Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Затверджено - Сторінка 3

Затверджено





Сторінка3/29
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29



Охорона здоров’я, безпека життєдіяльності


160


8.1.


Заходи щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму


160


8.2.

Заходи щодо навчання дітей правилам пожежної безпеки, попередження пожеж, травмування та загибелі під час надзвичайних ситуацій




162


8.3.


Заходи щодо безпеки життєдіяльності, запобігання дитячому травматизму


164


8.4.


Охорона праці


167


8.5.


Організація медичних оглядів учасників навчально-виховного процесу


168


8.6.


Медичне обслуговування, санітарно-гігієнічний стан, профілактика захворювань



169


8.7.


Організація харчування


170


ІХ.


Фінансово-господарська робота, матеріально-технічна база гімназії



171


9.1.


Організація фінансово-господарської діяльності


171


9.2.


План заходів з підготовки та ремонту ХГ № 1 до експлуатації в осінньо – зимовий період 2013/2014 навчального року та ремонту



173


І. АНАЛІЗ РОБОТИ ЗА 2012/2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ НА 2013/2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Рівний доступ до здобуття якісної освіти

Освітня діяльність Харківської гімназії № 1 Харківської міської ради Харківської області функціонує в правовому полі, що ґрунтується на Конституції України, Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенні про загальноосвітній навчальний заклад, Положенні про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, Концепції Державної програми розвитку освіти, Концепції національного виховання, власному статуті та інших нормативних документах, що не суперечать законодавству України, в яких визначено найважливіші шляхи розвитку і реформування освіти.

Конструкція сучасного суспільства значною мірою спирається на освіту, а його стабільність не в останню чергу залежить від учителя. Саме тому шляхи і способи розв`язання проблем реформування освіти на основі оптимального варіанта не могли пройти осторонь усіх учасників навчально-виховного процесу та були спрямовані на забезпечення умов особистісного розвитку та самореалізації в умовах гімназії.

Стратегічна проблема, над якою працює колектив гімназії: „Модернізація навчально-виховного процесу”.

Тема, над якою працював педколектив у 2012-2013 н.р. „Підвищення ефективності організації роботи гімназії шляхом модернізації управлінського впливу на діяльність учасників навчально-виховного процесу”.

Складовими частинами цієї проблеми були:

В управлінні:

 • удосконалення управлінської компетентності педагогів;

 • розробка ефективної моделі внутрігімназійного моніторингу навчально-виховного процесу;

 • управління ефективним застосуванням інновацій;

 • удосконалення психологічного забезпечення навчально-виховного процесу;

 • управління соціально-психологічним супроводом НВП;

 • оптимізація використання наявних інформаційних ресурсів;

 • розробка ефективної моделі управління науково-дослідницькою роботою вчителів та учнів.

У навчанні:

 • управління результативністю і якістю навчання;

 • активне запровадження тестування – як методу педагогічної діяльності;

 • розвиток в учнів навичок використання продуктивних методів навчально-пізнавальної діяльності (навчати учнів вчитися);

 • активне формування інформаційних компетентностей учнів та вчителів;

 • формування культури усного та писемного мовлення учнів;

 • інтеграція змісту освіти (як міждисциплінарна, так і в межах одного предмету).

У вихованні:

 • створення системи позакласної освіти;

 • виховання потреби здорового способу життя;

 • розвиток громадянськості учнів через органи самоврядування;

 • педагогічна підтримка духовного, морального зростання учнів;

 • оптимізація співпраці педагогів та батьків гімназії.

Психолого-педагогічні задачі:

 • створення системи педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу;

 • надання практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

 • управління процесом соціалізації учнів;

 • оптимізація адаптації учнів 1-х, 5-х класів;

 • психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної творчої обдарованості;

 • соціально-психологічна адаптація соціально-вразливих категорій учнів.


Стан і розвиток шкільної мережі

Зменшення мережі гімназії обумовлено зменшенням кількості дітей шкільного віку у мікрорайоні гімназії, зменшенням кількості класів шляхом збільшенні наповнюваності та приведення кількості учнів класу до нормативних вимог. Таким чином кількість класів гімназії зменшується проте протягом двох років, а наповнюваність класів зростає. Так, середня наповнюваність складає 26,6 учнів, у 1-А, 3-А, 4-А, 5-А, 6-А, 8-А, 9-А наповнюваність перевищувала 28 учнів, що дало можливість ділити класи на групи при вивченні окремих предметів. У наступному навчальному році таку тенденцію збережуть 8 класів з 11.

Низька наповнюваність класів залишається у 8-А (27 учнів), 11-А (20 учнів). Більше 30 учнів навчається у 2-А класі (32 учні). За останні три роки прослідковується загальна тенденція до зменшення кількості учнів та класів у гімназії, що пояснюється загальною тенденцією в місті, та збільшення показників наповнюваності класів з 24,9 у 2010 році до 26,6 у 2013 році.
Профільне навчання

Профільне навчання у Харківській гімназії № 1 організовано відповідно до Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої рішенням колегії Міністерства освіти і науки України № 10/12-2 від 25.03.2003.

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів у старшій школі навчання організовується за суспільно-гуманітарним та природничо-математичним напрямами диференціації навчання: у 10-А та 11-А класах за правовим профілем, у 11-Б класі за економічним профілем.

З метою реалізації правового профілю у 10-А та 11-А класах у 2012-2013 н.р. за рахунок варіативної складової навчального плану було введено спецкурси «Конституційне право України», «Основи відновного правосуддя» та курс за вибором «Права людини в Україні»; у 11-Б класі економічного профілю - факультативи «Основи менеджменту», «Основи споживчих знань. Споживач і держава».

Успішність реалізації профільного навчання підтверджено результативністю участі учнів гімназії у змаганнях та конференціях з профільних предметів та успішністю у навчанні випускників гімназії.

Так у 2010-2011 навчальному році золотою медаллю нагороджено одну ученицю гімназії з 29 випускників, у 2011-2012 навчальному році нагороджено золотими та срібними медалями 7 учнів гімназії з 56 випускників, у 2012-2013 навчальному році золотою медаллю нагороджені 5 учнів.


Нагороджено похвальними листами у 2010-2011 навчальному році - 22 учня, у 2011-2012 – 29 учнів, а у 2012-2013 навчальному році – 21 учні. Зменшення кількості відмінників у 2012-2013 навчальному році пояснюється зменшенням загальної кількості учнів гімназії.


Серед випускників школи ІІ ступеня (учнів 9-х класів) відмінники нагороджуються свідоцтвом з відзнакою. Так, у 2010-2011 навчальному році таких учнів було 2, у 2011-2012 – жодного, у 2012-2013 – 3.

Учні профільних класів показують високу результативність участі в предметних змаганнях: конкурсах, олімпіадах, турнірах. У 2012-2013 навчальному році учні гімназії показали наступні результати з правознавства: команда гімназії посіла І місце в районному етапі міського турніру юних правознавців (учителі Бондарєва В.В., Бонківська О.В.), команда гімназії посіла ІІІ місце на районному етапі турніру юних істориків (учитель Бондарєва В.В.), Потьомкін Костянтин, учень 11-Б класу, виборов ІІІ місце на обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в секції «Правознавство» (учитель Бондарєва В.В.), учні Єршова Л., Кацман М., Марченков І., Козлов К., Єршов С., Кужим О., Бурма В., Мамедзаде С. посіли призові місця на районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії та правознавства. Учні, які навчались за економічним напрямком вибороли: І місце на районному етапі міського турніру юних географів (учитель Єрусалімцева С.М.), Свірська Олександра, учениця 11-Б класу посіла ІІІ місце на обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в секції «Науки про Землю» (учитель Олешко О.В.), учні Єрусалімцев Д., Чепелюк О., Єршова Л., Васильєв А., Ахундова Г., Потьомкін К., Будаков В. стали призерами районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії та економіки.

Успішність у навчанні обумовлена вдалим підбором кадрового складу вчителів у профільних класах, ефективною підготовчою роботою під час вибору профілю, анкетування учнів та батьків, психологічного тестування профілю навчання, тощо.
Організація індивідуального навчання

Індивідуальне навчання здійснюється згідно з Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, на підставі заяв батьків та медичних довідок про стан здоров’я учнів. Згідно Закону України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту” та положення про індивідуальну форму навчання для дітей з послабленим здоров’ям було організовано індивідуальне навчання. За індивідуальними навчальними планами у 2012-2013 навчальному році на початок року займалося 3 учні , що на 8 менше, ніж в 2010-2011 навчальному році та дорівнює кількості учнів, які займались за індивідуальним планом у 2011-2012 навчальному році. З них 2 учні 8-А класу Качук Д. і Войтихин Д. та 11-Б класу Кузнєцов А. - за 14 годинною програмою як діти-інваліди. Індивідуальні навчальні програми виконано повністю всіма учнями.


Тенденція до зменшення кількості учнів, що навчаються за індивідуальною формою навчання спостерігається другий рік поспіль.

Стратегія мовної освіти

Протягом навчального року адміністрацією гімназії була здійснена перевірка стану викладання, рівня навчальних досягнень, умінь і навичок учнів з української мови та літератури.

Дані питання заслуховуються на педагогічних радах, нарадах при директорові. Учні гімназії беруть участь у всіх конкурсах, турнірах та олімпіадах з української мови. У 2012/2013 навчальному році покращились результати участі учнів гімназії у зазначених заходах порівняно із попереднім навчальним роком. Учениця 9-А класу Кужим О. (вчитель Бурма Н.Г.) стала призером районного етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови.

У гімназії проведено ряд заходів щодо відзначення Дня соборності України, дня української писемності та мови. Наукове товариство гімназії провело конкурс знавців української мови серед учнів 5-8 класів, який вже став традиційним.

Але робота з реалізації державної програми розвитку та функціонування української мови проводиться на недостатньому рівні.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Схожі:

Затверджено
Державне підприємство «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «масма-сепро»

Затверджено
Державний класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (далі кспово) є складовою частиною

М. О. Клименко П. М. Скрипчук Метрологія, стандартизація І сертифікація в екології
Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Затверджено
Грунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона грунту. "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими...

Затверджено
Ця примірна інструкція встановлює загальні вимоги з охорони праці для оператора фарбувально-сушильної лінії та агрегата. Вона може...

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та...
Затверджено Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Програма курсу Інформатика 5 -9 класи загальноосвітніх навчальних...
«Технології», визначених у Державному стандарті базової І повної загальної середньої освіти, який затверджено постановою Кабінету...

Затверджено
Днаоп 00 15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", днаоп 00 12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони...

Методичні рекомендації та робочий зошит для виконання самостійних...
Методичні рекомендації та робочий зошит для виконання самостійних робіт розглянуто І затверджено цикловою комісією агро економічних...



База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації




h.ocvita.com.ua
Головна сторінка