Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

7. РОБОЧІ ГРУПИ ОЛІМПІАД ЗІ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН І КОНКУРСІВ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Методичні рекомендації Схвалено наказом Міністерства освіти І науки України від 20 липня 2001 року №538 та рішенням науково-методичної ради Науково-методичного центру середньої освіти від 3 квітня 2001 року, протокол №2

Сторінка6/6
1   2   3   4   5   6

7. РОБОЧІ ГРУПИ ОЛІМПІАД ЗІ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН І КОНКУРСІВ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

7.1. Робочі групи створюються із числа інженерно-педагогічних працівників професійно-технічних закладів освіти, працівників підприємств і організацій, на базі яких проводиться олімпіада або конкурс.

7.2. Кількість робочих груп та їхній склад визначаються залежно від конкретних умов проведення олімпіади або конкурсу.

Очолює робочу групу керівник.

7.3. Керівником робочої групи призначається, як правило, старший майстер професійно-технічного закладу освіти, в обов'язки якого входить організація проведення інструктажу учасників олімпіади або конкурсу з техніки безпеки з оформленням відповідного протоколу.

7.4. Робочі групи:

7.4.1. Забезпечують справність обладнання, машин, механізмів, агрегатів, режим їх експлуатації, перевіряють наявність на робочих місцях учасників потрібних інструментів, приладів, матеріалів, що використовуються в процесі проведення олімпіади або конкурсу.

7.4.2. Стежать за дотриманням учасниками конкурсів правил техніки безпеки.

7.4.3. Беруть участь, за потреби, в технологічному процесі, контролюють процес виконання учасниками олімпіад або конкурсу робіт, готують необхідні матеріали на розгляд журі. Необхідність створення робочих груп виникає, як правило, при проведенні олімпіад і турнірів з дисциплін природничо-технічного циклу (фізики, хімії, біології, інформатики тощо) та конкурсів фахової майстерності.

Як свідчить досвід, особливої уваги у діяльності робочих груп потребують два аспекти:

  • по-перше, організація належних умов праці та ретельний суворий контроль за дотриманням правил техніки безпеки всіма учасниками змагань;

  • по-друге, забезпечення всіх учасників змагань рівними умовами виконання завдань, відповідним стандартизованим обладнанням (однакової потужності, продуктивності, швидкодії, надійності, зручності у користуванні і т.д.). Наприклад: на олімпіаді з основ інформатики і обчислювальної техніки дуже важливе значення має потужність та швидкодія комп'ютерів, якими забезпечуються учасники. Від цього у великій мірі залежить результат змагань. Оргкомітету змагань слід заздалегідь передбачити можливі наслідки того, що обладнання (устаткування), надане різним учасникам, не з їх вини може вийти з ладу, працювати недостатньо ефективно тощо. Обов'язково слід забезпечувати резервні робочі місця та комплекти інструментів (обладнання) для учасників змагань.

ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНОГО СКЛАДУ КОМАНД

8. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНОГО СКЛАДУ КОМАНД

8.1. Кількісний склад команд, що беруть участь у І, II, III етапах олімпіад з базових і спеціальних дисциплін, турнірах та конкурсах фахової майстерності, визначається відповідними оргкомітетами.

Кількісний склад команд визначається в залежності від фінансових можливостей оргкомітетів, оскільки підготовка та проведення змагань потребують витрат на підготовку завдань, доставку учасників до місця проведення змагань, їх проживання та харчування тощо. Зазначені витрати виявляються досить значними, коли доводиться забезпечувати участь у змаганнях дітей із віддалених та важкодоступних районів. Однак слід наголосити, що нехтувати участю у змаганнях школярів із віддалених шкіл ні в якому разі не можна. Навпаки, слід робити все можливе для забезпечення попередньої підготовки школярів до змагань та забезпечення їх участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах, щоб діти могли в повній мірі розкрити власні здібності та схильності.

Ґрунтуючись на наведених вище міркуваннях, з метою економії коштів, не слід штучно занадто обмежувати кількість учасників районних та обласних змагань. Як свідчить багаторічний досвід, для того, щоб змагання були повноцінними, на одній паралелі олімпіади з певної дисципліни повинно змагатись не менше тридцяти гарно підготовлених учасників.

Якщо суперників занадто мало, то втрачається сенс і гострота змагань, оскільки більшість потенційних противників просто виявляються недопущеними до олімпіади.

Водночас, якщо кількість учасників штучно невиправдано збільшується, то це призводить до того, що у змаганнях беруть участь недостатньо підготовлені школярі, що також знижує загальний рівень і гостроту змагань. Свідченням такого невиправданого збільшення числа учасників є велика кількість дітей, які брали участь у змаганнях, але практично зовсім не справились із запропонованими завданнями. Звичайно мається на увазі, що завдання відповідають належному рівню складності, і ряд учасників олімпіади з ними успішно справився.

Іноді кількість учасників свідомо збільшують лише для того, щоб збільшити кількість формальних переможців, число яких визначається як певна частина від кількості учасників. Такий формальний підхід є неприпустимим і шкодить самій ідеї проведення інтелектуальних змагань, метою яких є вияв та розвиток здібностей школярів, а не формальне отримання довідки про перемогу, якої фактично не було.

Що стосується визначення кількості учасників II або III етапу олімпіад і відповідно кількісного складу команд, що братимуть у них участь, то можливі два способи. Перший - це фіксована квота представництва кожної команди. Такий спосіб є більш вигідним для слабких команд, оскільки зменшує конкурентність боротьби, гарантуючи участь у змаганнях.

На наш погляд, більш доцільним є другий спосіб - формування команд відповідно до їх рейтингу, який визначається за результатами, отриманими членами команд у минулі роки. Кількість учасників визначається аналогічно за правилами, поданими у пп.8.2-8.9 чинного Положення. При цьому зауважимо, що за кожною командою повинна зберігатись мінімальна (незалежна від рейтингу) квота її представництва на олімпіаді таким чином, щоб від кожної паралелі в олімпіаді брав участь хоча б один учасник відповідної команди.

8.2. Кількісний склад команд на IV етапі олімпіад з базових дисциплін визначається відповідно рейтингу команд.

8.3. На IV етапі олімпіад з базових дисциплін команді - учасниці надається право включення до її складу, понад належну за рейтингом кількість, одного додаткового учасника за кожний диплом І ступеня, отриманий членом цієї команди на IV етапі відповідної олімпіади минулого року.

8.4. Дія пункту 8.3 не поширюється на команди, які мали переможців, нагороджених дипломом першого ступеня в позаминулому році, навіть якщо минулого року відповідні олімпіади не проводились.

Дія пункту 8.3 не є персоніфікованою, тобто учасник, який минулого року виборов диплом першого ступеня, забезпечив своїй команді право на одного додаткового учасника змагань наступного року, але сам переможець повинен змагатись наступного року за право увійти до складу команди - на загальних засадах, без будь-яких привілеїв. Така вимога зумовлена тим, щоб збільшити гостроту боротьби протягом наступного року, оскільки, як свідчить досвід, переможці, яким надавалося право позаконкурсної участі у відповідних змаганнях наступного року, рік "почиваючи на лаврах", істотно знижували рівень своєї підготовки і в результаті вибували з боротьби протягом змагання.

8.5. Рейтинг команд на Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін визначається за результатами їх виступів протягом двох останніх років.

8.6. За кожний диплом, отриманий членом команди, нараховується така кількість балів:

Диплом І ступеня - 5 балів;

Диплом II ступеня - 3 бали;

Диплом III ступеня — 1 бал.

8.7. Щорічний рейтинг команди R, визначається як частка від ділення загальної кількості балів (ЗКБ), набраних усіма переможцями, які є членами даної команди, до загальної кількості членів команди (n), які фактично брали участь у змаганнях, тобто: Rі = ЗKБ/n.

При визначенні рейтингу враховуються результати та кількість учасників, які фактично брали участь у змаганнях. Якщо команда прибула не в повному складі, або прибулий учасник захворів до початку змагань і не брав у них участь, то рейтинг команди визначається за кількістю учнів, що фактично брали участь у змаганнях.

У випадку включення у відповідності до пункту 3.9 даного Положення, з дозволу Міністерства освіти України, додаткових членів до складу команди, їхні результати враховуються при обчисленні рейтингу команди, за винятком випадків, коли керівником відповідної команди до початку змагань було подано представнику Міністерства освіти України або Інституту змісту і методів навчання, відповідальному за дотримання вимог даного Положення, письмову заяву з проханням про неврахування результатів виступу членів команди, включених до Ті складу відповідно до пункту 3.9 чинного Положення.

Такий спосіб нарахування балів та визначення рейтингу є, до певної міри, емпіричним, але за відгуками організаторів олімпіад, керівників команд та учасників цілком відображає рівень підготовки команд школярів до змагань.

Наводимо орієнтовний зразок заяви про неврахування результатів участі у змаганні члена команди, включеного до неї додатково.

Зразок Відповідальному за дотримання вимог Положення

про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін на IV етапі XXXVIII олімпіади юних фізиків 2001 року Кремінському Б.Г.

ЗАЯВА

Прошу не враховувати результат виступу члена команди м.Києва учня 9 класу Флягіна Вадима при визначенні рейтингу команди м.Києва, оскільки Флягіна В. включено до складу команди додатково як переможця Сьомої олімпіади Міжнародного фонду "Відродження" відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-521 від 25 грудня 2000 року.

Керівник команди м.Києва

на XXXVIII Всеукраїнській олімпіаді

юних фізиків Розенвайн О.Г.

21 березня 2001 року

Ще раз звертаємо увагу, що така заява повинна подаватись до початку відповідних змагань, тобто в умовах, коли керівник може оцінювати лите загальний рівень підготовки додаткового члена команди, не маючи жодного уявлення ні про зміст конкретних олімпіадних завдань, ні про рівень їх виконання членами команди. Наприклад: змагання (написання першого туру) починаються 23 березня 2001 р. о 10.00 годині ранку. Видача завдань та обладнання асистентам, які будуть знаходитись в аудиторіях разом з учасниками, починається о 9.00 годині ранку. Тобто можна вважати, що часткова інформація про завдання вже відома після 9.00 ранку, отже заява про неврахування результатів члена команди повинна бути поданою до 9.00 ранку 23 березня 2001 року.

8.8. Загальний рейтинг команди Rзаг визначається як сума рейтингів за останні два роки, тобто: Rзаг = R2 + R1.

За рейтингом складається список команд, починаючи з команди, яка має найвищий рейтинг.

8.9. На наступний рік формування команд IV етапу олімпіад з базових дисциплін, з урахуванням кількості класів, що беруть в них участь, здійснюється таким чином:

8.9.1. З української мови та літератури, історії, математики, фізики, хімії, біології, географії (беруть участь учні 8-11 класів), без урахування додаткових членів команди з числа переможців, які попереднього року одержали диплом І ступеня, команда, яка розташована на 1 місці у списку, формує свій склад у кількості не більше 11 осіб;

команди, які посіли відповідно:

ІІ-ІІІ місця — із 9-ти осіб;

ІV- VI місця - із 8-ми осіб;

VII-X місця - із 7-ми осіб;

XI-XV місця - із 6-ти осіб.

Решта команд формується у складі не більше 4-ох учнів.

8.9.2. З іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська), основ правознавства, основ інформатики і обчислювальної техніки, основ економіки (беруть участь учні 9-11 класів), без урахування додаткових членів команди за рахунок переможців, які попереднього року одержали диплом І ступеня, команда, яка розташована на 1 місці у списку, формує свій склад у кількості не більше 9-ти осіб;

команди, які посіли відповідно:

ІІ-ІІІ місця - із 7-ми осіб;

IV-VI місця - із 6-ти осіб;

VІI-X місця - із 5-ти осіб;

XІ-XV місця - із 4-ох осіб.

Решта команд формується у складі не більше 3-ох учнів.

8.9.3. З трудового навчання (беруть участь учні 9 та 11 класів), без урахування додаткових членів команди з числа переможців, які попереднього року одержали диплом І ступеня, команда, яка розташована на І місці у списку, формує свій склад у кількості не більше 6-ти осіб;

команди, які посіли відповідно:

II-IV місця - із 5-ти осіб;

V-IX місця - із 4-ох осіб;

X-XV місця - із 3-ох осіб.

Решта команд формується у складі не більше 2-ох учнів.

За однакового рейтингу команди у списку розташовуються в алфавітному порядку, а кількісний склад цих команд визначається як округлене до цілого числа середнє арифметичне між представництвом, що відповідає їх фактичному місцю у списку команд.

8.9.4. Якщо певна олімпіада не проводилась протягом двох останніх років, о склад всіх команд, що братимуть участь цьогорічній, формується у кількості, що відповідає кількісному складу команди, яка розташована на XI місці в рейтинговому списку, складеному для відповідної олімпіади.

Якщо олімпіада проводилась в один з двох попередніх років, то рейтинг команд визначається за результатами виступу учнів цього року.

8.9.5. До складу команд, що посіли I-VI місце, (на олімпіаді з трудового навчання I-IV місце) обов'язково включається по 2 учні, а решти - по одному учню із класу (курсу).

Якщо за наказом Міністерства освіти і науки України кількість паралелей класів, що беруть участь у змаганнях зменшено, то відповідно зменшується і кількісний склад команд. Якщо замість чотирьох паралелей класів у змаганнях братимуть участь три, то склад команд визначається відповідно до вимог п.8.9.2, якщо замість трьох паралелей класів - дві, то склад команд визначатиметься відповідно до вимог п.8.9.3 чинного Положення.

Якщо певна олімпіада не проводилась протягом двох останніх років і більше, то кількісний склад всіх команд, що братимуть участь у змаганнях, визначається однаковим і залежить від того, скільки паралелей класів братимуть участь в олімпіаді. У залежності від цього кількісний склад команди визначається кількістю осіб, які входять до складу команди, що знаходиться на XI місці в рейтинговому списку відповідно п.8.9.1 або 8.9.3 чинного Положення.

Важливою є вимога п.8.9.5 чинного Положення, оскільки таким чином забезпечується пропорційність представництва всіх паралелей класів відповідної олімпіади.

Якщо до складу команди згідно з рейтингом входить осіб більше, ніж потрібно для виконання вимог п.8.9.5, то розподіл місць, що залишились у команді по паралелях, здійснюється особами, відповідальними за формування команди на власний розсуд.

При формуванні команд, що братимуть участь в олімпіаді з трудового навчання, можливі ситуації, коли в команді від однієї паралелі братиме участь лише один учасник. Змагання на олімпіаді з трудового навчання проводиться окремо для дівчаток і хлопчиків. У таких випадках стать учасника змагань визначають особи, відповідальні за формування команди на власний розсуд. Якщо ж від однієї паралелі в олімпіаді з трудового навчання беруть участь двоє і більше учнів, то до складу команди обов'язково повинні бути включені учасники обох статей.

ФІНАНСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗМАГАНЬ

9. ФІНАНСУВАННЯ ОЛІМПІАД, КОНКУРСІВ І ТУРНІРІВ

9.1. Проведення олімпіад, конкурсів і турнірів фінансується за рахунок місцевих бюджетів органів державного управління освітою та Міністерства освіти України.

9.2. Витрати на проїзд (в обидва кінці), харчування в дорозі, відрядження супровідників, проведення навчально-тренувальних зборів кандидатів до складу команд на наступний етап олімпіад, конкурсів і турнірів несуть органи або заклади освіти, які направляють команду або окремих учасників на олімпіаду, конкурс або турнір, а на проживання, харчування, культурне обслуговування учасників олімпіад, конкурсів і турнірів, оплату роботи членів журі і оргкомітету, експертів-консультантів, заохочення учасників - органи освіти і заклади, на які покладається їх проведення.

Оплату відряджень (проїзд, проживання, добові) керівників команд, членів оргкомітету та журі здійснюють установи, в яких працюють зазначені особи.

Якщо змагання проводяться із залученням спонсорських коштів, то оргкомітет, при наявності фінансових можливостей, може прийняти рішення про часткову (тільки проживання або тільки проїзд) або повну оплату відряджень членам оргкомітету та журі відповідних змагань. Як правило, при наявності фінансових можливостей оргкомітети здійснюють оплату відряджень членам оргкомітетів і журі, які працюють в установах та закладах, що не підпорядковані Міністерству освіти і науки України (Національна академія наук України, галузеві міністерства тощо), а також фахівцям, запрошеним із-за кордону. Це зумовлено тим, що накази Міністерства освіти і науки України не є обов'язковою підставою для відрядження зазначених осіб за їх основним місцем роботи.

9.3. Харчування учасників І-ІІІ етапів олімпіад з базових дисциплін, І-ІІ етапів олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності та конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт проводиться за нормами, передбаченими для вихованців шкіл-інтернатів. IV етапу олімпіад з базових дисциплін, III етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт і фінальних етапів турнірів – за нормами для вихованців училищ фізичної культури.

Існуючі норми визначають не суму коштів у грошових одиницях, а кількість та перелік продуктів, які обов'язково повинні входити до щоденного раціону школярів. Вартість харчування учасників змагань визначається відповідно до середньої для відповідного регіону вартості продуктів, щоденне споживання яких передбачено існуючими нормами, згаданими в п.9.3 чинного Положення.

9.4. За працівниками установ та закладів освіти, які залучаються до проведення олімпіад, конкурсів і турнірів, зберігаються норми відшкодування витрат на службові відрядження, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

9.5. До роботи зі складання завдань для олімпіад, конкурсів і турнірів всіх етапів та до участі в роботі оргкомітету і журі, можуть залучатися працівники різних закладів, установ та організацій на договірних підставах з оплатою праці відповідно до чинного законодавства.

Як правило, оплата зазначеної діяльності здійснюється відповідно до трудових угод, виходячи з реальних затрат робочого часу та відповідної погодинної оплати за існуючими тарифами.

Післямова

У поданих методичних рекомендаціях розглянуто лише один аспект роботи з обдарованою молоддю - організація олімпіад і турнірів, проведення яких здійснюється традиційними методами та має усталені форми.

В сучасних умовах стрімкого розвитку науково-технічного прогресу народжуються та розвиваються нові форми інтелектуальних змагань. Зокрема, одним з нових та перспективних напрямків є проведення інтелектуальних змагань через мережу Інтернет.

В нашій державі, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 4 травня 2001 року № 359, започатковано проведення експериментальної Всеукраїнської учнівської Інтернет-олімпіади з математики, фізики, хімії, біології на базі Одеського обласного інституту удосконалення вчителів. Інформація про умови участі в олімпіаді та тексти завдань розміщуються на веб-сайті Одеського обласного інституту удосконалення вчителів (www.osvita.od.ua).

З метою узагальнення досвіду організації Інтернет-олімпіад та створення системи проведення інтелектуальних змагань в Україні з використанням мережі Інтернет відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2001 року № 539 департаментом розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти разом з Науково-методичним центром середньої освіти ведеться робота щодо розробки "Положення про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з базових дисциплін", складається перелік базових дисциплін, з яких будуть проводитись зазначені змагання.

З пропозиціями щодо організації в Україні інтелектуальних змагань з використанням мережі Інтернет просимо звертатися до відділу роботи з обдарованою молодцю Науково-методичного центру середньої освіти Міністерства освіти і науки України за адресою: 04070, м.Київ, вул. П.Сагайдачного, 37, тел.(044) 417-85-69.

До відділу роботи з обдарованою молоддю можна звертатись з конкретними пропозиціями щодо організації та проведення заходів на виконання "Програми роботи з обдарованою молоддю на 2001-2005 роки", затвердженої Указом Президента України від 8 лютого 2001 р. № 78. З цією метою запрошуємо до співробітництва меценатів, спонсорів та всіх, хто має змогу надати фінансову та організаційну допомогу в справі роботи з обдарованою молоддю.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

До наказу Міністерства освіти І науки України від 20. 02. 2015 №192
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства...

Перспективний план роботи науково-методичного центру управління освіти,...
Розглянуто на засіданні ради науково-методичного центру управління освіти, молоді та спорту (протокол від вересня 2012р. № )

Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів...
Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №561, Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого...

Робочий навчальний план малинівської гімназії Чугуївської районної...
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України від 03. 04. 2012 №409“, від 29. 05. 2014 №657 ”Про внесення змін до наказу Міністерства...

Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2015-2016 навчальному році
Для учнів 8-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства №1/9-426 від 01. 06. 2012 року «Щодо...

Про порядок закінчення навчального року, проведення державної підсумкової...
України в 2015 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 08. 10. 2014 за №1208 /25985, листа Міністерства освіти...

Методичні рекомендації щодо організації викладання хімії у 2014-2015 навчальному році
Міністерства освіти І науки України щодо навчальних планів та структури 2014/2015 навчального року (лист мон від 11. 06. 2014 №1/9-303)...

Засідання науково-методичної ради квнз кор "Академія неперервної освіти"
Про програму освітньої діяльності курсів підвищення фахової кваліфікації вчителів – учасників Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"...

Відділ освіти
України, президії ЦК профспілки працівників освіти І науки України (протокол №1/6-22 від 23. 01. 2013р., №17-18-3 від 10. 12. 2012р.),...

С. Писарівка
Міністерства освіти І науки України від 28. 08. 2013 №1239, з метою встановлення єдиних вимог І подальшого вдосконалення системи...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка