Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

5. ОРГКОМІТЕТИ ОЛІМПІАД, КОНКУРСІВ, ТУРНІРІВ - Методичні рекомендації Схвалено наказом Міністерства освіти І науки...

Методичні рекомендації Схвалено наказом Міністерства освіти І науки України від 20 липня 2001 року №538 та рішенням науково-методичної ради Науково-методичного центру середньої освіти від 3 квітня 2001 року, протокол №2

Сторінка5/6
1   2   3   4   5   6

5. ОРГКОМІТЕТИ ОЛІМПІАД, КОНКУРСІВ, ТУРНІРІВ

5.1. Оргкомітет створюється із числа керівників установ та організацій, що проводять олімпіади, конкурси і турніри, працівників методичних установ, представників місцевих органів державної влади, громадських організацій, товариств, благодійних фондів тощо.

При проведенні конкурсів, пов'язаних з роботою на об'єктах, що підлягають нагляду спеціальних організацій і відомств, до складу оргкомітетів включаються представники цих організацій і відомств.

5.2. Очолює оргкомітет голова, який має заступників і секретаря. Голова оргкомітету здійснює розподіл доручень між його членами та керує роботою з організації проведення відповідної олімпіади, конкурсу або турніру.

5.3. При проведенні IV етапу олімпіад з базових дисциплін, III етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності і конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт та фінального етапу турнірів до складу оргкомітету входить представник Інституту змісту і методів навчання або Міністерства освіти України, на якого покладається відповідальність за координування та узгодження дій оргкомітету і відповідного журі під час підготовки та проведення заходів, а також за дотриманням вимог чинного Положення. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України та наказу Міністерства освіти і науки України правонаступником Інституту змісту і методів навчання є Науково-методичний центр середньої освіти, тому відповідальність за координацію та узгодження дій оргкомітету і відповідного журі покладається на співробітників Науково-методичного центру середньої освіти або Міністерства освіти і науки України.

5.4. IV етап олімпіад з базових дисциплін проводиться в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі за графіком, складеним на 5 років і затвердженим колегією або наказом Міністерства освіти України. Головами оргкомітетів призначаються, відповідно. Міністр освіти Автономної Республіки Крим, начальники управлінь освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

За погодженням з державними адміністраціями, головами оргкомітетів можуть призначатись заступники голів цих державних адміністрацій, а начальники управлінь освіти - їх заступниками. Одним із заступників голови оргкомітету призначається директор відповідного інституту післядипломної освіти (підвищення кваліфікації вчителів).

Як правило, особиста відповідальність за організацію заходів, пов'язаних із проведенням IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади в певній області, покладається на начальника відповідного управління освіти і науки та директора інституту післядипломної педагогічної освіти.

5.5. Оргкомітети:

5.5.1. Проводять організаційну роботу з підготовки і проведення олімпіад, турнірів та конкурсів.

5.5.2. Визначають і забезпечують порядок проведення олімпіад, турнірів та конкурсів.

5.5.3. Розподіляють робочі місця між учасниками конкурсів фахової майстерності відповідно до результатів жеребкування.

5.5.4. Розробляють і затверджують Правила проведення турнірів і умови проведення олімпіад зі спеціальних дисциплін та конкурсів фахової майстерності.

5.5.5. Створюють мандатну комісію, яка проводить реєстрацію учасників олімпіад, конкурсів і турнірів, перевіряє відповідність складів команд до зазначеного в поданих заявках, наявність і правильність оформлення документів, приймає рішення про допуск учнів до участі у конкурсі фахової майстерності, визначає жеребкуванням стартові номери його учасників.

5.5.6. Створюють робочі групи для проведення олімпіад зі спеціальних дисциплін і конкурсів фахової майстерності.

5.5.7. Готують документацію для проведення олімпіад, конкурсів і турнірів (програми, посвідчення учасників, бланки протоколів, звіти тощо).

5.5.8. Формують склад учасників олімпіад, конкурсів і турнірів із числа переможців попереднього етапу за результатами їх виступів на змаганнях або за результатами відбірково-тренувальних зборів.

5.5.9. За поданням журі, суворо дотримуючись чинного Положення, приймають рішення щодо визначення переможців змагань та нагородження переможців і учасників олімпіад, конкурсів і турнірів, визначають персональний склад учасників відбірково-тренувальних зборів та остаточний склад команд для участі у наступному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів і турнірів, готують документацію про результати виступу команд, їх представництво на наступний етап.

5.5.10. Складають звіти про проведення олімпіад, турнірів та конкурсів. Рішення за підсумками проведення олімпіад, конкурсів, турнірів підписується головами оргкомітету, журі та секретарем і завіряється, відповідно до місця проведення змагань, печаткою органу управління освітою, на який покладено відповідальність за їх проведення.

В рішенні обов'язково вказується:

- прізвище та ім'я (в називному відмінку) переможців і учасників змагань, назва закладу освіти та клас (курс) навчання;

- прізвище, ім'я кандидатів до складу команди для участі в наступному етапі змагань (в тому числі - до збірної команди України на відповідні Міжнародні олімпіади, конкурси, турніри, якщо такі проводяться);

- короткий аналіз та висновки щодо результатів та рівня проведення олімпіади, конкурсу, турніру.

5.5.11. При порушенні учасниками олімпіад, конкурсів і турнірів даного Положення позбавляють їх права участі в них.

5.5.12. Сприяють висвітленню результатів олімпіад, конкурсів і турнірів у засобах масової інформації та у періодичній пресі.

5.6. Секретар оргкомітету олімпіади, конкурсу або турніру забезпечує ведення необхідної документації.

Члени оргкомітету та його голова вирішують питання організації змагань та забезпечують необхідні умови для виконання завдань учасниками та роботи журі. Але члени оргкомітету та його голова не мають права втручатись в роботу журі щодо оцінки змісту робіт учасників, крім випадків, коли за відповідним наказом член оргкомітету є також членом журі.

Якщо подання журі щодо визначення переможців змагань не відповідає чинному Положенню або є невиправданим з інших міркувань, то оргкомітет має право не погодитись із пропозиціями журі і прийняти власне рішення, обов'язково аргументувавши його доцільність.

В результаті проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад обов'язково повинен бути оформлений пакет таких документів:

 • програма олімпіади;

 • заявки областей на участь у IV етапі змагань (додаток 1);

 • звіти областей про проведення І, II, III етапів олімпіад (додаток 2);

 • книга реєстрації видачі дипломів учасникам IV етапу олімпіади за такою формою:п/п

Прізвище, ім'я учня

Клас

Навчальний заклад (повна назва), місто, район, область

Диплом (ступінь)

Серія і № виданого диплома

Реєстра-ційний № виданого диплома

Підпис учасника

 • зведений звіт про проведення I-IV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади (додаток 3). Звіт підписується головою оргкомітету, журі, секретарем та завіряється гербовою печаткою відповідного управління освіти і науки, на базі якого проводилась олімпіада;

 • оригінали робочих протоколів перевірки робіт учасників змагань, засідання апеляційної комісії (підписані членами журі, які перевіряли роботи);

 • протокол засідання журі з додатком щодо питань визначення переможців (додаток 4);

 • тексти завдань усіх турів IV етапу олімпіади та авторські розв'язки цих завдань;

 • кошторис витрат на проведення IV етапу відповідних змагань;

 • спільне рішення оргкомітету і журі IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади, підписане головою оргкомітету, журі, секретарем та завірене гербовою печаткою відповідного управління освіти і науки, на базі якого проводилась олімпіада.

У спільному рішенні оргкомітету і журі повинно бути відображено:

 • статистичні дані про проведення усіх етапів відповідних змагань;

 • організаційні питання проведення змагань;

 • стислий аналіз завдань, запропонованих учням на олімпіаді;

 • стислий аналіз результатів виконання олімпіадних завдань учасниками;

 • стислий аналіз результатів виступу команд школярів;

 • аналіз роботи журі та оргкомітету змагань;

 • інформація про висвітлення проведення олімпіади у пресі, на телебаченні, радіо (із зазначенням програм, назв газет тощо);

 • список усіх учнів - учасників олімпіади (вказати у називному відмінку повністю прізвище, ім'я, повну назву навчального закладу). Список повинен бути систематизований за нагородами та класами навчання;

 • список учасників змагань, які рекомендуються для участі у весняних відбірково-тренувальннх зборах з метою формування складу команд України, що братимуть участь у Міжнародних олімпіадах (для олімпіад, з яких існують Міжнародні змагання). Форми анкет для учасника відбірково-тренувальних зборів та члена команди України, який брав участь у Міжнародній олімпіаді, подано в додатках 5, 6;

 • список учасників IV етапу олімпіади, допущених до змагань за рішенням Міністерства освіти і науки України у відповідності до вимог п.3.9 чинного Положення як переможців заочних телевізійних та інших олімпіад державного масштабу, результати яких, відповідно до попередніх заяв керівників команд, не повинні враховуватись при визначенні рейтингу відповідних команд;

 • список осіб (членів оргкомітету, журі, інших працівників освіти), які пропонуються для відзначення за результатами проведення IV етапу змагань. Список подається систематизованим за видами пропонованих нагород та заохочень.

Форму реєстраційного списку команд, які прибули на IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад, подано в додатку 7.

Члени оргкомітету, відповідальні за координацію діяльності оргкомітету і журі, забезпечують організацію фінансового звітування відповідних обласних управлінь освіти і науки перед бухгалтерією Науково-методичного центру середньої освіти Міністерства освіти і науки України про використання коштів, виділених на проведення змагань, вирішують питання оплати роботи членів журі та складання олімпіадних завдань, а також особисто здійснюють звітування за використання бланків дипломів переможців та учасників IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.

5.6.1. Документація фінальних етапів олімпіад, конкурсів, турнірів та роботи учасників зберігається протягом року в Інституті змісту і методів навчання Міністерства освіти України.

Документація фінальних етапів, тобто таких, що проводяться на державному рівні, олімпіад, конкурсів, турнірів та роботи учасників зберігаються протягом року у відділі роботи з обдарованою молоддю Науково-методичного центру середньої освіти.

ЖУРІ ЗМАГАНЬ

6. ЖУРІ ОЛІМПІАД, КОНКУРСІВ, ТУРНІРІВ

6.1. Журі формується з фахівців відповідного профілю з числа наукових працівників академічних установ та вищих закладів освіти, викладачів, учителів, методистів тощо. Його очолює голова, який має одного або кількох заступників; решта - члени журі, доручення між якими розподіляє голова або його заступник.

6.1.1. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості школярів, які беруть участь у відповідній олімпіаді, конкурсі, турнірі.

Члени оргкомітету можуть бути членами журі.

6.1.2. До складу журі IV етапу олімпіад з базових дисциплін, III етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів та фінальних етапів турнірів не можуть входити особи, діти та інші родичі або учні яких беруть участь у відповідних змаганнях.

Якщо наказ про затвердження складу журі відповідних змагань видано раніше, ніж стали відомі прізвища учасників змагань, і до складу журі увійшли фахівці, які відповідно до вимог п.6.1.2 Положення не мають права бути членами журі, то такі особи не повинні брати участь у роботі журі. За виконання цієї вимоги відповідають голова журі та член оргкомітету, відповідальний за дотримання вимог чинного Положення.

6.1.3. До складу журі IV етапу олімпіад з базових дисциплін, III етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів та фінальних етапів турнірів не може входити більше ніж 15 %, від загального числа членів журі відповідних змагань, працівників однієї установи або закладу освіти.

Зазначена вимога зумовлена необхідністю унеможливити тиск з боку однієї наукової школи, або групи фахівців, які, з тих чи інших корпоративних міркувань, відстоюють однакову точку зору або знаходяться під впливом певного керівника тощо. У складі журі повинні бути максимально представлені незаангажовані фахівці різних наукових поглядів та різних сфер діяльності (науковці, вчителі, методисти, практики-виробничники, студенти, які в минулому були переможцями відповідних змагань тощо).

6.2. Голова журі:

6.2.1. Бере участь у формуванні складу журі.

6.2.2. Несе відповідальність за об'єктивність перевірки та оцінювання робіт учасників олімпіади, конкурсу або турніру.

Очолює комісію по складанню завдань для олімпіад, конкурсів або турнірів.

6.3. Журі олімпіад, конкурсів і турнірів:

6.3.1. Перевіряє і оцінює рівень якості учнівських робіт.

Оцінювання рівня якості виконання завдань здійснюється у балах. Таким чином, зокрема, здійснюється оцінювання робіт на всіх без винятку Міжнародних учнівських олімпіадах. Шкалу (максимальну кількість балів за кожне виконане завдання) оцінювання робіт визначає журі.

Практика, що існувала в роботі журі деяких олімпіад в Україні, коли виконання завдань оцінювалось за системою: +, -, ±, тощо, себе не виправдала. Така система оцінювання є негнучкою, дозволяє неоднозначно трактувати оцінку розв'язку, не враховує всі аспекти виконання завдання учасником і є незручною для підведення підсумків змагань. Здійснення оцінювання робіт за такою системою не дозволяється.

6.3.2. Після змагань проводить консультації для учасників олімпіад, турнірів, конкурсів і керівників команд щодо розв'язування запропонованих завдань, розглядає апеляції,

6.3.3. Аналізує рівень підготовки учасників олімпіад, турнірів та конкурсів, готує подання оргкомітету про нагородження переможців, складає відповідний звіт.

6.3.4. Рекомендує кандидатів до складу команд для участі у наступному етапі олімпіад, конкурсів і турнірів.

6.3.5. Рекомендує персональний склад учасників відбірково-тренувальних зборів команд України з підготовки до відповідних Міжнародних олімпіад, конкурсів, турнірів.

Члени журі також можуть входити до складу відповідної комісії зі складання завдань, яку формує оргкомітет.

Члени журі та його голова є фахівцями, запрошеними оргкомітетом для кваліфікованої перевірки та оцінки робіт учасників змагань. До компетенції журі відноситься визначення критеріїв оцінки робіт, методів і форм перевірки та відповідний розподіл обов'язків серед членів журі. Журі готує подання оргкомітету з висновками та пропозиціями щодо нагородження учасників змагань відповідно до чинного Положення. Водночас слід зауважити, що журі не повинне перебирати на себе функції керівництва змаганнями. З питань визначення переможців, форм організації змагань (кількість турів, їх тривалість і т.д.), забезпечення культурної програми тощо журі має дорадчий голос. Остаточні рішення приймає оргкомітет.

РОБОЧІ ГРУПИ ЗМАГАНЬ
1   2   3   4   5   6

Схожі:

До наказу Міністерства освіти І науки України від 20. 02. 2015 №192
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства...

Перспективний план роботи науково-методичного центру управління освіти,...
Розглянуто на засіданні ради науково-методичного центру управління освіти, молоді та спорту (протокол від вересня 2012р. № )

Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів...
Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №561, Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого...

Робочий навчальний план малинівської гімназії Чугуївської районної...
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України від 03. 04. 2012 №409“, від 29. 05. 2014 №657 ”Про внесення змін до наказу Міністерства...

Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2015-2016 навчальному році
Для учнів 8-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства №1/9-426 від 01. 06. 2012 року «Щодо...

Про порядок закінчення навчального року, проведення державної підсумкової...
України в 2015 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 08. 10. 2014 за №1208 /25985, листа Міністерства освіти...

Методичні рекомендації щодо організації викладання хімії у 2014-2015 навчальному році
Міністерства освіти І науки України щодо навчальних планів та структури 2014/2015 навчального року (лист мон від 11. 06. 2014 №1/9-303)...

Засідання науково-методичної ради квнз кор "Академія неперервної освіти"
Про програму освітньої діяльності курсів підвищення фахової кваліфікації вчителів – учасників Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"...

Відділ освіти
України, президії ЦК профспілки працівників освіти І науки України (протокол №1/6-22 від 23. 01. 2013р., №17-18-3 від 10. 12. 2012р.),...

С. Писарівка
Міністерства освіти І науки України від 28. 08. 2013 №1239, з метою встановлення єдиних вимог І подальшого вдосконалення системи...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка