Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

4. НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ ОЛІМПІАД, КОНКУРСІВ І ТУРНІРІВ - Методичні рекомендації Схвалено наказом Міністерства...

Методичні рекомендації Схвалено наказом Міністерства освіти І науки України від 20 липня 2001 року №538 та рішенням науково-методичної ради Науково-методичного центру середньої освіти від 3 квітня 2001 року, протокол №2

Сторінка4/6
1   2   3   4   5   6

4. НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ ОЛІМПІАД, КОНКУРСІВ І ТУРНІРІВ

4.1. Переможцями відповідного етапу вважаються учні, нагороджені дипломами І, ІІ та III ступенів.

Вважаємо некоректним називати учасників змагань, нагороджених дипломами І, II, III ступенів - призерами змагань, оскільки призер - це той, хто виборов приз, але призи можуть вручатись і учасникам змагань, які не є переможцями - за якісь особливі окремі досягнення або за правилами, визначеними, наприклад, спонсорами змагань тощо.

4.2. Прізвище та імена переможців і учасників змагань записуються в дипломах у називному відмінку.

Ця вимога зумовлена тим, що, як свідчить досвід, коли прізвище записано в дипломі в непрямому відмінку, то іноді неможливо однозначно визначити справжнє прізвище учасника. Це істотно ускладнює оформлення документів для надання пільг при вступі до вищих навчальних закладів тощо.

4.3. Переможці І і II етапів олімпіад, конкурсів і І етапу турнірів визначаються відповідними оргкомітетами на основі рекомендацій журі.

4.4. Переможці ІІІ етапу олімпіад з базових дисциплін, II етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності та конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт нагороджуються дипломами І, II, ІІІ ступенів окремо за класами (курсами) або за відповідними спеціалізаціями у кількості, яка не перевищує 30% числа учасників змагань відповідного класу (курсу) з орієнтовним розподілом кількості дипломів у співвідношенні 1:2:3, але переможцем не може бути учасник, який за сумарним результатом виступів на всіх обов'язкових турах відповідного етапу олімпіади набрав менше ніж третину від максимально можливої сумарної (за всіма обов'язковими турами) кількості балів. Решті учасників вручаються дипломи учасника.

Результати проведення III етапу олімпіад з базових дисциплін, II етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності та конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт затверджуються відповідними наказами Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти обласних, у містах Києві та Севастополі - міських державних адміністрацій.

Кращі роботи учасників олімпіад і конкурсів можуть бути відзначені спеціальними дипломами або призами.

Недоцільним та шкідливим є штучне збільшення кількості учасників відповідного етапу змагань, що дає формальну можливість, відповідно до Положення, збільшити кількість переможців. Учасниками відповідного етапу Всеукраїнських змагань можуть бути лише переможці попереднього етапу. Як свідчить досвід, успішно виступають на змаганнях ті учасники, які на попередньому етапі посіли перше або друге місце. Влаштовувати так звані "відкриті" змагання ІІ, III, IV етапів для всіх бажаючих в рамках Всеукраїнських змагань, які проводяться відповідно до чинного Положення, є неприпустимим.

Доцільно проводити відкриті "товариські" змагання для усіх бажаючих з метою підготовки до офіційних Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів.

4.5. Окремо, згідно з зазначеними в пункті 4.4. вимогами. Головним управлінням освіти Київської міської державної адміністрації, нагороджуються члени команд Українського фізико-математичного ліцею Київського університету імені Тараса Шевченка, що стали переможцями ІІІ етапу олімпіад з математики, фізики, хімії, основ інформатики і обчислювальної техніки в м.Києві. При визначенні кількості переможців III етапу зазначених олімпіад в м.Києві (згідно з пунктом 4.4.) кількість переможців від Українського фізико-математичного ліцею Київського університету імені Тараса Шевченка не враховується. Визначення переможців III етапу олімпіад з математики, фізики, хімії, основ інформатики і обчислювальної техніки від Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснюється за набраними учасниками змагань балами відповідно до шкали, за якою визначаються переможці у командах районів м.Києва. Вимоги п.4.4 чинного Положення щодо кількості нагородження дипломами І, II, III ступеня по відношенню до загальної кількості учасників змагань окремо до команди Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка застосовувати не можна.

4.6. Переможці IV етапу олімпіад з базових дисциплін, ІІІ етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності та конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт і фінального етапу турнірів нагороджуються дипломами І, II, ІІІ ступенів окремо за класами (курсами) або за профілями у кількості, що не перевищує 50% загальної кількості учасників змагань відповідного класу (курсу), з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3, але переможцем не може бути учасник, який за сумарним результатом виступів на всіх обов'язкових турах відповідного етапу олімпіади набрав менше ніж третину від максимально можливої сумарної (за всіма обов’язковими турами) кількості балів. Решта учасників нагороджується дипломами учасника.

Кількість переможців IV етапу олімпіад з базових дисциплін, ІІІ етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності та конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт і фінального етапу турнірів, нагороджених дипломами І ступеня не повинна перевищувати однієї шостої, а нагороджених дипломами II ступеня — однієї третини від кількості переможців відповідних змагань окремо за класами (курсами) або за профілями.

Розглянемо детально виконання вимог п 4.6 на прикладі. У 2000 р. в IV етапі олімпіади з фізики брало участь 177 школярів, з яких 43 - були учні 11 класу, 49 - 10 класу, 43 - 9 класу, 42 - 8 класу. У відповідності до вимог п.4.6 складемо таблицю максимально можливої кількості переможців IV етапу олімпіади, маючи на увазі, що вимога "не більше" означає округлення до цілого лише в менший бік.

Клас

Всього учасників

50 % (округлено)

Кількість дипломів

І ступеня

Кількість дипломів

ІІ ступеня

Кількість дипломів

ІІІ ступеня

11

43

21

3

7

11

10

49

24

4

8

12

9

43

21

3

7

11

8

42

21

3

7

11

Разом:

177

87

13

29

45

Перед заключним спільним засіданням оргкомітету та журі таку таблицю доцільно написати на дошці.

За результатами виконання завдань після проведення всіх турів та апеляції виявилось, що значно більше половини учасників змагань набрала більше ніж третину від максимально можливої сумарної кількості балів, тобто вони могли претендувати на звання переможця. Було вирішено не обмежувати штучно кількість переможців, оскільки рівень виконання завдань у всіх класах було визнано високим. Було прийнято рішення нагородити максимально можливу, згідно з чинним Положенням, кількість учасників змагань.

Після того, як усі учасники змагань були розташовані відповідно по класах в порядку зростання набраних балів, виявилось, що в одинадцятому класі відразу визначились три учасники з найбільшою кількістю балів, сім учасників, які претендують на друге місце і 11 учасників, що претендують на третє місце.

У 10 класі відразу визначили 4 кращих учасників, яким було визначено перше місце, але на друге місце претендувало відразу 9 учасників, оскільки у восьмого і дев'ятого (дванадцятого і тринадцятого за загальним списком нагороджених серед 10-х класів) виявилась однакова кількість балів. Оскільки дипломів другого ступеня не могло бути більше ніж 8, то було визначено 7 других місць, а обидва учасники з однаковою кількістю балів разом з іще одинадцятьма учасниками були нагороджені дипломами третього ступеня, тобто дипломів III ступеня по 10-х класах було вручено 13.

У 8 та 9 класах, відповідно до таблиці, легко визначились переможці, що вибороли дипломи першого та другого ступеня, але учасників, які претендували на диплом III ступеня, виявилось більше, оскільки "на межі" розподілу виявилось декілька учасників з однаковою кількістю балів. Відповідно до вимог Положення кількість дипломів III ступеня було зменшено таким чином, щоб загальна кількість переможців відповідно кожного класу не була більша ніж 50 % учасників змагань відповідного класу. Всі учасники, які були на "межі розподілу", отримали лише дипломи учасника.

Присуджувати дипломи різного ґатунку учасникам, які набрали однакову кількість балів неправильно, оскільки всі переваги та недоліки виступу учасника на змаганнях журі врешті-решт оцінює в балах, які є головним і єдиним визначником кінцевого результату боротьби. Спроби іншого підходу до нагородження, шляхом врахування ще якихось обставин, які не виражені членами журі в балах, як свідчить досвід, ведуть лише до зловживань та нанесення моральних травм дітям-учасникам змагань.

Остаточно таблиця нагородження учасників зазначених змагань мала вигляд

Клас

Всього учасників

50 % (округлено)

Кількість дипломів

І ступеня

Кількість дипломів

ІІ ступеня

Кількість дипломів

ІІІ ступеня

11

43

21

3

7

11

10

49

24

4

7

13

9

43

21

3

7

9

8

42

21

3

7

10

Разом:

177

87

13

29

45

Всього було визнано переможцями 84 учасника змагань, а решта отримали дипломи учасників.

4.7. Дипломи переможців та учасників IV етапу олімпіад з базових дисциплін, ІІІ етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності та конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт і фінального етапу турнірів підписуються головами оргкомітетів та журі і завіряються, відповідно до місця проведення змагань, гербовою печаткою Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти обласних, в містах Києві та Севастополі міських державних адміністрацій. У разі втрати диплом не поновлюється і дублікат не видається.

4.8. Результати проведення IV етапу олімпіад з базових дисциплін, III етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності та конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт і фінального етапу турнірів затверджуються наказами Міністерства освіти України. Члени оргкомітету змагань, відповідальні за оформлення документів щодо нагородження переможців, несуть адміністративну відповідальність за унеможливлення спотворення результатів змагань, створюють умови надійного збереження оригіналів протоколів перевірки робіт учасників, розгляду їх апеляційних заяв тощо, а також забезпечують правильне внесення особистих даних про переможця змагань до відповідних документів. З цією метою, як свідчить практика, доцільно організувати заповнення особисто кожним учасником друкованими літерами спеціальної анкети, форма якої наведена нижче (розмір анкети становить половину формату А 4).

(Заповнювати друкованими літерами українською мовою)

___________________________________________________________

(місто проведення олімпіади)

"____" __________200__року. Шифр

Робота учасника IV етапу

Всеукраїнської олімпіади з ________

тур

(теоретичний/експериментальний)

Прізвище

Ім'я __________

По батькові

Рік, число і місяць народження

Клас

Школа

Місто (село)

Район Область

Шкільний вчитель

(прізвище, ім'я, по батькові повністю)

До олімпіади підготував

(прізвище, ім'я, по батькові повністю)

Зазначену анкету доцільно видати учаснику змагань безпосередньо перед виконанням завдань. Анкета здається разом із роботою (вкладається в зошит) учасника і таким чином одночасно відіграє роль підпису роботи.

Якщо оргкомітет олімпіади або турніру, порушивши чинне Положення, визнав переможцем і видав відповідний диплом учаснику змагань, який не має права вважатися переможцем, то Міністерство освіти і науки України не затверджує рішення відповідного оргкомітету в тій його частині, де допущене порушення чинного Положення. Диплом переможця, виданий такому учаснику змагань, вважається недійсним, анулюється і підлягає поверненню до Міністерства освіти і науки України (до Науково-методичного центру середньої освіти).

4.9. Зазначені в пункті 4.6 дипломи є основними документами, що підтверджують перемогу (участь) у відповідних змаганнях і дають право на пільги при вступі до вищих закладів освіти України, якщо це передбачено чинними Правилами вступу до вищих закладів освіти України.

4.10. Учасники весняних відбірково-тренувальних зборів з підготовки до Міжнародних олімпіад, конкурсів та турнірів звільняються від випускних (перевідних) екзаменів.

Звільнення учасників здійснюється відповідно до чинного Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти на підставі наказу Міністерства освіти і науки України.

Переможці IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін можуть звільнятися від державної підсумкової атестації з дисципліни, з якої вони стали переможцями змагань у поточному навчальному році, на підставі наказу Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, в м.Києві та М.Севастополі міських державних адміністрацій відповідно до місця проживання переможця.

4.11. Учасники олімпіад, конкурсів і турнірів можуть бути нагороджені спеціальними призами відповідних оргкомітетів, журі, благодійних фондів, спонсорів тощо.

4.12. Багаторазові переможці олімпіад, конкурсів, турнірів можуть бути нагороджені спеціальними стипендіями установ та закладів, громадських благодійних та інших організацій і фондів.

Учасники змагань, нагороджені спеціальними призами, преміями, стипендіями тощо, відзначені спеціальними дипломами та грамотами не вважаються офіційними переможцями змагань, якщо рішенням оргкомітету їм не було присуджено дипломи першого, другого або третього ступеня. Відповідно учасники, відзначені спецпризами, не мають права на пільги при вступі до вищих навчальних закладів України (п.4.9 чинного Положення).

ОРГАНІЗАЦІЙНІ КОМІТЕТИ ЗМАГАНЬ
1   2   3   4   5   6

Схожі:

До наказу Міністерства освіти І науки України від 20. 02. 2015 №192
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства...

Перспективний план роботи науково-методичного центру управління освіти,...
Розглянуто на засіданні ради науково-методичного центру управління освіти, молоді та спорту (протокол від вересня 2012р. № )

Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів...
Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №561, Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого...

Робочий навчальний план малинівської гімназії Чугуївської районної...
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України від 03. 04. 2012 №409“, від 29. 05. 2014 №657 ”Про внесення змін до наказу Міністерства...

Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2015-2016 навчальному році
Для учнів 8-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства №1/9-426 від 01. 06. 2012 року «Щодо...

Про порядок закінчення навчального року, проведення державної підсумкової...
України в 2015 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 08. 10. 2014 за №1208 /25985, листа Міністерства освіти...

Методичні рекомендації щодо організації викладання хімії у 2014-2015 навчальному році
Міністерства освіти І науки України щодо навчальних планів та структури 2014/2015 навчального року (лист мон від 11. 06. 2014 №1/9-303)...

Засідання науково-методичної ради квнз кор "Академія неперервної освіти"
Про програму освітньої діяльності курсів підвищення фахової кваліфікації вчителів – учасників Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"...

Відділ освіти
України, президії ЦК профспілки працівників освіти І науки України (протокол №1/6-22 від 23. 01. 2013р., №17-18-3 від 10. 12. 2012р.),...

С. Писарівка
Міністерства освіти І науки України від 28. 08. 2013 №1239, з метою встановлення єдиних вимог І подальшого вдосконалення системи...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка