Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичні рекомендації Схвалено наказом Міністерства освіти І науки України від 20 липня 2001 року №538 та рішенням науково-методичної ради Науково-методичного центру середньої освіти від 3 квітня 2001 року, протокол №2

Методичні рекомендації Схвалено наказом Міністерства освіти І науки України від 20 липня 2001 року №538 та рішенням науково-методичної ради Науково-методичного центру середньої освіти від 3 квітня 2001 року, протокол №2

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
Міністерство освіти і науки України Науково-методичний центр середньої освіти

Організація та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів

Методичні рекомендації

Схвалено наказом Міністерства освіти і науки України

від 20 липня 2001 року №538

та рішенням науково-методичної ради Науково-методичного центру середньої освіти від 3 квітня 2001 року, протокол № 2

Київ-2001

Організація та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів. Методичні рекомендації./Б.Г.Кремінський. - К./2001. - 68 с.

Методичні рекомендації підготовлено у відповідності до чинного Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності", розробленого відділом роботи з обдарованою молоддю Інституту змісту і методів навчання Міністерства освіти України під керівництвом автора цих рекомендацій, що було затверджене наказом Міністерства освіти України від 18 серпня 1998 року № 305 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24 вересня 1998 року № 598/3038 і опубліковане в інформаційному збірнику Міністерства освіти України № 22 за 1998 р."

Розглянуто питання організації і проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів. У методичних рекомендаціях визначено мету та наукові засади організації інтелектуальних змагань та узагальнено багаторічний досвід їх проведення в Україні. Деякі методи організації змагань подано з урахуванням практики організації Міжнародних олімпіад і турнірів.

Дане видання призначене для широкого кола працівників освіти причетних до організації учнівських інтелектуальних змагань.

Методичні рекомендації підготував Борис Георгійович Кремінський завідуючий відділом роботи з обдарованою молоддю Науково-методичного центру середньої освіти Міністерства освіти і науки України, кандидат педагогічних наук.

В авторській редакції

Схвалено наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2001 року № 538 та рішенням науково-методичної ради Науково-методичного центру середньої освіти від 3 квітня 2001 року, протокол № 2

Відповідальна за випуск О.В.Хоменко © Б.Г.Кремінський, 2001 ISBN 5-8238-0737-0
Вступ

Кожна держава прагне до зміцнення свого наукового потенціалу. Це запорука її розвитку, добробуту громадян, а також необхідна умова визнання іншими країнами світу.

Виростити своїх науковців - нелегка праця, і починати її потрібно зі шкільної лави. На сучасному етапі реформування освіти в Україні держава приділяє велику увагу створенню умов успішного навчання та розвитку здібностей обдарованих молодих людей.

Президентом України Л.Д.Кучмою видано ряд Указів щодо підтримки обдарованої молоді України. Зокрема:

- Указ від 30 грудня 1998 р. № 1419/98 "Про стипендії Президента України учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів", яким засновано 35 щорічних стипендій Президента України учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад;

- Указ від 5 лютого 2000 р. № 169/2000 "Про відзначення призерів і учасників міжнародних учнівських олімпіад та їх вчителів";

- Указ від 24 квітня 2000 р. 612/2000 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді".

Широкі перспективи подальшої діяльності передбачено "Програмою роботи з обдарованою молоддю на 2001-2005 роки", затвердженою Указом Президента України від 8 лютого 2001 року № 78/2001.

В нашій державі щорічно проводяться Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси.

З метою вдосконалення практики проведення в Україні інтелектуальних змагань, які сприяють розвитку творчого потенціалу молоді, створено ці методичні рекомендації, що підготовлені відповідно до чинного Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, розробленого під керівництвом автора цих рекомендацій у відділі роботи з обдарованою молоддю Інституту змісту і методів навчання Міносвіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України 18 серпня 1998 року № 305, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 24 вересня 1998 року № 598/3038 і опублікованому в інформаційному збірнику Міністерства освіти України № 22 за 1998 р.

Розроблюючи методичні рекомендації, автор прагнув роз'яснити зміст вимог чинного Положення, визначити мету та наукові засади організації змагань накреслити напрями відповідної практичної діяльності та поділитися досвідом роботи. Акцент зроблено на загальних вимогах, формах та методах роботи що залишаються інваріантними на всіх етапах змагань. Варіативна частина визначається відповідно до п.2., Положення Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій.

Методичні рекомендації адресовано працівникам освіти, які займаються роботою з обдарованою молоддю в цілому та організацією і проведенням змагань школярів на шкільному, районному, регіональному та всеукраїнському рівні зокрема. Матеріал подано у відповідності до нумерації розділів та пунктів чинного Положення, текст якого надруковано курсивом.

Свої думки, зауваження та побажання щодо вдосконалення нормативної бази проведення олімпіад, конкурсів, турнірів та покращання роботи з обдарованою молоддю в Україні просимо надсилати на адресу: 04070, м Київ, вул. П.Сагайдачного, 37, Науково-методичний центр середньої освіти Міністерства освіти і науки України, відділ роботи з обдарованою молоддю.

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ, УЧНІВСЬКИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗМАГАНЬ.

Історія проведення інтелектуальних учнівських змагань в Україні нараховує більше сорока років. Першими на початку шестидесятих років минулого століття було започатковано проведення олімпіад з математики, а через кілька років - з фізики. Поступово змагання почали проводитись з усіх базових дисциплін, що вивчаються у загальноосвітній школі.

Положення, яким регламентується проведення інтелектуальних змагань в Україні, є нормативно закріпленим узагальненням досвіду, набутого кількома поколіннями освітян.

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і

спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-

дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін проводяться щороку серед учнів середніх і професійно-технічних закладів освіти з таких базових дисциплін: українська мова та література, історія, основи правознавства, іноземні мови (англійська. німецька, французька, іспанська), математика, фізика, хімія, біологія, географія, основи інформатики і обчислювальної техніки, трудове навчання, основи економіки.

Умови проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін передбачають однакові вимоги до всіх учасників змагань (відповідних класів або курсів), незалежно від типу, форми власності, розташування, підпорядкування навчального закладу, де учні здобувають середню освіту.

Всеукраїнські конкурси фахової майстерності, олімпіади зі спеціальних дисциплін проводяться щороку серед учнів випускних груп професійно-технічних закладів освіти.

Проведення інтелектуальних змагань на державному рівні окремо для учнів загальноосвітніх навчальних закладів певного типу, форми власності тощо не передбачається. Учні загальноосвітніх шкіл, ПТУ, ліцеїв, гімназій, навчально-виховних комплексів тощо беруть участь у змаганнях на рівних правах, їх роботи оцінюються та переможці визначаються за однаковими вимогами.

Всеукраїнські конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук та наукових товариств учнів проводяться щороку за такими профілями:

філології та мистецтвознавства;

фізико-математичний;

обчислювальної техніки і програмування;

хіміко-біологічний;

історико-географічний;

техніко-технологічний.

При всьому розмаїтті інтелектуальних змагань для школярів, які проводяться в Україні на державному рівні, можна виділити три основні форми: олімпіади, конкурси наукових робіт, турніри. Олімпіади проводяться в особистій першості. Автором учнівської наукової роботи, що подасться на конкурс, теж, як правило, є один учень. Турніри ж є командним змаганням. Саме в цьому полягає специфіка турнірних змагань, що зумовлює ряд характерних вимог до учасників турнірів.

Всеукраїнські турніри юних фізиків, астрономів, математиків, хіміків, істориків проводяться щороку серед учнів середніх і професійно-технічних закладів освіти з відповідних дисциплін. З ініціативи організаційних комітетів та за наявності відповідних фінансових можливостей проводиться турнір юних винахідників і раціоналізаторів (базова дисципліна - фізика).

Турніри є складовою частиною комплексної програми пошуку, виховання, навчання та професійної орієнтації інтелектуально обдарованої молоді. Це змагання школярів старших класів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів усіх типів у вмінні розв'язувати питання з наукової точки зору, доповідати та переконливо відстоювати своє рішення, брати участь у наукових дискусіях.

Метою турнірів є залучення молоді до практичної наукової діяльності, навчання нормам та стилю роботи в творчих наукових колективах, прищеплення культури ведення наукової дискусії, а відтак - інтелігентності поведінки загалом. Підготовка та проведення турнірів і конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт покликані посилити міжпредметні зв'язки, активізувати позакласну роботу, а також привернути увагу провідних вчених, студентів і аспірантів до роботи з обдарованими учнями, підвищити професійний рівень викладачів та вчителів.

При виникненні потреби та за наявності фінансових можливостей за наказом Міністерства освіти України можуть проводитись олімпіади, турніри та конкурси (державного масштабу) з інших базових і спеціальних дисциплін, а також спеціальні комплексні олімпіади для учнів початкової школи.

Правила проведення таких олімпіад, конкурсів та турнірів затверджуються Міністерством освіти України. Відсутність назви дисципліни або спеціальності в переліку змагань чинного Положення не є перешкодою для започаткування проведення нових олімпіад, конкурсів або турнірів. Ініціаторам проведення нових змагань на державному рівні з пропозиціями слід звертатися до Науково-методичного центру середньої освіти Міністерства освіти і науки України (відділ роботи з обдарованою молоддю), який відповідно до п.14 Положення є організатором та координатором Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів.

Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій можуть проводитись олімпіади з мов і літератури національних меншин, що проживають в Україні, та інші олімпіади, конкурси, турніри.

Заслуговує всебічної підтримки та розповсюдження існуюча практика проведення олімпіад з мови і літератури національних меншин, що проживають в регіонах України. Наприклад: на Буковині та Одещині тривалий час проводяться олімпіади з румунської, а в Закарпатті - угорської мови і літератури; в більшості регіонів України проводяться три етапи олімпіади з російської мови і літератури.

Більшість змагань, які зараз мають статус Всеукраїнських, були започатковані свого часу в регіонах, пройшли свій шлях становлення, завоювали авторитет і популярність, визнанням чого і стало проведення відповідних змагань на державному рівні.

У Всеукраїнських турнірах з фізики та хімії в останні роки беруть участь не лише українські школярі, але й учні з Білорусі та Молдови.

За бажанням учасник має право, на загальних засадах братії участь у змаганнях серед учнів старших (порівняно з класом (курсом) фактичного навчання) класів (курсів).

Щоб забезпечити рівні умови та відповідне робоче місце для виконання завдання, учасник, що бере участь у відповідному етапі змагань, повинен заздалегідь повідомити організаторів змагань про своє бажання змагатися у старшому класі, і це повинно бути відображено у заявці, яка подасться відповідною командою у терміни, визначені оргкомітетом.

Студенти вищих закладів освіти будь-якого рівня акредитації не мають права змагатись в учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах на будь-яких етапах.

Студенти вищих навчальних закладів першого та другого рівнів акредитації (технікумів, коледжів тощо) не мають права брати участь в учнівських змаганнях, навіть якщо прийом до зазначених вищих навчальних закладів здійснюється на базі неповної середньої освіти, тобто після закінчення дев'ятого класу загальноосвітньої школи. Зазначена вимога зумовлена, зокрема, тим, що за правилами проведення Міжнародних предметних учнівських олімпіад в них мають право брати участь лише переможці національних предметних олімпіад, які проводяться серед молоді, що не є студентами вищих навчальних закладів.

1.2. Основними завданнями учнівських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт і турнірів є:

стулювання творчого самовдосконалення дитини, учнівської молоді;

виявлення та розвиток обдарованих учнів та надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання у вищих закладах освіти країни;

формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя;

підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових, спеціальних та фахових дисциплін, прищеплення широким колам учнівської молоді навичок дослідницької роботи;

пропаганда досягнень науки, техніки та новітніх технологій, популяризація серед молоді робітничих професій

підведення підсумків роботи факультативів, гуртків секцій, учнівських наукових товариств, активізація форм позакласної та позашкільної роботи з учнями;

підвищення рівня викладання базових, спеціальних та фахових дисциплін, фахової підготовки учнів;

виявлення, поширення і впровадження в навчально-виховний процес сучасних прийомів і методів навчання;

залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів студентів вищих закладів освіти, працівників наукові закладів України до активної допомоги навчально-виховним закладам у справі поліпшення стану викладання дисциплін і підвищення рівня знань, умінь та навичок учнівської молоді;

формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах та турнірах.

У Міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах (якщо такі проводяться) беруть участь лише переможці відповідних Всеукраїнських змагань. Склад команд школярів України, що беруть участь у міжнародних предметних учнівських олімпіадах, конкурсах, турнірах, та керівники команд визначаються наказом Міністерства освіти і науки України.

1.3. Керівником Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів і турнірів є Міністерство освіти України.

Заходи, пов'язані з проведенням учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів державного рівня здійснюються відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України.

1.4. Організатором та координатором Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів є Інститут змісту і методів навчання Міністерства освіти України, на який покладається відповідальність за організаційно-методичне забезпечення проведення відповідних змагань.

Безпосередню роботу щодо організації заходів, пов'язаних з проведенням Всеукраїнських олімпіад і турнірів, здійснює відділ роботи з обдарованою молоддю Науково-методичного центру середньої освіти Міністерства освіти і науки України, який, згідно з постановою Кабінету Міністрів України, є правонаступником Інституту змісту і методів навчання. Науково-методичний центр середньої освіти координує діяльність оргкомітетів Всеукраїнських олімпіад і турнірів, готує методичні рекомендації щодо форм та методів проведення змагань, залучає провідних фахівців відповідних галузей науки до складання завдань, роботи у складі журі змагань, навчання і відбору кандидатів та тренування членів команд школярів України, що братимуть участь у Міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах.

1.5. Міністерство освіти України спільно (на рівних засадах) з Інститутом змісту і методів навчання Міністерства освіти України здійснюють контроль за дотриманням вимог даного Положення при проведенні всіх етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів і турнірів. Зауважимо, що оцінка змісту робіт учасників знаходиться в компетенції виключно членів журі відповідних змагань. Оцінка робіт учасників (з наукової точки зору) за рішенням журі є остаточною.

1.6. Для організації та проведення олімпіад, конкурсів і турнірів створюються організаційні комітети, а для перевірки виконання завдань - журі. До проведення Всеукраїнських конкурсів-захистів залучається Координаційна науково-методична рада Малої академії наук та наукових товариств учнів. Члени журі можуть бути також членами відповідних оргкомітетів змагань.

1.7. Для складання завдань олімпіад, конкурсів, турнірів оргкомітети створюють комісії, до яких входять фахівці відповідної галузі у складі не більше п’яти осіб. Члени комісії несуть персональну відповідальність за науковий рівень змісту завдань та їх секретність до моменту оприлюднення. Надання підготовлених завдань будь-якій особі яка не є членом комісії, категорично забороняється.

Керівникам закладів та установ освіти забороняється вимагати від авторів завдань надання текстів завдань з будь-якою метою до моменту їх оприлюднення, тобто до часу, коли з їх змістом ознайомляться учасники змагань.

У відповідності до вимог п.6.2.3 Положення комісію по складанню завдань очолює голова журі. До складу комісій можуть входити члени журі відповідних змагань.

1.8. Для консультацій щодо розв'язання спірних питань в роботі журі (правильність перевірки та об'єктивність оцінювання робіт і визначення переможців олімпіад, конкурсів і турнірів) призначаються експерти-консультанти.

Експерти-консультанти призначаються з числа авторитетних фахівців відповідної галузі науки і виступають як опоненти журі. Експерт-консультант має дорадчий голос. У світі науки нормальним є існування різних наукових шкіл, представниками яких є окремі вчені. Погляди науковців на окремі наукові питання можуть не збігатися, і це може вплинути на оцінку роботи конкретного учасника змагань (адже навіть в шкільних підручниках різних авторів деякі наукові питання висвітлюються по-різному). Експерт-консультант має право поставити попереднє (до розгляду апеляції відповідно до п.3.22 Положення) рішення журі під сумнів, але остаточне рішення щодо оцінки роботи учасника приймає журі (п.6.3.1, 6.3.2 Положення). Бажано, щоб експерт-консультант. по можливості, був представником іншої наукової школи, ніж голова журі. Експерт-консультант за основним місцем роботи не повинен бути підпорядкованим голові журі або якимось іншим чином залежним від нього. Не бажано, щоб експерт-консультант і голова журі працювали в одному закладі або установі.

1.9. Переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт та конкурсів фахової майстерності визначають в особистій першості. Переможців Всеукраїнських турнірів визначають за результатами командної першості, а за умови, що всі змагання відповідного етапу турніру проходили в особистій першості - переможці турніру визначаються в особистій першості. В олімпіадах та конкурсах учасники беруть участь у складі команд відповідно до територіального розташування закладів освіти, в яких вони навчаються, але переможці змагань визначаються в особистій першості. Додатково, за рішенням оргкомітетів, може визначатись командна першість змагань.

Турніри, як правило, є командними змаганнями, тому переможці визначаються в командній першості. Іноді змагання на турнірах можуть мати змішану форму. Крім командних змагань може проводитись конкурс капітанів, тощо, але офіційними переможцями визначаються команди-учасниці. При проведенні, наприклад, турніру юних винахідників та раціоналізаторів умовами може бути передбачено, що в усіх змаганнях певного етапу беруть участь не команди, а окремі учасники. В такому випадку переможці визначаються в особистій першості.

1.10. В олімпіадах, конкурсах і турнірах за згоди Міністерства освіти України у відповідності до чинного законодавства можуть брати участь учні середніх закладів освіти зарубіжних країн.

У випадку наявності відповідних договорів між Україною та країною, команда якої виявила бажання взяти участь у відповідних Всеукраїнських змаганнях, дозвіл на участь надає Міністерство освіти і науки України відповідним листом. З пропозиціями щодо вирішення питання участі команд зарубіжних країн у Всеукраїнських змаганнях слід звертатись до відділу роботи з обдарованою молоддю Науково-методичного центру середньої освіти.

1.11. Всеукраїнські учнівські олімпіади всіх етапів, конкурси і турніри є очною формою змагань.

Проведення заочних змагань будь-яких етапів, за результатами яких визначаються переможці або здійснюється відбір учасників наступних етапів або турів змагань, забороняється.

Зазначені умови не забороняють проведення заочних тренувальних ("товариських") змагань тощо, за результатами яких офіційно переможці не визначаються.

1.12. Учасники олімпіад, конкурсів, турнірів, за їх бажанням, отримують завдання і дають на них відповідь державною або іншою (національних меншин) мовою. Учасник змагань заздалегідь повинен повідомити організаторів про своє бажання отримати завдання мовою певної національної меншини. Організатори зобов'язані забезпечити учасника завданням, що перекладене цією мовою. З метою уникнення непорозумінь потрібно вказати мову, якою учасник виявив бажання отримати завдання і дати відповідь. Зазначена інформація подається у графі "Додаткова інформація" заявки команди на участь у відповідному етапі змагань (додаток 1). Якщо при проведенні змагань виникають труднощі із забезпеченням перекладу завдань певною мовою національних меншин, доцільно одним із керівників команди, для учнів якої потрібен переклад, призначити працівника, який володіє відповідною мовою.

Не надання учаснику змагань можливості, за його бажанням, отримати завдання і дати на них відповідь державною або іншою (національних меншин) мовою с грубим порушенням прав дитини. Це, зокрема, може призвести до колізії, коли учасник оскаржить рішення журі, оскільки він не зрозумів або невірно зрозумів умову через незнання або погане володіння мовою, якою йому було запропоновано завдання. Мова написання роботи учасником змагань не повинна мати вплив на оцінку журі суті роботи, оскільки метою змагань с виявлення, підтримка та розвиток здібних, обдарованих і талановитих в певній галузі знань молодих людей.

Зрозуміло, що наведене вище не має відношення до змагань юних філологів з української мови та літератури.

1.13. Вчителі середніх закладів освіти, викладачі та майстри виробничого навчання професійно-технічних закладів освіти, викладачі та наукові працівники вищих закладів освіти, наукових установ, працівники органів освіти методичних та інших установ і організацій, які брали активну участь у підготовці учнів до змагань та проведенні цих заходів, можуть бути відзначені відомчими та іншими державними нагородами.
ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗМАГАНЬ
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

До наказу Міністерства освіти І науки України від 20. 02. 2015 №192
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства...

Перспективний план роботи науково-методичного центру управління освіти,...
Розглянуто на засіданні ради науково-методичного центру управління освіти, молоді та спорту (протокол від вересня 2012р. № )

Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів...
Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №561, Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого...

Робочий навчальний план малинівської гімназії Чугуївської районної...
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України від 03. 04. 2012 №409“, від 29. 05. 2014 №657 ”Про внесення змін до наказу Міністерства...

Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2015-2016 навчальному році
Для учнів 8-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства №1/9-426 від 01. 06. 2012 року «Щодо...

Про порядок закінчення навчального року, проведення державної підсумкової...
України в 2015 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 08. 10. 2014 за №1208 /25985, листа Міністерства освіти...

Методичні рекомендації щодо організації викладання хімії у 2014-2015 навчальному році
Міністерства освіти І науки України щодо навчальних планів та структури 2014/2015 навчального року (лист мон від 11. 06. 2014 №1/9-303)...

Засідання науково-методичної ради квнз кор "Академія неперервної освіти"
Про програму освітньої діяльності курсів підвищення фахової кваліфікації вчителів – учасників Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"...

Відділ освіти
України, президії ЦК профспілки працівників освіти І науки України (протокол №1/6-22 від 23. 01. 2013р., №17-18-3 від 10. 12. 2012р.),...

С. Писарівка
Міністерства освіти І науки України від 28. 08. 2013 №1239, з метою встановлення єдиних вимог І подальшого вдосконалення системи...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка