Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Х. Пріоритети реалізації засад - Гімназії: шляхи реалізації

Гімназії: шляхи реалізації

Сторінка4/8
1   2   3   4   5   6   7   8

Х. Пріоритети реалізації засад

державної мовної політики
Зміст заходу

Термін


Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Забезпечити всебічний розвиток і функціонування української мови в навчально-виховному процесі, позакласній роботі, роботі з батьківською громадськістю

Постійно


Адміністрація, педагогічний колектив
2

Дотримуватися мовного режиму в навчальному закладі

Постійно

Педагогічний колектив
3

Систематично проводити широке роз’яснення серед педагогів і учнів, батьківської громадськості чинного законодавства про мови

Постійно

Адміністрація, педагогічний колектив
4

Продовжити роботу етнокультурного центру гімназії з глибокого оволодіння національними традиціями, цінностями та реалізовувати освітній проект “Етнокультурне виховання школярів”


Постійно

Адміністрація

5

Виховувати в учнів незалежно від їх національної приналежності розуміння соціального призначення української мови як державної мови в Україні

Постійно

Педагогічний колектив
6

Системою внутрішньогімназійного контролю системно вивчати стан викладання української мови та літератури в школі І,ІІ,ІІІ ступенів

Щорічно

Адміністрація
7

Забезпечити умови інформатизації та комп’ютеризації навчального процесу

2014-2015 рр

Адміністрація
8

Системно готувати учнів до перемог у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з української мови та літератури, світової літератури, мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

Протягом навчального року

Учителі української мови та літератури
9

Організувати гімназійні турніри, конкурси з метою виявлення кращого знавця української мови, культури та поглиблення мовних знань

Протягом навчального року

Учителі української мови та літератури
10

Шевченківська декада

Березень, щорічно

Бойко Н.Я.
11

Участь у культурно-мистецьких заходах школи, району, міста, області.

Згідно плану

вчителі


ХІ.Створення умов для здобуття учнями

повної середньої освіти

1.Початок та закінчення навчального року.Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Забезпечити виконання заходів щодо підготовки матеріально-технічної бази гімназії до нового навчального року та створення належних санітарно-гігієнічних умов.

До 15.08.2014


Костюченко В.П.

Комендант В.В.

2

Завершити підготовку гімназії до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років, вжити заходів щодо реалізації програм з енергозбереження.


До 01.10.2014


Костюченко В.П.

3

Сприяти подальшому впровадженню енергозберігаючих заходів, в тому числі обладнанню гімназії приладами обліку споживання теплової енергії, води, електроенергії із застосуванням прогресивних теплозберігаючих конструкцій і матеріалів.

Постійно


Костюченко В.П.

4

Забезпечити участь педагогічних працівників у заходах, які будуть проводитися у рамках серпневого педагогічного тижня.

Серпень 2014


Гранкіна Л.А.

5

Спільно з працівниками закладів охорони здоров’я забезпечити своєчасне проведення медичних оглядів учнів та працівників гімназії.

До 01.09.2014


Комендант В.В.

6

Організувати та провести урочисті заходи з нагоди святкування Дня знань за участю представників органів місцевого самоврядування, депутатів різних рівнів, представників підприємств, організацій, установ і батьківської громадськості.

01.09.2014


Савченко Д.В.
7

Вжити невідкладних заходів щодо створення оптимальних умов

для навчання та виховання учнів в гімназії, приділити особливу увагу організації навчання учнів перших класів.


До 30.08.2014


Савченко Д.В.

8

Проводити роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо навчального навантаження дитини, у тому числі вдома, з питань виконання домашніх завдань, організації позашкільної діяльності, відпочинку.

Упродовж 2014/2015

навчального року


Класні керівники, педагогічні працівники

9

Встановити щоденний контроль за відвідуванням учнями занять в гімназії та не допускати випадків безпідставного пропуску учнями уроків

Упродовж 2013-2014 навчального року


Адміністрація

класні керівники

10

Забезпечити харчуванням учнів

Протягом 2014/2015 навчального року


Савченко Д.В.

11

Вжити невідкладних заходів для оперативної закупки і доставки підручників, посібників та іншої навчальної літератури, передбаченої у переліку Міністерства освіти і науки України на 2014-2015 навчальний рік.

Серпень - вересень

2014 року


Савенко Д.В.

Абрамова Т.В.

12

Забезпечити достовірність інформації баз даних Програмного комплексу «Міська освітня мережа» на початок навчального року та оперативне і якісне їх ведення упродовж навчального року.


До 30.09.2014


Заступник директора з НВР Гранкіна Л.А.

13

Створити умови для навчання педагогічних працівників сучасним інформаційно-комунікативним технологіям, широкого використання комп’ютерних та інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.

Упродовж 2014/2015 навчального року


Аміністрація гімназії
14

Забезпечити організоване закінчення навчальних занять та виконання у повному обсязі навчальних планів та програм з предметів робочих навчальних планів; вжити необхідних заходів з питань організованого закінчення 2014/2015 навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів 4-гокласу.

Березень-червень 2015 року


Гранкіна Л.А.,Ющенко І.А.

15

Забезпечити дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів:

- 24-х класів початкової школи,

- 58-х класів основної школи,

Згідно графіка

Адміністрація

16

Затвердити в установленому порядку розклад проведення державної підсумкової атестації (підсумкових контрольних робіт) учнів 4-го класу початкової школи відповідно до календарно-тематичного планування.

Згідно наказу

ГГранкіна Л.А.

17

Вжити дієвих заходів з недопущення фактів відсутності без поважних причин учнів 4-у класі під час проведення державної підсумкової атестації.

Згідно розкладу


Гранкіна Л.А.

18

Організувати проведення навчальних екскурсій та навчальної практики для учнів 1-8-х, класів відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 року № 1/9-61. У разі потреби внести зміни (корективи) у терміни проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів.


до 31.05.2015


Гранкіна Л.А.

19

20

21

22

Провести державну підсумкову атестацію учнів з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів

ДПА:

  • 4 клас – 13-21 травня 2015
Гранкіна Л.А.

23

24

25

26
27

Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-го класу. Узагальнену інформацію надати до управління освіти.

Травень- червень 2015

Г Ганкіна Л.А.

28

ХII.Забезпечення виконання навчальних програм

№з/п

Зміст заходу

Термін

проведення

Відпові

дальний

Відм.

про

викон.

1.

Ознайомлення учительського колективу з чинними навчальними програмами в 2014-2015 н.р.

серпень

Гранкіна Л.А.

Библіотекар

2.

Ознайомлення колективу зі змінами в термінах канікул, ДПА, закінчення навчального року 2014-2015

серпень

Директор

Савченко Д.В.

заступник

директора

з НВР

Гранкіна Л.А.

3.

Контроль за дотриманням календаризації поурочних та річних планів учителів

Серпень-вересень
Грудень-січень


Заступники директора з НВР

4.

Корекція календарних планів у разі виникнення непередбачених ситуацій (карантин, перенос занять тощо)

За потребою

Заступники директора з НВР
Вчителі-предметники
5.

Оформлення звітної документації вчителями-предметниками враховуючи всі показники предмету

Квітень-травень

заступник

директора

з НВР

Вчителі-предметники1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Література з теми проекту Очікувані результати реалізації проекту...
...

Уроку» Доповідь заступника директора з нвр чечун Н. В. на тему: «Технології...
Доповідь заступника директора з нвр чечун Н. В. на тему: «Технології навчання. Шляхи підвищення ефективності сучасного уроку»

Робочий навчальний план малинівської гімназії Чугуївської районної...
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України від 03. 04. 2012 №409“, від 29. 05. 2014 №657 ”Про внесення змін до наказу Міністерства...

Урок з екології Тема: “Вплив людини на довкілля
Батьківщини, про місце в ньому людини та про ті екологічні проблеми, які пов’язані з її діяльністю І сьогодні турбують не лише український...

Підсумки роботи гімназії за 2010-2011 навчальний рік. Стор
України в галузі освіти й виховання, а саме на підвищення якості навчання, виховання та розвитку учнів; підтримку обдарованих дітей;...

План-конспект уроку окисно-відновні реакції, їхнє значення (Тема...
Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, електрохімічний ряд напруг металів, лабораторний посуд І обладнання,...

Урок-пракутикум учителя історії Великоберезнянської гімназії Савко...
Використання додаткових джерел інформаційних та інтерактивних методик на уроках історії з метою розвитку пізнавальних інтересів учнів...

2 Аналіз міжнародного досвіду реалізації аналогічних проектів
Залежно від характеру та обсягу виконуваних функцій виділяють п'ять видів технополісів

Засідання педагогічної ради
Моніторинг організації навчально-виховного процесу учнів 1,2 класів в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної...

Конспект Від лат. Conspectus- «огляд основного змісту роботи»
Розвиток самостійної та творчої активності школяра в реалізації індивідуального навчального маршруту через науково- дослідницьку...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка