Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

3. УЧАСНИКИ ОЛІМПІАД, КОНКУРСІВ І ТУРНІРІВ - Методичні рекомендації Схвалено наказом Міністерства освіти І науки...

Методичні рекомендації Схвалено наказом Міністерства освіти І науки України від 20 липня 2001 року №538 та рішенням науково-методичної ради Науково-методичного центру середньої освіти від 3 квітня 2001 року, протокол №2

Сторінка3/6
1   2   3   4   5   6

3. УЧАСНИКИ ОЛІМПІАД, КОНКУРСІВ І ТУРНІРІВ

3.1. Учні мають право брати участь у кількох предметних олімпіадах. До участі в II, ІІІ та IV етапах олімпіади допускаються тільки учні, які етапі переможцями попереднього етапу відповідної олімпіади. Кількісний склад учасників наступного етапу олімпіади визначає оргкомітет наступного етапу, а персональний склад - оргкомітет попереднього етапу відповідної олімпіади спільно з журі. Учні мають право брати участь у кількох предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах, але примушення у будь-якому вигляді школярів до участі у змаганнях є неприпустимим. Завдання учителів та організаторів змагань полягає у тому, щоб зацікавити учнів, розвинути їх природній інтерес до змагань та потяг до творчості, але обирати вид змагань та брати у них участь школярі повинні тільки з власної волі. Будь-який учень не має права брати участь у наступному етапі змагань, не ставши переможцем попереднього етапу відповідних змагань. Ця умова є обов'язковою, відповідає вимогам п.3.1 та.3.10 чинного Положення, та зберігається, зокрема, тоді, коли учасник згоден оплатити асі витрати, пов'язані т. його участю в наступному етапі змагань, витрати на проживання, харчування, матеріально-технічне забезпечення тощо.

Оргкомітет певного етапу змагань визначає кількість учнів, що братимуть в них участь, керуючись чинним Положенням та виходячи з фінансових та інших можливостей і умов проведення змагань. Відповідно до визначеної кількості учасників оргкомітет попереднього етапу змагань, ґрунтуючись на рішенні журі, визначає персональний склад школярів, допущених до участі в наступному етапі змагань, складає та подає відповідну заявку у терміни, визначені оргкомітетом наступного етапу змагань.

3.2. На всіх етапах олімпіад, конкурсів, турнірів учні мають право брати участь в змаганнях за клас (курс), не молодший, ніж клас (курс) їх навчання в школі (училищі). Учасники змагань виступають у складі команд, сформованих відповідно до адміністративно-територіального підпорядкування закладів освіти, в яких навчаються учні.

Вік учасників змагань вирішального значення не має, а, відповідно до вимог п. 1.1 Положення, учасниками змагань не мають права бути студенти вищих навчальних закладів будь-якого рівня акредитації.

За умови, що у відповідних змаганнях беруть участь команди, сформовані відповідно до адміністративно-територіального підпорядкування навчальних закладів, в яких навчаються учні, виступати у складі інших команд учні не мають права, крім випадків, передбачених п.3.5.3 чинного Положення. По суті, це означає, що у всіх видах учнівських інтелектуальних змагань усіх етапів спортивна практика "переманювання гравців" з метою здобуття командної першості є неприпустимою і забороняється,

3.3. У І етапі олімпіад з базових і спеціальних дисциплін беруть участь усі учні школи або училища, які бажають, у конкурсах фахової майстерності - всі учні, які бажають і мають відповідний допуск до роботи з механізмами та обладнанням, у І етапі турнірів - команди учнів одного закладу освіти. Будь-які обмеження права участі школярів в І етапі олімпіад з базових дисциплін забороняються. Перелік дисциплін з яких проводиться олімпіада, та класів (курсів), які беруть участь у змаганнях, визначається відповідним оргкомітетом закладу освіти.

Низькі оцінки по предмету, з якого проводиться і етап олімпіади т. базових дисциплін, не можуть бути підставою для недопущення учня до відповідної олімпіади. Якщо учень не вивчав предмет у навчальному закладі, але бажає взяти участь в олімпіаді з цього предмету, то він має на це право. У такому разі, за який клас (курс) буде виконуватись учасником завдання, визначається відповідно до вимог п.3.2 Положення.

3.4. У II етапі олімпіад з базових дисциплін беруть участь:

3.4.1. Учні середніх закладів освіти, що стали переможцями І етапу олімпіад відповідно:

з математики 6 - 11 класів

з української мови і літератури, фізики та географії 7 - 11 класів

з історії, хімії, основ інформатики і обчислювальної техніки,

іноземних мов, біології та трудового навчання 8 - 11 класів

і основ правознавства, основ економіки 9 - 11 класів

3.4.2. Учні відповідних курсів професійно-технічних закладів освіти, що стали переможцями І етапу відповідних олімпіад.

3.4.3. Учні Українського фізико-математичного ліцею Київського університету імені Тараса Шевченка в олімпіадах, зазначених в п.3.4.1., крім олімпіад з математики, фізики, хімії, основ інформатики і обчислювальної техніки, які проходять в Московському районі м. Києва.

Учні Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка у II етапі всіх олімпіад, крім математики, фізики, хімії, основ інформатики і обчислювальної техніки, беруть участь на загальних засадах в олімпіадах, що проходять в Московському районі м. Києва, де територіально розташований зазначений ліцей. Олімпіади з математики, фізики, хімії, основ інформатики і обчислювальної техніки проводяться в рамках Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а за їх результатами, відповідно до вимог п.3.5.3 чинного Положення, формуються команди для участі в ІІІ етапі відповідних змагань.

3.5. У III етапі олімпіад з базових дисциплін беруть участь:

3.5.1. Учні середніх закладів освіти, що стали переможцями II етапу олімпіад і включені до складу команди району (міста), відповідно:

з математики 7 - 11 класів

з української мови і літератури, фізики, географії, хімії, основ інформатики і обчислювальної техніки, біології, історії 8 - 11 класів

з основ правознавства, іноземних мов, трудового навчання, основ економіки 9-11 класів.

3.5.2. Учні відповідних курсів професійно-технічних закладів освіти, що стали переможцями ІІ етапу відповідних олімпіад і включені до складу команди району (міста).

3.5.3. Учні Українського фізико-математичного ліцею Київського університету імені Тараса Шевченка в м.Києві (або області за місцем постійного проживання учнів, якщо олімпіади проходять під час канікул). Учні Українського фізико-математичного ліцею Київського університету імені Тараса Шевченка беруть участь в III етапі олімпіад з математики, фізики, хімії, основ інформатики і обчислювальної техніки в м.Києві у складі окремих команд. Роботи учасників (перевірені журі) передаються до ліцею для визначення кандидатів на участь в IV етапі відповідних олімпіад.

Для формування команд учасників IV етапу олімпіад з математики, фізики, хімії, основ інформатики і обчислювальної техніки, у відповідності до вимог п.3.6 Положення, в Українському фізико-математичному ліцеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводяться відбірково-тренувальні збори.

3.5.4. Формування команд, визначення кількісного складу учасників та умови проведення II і ІІІ етапів олімпіад і конкурсів з колісної дисципліни або профілю здійснюють, у суворій відповідності до цього Положення, відділи освіти районних (міських) державних адміністрацій, управління освіти обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, в Автономній Республіці Крим - Міністерство освіти.

Кількісний склад команд Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка на III етапі олімпіад і математики, фізики, хімії, основ інформатики і обчислювальної техніки, визначений відповідними оргкомітетами, повинен забезпечувати можливість подальшого формування у повному складі команд, що братимуть участь в IV етапі відповідних змагань, тобто кількісний склад команди, що бере участь у III етапі змагань, повинен бути не менший, ніж склад команди, що братиме участь у IV етапі відповідних змагань, згідно з рейтингом, визначеним відповідно до вимог розділу 8 чинного Положення.

3.6. У IV етапі олімпіад з базових дисциплін беруть участь обласні (від Автономної Республіки Крим - республіканська), Київська та Севастопольська міські команди, сформовані з учнів середніх закладів освіти, а також в олімпіадах з математики. фізики. хімії, основ інформатики і обчислювальної техніки - команди учнів Українського фізико-математичного ліцею Київського університету імені Тараса Шевченка.

IV етап олімпіад з базових дисциплін проводиться для учнів відповідно:

з української мови і літератури, історії, математики, фізики, хімії, біології, географії – 8 - 11 класів

з основ правознавства, іноземних мов, основ інформатики і обчислювальної техніки, основ економіки - 9-11 класів

трудового навчання - 9 та 11 класів

Кількісний склад кожної команди визначається відповідно до її рейтингу. До складу команд включають учнів, які за станом здоров'я можуть бути допущені до участі у змаганнях та брали участь у попередньому III етапі олімпіад і стали переможцями.

Відповідно до фінансових можливостей, або з інших міркувань, Міністерство освіти і науки України може для деяких олімпіад зменшувати кількість паралелей, учні яких братимуть участь у змаганнях, або зменшувати кількість предметних олімпіад, з яких проводиться IV етап змагань. Кількість учасників змагань визначається відповідно до рейтингу команди і в залежності від кількості паралелей, учні яких братимуть участь у відповідній олімпіаді (розділ 8 Положення).

3.7. У III етапі олімпіад зі спеціальних дисциплін і конкурсів фахової майстерності беруть участь переможці II етапу цих олімпіад і конкурсів із числа учнів випускних курсів професійно-технічних закладів освіти.

3.8. Кількісний склад учасників III етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності та конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт і фінального етапу турнірів та їхнє представництво у командах від Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя визначаються відповідними умовами їх проведення, які затверджуються Міністерством освіти України.

3.9. У IV етапі олімпіад з базових дисциплін можуть брати участь за погодженням з Міністерством освіти України переможці заочних телевізійних та інших олімпіад (державного масштабу), конкурсів науково-методичних та фахових журналів, а також команди інших держав. Переможці зазначених олімпіад та конкурсів включаються понад рейтингову кількість, визначену згідно з пунктом 8.9 даного Положення, до складу команд областей, Автономної Республіки Крим, міста Києва та Севастополя або Українського фізико-математичного ліцею відповідно до місця знаходження закладу освіти, в якому вони навчаються.

Одним із прикладів олімпіади, переможці якої декілька років отримували право брати участь в IV етапі Всеукраїнських олімпіад з математики, фізики, хімії та біології, була олімпіада, що проводив Міжнародний фонд "Відродження", яка користувалася великою популярністю, і в якій брали участь школярі з усіх регіонів України.

Водночас зазначимо, що певної постійної квоти для жодних змагань не встановлюється. Питання допуску до участі в IV етапі Всеукраїнських олімпіад вирішується щорічно Міністерством освіти і науки України.

3.10. Будь-які винятки щодо участі школярів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових і спеціальних дисциплін, турнірах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт та конкурсах фахової майстерності, не передбачені даним Положенням, є неприпустимими.

Персональний дозвіл окремим особам брати участь у змаганнях всупереч вимогам чинного Положення, чи понад визначену рейтингом (розділ 8 Положення) кількість складу команди, чи поза конкурсом, чи за власний рахунок покриття витрат, пов'язаних з участю у змаганнях, суперечить принципу змагальності, є несправедливим і порушує права дітей, які здобули право участі в змаганнях у чесній боротьбі без винятків. Оскільки чинне Положення, затверджене колегією та наказом Міністерства освіти України і зареєстроване в Міністерстві юстиції України, то відповідно питання про порушення, зміну або відміну його вимог може вирішуватись тільки на тому ж рівні.

3.11. До місця проведення олімпіад, конкурсів і турнірів учні прибувають організовано у супроводі керівника команди, маючи при собі паспорт або свідоцтво про народження, учнівський квиток, медичну довідку про відсутність інфекційних хвороб та контакту з інфекційними хворими, посвідчення про допуск до роботи на відповідних машинах та обладнанні.

Документи учасника (з фотокарткою), що засвідчують його особу, потрібні, зокрема, для того, щоб унеможливити виконання роботи однією особою замість (під ім'ям) іншої особи, яка офіційно є учасником змагань.

Наявність медичних довідок учасника є дуже важливою з точки зору запобігання виникнення несприятливих епідемічних умов на змаганнях та, відповідно, збереження здоров'я всіх причетних до участі та проведення змагань.

3.12. Керівник команди, як правило, призначається з числа вчителів, майстрів виробничого навчання, викладачів закладів освіти, які брали активну участь у підготовці учнів до олімпіад, конкурсів і турнірів, в їх проведенні і не є членами журі або оргкомітету відповідного етапу змагань. Якщо команду супроводжує два керівники, то доцільно підбирати їх таким чином, щоб один був професійним педагогом і відповідав за психолого-педагогічний аспект підготовки школярів, а інший керівник був фахівцем-науковцем і відповідав за науковий рівень підготовки членів команди. Хоча, звичайно, такий поділ обов'язків є дещо умовним. Дуже важливе значення має психологічна сумісність керівників однієї команди, їх здатність створити ділову та дружню атмосферу взаєморозуміння, взаємодопомоги та поваги в команді.

Як свідчить досвід, призначення керівником команди одного з батьків члена команди, навіть за умови, що він є професійним педагогічним працівником, шкодить створенню рівних умов участі в змаганнях для всіх школярів. Практично завжди батьки, які призначалися керівниками команди, опікувалися, в основному, власними дітьми, що негативно впливало на психологічну атмосферу в команді. Тому призначення батьків учасників змагань керівниками команди є недоцільним.

3.13. Команду чисельністю не менше 6 чоловік супроводжує двоє дорослих, які є керівниками команди. Призначення замість двох належних керівників команди одного (з метою економії коштів та з інших міркувань) є неприпустимим.

3.14. Керівники команди адміністративно відповідають за життя та здоров'я членів команди.

Зазначена відповідальність за життя та здоров'я дітей настає з моменту відрядження команди з установи, яка її сформувала, і до моменту повернення до місця вибуття.

3.15. На олімпіади зі спеціальних дисциплін і конкурси фахової майстерності прибувають представники професійно-технічних закладів освіти, кількість яких визначається із розрахунку – один майстер чи викладач від кожного закладу освіти, що скерував учня на олімпіаду або конкурс. Представник може бути призначений керівником відповідної команди.

Керівники команд, представники закладів освіти повинні забезпечити своєчасне оформлення належних документів, прибуття учнів на олімпіаду, конкурс або турнір і повернення їх до закладів освіти, належну морально-психологічну підтримку і допомогу.

3.17. Керівники команд після прибуття на олімпіаду, конкурс або турнір подають до оргкомітету копії звіту та заявки на право участі команди у них, творчі роботи учнів для участі в огляді-конкурсі, якщо такий передбачено програмою олімпіади або конкурсу. До заявки на олімпіаду з основ інформатики і обчислювальної техніки включаються відомості про комп'ютерну мову програмування для кожного учня.

3.18. За відсутності звіту та заявки, неправильного їх оформлення або порушення строку їх подання, питання про участь команди в олімпіаді, конкурсі або турнірі вирішується оргкомітетом.

3.19. Категорично забороняється втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб в перебіг змагань, проживання та харчування разом з учасниками змагань, участь у перевірці робіт та розгляді апеляцій.

Гостей, батьків, інших сторонніх осіб, за рішенням відповідного оргкомітету, може бути запрошено на урочисті (відкриття, закриття тощо) заходи змагань. Проживання та харчування батьків та сторонніх осіб разом з учасниками змагань (незалежно від форми та джерела фінансування витрат) є неприпустимим, перш за все, з точки зору дотримання санітарно-гігієнічних вимог та унеможливлення виникнення будь-яких захворювань, епідемій тощо. Оргкомітетом можуть бути створені відповідні особливі умови, якщо в змаганнях бере участь дитина-інвалід.

3.20. Учасники олімпіад, конкурсів і турнірів до початку змагань мають бути ознайомлені з порядком і умовами їх проведення, обладнанням, інструментами, матеріалами, характером і обсягом виконуваних робіт, видами і формами морального і матеріального заохочення тощо.

3.21. Учасники олімпіад, конкурсів і турнірів повинні суворо дотримуватись вимог їх проведення, норм і правил з техніки безпеки, виконувати рішення оргкомітету і .журі, виявляти бережливість у використанні обладнання, приладів, інструментів тощо. У разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі вони можуть бути усунуті від змагань та дискваліфіковані.

3.22. Учасники олімпіад, конкурсів і турнірів всіх етапів мають право ознайомитись з відповідями (розв’язками) завдань, запропонованими журі, та з попередніми результатами (до підбиття остаточних підсумків) оцінки робіт учасників. У разі виникнення суперечливих питань учасники мають право після завершення всіх турів відповідного етапу змагань подавати до журі апеляції з приводу правильності та об’єктивності оцінки виконаних ними завдань і одержати відповідь в усній формі. Питання про допуск до розгляду суті апеляції членами журі вирішується спільно представником оргкомітету, відповідальним за дотримання вимог чинного Положення, та експертом-консультантом, дозволу одного з них достатньо для розгляду апеляції.

Заяву про апеляцію подає учасник змагань особисто. Також особисто учасник відстоює свою позицію щодо розв'язання завдання та отримує остаточну відповідь журі в усній формі. Процес перевірки робіт та апеляція відбуваються без присутності будь-яких сторонніх осіб, батьків або керівників команд.

Як правило, експерт-консультант вирішує ті питання допуску до розгляду апеляції, які пов'язані з оцінкою журі змісту роботи учасника. Представник оргкомітету, відповідальний за дотримання вимог чинного Положення, вирішує питання допуску до апеляції, пов'язані з можливими організаційними або іншими неузгодженностями, які могли створити відмінності в умовах виконання завдань різними учасниками, і, в свою чергу, вплинути на оцінку робіт членами журі. Але такий розподіл функцій між експертом-консультантом і представником оргкомітету є умовним.

3.23. Порядок і особливості проведення конкурсів-захистів Малої Академії наук та склад їх учасників визначається Умовами проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, учнів-членів Малої академії наук України, які щорічно затверджуються Міністерством освіти України.

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ЗМАГАНЬ ТА ЇХ НАГОРОДЖЕННЯ
1   2   3   4   5   6

Схожі:

До наказу Міністерства освіти І науки України від 20. 02. 2015 №192
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства...

Перспективний план роботи науково-методичного центру управління освіти,...
Розглянуто на засіданні ради науково-методичного центру управління освіти, молоді та спорту (протокол від вересня 2012р. № )

Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів...
Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №561, Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого...

Робочий навчальний план малинівської гімназії Чугуївської районної...
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України від 03. 04. 2012 №409“, від 29. 05. 2014 №657 ”Про внесення змін до наказу Міністерства...

Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2015-2016 навчальному році
Для учнів 8-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства №1/9-426 від 01. 06. 2012 року «Щодо...

Про порядок закінчення навчального року, проведення державної підсумкової...
України в 2015 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 08. 10. 2014 за №1208 /25985, листа Міністерства освіти...

Методичні рекомендації щодо організації викладання хімії у 2014-2015 навчальному році
Міністерства освіти І науки України щодо навчальних планів та структури 2014/2015 навчального року (лист мон від 11. 06. 2014 №1/9-303)...

Засідання науково-методичної ради квнз кор "Академія неперервної освіти"
Про програму освітньої діяльності курсів підвищення фахової кваліфікації вчителів – учасників Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"...

Відділ освіти
України, президії ЦК профспілки працівників освіти І науки України (протокол №1/6-22 від 23. 01. 2013р., №17-18-3 від 10. 12. 2012р.),...

С. Писарівка
Міністерства освіти І науки України від 28. 08. 2013 №1239, з метою встановлення єдиних вимог І подальшого вдосконалення системи...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка