Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

«04» серпня 2011 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від

«04» серпня 2011 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова комітету з конкурсних торгів

ДК “Укргазвидобування”
______________ Деркаченко В.В.

«04» серпня 2011 р.

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від

“04” серпня 2011 р. № 226
ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ „НАФТОГАЗ УКРАЇНИ”

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

НА ЗАКУПІВЛЮ
24.51.3 – Мила та чистильних препаратів

(побутова хімія в асортименті)


Департамент МТЗ та закупівель /____________/_____________
Секретар К.К.Т. /______________/________________
Відповідальний структурний підрозділ /__________/_________
Відповідальний виконавець /_______________/___________
Юридичний департамент /______________/___________


ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

2. Інформація про замовника торгів

3. Інформація про предмет закупівлі

4. Процедура закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів.

7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів:

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням

2. Виправлення арифметичних помилок

3. Інша інформація

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

2. Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Додатки

1. Кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників

2. Форма конкурсної пропозиції

3. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

4. Проект договору до договору про закупівлю, який буде укладено із переможцем торгів.Розділ 1. Загальні положення


1


2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 р. №2289-VI (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів:Повна назва:

Дочірня компанія „Укргазвидобування” Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України”

Місцезнаходження:

04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28;


Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Голова комітету з конкурсних торгів – Деркаченко Віталій Васильович

відповідальний за проведення торгів – Дмух Андрій Анатолійович – заступник начальника департаменту матеріально-технічного забезпечення та закупівель, тел. (044) 461-29-60;

за довідками: технічні питання – Зятькова Ірина Анатоліївна, начальник відділу господарського забезпечення, тел. (044) 461-25-97; щодо проведення торгів і отримання документації конкурсних торгів – тел. (044) 461-27-11; 461-25-05; е-mail: tender@gasdob.com.ua

3. Інформація про предмет закупівліНайменування предмета закупівлі:

24.51.3 – Мило та чистильні препарати

Вид предмета закупівлі:

Побутова хімія в асортименті

Місце, кількість, обсяг поставки товарів:

ДК «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України”

БУ «Укрбургаз» філія Дочірньої Компанії «Укргазвидобування»

УБМР «Укргазспецбудмонтаж» філія Дочірньої Компанії «Укргазвидобування»

ГПУ «Шебелинкагазвидобування» філія Дочірньої Компанії «Укргазвидобування»

ГПУ «Полтавагазвидобування» філія Дочірньої Компанії «Укргазвидобування»

УОК «Червона Рута» філія Дочірньої Компанії «Укргазвидобування»

Управління з переробки газу та газового конденсату філія Дочірньої Компанії «Укргазвидобування»

ГУ «Укргазпромгеофізика» філія Дочірньої Компанії «Укргазвидобування»

Львівське відділення з видобутку нафти, газу та газового конденсату філія ГПУ «Полтавагазвидобування»

УкрНДІгаз філія Дочірньої Компанії «Укргазвидобування»

кількість : 49 найменувань

(докладніше зазначено в додатку 2 та додатку 3 до документації конкурсних торгів)

строк поставки товарів:

Жовтень – грудень 2011 р.

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація  про  валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції
конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у доларах США або ЄВРО. При розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до дол. США або ЄВРО, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Цінова пропозиція нерезидентів перераховується наступним чином:

ціна пропозиції в іноземній валюті помножена на курс гривні (UAH) до цієї іноземної валюти, встановлений НБУ на дату розкриття конкурсних пропозицій.

7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені пропозиції конкурсних торгів


Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником та учасником, викладаються українською мовою чи російською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 цього Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

Якщо в складі пропозиції конкурсних торгів надається документ, що складений не на українській мові, учасник надає завірений у встановленому порядку переклад цього документу на українську або російську мову.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).


Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована з зазначенням кількості скріплених аркушів на звороті останнього аркушу та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як по всьому предмету закупівлі, так і по визначеним частинам предмета закупівлі.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів пропозиції конкурсних торгів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника:

Дочірня компанія „Укргазвидобування” Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України”, 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: „Не відкривати до _________ (зазначається дата та час розкриття  пропозицій конкурсних торгів)”


2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- реєстр документів наданих Учасником для участі в торгах;

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, згідно з додатком 1 до документації конкурсних торгів;

- конкурсна пропозиція складена за формою згідно з додатком 2 до документації конкурсних торгів;

- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним вимогам і якісним характеристикам, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником, згідно з додатком 3 до документації конкурсних торгів.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не передбачено.

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними


Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників


Кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників зазначено в додатку 1 до документації конкурсних торгів.

Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів або може прийняти рішення про відмову в участі у процедурі закупівлі за умов, визначених ст. 17 Закону.

Перелік документів, що підтверджують кваліфікацію та вимоги, зазначено в додатку 1 до документації конкурсних торгів.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Зазначено в додатку 3 до документації конкурсних торгів.
Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Не передбачається.

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів:

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції
конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

Особисто або поштою.


- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28, к.1006

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

Кінцевий строк: 14.09.2011 року, до 10.00 год.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
Місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28, актовий або конференц зал

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

14.09.2011 року, 11.20 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується засвідченою копією рішення вищого органу учасників (у т.ч. протокол або витяг з протоколу зборів засновників або учасників тощо), наказу про призначення керівника учасника на посаду, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або документ, що посвідчує його особу.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Критеріями оцінки пропозицій є: ціна пропозиції конкурсних торгів (з ПДВ).

Максимальна кількість балів за критерієм „Ціна” – 100.

Методика оцінки:

Кількість балів за критерієм „Ціна” визначається наступним чином.

Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Б обчисл. = Цmin/Цобчисл*100, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Ц min – найнижча ціна;

Ц обчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється.

При оцінці комітетом з конкурсних торгів цінових пропозицій учасників торгів з різним статусом платників податків приймається для порівняння ціна товару (предмета закупівлі) в чистому вигляді (без податкових обтяжень).

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів за найменшою ціною (з ПДВ) при рівному статусі платників податків.


2. Виправлення арифметичних помилок


Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Помилки виправляються Замовником у таких випадках:

а) при розходженні між ціною одиниці товару та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.

б) якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку підсумкова ціна по рядку є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок або не надав замовнику письмового повідомлення про надання згоди, його  пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація


Ціни вказуються з урахуванням вимог, визначених в п. 6 розділу 1 цієї документації конкурсних торгів, із врахуванням податку на додану вартість та вартості інших витрат, необхідних для виконання договору, на умовах, визначених цією документацією конкурсних торгів.

Учасник зазначає ціну конкурсної пропозиції з урахуванням всіх витрат, пов'язаних з товаром, до моменту здійснення його поставки відповідно до умов цієї конкурсної документації, в тому числі транспортні витрати, витрати митних процедур, а також усі мита, податки та інші збори, що підлягають сплаті при експорті товару та які потребуються для його транзитного перевезення через будь-яку країну до моменту здійснення його поставки. Вартість митних процедур в країні імпорту покладається на учасника.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

- не відповідає кваліфікаційним критеріям;

- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

- не надав забезпечення пропозиції (якщо таке вимагається) конкурсних торгів;

2) наявні підстави, зазначені у ст. 17 та частині сьомій ст. 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися


Замовник відміняє торги у разі:

відсутності подальшої потреби у закупівлі робіт та послуг;

неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

виявлення факту змови учасників;

порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору


У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

Проект договору про закупівлю визначений в додатку 4 до цієї документації конкурсних торгів.


3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі

З конкурсних торгів
Найменування та місцезнаходження замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” 04053, м. Київ, Шевченківський р-н,...

З конкурсних торгів
Найменування та місцезнаходження замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” 04053, м. Київ, Шевченківський р-н,...

Кабінет міністрів україни постанова від 27 серпня 2010 р. №787
Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих

Відділ освіти
України, президії ЦК профспілки працівників освіти І науки України (протокол №1/6-22 від 23. 01. 2013р., №17-18-3 від 10. 12. 2012р.),...

І болонський процес
Рекомендовано вченою радою нувгп як навчально-методичний посібник для підготовки магістрів, аспірантів та перепідготовки викладачів...

Або за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів у...
Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у2013 році, або сертифікати чи їх дублікати...

Методичні рекомендації Схвалено наказом Міністерства освіти І науки...
...

Наказ
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 22. 09. 2011 №1099, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17....

Наказ
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 22. 09. 2011 №1099, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка