Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Тематичні вивчення КОІППО в Новомиргородському районі - Затверджую

Затверджую

Сторінка4/6
1   2   3   4   5   6
Тематичні вивчення КОІППО в Новомиргородському районі:

1

Реалізація завдань Базового компонента дошкільної освіти

Тарапака Н.В.

жовтень

2

Управління науково-методичним забезпеченням підготовки вчителя до роботи з обдарованими дітьми

Вареха А.Г.

жовтень

Тематичні вивчення районного методичного кабінету відділу освіти:

1

Вивчення стану викладання світової літератури в ЗНЗ району

Піддубна Н.І.

ІІ семестр

2

Вивчення стану викладання географії в ЗНЗ району

Козак Ю.О.

ІІ семестр

3

Стан викладання предметів художньо-естетичного циклу в початкових класах ЗНЗ району

Якубцова Р.П.

І семестр

4

Стан викладання предметів основ здоров’я та фізичної культури в початкових класах ЗНЗ району

Якубцова Р.П.

ІІ семестр

5

Стан організації оздоровчої роботи під час групи продовженого дня в ЗНЗ району

Якубцова Р.П.

ІІ семестр

6

Впровадження інноваційних форм роботи на заняттях з образотворчої діяльності в ДНЗ району

Масляна О.Л.

Протягом року

7

Вивчення стану виконання заходів щодо патріотичного та громадянського виховання учнів у ЗНЗ району

Мікель М.Ю.

Балакін Є.А.

ІІ семестр

8

Вивчення стану виховної роботи в навчальних закладах району

Сергата С.М.

Мікель М.Ю.

Протягом року

9

Результативність підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та самоосвітньої роботи

Сергата С.М.

Піддубна Н.І.

Протягом року

10

Вивчення стану методичної роботи з педагогічними кадрами, внутрішкільного контролю і керівництва в ЗНЗ району

Сергата С.М.


Протягом року

11

Про результативність підвищення фахової майстерності педагогічних працівників ДНЗ шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації

Масляна О.Л.

Протягом року

12

Вивчення питання використання інноваційних технологій та ІКТ в процесі викладання навчальних предметів

Сергата С.М.

Якубцова Р.П.

Вітко І.Р.

Протягом року

13

Вивчення стану ведення ділової документації щодо атестації педагогічних працівників

Піддубна Н.І.

Березень-квітень

14

Робота педагогічного колективу щодо попередження суїциду

Мікель М.Ю.

Вересень-жовтень

15

Стан ведення класних журналів

Методисти РМК

жовтень

16

Стан ведення класних журналів 9-х,11-х класів ЗНЗ району

Методисти РМК

березень

17

Вивчення стану організації роботи гуртків ЦДЮТ

Сергата С.М.

І семестр

18

Стан організації індивідуального навчання у Капітанівському освітньому окрузі

Морозова Ю.С.

листопад

19

Стан організації індивідуального навчання дітей з особливими освітніми потребами у Панчівському освітньому окрузі.

Морозова Ю.С.

березень

20

Вивчення стану організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах району

Масляна О.Л.

жовтень

21

Вивчення стану навчально-виховного процесу та підготовка дітей до навчання в школі згідно вимог програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина», програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» та Базового компоненту дошкільної освіти в ДНЗ району.

Масляна О.Л.

квітень

22

Вивчення стану організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ району

Масляна О.Л.

ІІ семестр

Розділ VII. Інформаційно-видавнича діяльність РМК


Зміст

Відмітка про виконання


 1. Поповнити та відкорегувати інформаційно-статистичний банк даних РМК за розділами:

 • мережа освітніх навчальних закладів району

 • аналіз кількісного і якісного складу керівних та педагогічних кадрів

 • аналіз кількісного і якісного складу РМК

 • дані про кількість дітей та учнівської молоді (у розрізі кожного закладу)

 • банк даних обдарованих дітей

 • банк даних дітей-сиріт, напівсиріт, дітей з малозабезпечених сімей та тих, що залишилися без піклування батьків

 • дані про навчальні заклади, які беруть участь в експериментальній роботі

 • банк даних про впровадження інноваційних технологій педагогічними працівниками

 • картотека педагогічного досвіду

 • картотеки керівників освітніх закладів

 • картотеки педагогічних працівників (за навчальними дисциплінами)

 • план-графік проведення курсової перепідготовки

 • план-графік атестації навчальних закладів

 • план-графік атестації педагогічних працівників

 • план-графік тематичних вивчень

 • план-графік проведення нарад керівників навчальних закладів, засідань ради РМК

 • дані про науково-методичні проблеми шкіл району

 • список молодих спеціалістів

 1. Редагувати матеріали та готувати до друку посібники вчителів, які претендують на звання «вчитель - методист»

протягом року

відповідальні методисти РМК

 1. Систематично поповнювати сайт РМК

протягом року

відповідальний – Сергата С.М., завідувач РМК

 1. Регулярно висвітлювати діяльність РМК на сторінках районної газети «Новомиргородщина» та інших видань

протягом року

відповідальний – Піддубна Н.І., методист РМК

 1. Забезпечення вивчення та опрацювання законодавчих, нормативно-правових і директивних документів (урядових, міністерських, органів місцевого управління)

протягом року

 1. Забезпечення навчальних закладів району програмами, підручниками, науково-методичною літературою тощо

протягом року

відповідальний – Брижицька О.Л., методист РМК

 1. 7. Організувати методичний супровід реалізації Концепції розвитку навчальних закладів шляхом впровадження тьюторства.

жовтень 2014 року,

відповідальний – Сергата С.М., завідувач РМК

8.Створити віртуальний методичний кабінет на сайті РМК з метою організації дистанційного навчання педагогічних працівників та налагодження зворотнього зв’язку «методист-учитель»

жовтень 2014 року,

відповідальний – Сергата С.М., завідувач РМК

 1. Розробити навчально-методичні матеріали на допомогу педагогічним працівникам (електронний варіант)

 • «Методичні рекомендації щодо організації індивідуального навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»

до 15 жовтня 2014 року

методисти РМК

 • збірка матеріалів районного методичного обєднання вчителів української мови та літератури «Різні шляхи аналізу художнього твору»

до травня 2015 року

Брижицька О.Л.

 • «Уроки світової літератури в 6 класі за новою програмою. На допомогу вчителям світової літератури» збірка районної творчої групи вчителів світової літератури

до 1 жовтня 2014 року

Піддубна Н.І.

Розділ VІІІ. Робота бібліотеки.

Формування, використання та забезпечення бібліотечного фонду


Зміст

Відмітка про виконання


 • робота з бланком замовлення на навчальну літературу для подальшого замовлення навчально-методичної літератури

жовтень-листопад щорічно

відповідальний: Брижицька О.Л.,методист РМК

 • отримання літератури, звірка з супроводжуючими документами

щорічно

відповідальний: Брижицька О.Л., методист РМК

 • списання і вилучення з фонду бібліотеки застарілої та непридатної для використання літератури

щорічно, червень

відповідальний: Брижицька О.Л., методист РМК

 • забезпечення навчальних закладів підручниками, програмами та навчально-методичною літературою

щорічно

відповідальний: Брижицька О.Л., методист РМК

 • розподіл підручників по загальноосвітніх навчальних закладах району

щорічно, липень

відповідальний: Брижицька О.Л., методист РМК

 • підготовка інформації про наявність бібліотечних фондів у навчальних закладах району

щорічно, червень

відповідальний: Брижицька О.Л., методист РМК

 • вивчення комплектування фондів навчальних закладів району

щорічно серпень-червень

відповідальний: Брижицька О.Л., методист РМК

 • статистичний аналіз наявних фондів навчальної літератури, організація перерозподілу підручників відповідно до контингенту учнів

щорічно, вересень за потребою

відповідальний: Брижицька О.Л., методист РМК

 • аналіз статистичних показників діяльності та кадрового забезпечення бібліотек навчальних закладів

щорічно

відповідальний: Брижицька О.Л., методист РМК

 • формування переліку навчальних програм, навчальних підручників та посібників, які використовуються в навчальному процесі

щорічно, серпень-вересень

відповідальний: Брижицька О.Л., методист РМК

 • аналіз стану забезпечення навчального процесу навчальними програмами та підручниками

щорічно

відповідальний: Брижицька О.Л., методист РМК

 • організація передплати періодичних видань на І, ІІ півріччя

щорічно

відповідальний: Брижицька О.Л., методист РМК

Інформаційна та довідково-бібліографічна діяльність

 • повідомлення вчителям-предметникам та іншим педагогічним працівникам про надходження новинок педагогічної, психологічної та методичної, художньої літератури

щорічно

методисти РМК

 • надання консультацій вчителям району у підборі літератури для проведення семінарів, засідань, методичних об’єднань, відкритих уроків, позакласних заходів

щорічно

методисти РМК

Організаційна робота

 • надання методичної допомоги бібліотекарям загальноосвітніх навчальних закладів в організації їхньої роботи

щорічно

відповідальний: Брижицька О.Л., методист РМК

 • спрямування роботи шкільних бібліотек на проведення в навчальних закладах Тижня дитячої книги, Тижня дитячого читання, Тижня шкільної бібліотеки, благодійної акції “Подаруй шкільній бібліотеці книгу”, акції “Живи, книго!”, відзначення Дня бібліотек

щорічно

відповідальний: Брижицька О.Л., методист РМК

 • організація методичних заходів із шкільними бібліотекарями: проведення нарад, семінарів, диспутів, консультацій, читацьких конференцій, відкритих бібліотечних уроків

щорічно

відповідальний: Брижицька О.Л., методист РМК

 • підготовка та проведення районного етапу конкурсу “Бібліотекар року”

щорічно

відповідальний: Брижицька О.Л., методист РМК

 • організація і проведення серед учнів району конкурсів “Кращий читач року”, “Найкращий відгук на прочитану книгу для учнів 4-5-х класів”

щорічно

відповідальний: Брижицька О.Л., методист РМК

 • - проведення суспільної роботи з бібліотекарями системи культури по вихованню культури читання, пропаганді серед користувачів бібліотечно-бібліографічних знань

щорічно

відповідальний: Брижицька О.Л., методист РМК

Розділ IX. Масові заходи

у 2014/2015 навчальному році

Організація роботи з дітьми та учнівською молоддю

Предметні олімпіади

Брижицька О.Л.

Жовтень-березень

Дискусійний клуб

«Let's speak English»

Брижицька О.Л.

січень

Конкурс шкільних команд КВК

Мікель М.Ю.

квітень

Конкурс екологічних агітбригад

Козак Ю.О.

березень

Молодь обирає здоров’я

Балакін Є.А.

квітень

«Учень року – 2015»

Брижицька О.Л.

травень

Математичний марафон

Вітко І.Р.

березень

Історична вікторина для учнів 5-6 класів «Моя мала Батьківщина» до 55-річчя утворення Новомиргородського району

Балакін Є.А.

жовтень

«Хімія в житті та побуті»

(для учнів, які цікавляться хімією)

Козак Ю.О.

січень

Екологічний квест «Моя мала Батьківщина»

Козак Ю.О.

червень

День захисту дітей

Сергата С.М.,червень

Районний огляд - конкурс хореографічних колективів

Сергата С.М.

Травень

Районний конкурс «Х-фактор» (вокальний спів)

Піддубна Н.І.

Січень

«Шлях до зірок» (районний конкурс для дошкільників ДНЗ району)

Масляна О.Л.

червень
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Затверджую
Графік навчального процесу відділення бухгалтерського обліку, автоматики та дизайну

Затверджую
Мечебилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Барвінківської районної ради Харківської області

«затверджую» Перший заступник Міністра
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49

Уроків по Дроздівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів погоджено погоджено затверджую
Начальник Білоцерківського міжрайонного Голова профспілкового Директор Дроздівської загальноосвітньої

Погоджено затверджую
Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №75 Харківської міської ради Харківської області

Затверджую
Програма співбесіди для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти Чернігівського промислово-економічного коледжу...

Затверджую
Львівський фізико-математичний ліцей здійснює набір учнів м. Львова та Львівської області на конкурсній основі та за результатами...

Затверджую
Програма співбесіди для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти Чернігівського промислово-економічного коледжу...

Єдиний план роботи технікуму на квітень 2013 р. «Затверджую»
Факультет правових знань ІІ к. Лекція «Особливості працевлаштування та трудового законодавства в країнах єс та Україні», 2 курс,...

Затверджую
Програма для вступних екзаменів з хімії для абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти Чернігівського промислово-економічного...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка