня народження Леся Курбаса діти відвідали виставу «Одержима» (жовтень), проведено книжкову виставку, присвячену життю та діяльності українського режисера-новатора, актора, драматурга, публіциста Леся Курбаса «Лесь Курбас – розстріляний геній українського театру» (листопад-грудень), уроки пам’яті «Лесь Курбас у світовому театральному мистецтві» (листопад), усні журнали «Діяльність Леся Курбаса у Харкові» (листопад, грудень).

03.11.2012 року о 14.00 у Центрі культури Київського району (вул. Скрипніка 7) відбулася вистава "Кайдашева сім'я" Дніпропетровського академічного українського музично-драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка.

Відповідно до листа Департаменту освіти № 2446 від 07.09.2012 про відвідування виставки "Планета Океан" в галереї "АВЕК" Київським районом виставку відвідали учні 7-А класу (класний керівник Єрусалімцева С.М.), 9-Б, 9-А класів (класні керівники Сотник В.В., Бурма Н.Г.), 11-Б клас (класний керівник Кузьменко В.М., 5-А клас (класний керівник Бабець М.А.)

Представники центру культури та освіти шкільного самоврядування представили до районної газети наступні статті: «Фєєрія балу» (Александрова Анна, 9-А), «Музика в житті підлітка» (Чорно морова Софія, 10-А)

Учні взяли участь у відкритті виставки «Чорнобильська майстерня» (1-3 класи), відвідали історичний музей (9-А), театр Степана Пасічника (10-А), театр української драми ім. Т.Г.Шевченко (1-А), концерту в музичній школі № 6 та бібліотеку імені Островського (2-А клас)
Ціннісне ставлення до себе

З метою формування усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров’я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) кожної людини; адаптація до змін навколишнього середовища, пізнання прекрасного у собі, основ самооцінки, самоконтролю, саморегуляції, самоповаги, почуття гідності, безпеки власної життєдіяльності; вміння та навички ведення здорового способу життя (дотримання правил гігієни, рухового режиму) з учнями початкових класів проведено бесіди: з учнями 1-А клас «Зовнішній вигляд учня» (вересень), з учнями 2-3 класу «Твій зовнішній вигляд» (жовтень), з учнями 4 класу «Твої норми поведінки» (листопад) та сюжетно-рольова гра з учнями 1-А класу «Мій день» (грудень)

З метою усвідомлення норм власної поведінки в суспільстві, прагнення бути фізично-здоровою особистістю, необхідності реальної самооцінки свого фізичного, психічного стан та здоров’я, наслідків негативного впливу шкідливих звичок на здоров’я людини та визначення свого соціального статусу в соціумі, уникнення конфліктних ситуацій з учнями 5-9-х класів проведено бесіду «Твій режим дня» (вересень), акція «Без добрих справ немає доброго імені» (жовтень), з учнями 5-6 класів проведено рольову гру «Щоб не трапилось біди, правил дорожніх дотримуйся ти» (грудень).

З метою формування імунітету до асоціальних впливів, уміння орієнтуватися та адаптуватися у складних життєвих ситуаціях, розв’язувати конфлікти на основі принципів толерантності, навичок самопізнання, самовизначення, самореалізації, самовдосконалення, самоствердження, самооцінки, особистої культури здоров’я з учнями 10-11 класів проведено виховну годину «Люби Україну як сонце люби!» (вересень) та тренінг «Як подолати конфлікт» (листопад).

Відповідно до листа Харківського обласного управління з фізичного виховання та спорту від 23.08.2012 № 323 проведено Олімпійський тижня, у рамках якого пройшов Дня фізичної культури і спорту. У листопаді на учні гімназії взяли участь у змаганнях «Біг патрулів».

Перед початком осінніх та зимових канікул у кожному класі проведено Єдині уроки з безпеки дорожнього руху.

У рамках місячника з пропаганди серед населення безпечного і заощадливого використання природного газу в побуті в усіх класах гімназії пройшли бесіди на тему безпечного і заощадливого використання природного газу в побуті і користування газовими приладами.

Також проведено додаткову бесіду з учнями «Про попередження випадків захворювань на кишкові інфекції, дотримання правил гігієни після відвідування вбиральні».

Відповідно до листа Департаменту освіти від 28.11.2012 № 3453 в гімназії були організовані виховні заходи, направлені на підвищення рівня інформованості учнів щодо таких понять як СНІД та ВІЛ, шляхи їх передачі, історія виникнення хвороби, шляхи зараження людини вірусом імунодефіциту та шляхи захисту від ВІЛ\СНІДу. Проведено бесіди «Що таке інфекції, що передаються статевим шляхом, наслідки хвороби» (9-11), «Міф і факти про ВІЛ ситуацію в Україні» (5-8), «Наркотик і суспільство» (8-А), організовано конкурс малюнків до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом «Школа проти СНІДу» (3-4), диктант «ВІЛ і синдром набутого імунодефіциту» (10-11), виховну годину «Я обираю здоровий спосіб життя» (9-А), диктанти для учнів різних вікових категорій та тему профілактики ВІЛ/Сніду (4-11)
Профілактика злочинних проявів та правопорушень

На виконання комплексної Програми профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки у Харківській гімназії було проведено ряд заходів.

Таблиця даних дітей що перебували на внутрішньошкільному обліку в

Харківській гімназії № 1 за період з 2009 по 2012 рік

Навчальний рік

ППУ

ВКМСД

ССД

Всього

Поставлено

Знято

Всього

Поставлено

Знято

Всього

Поставлено

Знято

2010/2011

-

-

-

2

16..09.2009

03.03.2011


-

-

-

-

2011/2012

3

25.11.2012

10.01.2012

2

16..09.2009

03.03.2011


03.04.2012

30.05.2012

-

-

-

2012/2013

-

-

-

-

-

-

1

11.10.2012

17.09.2013


Таблиця даних дітей що перебували на внутрішньошкільному обліку в

Харківській гімназії № 1 за період з 2009 по 2012 рік

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Кількість дітей, що перебували на внутрішньошкільному обліку

1

2

5

1


Таким чином за останні чотири навчальні роки кількість учнів, які перебувають на внутрішньо шкільному обліку мала тенденцію до збільшення до 2012 року та зменшилась у 2012/2013 навчальному році.

В гімназії розроблено та затверджено плани індивідуальної роботи з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах, за якими працюють практичний психолог та соціальний педагог; постійно проводиться звірка списків дітей, які опинились в складних життєвих обставинах; правові години «Я виконую свої обов'язки та знаю свої права» з учнями 6-ого та 8-ого класів; організовано бесіди з нагоди Дня юриста, з попередження правопорушень та про відповідальність за правопорушення із залученням спеціаліста ВКМСД з учнями 5 -х-11 -х класів; проводяться класні години та бесіди з правової тематики. Плідна робота соціально-психологічного супроводу та виховних профілактичних заходів призвели до позитивної динаміки щодо постановки на облік учнів.

Цивільна оборона

На виконання вимог Закону України «Про цивільну оборону України», постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України (далі МОН України) від 03.09.2009 № 814, Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженої наказом Начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 17.01.2002 № 27, наказу управління освіти Харківської міської ради від 04.01.2012 № 12, наказів Харківської гімназії № 1 Харківської міської ради Харківської області від 13.01.2012 № 11, від 13.01.2012 № 12, від 13.01.2012 № 13 у гімназії протягом 2011-2012 навчального року здійснювалась робота з питань підготовки цивільного захисту (цивільної оборони).

Підготовка керівного та командно-начальницького складу гімназії була організована та проведена згідно планів підготовки обласних та міських курсів ЦЗ (ЦО) та Київської районної у місті Харкові ради. Курсову перепідготовку у 2010 році пройшла начальник штабу ЦО – заступник директора з навчально-виховної роботи Захарова Г.В. (посвідчення № 1284 від 29.10.2010).

Триває підготовка керівного, командно-начальницького складу та працівників, що входять до невоєнізованих формувань (у обсязі 15 годин), навчання педагогічних працівників і працівників, які не входять до складу невоєнізованих формувань (у обсязі 12 годин) згідно з наказом від 04.01.2013 № 07 «Про організацію навчання за тематикою цивільний захист (цивільна оборона) у 2013 році».

На виконання розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 23 листопада 2012 року № 677 «Про затвердження плану комплектування курсів Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області слухачами з функціонального навчання у сфері цивільного захисту на 2013 рік», наказу управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 09.01.2013 № 11 «Про направлення на курси з цивільного захисту (цивільної оборони) у 2013 році та з метою вдосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій з 23.04.2013 по 26.04.2013 при «Навчально-методичному центрі Цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області» пройдено кури командиром рятувальної ланки гімназії Погорєловою Ю.Ю. (посвідчення про функціональне навчання у сфері цивільного захисту АХ 001145);
Завершено навчання учнів 10-11-х класів за програмою “Захист Вітчизни” згідно з розділом “Основи Цивільного захисту” та “Основи медико-санітарної підготовки”. Програму виконано в повному обсязі з такими результатами:


Класи

Категорія

Кількість учнів

Бали

Загальний бал

4-6

%

7-9

%

10-12

%

середній бал
10-А

Юнаки

10

-

-

-

-

10

100

9,9

10,1

Дівчата

10

-

-

3

30

7

70

10,3

11-А


Юнаки

11

-

-

-

-

11

100

11,3

11,3

Дівчата

12

-

-

-

-

12

100

11,3

11-Б

Юнаки

16

з них:

-

-

1

6,7

14

93,3

10,9

10,8

1 зв.

Дівчата

8

-

-

-

-

8

100

10,6


Учбова база щодо вивчення предмету «Захист Вітчизни» у задовільному стані.

Завершено навчання учнів 1-9-х класів (25.05.2013) за програмою “Основи здоров’я”.

Організовано та проведено заходи з ЦЗ (ЦО) у період проведення навчально-польових занять.

Організовано та проведено День цивільної оборони (цивільного захисту) 19 квітня 2013 року, мета якого перевірити здатність учнів грамотно і чітко діяти у надзвичайних ситуацій для захисту свого життя та формувати в учнів морально-психологічні якості: відвагу, витримку, ініціативу, мужність та самовідданість при виконанні завдань цивільного захисту (цивільної оборони).

Проведено лекції-бесіди з питань пропаганди ЦЗ (ЦО) у рамках заходів Всесвітнього дня цивільної оборони з 01 березня по 09 березня 2013 року на класних годинах в усіх класах гімназії.


Соціальні гарантії учасників навчального процесу

Щорічно на початок навчального року та протягом року ведеться ретельний облік учнів – дітей пільгового контингенту. Учні пільгових категорій в першу чергу запрошуються та залучаються до заходів, що проводить гімназія та соціальні партнери гімназії.

За останні три роки загальна кількість учнів пільгових категорій в гімназії збільшилась на 12 учнів за рахунок збільшення дітей з багатодітних сімей.

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Діти-сироти

2

2

2

Діти позбавлені батьківського піклування

2

2

1

Діти – інваліди

4

5

4

Діти, реєстрацію яких проведено згідно ст.135 СКУ (зі слів матері)

2

3

1

Діти напівсироти

4

2

2

Діти з багатодітних сімей

10

20

23

Діти, які постраждали в наслідок аварії на Чорнобильській АЕС

1

2

2

Дітей з малозабезпечених сімей

-

-

2

Загальна кількість

25

26

37Забезпечення матеріальною допомогою, зимовим взуттям,

шкільною формою, Єдиними квитками
2010/2011

2011/2012

2012/2013

Матеріальна допомога

4

4

3

Зимове взуття

4

4

3

Шкільна форма

1

3

-

Єдиний квиток

3

1

-Мета роботи соціально-психологічної служби гімназії у 2011/2012 навчальному році – супровід навчально-виховного процесу, результатом якого є створення сприятливих умов для виявлення, розвитку та формування особистості, що володіє рядом ключових компетенцій в інтелектуальній, інформаційній, соціальній та інших сферах.
Психологічний супровід навчально-виховного процесу

Практичним психологом у навчальному закладі відповідно до річного плану упродовж 2012/2013 навчального року було проведено психологічне дослідження з метою створення оптимальних умов для навчання та адаптації учнів 1-го класу.
Таблиця зведених даних

щодо вивчення рівня адаптації дітей 1-А класу

Клас

6-річки

7-річки

Загальна

кіл-ть учнів

Дані адаптації (%)

Повна адаптація

Неповна адаптація

Дезадаптація

Кіл-ть

%

Кіл-ть

(%)
1 зріз

2 зріз

1 зріз

2 зріз

1 зріз

2 зріз

1-А

20

62,5

12

37,5

32

96,8

96,8

3,2

3,2

0

0

Усього

20

62,5

12

37,5

32

96,8

96.8

3,2

3,2

0

0Рівень адаптованості учнів 1-А класу

у 2012/2013 навчальному році
Такі дані можуть бути пов’язані з високим рівнем розвитку учнів 1-А класу та зі злагодженою роботою класного керівника, адміністрації та практичного психолога щодо сприяння адаптації учнів.

Моніторинг адаптованості учнів у порівнянні 2011/2012 навчального року з 2012/2013 навчальним роком

Таким чином, ми бачимо, що кількість учнів, які мають повний та неповний рівні адаптованості у 2011/2012 та у 2012/2013 навчальних роках практично однакова, що підтверджує той факт, що відвідування дошкільнятами підготовчих курсів при гімназії позитивно впливає на процес адаптації до навчання у школі. Отже, у наступному навчальному році планується проведення агітаційної роботи щодо відвідування таких занять та розміщення більш детальної інформації про них на сайті гімназії.

Було проведено психологічне дослідження з метою створення оптимальних умов для навчання та адаптації учнів 5-го класу.
Статистичні дані адаптації на початок навчального року:

Клас

Кількість дітей

Адаптовані (кількість, %)

Неповна адаптація (кількість, %)

Дезадаптовані (кількість, %)

5-А

29

23; 79,4%

5; 17,2%

1; 3,4%


У результаті обробки отриманих даних встановлено, що максимальний рівень адаптованості мають 6,6% п’ятикласників. Дуже високий рівень – 10,4%, високий - 10,4%, середній -34,5%, низький – 17,2%. Очевидний рівень неадаптованості ми спостерігаємо у 17,2% учнів п’ятого класу, неочевидний рівень не адаптованості – також у 17,2%. Зазначимо, що нами було встановлено, що 3,4% п’ятикласників мають стійкий очевидний рівень дезадаптованості.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Схожі:

Затверджено
Державне підприємство «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «масма-сепро»

Затверджено
Державний класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (далі кспово) є складовою частиною

М. О. Клименко П. М. Скрипчук Метрологія, стандартизація І сертифікація в екології
Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Затверджено
Грунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона грунту. "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими...

Затверджено
Ця примірна інструкція встановлює загальні вимоги з охорони праці для оператора фарбувально-сушильної лінії та агрегата. Вона може...

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та...
Затверджено Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Програма курсу Інформатика 5 -9 класи загальноосвітніх навчальних...
«Технології», визначених у Державному стандарті базової І повної загальної середньої освіти, який затверджено постановою Кабінету...

Затверджено
Днаоп 00 15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", днаоп 00 12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони...

Методичні рекомендації та робочий зошит для виконання самостійних...
Методичні рекомендації та робочий зошит для виконання самостійних робіт розглянуто І затверджено цикловою комісією агро економічних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка