Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

2. ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАД, КОНКУРСІВ, ТУРНІРІВ - Методичні рекомендації Схвалено наказом Міністерства освіти І науки...

Методичні рекомендації Схвалено наказом Міністерства освіти І науки України від 20 липня 2001 року №538 та рішенням науково-методичної ради Науково-методичного центру середньої освіти від 3 квітня 2001 року, протокол №2

Сторінка2/6
1   2   3   4   5   6

2. ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАД, КОНКУРСІВ, ТУРНІРІВ

2.1. Олімпіади з базових дисциплін проводяться в чотири етапи:

І етап — шкільні (училищні), II етап — районні (міські), III етап — обласні (в Автономній Республіці Крим республіканські, у містах Києві та Севастополі - міські) та IV етап - на державному рівні.

Проведення олімпіад І, II, III етапів, відповідно, з різних предметів одночасно забороняється. На всіх етапах завдання готуються окремо для кожного класу (курсу).

Конкурси фахової майстерності та олімпіади зі спеціальних дисциплін проводяться у три етапи: І етап - училищні, (районні (міські) - не проводяться), II етап - обласні (в Автономній Республіці Крим - республіканські, у Києві та Севастополі - міські) та ІІІ етапі - на державному рівні.

Конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт проводяться в три етапи: І етап - районні, (міські), ІІ етап - обласні (в Автономній Республіці Крим - республіканські, у Києві та Севастополі - міські) та ІІІ етап - на державному рівні.

Турніри проводяться в два етапи: І етап — між командами середніх та професійно-технічних закладів освіти та II етап - фінальний - на державному рівні.

Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти обласних, Київської Севастопольської міських державних адміністрацій у відповідності до чинного Положення розробляють Положення про проведення І, II, ІІІ етапів олімпіад з базових дисциплін, І, II етапів конкурсів, олімпіад зі спеціальних дисциплін та І етапу турнірів. Питання заборони одночасного проведення олімпіад І, II, III етапів з різних предметів є принциповим, оскільки стосується забезпечення прав дитини, учня. Згідно з п.3.1 Положення учні мають право брати участь у кількох предметних олімпіадах. Це означає, що оргкомітети змагань повинні забезпечити реалізацію прав учня. Багаторічна практика проведення олімпіад свідчить, що часто один і той самий учень ставав переможцем III етапу олімпіад, здавалося б, зовсім не споріднених предметів, наприклад: англійської мови і літератури та біології, української мови і літератури та фізики тощо. Накопичено певний позитивний досвід проведення олімпіад III етапу попарно в один день, але відповідно у першій та другій половині дня. Проведення змагань в один день, але у різний час, передбачає попарний добір предметів щонайменше споріднених між собою. Це дозволить уникнути перевантаження учасників, не створювати численні ситуації, коли школярі змушені змагатись на різних олімпіадах протягом дня.

Як правило, ІІІ етап олімпіад проводиться у вихідні дні, але це не є обов'язковою умовою організації змагань.

Час проведення IV етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін обмежений весняними канікулами, тому заключний етап олімпіад традиційно проводиться одночасно. Ця умова виправдана зокрема тим, що учасники фінальних етапів змагань, як правило, вже чітко визначили яка саме дисципліна цікавить їх найбільше, досягли неабияких успіхів у її вивченні і чітко усвідомлюють профіль свого подальшого навчання, не претендуючи на участь у фінальних етапах декількох олімпіад. З іншого боку, проведення IV етапу олімпіад одночасно сприяє розширенню кола школярів, які залучаються до змагань державного рівня.

Положення про проведення І-ІІІ етапів змагань, розроблені Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій не повинні містити вимог та умов, які протирічать чинному Положенню, затвердженому Міністерством освіти України. Метою розробки Положення про проведення відповідних етапів змагань в загальноосвітніх навчальних закладах, районах, містах, областях є конкретизація, уточнення загальних вимог щодо проведення змагань відповідно до регіональних умов навчання і проживання молоді, а також підтримка та створення умов для розвитку самобутньої творчої обдарованості школярів.

2.2. І етап: шкільні (училищні) олімпіади — з базових та училищні — зі спеціальних дисциплін, конкурси фахової майстерності, міжшкільний (міжучилищний) етап турнірів.

Важливою умовою проведення змагань, відповідно до п.3.3 чинного Положення, є добровільність участі учнів у змаганнях. Будь-які форми примусу до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах є абсолютно недопустимими.

2.2.1. І етап олімпіад з базових дисциплін проводиться у жовтні, конкурсів фахової майстерності та олімпіад зі спеціальних дисциплін - у березні, турнірів – у вересні-листопаді поточного року.

При проведенні І етапу олімпіад з базових дисциплін, враховуючи перелік предметів та об'єм їх вивчення в конкретному навчальному закладі, за рішенням оргкомітету кількість предметів, з яких проводяться змагання, може бути збільшена, порівняно з переліком, що міститься в чинному Положенні. Кількість паралелей класів, які беруть участі, у змаганнях, також може бути збільшена рішенням оргкомітету.

2.2.2. Персональний склад оргкомітетів та журі, експерти-консультанти І етапу олімпіад, конкурсів і турнірів, а також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказами керівника закладу освіти.

2.2.3. Завдання для учасників олімпіад і конкурсів готують комісії, склад яких затверджується наказом керівника закладу освіти.

Турніри проводяться за завданнями оргкомітетів, які надсилаються до середніх та професійно-технічних закладів освіти до 15 серпня поточного року.

До проведення міжшкільних (міжучилищних) етапів турнірів в навчальних закладах можуть проводитись шкільні (училищні) турніри між командами окремих класів (груп) тощо. Це дає можливість учасникам краще підготуватись до змагань І етапу і відібрати та сформувати країну команду (або команди), яка буде представляти навчальний заклад на офіційних змаганнях І етапу.

2.2.4. Звіти про проведення олімпіад з базових дисциплін та заявки на участь команд у наступному етапі оргкомітети І етапу надсилають до районних (міських) оргкомітетів до 1 листопада поточного року.

Звіти про проведення олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурси фахової майстерності та заявки на участь команд в наступному етапі оргкомітети І етапу надсилають оргкомітетам обласних (в Автономній Республіці Крим — республіканській, в містах Києві та Севастополі міським) олімпіад і конкурсів до 1 квітня наступного року.

Оргкомітети фінальних етапів турнірів розглядають заявки учасників і результати їх виступів у І стані та надсилають учасника.» запрошення для участі у фінальному етапі турнірів.

2.3. II етап: районні (міські) олімпіади з базових дисциплін; І етап: районні (міські) конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт.

2.3.1. II етап олімпіад з базових дисциплін та І етап конкурсів-захистів проводяться щороку у листопаді-грудні за завданнями обласних (в Автономній Республіці Кримі - республіканського, у містах Києві та Севастополі – відповідно міжрегіонального та міського) інститутів удосконалення вчителів (післядипломної освіти), територіальних відділень Малої академії наук, розробленими спільно з журі. Кількість турів олімпіад, їхня тривалість та форми проведення визначаються Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій разом з оргкомітетами та журі відповідних олімпіад. Для складання завдань олімпіад створюються комісії, які затверджуються Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти обласних, Київської та Севастопольської. міських державних адміністрацій.

Завдання II етапу олімпіад з базових дисциплін, розроблені інститутами післядипломної педагогічної освіти, є обов'язковими для використання. Оргкомітети та журі II етапу олімпіад не мають права змінювати (повністю або частково) завдання та опубліковувати їх зміст раніше, ніж це визначено графіком та умовами проведення змагань. Доцільним є проведення II етапу відповідних олімпіад в межах певного регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва або Севастополя) одночасно (за визначеним графіком) за єдиними завданнями.

2.3.2. Персональний склад оргкомітетів і журі, в тому числі голови і його заступників, секретаря, експертів-консультантів олімпіад і конкурсів, а також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказами відділу освіти районної (міської) державної адміністрації.

2.3.3. Звіти про проведення II етапу олімпіад з базових дисциплін та заявки на участь в III етапі оргкомітети цих олімпіад надсилають відповідним обласним (в Автономній Республіці Крим - республіканському, в містах Києві та Севастополі - міським) оргкомітетам до 30 грудня поточного року, а при проведенні І етапу конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт – до 10 січня наступного року.

Форму звіту заявки визначають відповідно Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, в містах Києві та Севастополі - міських державних адміністрацій.

Для визначення складу учасників III етапу олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсів і олімпіад із спеціальних дисциплін, відділи освіти районних (міських) державних адміністрацій можуть проводити відбірково-тренувальні збори переможців II етапу олімпіад з базових дисциплін та І етапу конкурсів зі спеціальних дисциплін, самостійно визначаючи кількісний склад учасників, тривалість та порядок проведення зборів.

2.4. III етап: обласні олімпіади з базових дисциплін; II етап: обласні олімпіади із спеціальних дисциплін, конкурси фахової майстерності, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт (в Автономній Республіці Крим - республіканські, у Києві та Севастополі - міські).

2.4.1. Персональний склад оргкомітетів і журі, в тому числі голови і його заступників, секретаря, експертів-консультантів III етапу олімпіад з базових дисциплін, II етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт а також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказами Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Якщо рішення оргкомітету суперечить законодавству України, чинному Положенню, Положенню про проведення І, II, III етапів змагань, розробленого відповідно до вимог п.2.1 чинного Положення, то відповідно Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій змінює таке рішення в частині, що суперечить законодавству або Положенню, і затверджує змінений варіант.

2.4.2. III етап олімпіади з базових дисциплін, II етап: конкурсів-захистів проводиться у січні-лютому, II етап олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності - у квітні за графіками, які встановлює щорічно Міністерство освіти України.

Міністерство освіти і науки України може визначити граничні дати початку та кінця проведення олімпіад та конкурсів, доручивши Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій самостійно визначити графіки проведення змагань з урахуванням місцевих умов та можливостей. Водночас дати та час проведення деяких конкретних олімпіад можуть бути чітко визначені Міністерством освіти і науки України за умови, що ці змагання проводяться за єдиними текстами завдань для всіх регіонів України.

2.4.3. Умови проведення олімпіад із базових і спеціальних дисциплін і конкурсів фахової майстерності визначаються і затверджуються Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. В умовах визначається кількісний склад, пропорційність представленості навчально-виховних закладів в олімпіадах і конкурсах, місце та інші питання їх проведення з урахуванням місцевих можливостей. Кожна олімпіада проводиться в межах одного міста (містечка, селища).

Під час проведення будь-якого етапу змагань всі його учасники повинні розташовуватись в межах одного населеного пункту, який було обрано попередньо оргкомітетом. Це означає, що змагання обласного (республіканського, міського) рівня не можна проводити окремо по районах, де мешкають учасники змагань тощо, оскільки це може створити нерівні умови для виконання завдань школярами, зробить можливим дешифрування робіт в процесі їх доставки до централізованого місця перевірки членами журі та може стати причиною інших зловживань.

Особливу увагу оргкомітетам слід приділяти забезпеченню однакових умов для виконання учасниками всіх запропонованих завдань та дотриманню однакових вимог при перевірці їх робіт.

2.4.4. Олімпіади з базових та спеціальних дисциплін, конкурси фахової майстерності та конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт проводяться за завданнями або рекомендаціями Міністерства освіти України та, у разі необхідності, за безпосередньої участі його представника, який стежить за дотриманням вимог даного Положення. Олімпіади з фізики, хімії, інформатики і обчислювальної техніки проводяться не менше ніж: у два тури. Кількість турів інших змагань, їх тривалість та форми проведення визначає Міністерство освіти України разом з оргкомітетами та журі відповідних олімпіад. Якщо Міністерством освіти України надано тільки рекомендації щодо підготовки олімпіадних завдань, то для їх складання створюються комісії, які затверджуються Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

У випадку проведення змагань за єдиними текстами завдань оргкомітети повинні здійснити всі необхідні заходи для забезпечення секретності змісту завдань та публічно відкрити запечатаний пакет із текстами завдань у час визначений Міністерством освіти і науки України.

2.4.5. Звіти про проведення III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін (додаток 1), заявки на участь команд у IV етапі олімпіад з базових дисциплін (додаток 2) оргкомітети надсилають до Інституту змісту і методів навчання Міністерства освіти України до 10 березня поточного року. Заявки на участь у ІІІ етапі олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності (додаток 3) оргкомітети надсилають до Головного управління професійно-технічної освіти Міністерства освіти України до 1 травня поточного року.

Для спрощення роботи відповідних оргкомітетів бажано максимально точно подавати інформацію в звітах та заявках. Зокрема, в графі "Додаткова інформація" необхідно вказати комп'ютерну мову програмування, якою володіє учасник (на змаганнях з інформатики та обчислювальної техніки), мову національної меншини, якою учасник бажає отримати завдання та дати на них відповідь тощо.

2.4.6. Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій проводять відбірково-тренувальні збори переможців ІІІ етапу олімпіад, з базових дисциплін та II етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін і конкурсів - для формування, відповідно, складу команд на IV етап олімпіад з базових дисциплін, III етап олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності та конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, самостійно визначаючи кількісний склад учасників, тривалість та порядок проведення зборів. Персональний склад учасників зборів визначається за результатами, досягнутими (балами, набраними) на відповідних змаганнях. Остаточний склад команд, що братимуть участь у наступному етапі змагань, формується з урахуванням результатів проведення відбірково-тренувальних зборів.

Час проведення та тривалість відбірково-тренувальних зборів слід визначати так, щоб це давало змогу своєчасно визначити остаточний склад команд-учасниць останнього етапу (на державному рівні) змагань і подати заявки в терміни, визначені п.2.4.5 чинного Положення.

Доцільним є проведення відбірково-тренувальних зборів відразу після закінчення змагань з відповідної дисципліни (фаху).

2.5. IV етап - Державні олімпіади з базових дисциплін; ІІІ етап - Державні олімпіади зі спеціальних дисциплін, конкурси фахової майстерності, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт; фінальний етап турнірів.

2.5.1. Персональні склади оргкомітетів, журі та експерти-консультанти олімпіад, конкурсів і турнірів, а також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказами Міністерства освіти України.

Накази про підсумки проведення відповідних змагань є підставою для надання пільг учасникам та переможцям змагань, якщо це передбачено чинними Положеннями вступу до вищих навчальних закладів України або в інших випадках.

Якщо рішення оргкомітету суперечить законодавству України або чинному Положенню, Міністерство освіти і науки України змінює текст рішення в тій його частині, де виявлено протиріччя і затверджує змінений варіант.

Накази про підсумки проведення відповідних етапів змагань підлягають багатоаспектному аналізу не тільки з точки зору кількісних показників, але і якості роботи з обдарованою молоддю в регіонах України.

2.5.2. Олімпіади з базових і спеціальних дисциплін і конкурси фахової майстерності проводяться в два-три тури. Кількість турів (теоретичний, практичний або експериментальний), форми (письмові роботи, співбесіди тощо) та час їх проведення визначає Міністерство освіти України спільно з оргкомітетами та журі відповідних олімпіад і конкурсів.

2.5.3. Програма роботи кожної секції конкурсу-захисту наукових робіт передбачає три тури;

І - конкурс науково-дослідницьких робіт,

ІІ – захист науково-дослідницьких робіт,

ІІІ - виконання контрольних завдань з базових дисциплін.

Порядок і особливості проведення конкурсів-захистів Малої академії наук, а також вимоги до оформлення наукових робіт відповідно до п.3.23 Положення щорічно затверджується Міністерством освіти і науки України.

2.5.4. Фінальні етапи турнірів передбачають проведення:

відбіркового конкурсу, на якому у формі наукових диспутів обговорюються результати розв’язання завдань першого етапу турнірів, в яких безпосередню участь беруть учні, студенти, викладачі, вчені;

чвертьфінальних та напівфінальних конкурсів;

конкурсу капітанів;

фіналу, як заходу підбиття підсумків.

Правила та умови проведення Всеукраїнських турнірів щорічно затверджуються Міністерством освіти України.

Правила проведення Всеукраїнського турніру юних винахідників і раціоналізаторів 2000 року подано в додатку 8.

Час проведення III етапу конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт та фінальних етапів турнірів визначається Міністерством освіти і науки України.

2.5.5. Заклад освіти, на базі якого проводиться олімпіада, конкурс або турнір, готує приміщення і територію, ділянки на підприємствах, матеріально-технічну базу, технічну і технологічну документацію, створює безпечні умови для виконання олімпіадних і конкурсних завдань, виділяє, за потреби, для членів журі і оргкомітету спецодяг і захисні засоби.

Обладнання (механізми, машини, агрегати), інструменти, реактиви тощо, для проведення олімпіад, турнірів, конкурсів повинні бути однотипними або однакової продуктивності (потужності, вантажопідйомності, швидкості і т. ін.), та по можливості, новими і найбільш поширеними, попередньо випробуваними і відрегульованими.

2.5.6. Завдання для проведення олімпіад, конкурсів і турнірів готують комісії, персональний склад яких затверджує Міністерство освіти України. Олімпіадні завдання, як правило, складаються з авторських задач і вправ (тестів).

Склад комісій визначається у відповідності до вимог п.1.7 чинного Положення. Головою комісії, у відповідності до п.6.2.3, є голова відповідного журі змагань. До складу комісій можуть входити члени журі відповідних змагань, але це не обов'язково.

За умови, що з відповідної дисципліни (фаху) проводиться Міжнародна олімпіада, конкурс або турнір, програму, за якою готуються завдання останнього етапу відповідної олімпіади, конкурсу, турніру може бути розширено з урахуванням програми Міжнародних змагань.

В сучасних умовах, коли вивчення предметів в різних навчальних закладах України відбувається за декількома програмами та підручниками, які існують паралельно, а також, коли обов'язковий об'єм програм в багатьох навчальних закладах істотно доповнюється та розширюється, тематику завдань останніх етапів змагань недоцільно обмежувати тільки об'ємом програм середньої (неспеціалізованої) загальноосвітньої школи. Орієнтиром тематики завдань, а також об'єму необхідних знань споріднених предметів можуть бути програми відповідних Міжнародних олімпіад, конкурсів, турнірів.

Для забезпечення проведення експериментального туру олімпіад з фізики, хімії, біології за рішенням оргкомітетів відповідних олімпіад, команди-учасниці привозять до місця проведення олімпіад комплекти приладів та реактивів (з шкільного обладнання, за технічними характеристиками безпечними та обумовленими оргкомітетом), у кількості, яка уможливлює виконання завдань усіма членами команди.

Оргкомітети не повинні зловживати цим правом, ним слід користуватися лише за умов, коли немає змоги іншим чином забезпечити учасників змагань необхідним обладнанням (реактивами), яке є досить дорогим, або ж необхідна його кількість занадто велика. Оголошений завчасно перелік необхідних приладів та матеріалів має бути мінімальним і не повинен розкривати зміст завдань, які будуть запропоновані.

Комісії, зазначені в п.2.5.6 Положення, при складанні відповідних завдань обов'язково повинні враховувати можливості оргкомітетів щодо забезпечення учасників необхідними приладами та матеріалами.

2.5.7. Вимоги до написання і оформлення науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук і наукових товариств учнів додаються до Умов проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, які щорічно затверджуються Міністерством освіти України.

2.5.8. Конкурси фахової майстерності передбачають виконання їхніми учасниками теоретичного і практичного завдань, зміст яких має відповідати вимогам навчальних програм і єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника професії) і робіт, за розрядом, класом, категорією не нижче випускних, з яких здійснюється підготовка кваліфікованих робітників у професійних навчально-виховних закладах.

Теоретичні знання учасників конкурсів перевіряються шляхом письмового опитування.

2.6. Практичні та експериментальні завдання для олімпіад, турнірів та конкурсів складаються так, щоб забезпечити рівні можливості виконання їх всіма учасниками і сприяти повному виявленню колісним із них досягнутого рівня знань, вмінь та фахової майстерності.

Завдання повинні виконуватись на однотипному обладнанні та однакових (з точки зору методів, процедури та результату виконання завдання) матеріалах в рівних умовах усіма учасниками відповідних змагань одного класу (курсу).

До виконання експериментальних (практичних) турів змагань (крім останнього етапу - на державному рівні) за рішенням відповідних журі змагань можуть допускатись не всі учасники, а лише ті, хто виконав певну частину завдання теоретичного туру. Наприклад, для того, щоб отримати право виконувати завдання експериментального (практичного) туру (турів), учасник повинен набрати хоча б 10 % від максимально можливої оцінки за виконання всіх завдань теоретичного туру. Величина "прохідного балу" визначається журі з міркувань, що результат, нижчий за "прохідний бал", свідчить про низький рівень теоретичних знань учасника, і навіть після теоретично можливої апеляції і відмінного виконання експериментального завдання не дає можливості учаснику претендувати на звання переможця відповідно до вимог п.4.3, 4.4, 4.6 чинного Положення. Крім того, низькі теоретичні знання зумовлюють небезпеку практичної роботи з експериментальним обладнанням. Очевидно, що доцільним є проведення спочатку теоретичного, а потім практичного (експериментального) туру (турів) змагань.

Учасники останнього етапу (на державному рівні) Всеукраїнських змагань мають право брати участь в усіх обов'язкових турах змагань, оскільки вони витримали досить жорстку конкуренцію на попередніх етапах.

2.7. При виконанні завдань з математики не дозволяється користуватися довідковими таблицями, калькуляторами, логарифмічною лінійкою та іншими обчислювальними засобами. На практичних турах олімпіад дозволяється користуватися лише обладнанням, програмним забезпеченням та друкованими матеріалами, що надаються оргкомітетом. Завдання олімпіади з основ інформатики та обчислювальної техніки виконуються на IBM – сумісних комп'ютерах.

Використання учасником аудіо-, відеозаписів без дозволу оргкомітетів та журі забороняється, а самовільно зроблені записи не можуть бути взяті до уваги при підведенні підсумків, оскільки картина змагань і відповіді учасників на цих саморобних записах можуть бути спотворені.

При виконанні письмових робіт, які підлягають зашифровуванню, забороняється використання будь-яких позначок, різних кольорів написання, копіювального чи міліметрового паперу тощо (якщо це не передбачено умовами виконання завдання), які сприяли б дешифруванню роботи.

При виконанні практичних завдань на конкурсах фахової майстерності можна користуватися власними інструментами і пристроями.

Використання учасниками змагань обладнання, програмного забезпечення, друкованих та інших матеріалів, недозволених оргкомітетом, або використання позначок та засобів, що сприяють дешифруванню роботи, може призвести до дискваліфікації учасника, відсторонення його від участі у змаганнях або позбавлення його звання переможця. Ступінь впливу використання недозволеного обладнання на результати виконання роботи визначає журі і висловлює свою думку щодо доцільності дискваліфікації учасника. Остаточне рішення про відсторонення учасника від змагань приймає оргкомітет.

2.8. За результатами IV етапу олімпіад з базових дисциплін та ІІІ етапу конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт та II (фінального) етапу турнірів визначаються кандидати для участі у відповідних Міжнародних олімпіадах, конкурсах і турнірах, якщо такі проводяться.

Для підготовки команд школярів України до участі у Міжнародних олімпіадах, конкурсах і турнірах Інститут змісту і методів навчання Міністерства освіти України проводить осінні настановчі, зимові навчально-тренувальні та весняні відбірково-тренувальні збори. До участі в осінніх та зимових зборах запрошуються учні з числа переможців відповідної олімпіади минулого навчального року. Для визначення остаточного складу команд проводяться весняні відбірково-тренувальні збори.

До складу учасників весняних відбірково-тренувальних зборів, незалежно від класу навчання, входять лише переможці IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад поточного навчального року, які змагались серед учнів одинадцятих (випускних) класів (курсів).

Кількісний склад учасників відбірково-тренувальних зборів. які є кандидатами на участь у відповідних Міжнародних змаганнях поточного року, не повинен перевищувати подвійної кількості учнів, що входять до складу команди України згідно з правилами відповідної Міжнародної олімпіади, конкурсу або турніру. Понад зазначену кількість до числа учасників відбірково-тренувальних зборів, які є кандидатами на участь у відповідних Міжнародних змаганнях поточного року, включаються переможці відповідних Міжнародних змагань минулого року, якщо вони є учнями середніх закладів освіти.

З метою формування резерву учасників Міжнародних учнівських олімпіад на майбутні роки до числа слухачів (але не учасників) весняних відбірково-тренувальних зборів до Міжнародних предметних олімпіад можуть бути допущені декілька переможців IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, які не є учнями одинадцятих (випускних) класів (курсів) і, на думку журі, мають хороші потенціальні можливості для участі в Міжнародних учнівських олімпіадах у наступні роки. Зазначені учні не мають права претендувати на участь у Міжнародних змаганнях поточного року, але мають можливість навчатися та набувати досвіду з метою підготовки до можливої участі в Міжнародних олімпіадах майбутніх років.

Фінансування участі слухачів весняних відбірково-тренувальних зборів, які с резервом майбутніх учасників Міжнародних змагань, здійснюється на комерційних засадах за рахунок відповідних управлінь освіти і науки обласних державних адміністрацій, навчальних закладів, де навчаються зазначені учні, спонсорські кошти тощо.

2.9. Персональний склад членів та керівників команд школярів України для участі в Міжнародних олімпіадах, конкурсах та турнірах затверджується наказом Міністерства освіти України.

УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
1   2   3   4   5   6

Схожі:

До наказу Міністерства освіти І науки України від 20. 02. 2015 №192
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства...

Перспективний план роботи науково-методичного центру управління освіти,...
Розглянуто на засіданні ради науково-методичного центру управління освіти, молоді та спорту (протокол від вересня 2012р. № )

Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів...
Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №561, Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого...

Робочий навчальний план малинівської гімназії Чугуївської районної...
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України від 03. 04. 2012 №409“, від 29. 05. 2014 №657 ”Про внесення змін до наказу Міністерства...

Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2015-2016 навчальному році
Для учнів 8-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства №1/9-426 від 01. 06. 2012 року «Щодо...

Про порядок закінчення навчального року, проведення державної підсумкової...
України в 2015 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 08. 10. 2014 за №1208 /25985, листа Міністерства освіти...

Методичні рекомендації щодо організації викладання хімії у 2014-2015 навчальному році
Міністерства освіти І науки України щодо навчальних планів та структури 2014/2015 навчального року (лист мон від 11. 06. 2014 №1/9-303)...

Засідання науково-методичної ради квнз кор "Академія неперервної освіти"
Про програму освітньої діяльності курсів підвищення фахової кваліфікації вчителів – учасників Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"...

Відділ освіти
України, президії ЦК профспілки працівників освіти І науки України (протокол №1/6-22 від 23. 01. 2013р., №17-18-3 від 10. 12. 2012р.),...

С. Писарівка
Міністерства освіти І науки України від 28. 08. 2013 №1239, з метою встановлення єдиних вимог І подальшого вдосконалення системи...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка