Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Інформаційна діяльність РМК - Затверджую

Затверджую

Сторінка3/6
1   2   3   4   5   6

Інформаційна діяльність РМК.

Протягом 2013 /2014 навчального року методистами районного методичного кабінету видано методичні рекомендації, посібники, буклети, а саме: методичні рекомендації «Вимоги щодо оформлення класного журналу», памятка «Методичні рекомендації щодо проведення екологічних екскурсій» (методист Козак Ю.О.), брошура «Художня діяльність як складова педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі» (методист Масляна О.Л.), збірка матеріалів районних педагогічних читань (до 95-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського) «В.О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховати Людину» (завідувач РМК Сергата С.М.), збірка матеріалів педагогічних читань до 200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка «Творчий портрет Сарани Ф.К., українського бібліографа і літератора, лауреата державної премії УРСР ім.. Т. Шевченка» (методист Брижицька О.Л.), методичні рекомендації щодо роботи з дітьми з девіантною поведінкою «Запобігання насилля та жорстокості серед учнів» (методист Мікель М.Ю.), брошура «Аналітичний звіт про проведення моніторингу яості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та середній школі» (методист Козак Ю.О.), «Аналіз проведеної роботи щодо організації ЗНО в ЗНЗ Новомиргородського району» (методист Козак Ю.О.).

На шпальтах журналу «Методист», № 4, квітень 2014 року, надруковано статті методистів РМК, а саме: «Аукціон педагогічних ідей», методист РМК Вітко І.Р., «Становлення молодого спеціаліста», методист Піддубна Н.І.

Діяльність РМК висвітлювалася на шпальтах районної газети «Новомиргородщина», на сайті методичного кабінету та відділу освіти.

Завдання на 2014/2015 навчальний рік

Сьогодні на долю нашої країни випали важкі випробування. Внаслідок військових дій  на Сході та обмеження фінансів й енергоносіїв, країну, в цілому, й освіту, зокрема, очікують серйозні випробування восени і взимку. Належить вирішити проблему економного витрачання коштів, енергетичних та матеріальних ресурсів. Саме тому відбудуться зміни в структурі 2014/2015 навчального року. В умовах сучасної нестандартної ситуації необхідно шукати гнучкі й оперативні рішення. Необхідно забезпечити підтримку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти шляхом урізноманітнення моделей організації освіти, зокрема шляхом роботи освітніх округів, дистанційного навчання педагогів та учнів. Особлива увага в новому навчальному році - на відповідальність навчальних закладів за якість освітніх послуг, що надаються ними, розвиток конкуренції між навчальними закладами різних типів та форми власності у наданні якісних освітніх послуг. В умовах нестандартної ситуації необхідно забезпечити належний психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу шляхом активної діяльності мобільних груп практичних психологів у межах освітніх округів. В умовах реформування галузі загальної середньої освіти необхідно створити ефективну систему інформування педагогів про актуальні проблеми модернізації освіти, спрямувати діяльність на піднесення рівня професійної компетентності педагогів у сучасних умовах, оптимізувати систему підготовки та підвищення кваліфікації у сфері впровадження ІКТ. На часі важливим напрямком є розвиток системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю, різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб, розвиток творчих здібностей і навичок, самоосвіти та самореалізації особистості, створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді. Вимогою часу є заходи для посилення патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу дітей та учнівської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій. Саме тому треба зосередити увагу педагогічних працівників на необхідності настановленням і особистим прикладом виховувати в дітей та молоді повагу до цінностей України, її державного і соціального устрою. Одним із основних завдань є збільшення рухового режиму учнів шкільного віку за рахунок активізації спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи в позаурочний час, організація змістовного дозвілля школярів. Актуальною є систематична й послідовна педагогізація батьківської громадськості, оскільки члени сім’ї – це перші вихователі дитини. Цілеспрямована робота має проводитися щонайменше у двох напрямах: педагогічна просвіта батьків з використанням сучасних форм і методів та активне залучення їх до виховної роботи; підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.

Розділ ІІ. Управління діяльністю районного методичного кабінету.

Зміст

Відмітка про виконання


 1. Уточнити розподіл обов’язків між працівниками районного методичного кабінету

до 10.09.2014 р.

відповідальний –Сергата С.М., завідувач РМК


 1. Встановити режим роботи РМК

Початок робочого дня – 8.00

Обід 12:00-13:00

Кінець робочого дня 17:15; п’ятниця – 16:00

Понеділок – навчання педагогічних працівників, самоосвіта

Вівторок – робота в закладах освіти (надання методичної допомоги, вивчення педагогічного досвіду, тематичні вивчення, атестація шкіл)

Середа – проведення постійно діючих семінарів, робота в закладах освіти, надання консультивно-методичної допомоги вчителям – предметникам;

Четвер – апаратна нарада відділу освіти, планування роботи РМК, робота з документами, підготовка до проведення районних методичних заходів;

П’ятниця – навчання методичного активу – І п’ятниця місяця, проведення нарад, колегій при відділі освіти - ІV п’ятниця місяця

 1. Закріпити відповідальними за організацію методичної роботи в закладах освіти таких методистів РМК:

Новомиргородська ЗШ І-ІІІ ступенів №1 – Брижицьку О.Л.

Новомиргородська ЗШ І-ІІІ ступенів №2 – Іванову О.С.

Новомиргородська ЗШ І-ІІІ ступенів №3 – Якубцову Р.П.

Златопільська гімназія м.Новомиргорода – Брижицьку О.Л.

Капітанівська ЗШ І-ІІІ ступенів – Вітко І.Р.

НВК «Йосипівська ЗШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» – Козак Ю.О.

Канізька ЗШ І-ІІІ ступенів – Вітко І.Р.

Коробчинська ЗШ І-ІІІ ступенів – Піддубну Н.І.

Мартоніська ЗШ І-ІІІ ступенів – Іванову О.С.

Оситнязька ЗШ І-ІІІ ступенів – Брижицьку О.Л.

Панчівська ЗШ І-ІІІ ступенів – Якубцову Р.П.

Петроострівська ЗШ І-ІІІ ступенів – Піддубну Н.І.

Тишківське НВО – Балакіна Є.А.

Туріянська ЗШ І-ІІІ ступенів – Піддубну Н.І.

Дібрівська ЗШ І-ІІ ступенів – Мікель М.Ю.

Жовтнева ЗШ І-ІІ ступенів – Мікель М.Ю.

Кам’янська ЗШ І-ІІ ступенів – Іванову О.С.

Листопадівська ЗШ І-ІІ ступенів – Вітко І.Р.

Оситнянська ЗШ І-ІІ ступенів – Козак Ю.О.

Пурпурівський НВК – Балакіна Є.А.

Шпаківська ЗШ І-ІІ ступенів – Козак Ю.О.

ЦДЮТ – Сергату С.М.

МНВК – Балакіна Є.А.

 1. Призначити відповідальними для надання практичної допомоги таким категоріям педагогічних працівників:

 • керівникам закладів освіти, заступникам директорів з навчально -виховної та виховної роботи, керівникам гуртків – Сергату С.М., завідувача РМК

 • завідувачам ДНЗ, вихователям ДНЗ - Масляну О.Л., методиста з дошкільної освіти

 • учителям початкових класів, вихователям ГПД - Якубцову Р.П.

 • учителям світової літератури, російської мови, учителям предметів художньо-естетичного циклу – Піддубну Н.І.

 • учителям математики, інформатики – Вітко І.Р.

 • учителям фізики, астрономії, молодим спеціалістам– Іванову О.С.

 • учителям біології, хімії, основ економіки, природознавства, географії, - Козак Ю.О.

 • учителям історії, правознавства, основ здоров’я, захисту Вітчизни, фізичної культури, трудового навчання – Балакіна Є.А.

 • учителям іноземних мов, учителям української мови і літератури, шкільним бібліотекарям, – Брижицьку О.Л.

 • практичним психологам, соціальним педагогам, класним керівникам, педагогам – організаторам – Мікель М.Ю.

 • вчителям, які працюють з учнями з особливими освітніми потребами – Морозову Ю.С., завідувача ПМПК

 1. Створити умови для самоосвітньої діяльності працівників РМК

 • практикувати проведення оглядів новин літератури, презентації нових педагогічних видань, повідомлень, рекомендацій з метою вдосконалення самоосвітньої роботи;

 • провести навчання методистів за планом (додаток 1)

у продовж року

відповідальний – Сергата С.М.

 • забезпечити підвищення кваліфікації методичних працівників на курсах методистів: Масляної О.Л., Сергатої С.М.

січень 2015 року

відповідальний – Піддубна Н.І.

 • забезпечити проведення нарад при завідувачу РМК

щочетверга

відповідальний – Сергата С.М.

 1. Забезпечити методичний супровід районних цільових програм:

 • «Освітній округ»

Сергата С.М.

 • Програма розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2014 року

Сергата С.М., Брижицька О.Л.

 • Програма розвитку дошкільної освіти

Масляна О.Л.

 • Програма розвитку природничо-математичної освіти

Козак Ю.О., Вітко І.Р.

 • «Сто відсотків»

Вітко І.Р.

 1. Забезпечити поновлення інформації на сайтах відділу освіти та РМК

Сергата С.М., методисти РМК, Руденко Б.В.

 1. Сприяти висвітленню роботи РМК в засобах масової інформації методисти РМК

 2. Продовжити співпрацю РМК з іншими установами, організаціями:

 • службою у справах дітей райдержадміністрації;

 • відділом у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації;

 • районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

 • сектором із питань внутрішньої політики, зв’язків із громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації;

 • районним центром зайнятості;

 • районним відділом культури і туризму райдержадміністрації;

 • ДМШ, ДЮСШ

методисти РМК


 1. Розширити та поглибити співробітництво з КОІППО імені Василя Сухомлинського, фондами, організаціями, асоціаціями

методисти РМК


 1. Провести засідання ради районного методичного кабінету (додаток 2)
Розділ ІІІ. Зміст та організаційні заходи щодо підвищення науково-теоретичного рівня і професійної кваліфікації педагогічних працівників


Зміст

Відмітка про виконання


 1. Підготувати наказ «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами району у 2014/2015 навчальному році»

до 15.09.2014

відповідальний – Сергата С.М., завідувач РМК

 1. Спланувати роботу районних методичних обєднань (додаток 5).

до 20.09.2014 р.

відповідальні- методисти РМК, методичний актив

 1. Організувати роботу опорних ЗНЗ та ДНЗ (додаток 6)

до 20.09.2014 р.

відповідальні: методисти РМК, керівники ДНЗ

 1. Надавати допомогу керівникам опорних шкіл в організації та проведенні заходів для підвищення професійної майстерності педпрацівників

протягом року

відповідальні: методисти РМК

 1. Провести семінари-практикуми на базі навчальних закладів (згідно з окремим графіком) (додаток 7)

протягом року

відповідальні – методисти РМК

 1. Організувати роботу консультпунктів з питань удосконалення навчально-виховного процесу та творчого використання елементів педагогічного досвіду для молодих, малодосвідчених учителів, для педагогів району, які цікавляться творчими здобутками колег .(додаток 8)

вересень

відповідальні– методисти РМК

 1. Продовжити роботу шкіл:

 • адаптації молодого вчителя з проблеми «Формування професійних компетентностей молодих спеціалістів. Процес навчання як цілеспрямована взаємодія вчителя та учня»

протягом року

керівник: Рябоконь А.Ю., учитель української мови

і літератури НВК «Йосипівська ЗШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ»

відповідальний – Іванова О.С.

 • удосконалення управлінських умінь керівника дошкільного навчального закладу з проблеми «Удосконалення фахової майстерності відповідно до програми виховання і навчання дитини віком від 2 до 7 років «Дитина» та програми розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

протягом року

керівник: Щербина Л.М..,

завідувач Капітанівського ДНЗ «Веселка»

відповідальний – Масляна О.Л.

 • молодого бібліотекаря з проблеми «Створення сучасної моделі бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу: практичний аспект»

протягом року

керівник: СіраченкоЛ.І. ,

шкільний бібліотекар Новомиргородської ЗШ І-ІІІ ступенів № 1

відповідальний – Брижицька О.Л.

 • удосконалення управлінської майстерності керівників ЗНЗ (директорів та заступників директорів) на базі закладів освіти:

 • «Наукова організація внутрішньошкільної методичної роботи» (для новопризначених заступників з навчально-виховної роботи)

протягом року

Новомиргородська ЗШ І-ІІІ ст. № 2

відповідальні – Сергата С.М.,Сміхович В.В.

 • «Підвищення професійної компетентності директора школи в умовах модернізації освіти»(для новопризначених директорів)

протягом року

Капітанівська ЗШ І-ІІІ ступенів

відповідальні – Сергата С.М.,Овчаренко Л.Г.

 1. Провести звірку та поновити картотеку педагогічних кадрів району

вересень

методисти РМК

 1. Підготувати наказ про підвищення кваліфікації педпраціників у 2015 році на базі КОІППО імені Василя Сухомлинського

до 15.12.2014 р.

відповідальний – Піддубна Н.І.

 1. Забезпечити виконання плану курсової підготовки працівників закладів освіти

протягом року

відповідальні: Піддубна Н.І.,

керівники ЗНЗ району

 1. Проводити звіти педпрацівників, які пройшли курсову підготовку на педрадах, ШМО, РМО, методичних оперативках

протягом року

відповідальні: методисти РМК,

керівники закладів освіти

 1. Вивчати результативність підвищення кваліфікації керівників шкіл, педагогічних працівників шляхом анкетування, безпосереднього аналізу роботи на місцях, відвідування уроків, співбесід

протягом року

відповідальні: методисти РМК,

керівники ЗНЗ

 1. Провести вхідне діагностування педпрацівників

серпень 2014 року

відповідальні: методисти РМК,

 1. Проводити інструктивно-методичні наради із заступниками директорів, навчання методичного активу

протягом року

відповідальні:Сергата С.М., завідувач РМК,

методисти РМК

 1. Проводити начально-методичне консультування педагогічних і керівних працівників освіти

протягом року

відповідальні: методисти РМК

 1. Забезпечити надання адресної методичної допомоги новопризначеним та малодосвідченим керівникам ЗНЗ, їх заступникам, молодим спеціалістам, учителям сільських шкіл, які викладають декілька предметів

протягом року

відповідальні:Сергата С.М., завідувач РМК,

методисти РМК

 1. Провести Тиждень молодого вчителя

березень

відповідальний – Іванова О.С., методист РМК

 1. Провести підсумки стажування молодих спеціалістів, випускників вузів 2014 року

травень

відповідальний – Іванова О.С., методист РМК

 1. Надавати допомогу та контролювати проведення атестації педагогічних кадрів у закладах освіти

протягом року

відповідальний – Піддубна Н.І., методисти РМК

 1. Скласти графік участі методистів у засіданнях шкільних атестаційних комісій

жовтень

відповідальний – Піддубна Н.І.

 1. Взяти участь у засіданнях шкільних атестаційних комісій

лютий-березень

відповідальний – Піддубна Н.І., методисти РМК

 1. Вести тематичний облік листів, інструкцій, рекомендацій, своєчасно повідомляти заклади освіти про їх надходження

протягом року

відповідальні – методисти РМК

 1. Ознайомлювати з новинами літератури, періодичної преси керівників закладів освіти, вчителів, класних керівників, бібліотекарів

протягом року

відповідальні: Сергата С.М., завідувач РМК,

методисти РМК

 1. Продовжити роботу щодо створення і поповнення картотеки педагогічного досвіду, банку інноваційних технологій та творчих знахідок майстрів педагогічної праці

протягом року

відповідальні –Якубцова Р.П., методисти РМК

 1. Проводити звіти педагогічних працівників щодо самоосвіти на засіданнях педагогічних рад шкіл, РМО, ШМО, у рамках навчання керівників закладів освіти

протягом року

відповідальні – керівники ЗНЗ

 1. Продовжити практику проведення громадських оглядів знань, творчих звітів гуртків, дирекцій шкіл перед батьками, громадськістю

протягом року

відповідальні: методисти РМК,

керівники ЗНЗ

 1. Практикувати звіти керівників опорних шкіл, шкіл перспективного педагогічного досвіду, методичних об’єднань на засіданнях ради районного методичного кабінету

протягом року

відповідальні: завідувач РМК,

методисти РМК


Розділ ІV. Вивчення, узагальнення та впровадження в практику роботи досягнень педагогічної науки та педагогічного досвіду


Зміст

Відмітка про виконання


 1. Продовжити роботу з впровадження педагогічними кадрами району нових прогресивних наукових ідей шляхом роботи над конкретними науково-педагогічними темами у тісній співдружності з кафедрами КОІППО імені Василя Сухомлинського, Науковим центром «Мала академія наук України».

протягом року

відповідальні – методисти РМК

 • 2. Продовжити роботу ініціативних творчих груп вчителів з впровадження досягнень психолого-педагогічної науки та педагогічного досвіду в практичну діяльність (додаток 9)

 1. Продовжити роботу «Майстер-класів» (додаток 10)
 1. Продовжити роботу таких шкіл педагогічного досвіду(додаток 11)

 2. Практикувати на базі опорних та базових шкіл навчання відповідних категорій педпрацівників, проведення відкритих занять, днів «відчинених дверей», творчих звітів

протягом року

відповідальні: методисти РМК;

керівники ЗНЗ, завідувачі ДНЗ

 1. В процесі роботи районних методичних формувань та постійно діючих семінарів ознайомити педпрацівників району зі змістом та ідеєю досвіду

 • Т. Апанасенко, вчителя історії гімназії №4 м.Світловодська з питань активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках історії

в ході районних семінарів вчителів історії

відповідальний – Луценко О.В., голова РМО вчителів історії

 • Савіцької Т.Л., бібліотекаря Новомиргородської ЗШ І-ІІІ ступенів №2 з питання «Методичні рекомендації до програми з основ бібліотечно-бібліографічних знань»

в ході районних семінарів шкільних бібліотекарів

відповідальний – Брижицька О.Л., методист РМК

 • колективу вихователів Аджамського ДНЗ «Білочка» (Кіровоградський район) по впровадженню програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

в ході районних семінарів вихователів ДНЗ

відповідальний – Масляна О.Л., методист РМК

 • колективу вихователів ДНЗ №43 м.Кіровограда з проблеми «Дитина замовляє розвиток»

в ході районних семінарів вихователів ДНЗ

відповідальний – Масляна О.Л., методист РМК


 • Нікітченко С.М., вихователя Уманського ДНЗ №1 з проблеми «Використання палочок Кюїзенера для логіко-математичного розвитку дошкільника»

в ході районних семінарів вихователів ДНЗ

відповідальний – Масляна О.Л., методист РМК

 • методології М.О. Зайцева з навчання дітей грамоти

в ході районних семінарів вихователів ДНЗ

відповідальний – Масляна О.Л., методист РМК

 • директора Златопільської гімназії м. Новомиргорода Бирзула В.Л., директора Златопільської гімназії м. Новомиргорода, лауреата обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014» в номінації «Директор школи»;

 • вчителя світової літератури Панчівської ЗШ І-ІІІ ступенів Добровольської О.В., лауреата обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014» в номінації «Світова література».
 1. Узагальнити досвід роботи:

 • Жовнір А.М., вчителя світової літератури Новомиргородської ЗШ І-ІІІ ступенів №1 з проблеми «Навчальний діалог та полілог у культурологічному аспекті вивчення світової літератури»

протягом року

відповідальний – Піддубна Н.І.,

методист РМК

 • Добровольської О.В., вчителя світової літератури Панчівської ЗШ І-ІІІ ступенів з проблеми «Формування читацьких компетенцій учнів шляхом синтезу літератури мистецтва»

протягом року

відповідальний – Піддубна Н.І.,методист РМК

 • Левченко О.В., вчителя початкових класів Капітанівської ЗШ І-ІІІ ступенів з проблеми «Розвиток мислення як умова активізації пізнавальної діяльності учнів»

протягом року

відповідальний – Якубцова Р.П.,методист РМК

 • Кімнатного О.С., вчителя музики Капітанівської ЗШ І-ІІІ ступенів з проблеми «Розвиток образного сприйняття музичного мистецтва шляхом використання музичних творчих завдань»

протягом року

відповідальний – Піддубна Н.І. , методист РМК

 • районної творчої групи вчителів світової літератури з проблеми «Теорія і практика аналізу художнього твору. Нові підходи до викладання»

протягом року

відповідальний – Піддубна Н.І., методист РМК

 • Щербини В.І., учителя хімії Новомиргородської ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 з проблеми «Формування практичної діяльності компетентності шляхом хімічних експериментів та творчих завдань.

протягом року

відповідальний – Козак Ю.О., методист РМК

 1. Пропагувати педагогічний досвід на сторінках періодичних видань.

протягом року

відповідальні - методисти РМК

 1. Забезпечити інформування педагогів району про педагогічний досвід шляхом:

 • поповнення картотеки педагогічного досвіду, банку інноваційних технологій та творчих знахідок майстрів педагогічної праці

 • видання бюлетенів, узагальнюючих матеріалів про вивчений досвід

 • видання анотованого каталогу педагогічного досвіду вчителів району

протягом року

відповідальні – Якубцова Р.П., методист РМК

 1. Організувати проведення авторського семінару Яцейко В.І., переможця обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2012» в номінації «Українська мова та література» для учасників конкурсу «Учитель року – 2015»

листопад 2014 року

Відповідальний – Якубцова Р.П.

 1. Організувати проведення конкурсів «Учитель року» та «Класний керівник року» у ЗНЗ району, «Вихователь року» в ДНЗ району

вересень - жовтень 2014 р.

відповідальні - методисти РМК

 1. Провести І етап (районний) Всеукраїнського конкурсу «Учитель року». Забезпечити участь переможців районного стану конкурсу в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу

листопад - грудень 2014 р.

відповідальний – Якубцова Р.П., методист РМК

Розділ V. Експериментальна то дослідницька діяльність, робота з впровадження інноваційних педагогічних технологій


Зміст

Відмітка про виконання


 1. На основі аналізу існуючої перспективної педагогічної практики в закладах освіти району виявити інноваційну ініціативу окремих учителів та педагогічних колективів:

 • вивчення досвіду педпрацівників, які атестуються

місце проведення: РМК

протягом року

відповідальні – методисти РМК

 • проведення творчих звітів педагогічних працівників, що атестуються, в межах освітніх округів у формі Панорами педагогічних ідей

місце проведення: опорні навчальні заклади освітніх округів

березень

відповідальні – методисти РМК,

керівники освітніх округів

 1. Провести діагностику інноваційних ідей на предмет їх новизни, своєчасності, можливості реалізації та актуальності шляхом:

 • спільної робота з КОІППО

протягом року

відповідальні – методисти РМК

 • залучення до роботи членів творчих груп, керівників районних РМО вчителів-предметників

протягом року

відповідальні – методисти РМК

 • залучення педагогічних працівників до науково-дослідницької діяльності у співпраці з Національним центром «Мала академія наук»

протягом року

відповідальні –Якубцова Р.П., методисти РМК

 1. Створити умови для організації та координування інноваційної освітньої діяльності в масштабах району

 • робота РМО вчителів-предметників

 • робота шкільних ініціативних груп

засідання РМО, ШМО

протягом року

відповідальні – методисти РМК

 1. Сформувати мотиваційну, практичну та теоретичну готовність педагогічних працівників до інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності шляхом проведення інтернет-конференції для вчителів, які мають звання «методист», на тему ««Від компетентного вичтеля до компетентного учня: формування ключових компетенцій учнів у парадигмі розвитку професійної майстерності компетентності учителя»

січень 2014 року

відповідальні – методисти РМК

 1. Забезпечити оприлюднення, доведення до широкого загалу та масового використання в педагогічній практиці узагальнених результатів інноваційної діяльності

 • творчі звіти вчителів, конкурси “Учитель року”, “Класний керівник року”, “Директор школи”

місце проведення: РМК, ЗНЗ

протягом року

відповідальні – методисти РМК

 • відкриті уроки учителів

місце проведення: ЗНЗ

протягом року

відповідальні – методисти РМК

 • виставки-ярмарки педагогічних ідей

місце проведення: ЗНЗ, РМК

протягом року

відповідальні – методисти РМК


 • друк педагогічних ідей у ЗМІ, висвітлення на сайтах

протягом року

відповідальні – методисти РМК 1. Сприяти участі закладів освіти району в експериментально-дослідній роботі з проблеми «Проектна робота - ефективний засіб організації роботи з обдарованими учнями»

 • тісна співпраця ЗНЗ району з Малою академією наук України

місце проведення: ЗНЗ, РМК, МАНУ

протягом року

відповідальні – Якубцова Р.П., методист РМК,

керівникиЗНЗ

 • створення осередку наукового учнівського товариства МАН у ЦДЮТ

 • протягом року

відповідальні – Брижицька О.Л., методист РМК

Красюк Т.М., директор ЦДЮТ

 1. Продовжити роботу творчої лабораторії по роботі з обдарованою молоддю в системі науково-методичної роботи педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів району з проблеми «Індивідуальна робота з обдарованими учнями як ефективний спосіб пошуку, відбору та підтримки творчої особистості»

 • протягом року

керівник – Брижицька О.Л., методист РМК

 1. Реалізація «пілотного» проекту «Сонце» під керівництвом Національного центру «Мала академія наук України» з метою організації навчально-дослідницької діяльності дітей у початковій ланці освіти

місце проведення: ЗНЗ, РМК, МАНУ

протягом року

відповідальні – Якубцова Р.П.,

методист РМК,керівники ЗНЗ

9. Продовжити роботу експериментальної творчої групи вчителів початкових класів з проблеми «Навчально-дослідницька діяльність молодших школярів в умовах впровадження компетентісно-орієнтованого навчання»

керівник - Велика З.Ф., учитель - методист,

учитель вищої категорії

Новомиргородської ЗШ І-ІІІ ступенів № 2

протягом року

відповідальний – Якубцова Р.П.

10.Продовжити роботу фокус - групи для вчителів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами з проблеми «Інноваційні підходи до забезпечення якісною освітою дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного та індивідуального

навчання»

протягом року

керівник - Морозова Ю.С. ,завідувач районною ПМПК

11.Забезпечити організацію навчання педагогічних працівників району основам ІКТ.

протягом року

відповідальний - Вітко І.Р., методист РМК

12. Удосконалити зміст, форми і методи роботи з різними категоріями педагогічних працівників щодо впровадження інновацій у навчально-виховний процес, використовуючи дистанційне навчання (поширення методичних, інформаційних матеріалів. Навчально-методичних посібників на компакт-дисках)

протягом року

відповідальні - методисти РМК


Розділ VI. Педагогічний аналіз та експертиза діяльності закладів системи освіти

1.Підготувати питання на колегію відділу освіти (додаток 3)

 1. Підготувати питання на наради керівників ЗНЗ (додаток 4)

Графік

державної атестації закладів освіти

Новомиргородського району на 2014/2015 навчальний рік
з/п

Назва закладів

Термін атестації


Термін представлення документів на розгляд РЕР

Початок

Закінчен.

1.

Пурпурівський навчально-виховний комплекс « Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад» Новомиргородської районної ради Кіровоградської області

14.10.

2014 року

28.10.

2014 року

19.11.

2014 року

2.

Новомиргородський дошкільний навчальний заклад № 2 «Волошка» загального типу Новомиргородської міської ради Кіровоградської області

14.10.

2014 року

28.10.

2014 року

19.11.

2014 року

3

Мартоніська загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів Новомиргородської районної ради Кіровоградської області

11.11.

2014 року

25.11.

2014 року

20.12.

2014 року

4.

Мартоніський дошкільний навчальний заклад «Сонечко» загального типу Мартоніської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області

11.11.

2014 року

25.11.

2014 року

20.12.

2014 року

5.

Панчівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новомиргородської районної ради Кіровоградської області

18.02.

2015 року

04.03.

2015 року

26.03.

2015 року


6.

Панчівський дошкільний навчальний заклад «Малятко» загального типу Панчівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області

18.02.

2015 року

04.03.

2015 року

26.03.

2015 року


1   2   3   4   5   6

Схожі:

Затверджую
Графік навчального процесу відділення бухгалтерського обліку, автоматики та дизайну

Затверджую
Мечебилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Барвінківської районної ради Харківської області

«затверджую» Перший заступник Міністра
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49

Уроків по Дроздівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів погоджено погоджено затверджую
Начальник Білоцерківського міжрайонного Голова профспілкового Директор Дроздівської загальноосвітньої

Погоджено затверджую
Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №75 Харківської міської ради Харківської області

Затверджую
Програма співбесіди для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти Чернігівського промислово-економічного коледжу...

Затверджую
Львівський фізико-математичний ліцей здійснює набір учнів м. Львова та Львівської області на конкурсній основі та за результатами...

Затверджую
Програма співбесіди для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти Чернігівського промислово-економічного коледжу...

Єдиний план роботи технікуму на квітень 2013 р. «Затверджую»
Факультет правових знань ІІ к. Лекція «Особливості працевлаштування та трудового законодавства в країнах єс та Україні», 2 курс,...

Затверджую
Програма для вступних екзаменів з хімії для абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти Чернігівського промислово-економічного...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка