Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Рубіжанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1

Рубіжанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
3. Науково-методична робота.
Рубіжанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1

На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення методичної роботи було видано наказ № 138 від 15.09.15 р по школі «Про організацію методичної роботи школи у 2014-2015 н.р.».

У структурі методичної роботи було передбачено організацію роботи таких підрозділів: методичної ради школи, ШМО, творча група.

Шкільна методична рада керувала всією методичною роботою, а також працювала над вирішенням завдань з реалізації Конституції України і ЗУ «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону праці» щодо забезпечення права кожного учня на отримання освіти відповідно до його потреб і можливостей. Діяльність методичної роботи школи була спрямована на підвищення рівня професійної майстерності викладачів, активізацію педагогічних досліджень. Були проведені консультації з планування, ведення шкільної документації. Методична робота в школі була спрямована на розв’язання методичної проблеми «Інноваційні підходи до творчої індивідуальної діяльності учнів з метою виховання в них стійкої позитивної мотивації до навчання» та виховної проблеми «Виховання особистості в полікультурному середовищі».

Методична робота здійснювалась за такими напрямками:

 1. Аналіз викладання предметів, рекомендації щодо вдосконалення учбового процесу

«Про роботу школи в умовах нових Державних стандартів початкової та базової і загальної середньої освіти», «;Забезпечення наступності та створення умов адаптації учнів 1-го, 5-го класів до навчання»; «Удосконалення позакласної роботи (предметні гуртки, індивідуальні заняття, предметні тижні, заходи з навчальних предметів тощо) як важливий засіб розвитку в учнів інтересу до знань»; «Стан викладання математики у 3, 6 класах». «Стимулювання позитивного ставлення до навчання»; «Стан викладання, якість знань, умінь, навичок учнів з біології та хімії»; «Організація виховної роботи у школі: проблеми, пошуки, знахідки. Шляхи підвищення її ефективності»; «Стан успішності учнів, які навчаються за індивідуальною програмою», проведення предметних тижнів.

 1. Створення умов для вдосконалення фахової освіти і підвищення кваліфікації

педагогічних працівників (педрада – «Фаховий ріст кожного, як мета та результат педагогічного процесу» (січень).

 1. Проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей учителів.

 2. Надання допомоги в підготовці предметних тижнів.

 3. Забезпечення атестації педагогічних працівників.

 4. Організація роботи з молодими та малодосвідченими педагогами.

Звісно, що найважливішим було питання роботи школи в умовах нових Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти та початкової загальної освіти. Вчителі школи працювали за конкретним планом, одним із пунктів якого було вивчення нових програм, підручників, нормативно-правових документів. Кожне шкільне метод об’єднання вирішувало конкретні поставлені завдання. Відбувалися наради, презентації, коло вільних думок з даних питань. Досвід роботи школи з питання організації роботи в ГПД був представлений Остапець В.О., учителем початкових класів, на обласній творчій майстерні «Науково-методичний супровід сучасної роботи групи продовженого дня в початковій школі». (квітень 2015р.).

Методичною роботою в школі керувала методична рада. У школі діяло 4 МО: вчителів початкових класів, вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін, вчителів природничо – математичного напрямку та класних керівників.

На засіданнях ШМО розглядалися такі питання: робота за новими програмами у 6 та 3 класах, методика викладання предметів; обговорення демонстраційних уроків і виховних заходів; проведення предметних тижнів; робота з обдарованими дітьми; ознайомлення з новинками методичної та фахової літератури; наступність навчання і виховання; проблеми адаптації при переході на навчання до старшої школи; експериментальна діяльність.

Важлива увага приділялася і роботі з обдарованими дітьми. Своєчасно був організований і проведений І етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та Всеукраїнського конкурсу імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім.. Т.Г.Шевченка конкурсу. Учні школи взяли активну участь у міських конкурсах імені В.Даля та Грінченка. Традиційними стали участь учнів у предметному конкурсі «Кенгуру», регіональному математичному конкурсі ім.. Антипова, у мовно-літературних конкурсах «Об’єднаймося ж, брати мої», «Солов’їні далі», «Мій Шевченко». Як наслідок цієї роботи такі досягнення учнів:

 • ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з математики зайняв Сивка І., учень 7 класу. ( вчитель Бауліна О.А.)

 • І місце у міському етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, «Об’єднаймося ж, брати мої» у номінації «Література» зайняла Купріянова Ольга, (вчитель Третяк Л.В.);

 • ІІІ місце у ІІ етапі конкурсу імені П. Яцика зайняв Зеленський Олег, учень 5 класу (вчитель Дорохова Г.В.);

 • ІІІ місце у Регіональному конкурсі «Солов’їні далі» зайняла учениця 6 класу Ішкова Аліна;

 • ІІІ місце в очному турі Регіонального конкурсу юних математиків пам’яті І.І. Антипова зайняв Зеленський О., учень 5 кл. (вчитель Бауліна О.А.);

 • І місце в заочному турі Регіонального конкурсу юних математиків пам’яті І.І.Антипова зайняв Зеленський О. , а ІІ місце Чуйко Н., учні 5 кл. (вчитель Бауліна О.А.).

Усі вчителі школи працювали над індивідуальними методичними темами, які були обрані залежно від рівня педагогічної майстерності, інтересів вчителів.

Проводились моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень учнів 2 класу та 6 класу з математики. Досліджувалась участь учнів школи в різних конкурсах, олімпіадах, простежено результативність відповідно до рівня педагогічної майстерності вчителя.

У школі проводилися конкурси «Кращий учень року» за різними номінаціями. Були проведені предметні тижні з української мови, англійської мови, математики та фізики. Згідно з річним планом роботи школи було заплановано роботу Школи молодого вчителя. Але ця робота тривала тільки місяць, бо молодий вчитель пішла у декретну відпустку.

Творчо працювали вчителі ШМО гуманітарного напрямку. Вони приймали участь у багатьох Всеукраїнських та обласних конкурсах.

Згідно з річним планом кожне методичне об’єднання працювало над проблемами, які були спрямовані на розвиток педагогічної творчості (конкурси «Кенгуру» та інш.); розвиток пізнавальної активності та інтелектуальних здібностей учнів (конкурси,турніри, олімпіади, змагання).

За 2014-2015 н.р. курсову перепідготовку здійснили 4 працівника школи за денною формою навчання - при ЛОІППО 2 (Турчанікова О.В., Мєдвєдєва С.М.,- бібліотекар); 2 при ЛНУ ім. Т.Г.Шевченка (Мітіна С.Л., Дорохова А.В.)

У 2014-2015 н.р. пройшли чергову атестацію 4 педагогічних працівника: підвищили свою кваліфікаційну категорію – 1 ( 1 - «спеціаліст вищої категорії» (Бауліна О.А.); 3 - підтвердили категорію Із них 2- «спеціаліст вищої категорії» (Видиш І.М., педагог-організатор, Остапець І.Ф.), 1- «спеціаліст І категорії» (Мітіна С.М.). Звання «старший учитель» отримав Остапець І.Ф.

У 2014-2015 н.р. команда школи із 12 учнів прийняла участь у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Але, на жаль, маємо лише одне призове місце.

Рубіжанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2

Науково-методична робота у 2014-2015 н.р. здійснювалася відповідно до наказу по школі від 16.09.2014 № 207. Методична робота з педагогічними працівниками була спрямована на стимулювання творчого потенціалу та підвищення професійної майстерності кожного вчителя. У своїй роботі навчальний заклад керувався Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про районний (шкільний) методичний кабінет, методичними рекомендаціями щодо організації та проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти, затвердженими МОН України від 03.07.02 року за №1/9-316 та рекомендаціями Луганського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, міського методичного центру управління освіти, та планом роботи школи.

У 2014-2015 н.р. продовжувалася робота над науково-методичною темою «Формування міжкультурно-орієнтованої особистості в педагогічній системі Рубіжанської спеціалізованої школі І-ІІІ ступенів № 2 засобами міжкультурної освіти». На початку року методичною радою було розроблено і затверджено (протокол №1 від 31.08.2014) план роботи над проблемою на 2014-2015 н.р. Протягом року проводилися методичні наради щодо результатів впровадження педагогічним колективом зазначеної проблеми. Серед шляхів удосконалення навчально-виховного процесу особливе місце у наш час займає особистісно зорієнтоване навчання. Ця освітня технологія має на меті взаємний та плідний розвиток особистості педагога та його учнів на основі рівності в спілкуванні й партнерства в спільній діяльності. У цьому випадку основне завдання вчителя   надання допомоги учневі у визначенні свого ставлення до самого себе, інших людей, навколишнього світу, своєї професійної діяльності. Педагогічний колектив вважає основними такі стратегії розвитку компетентності учнів, які навчаються в умовах особистісно орієнтованого навчання:

прискорення (спецкурси, факультативи); поглиблення (поглиблене вивчення предметів);

збагачення (якісно новий зміст навчання з виходом за рамки програми, міжпредметні зв’язки, навчання різноманітних засобів і прийомів роботи, залучення до участі у дослідницьких проектах, використання інтелектуальних тренінгів); проблематизація (оригінальні пояснення, пошук нового змісту та альтернативних інтерпретацій, наявність самостійних навчальних, тренінгових програм).

Педколективом школи розроблено та впроваджено а навчально-виховний процес засоби,що сприяють формуванню міжкультурно-орієнтованої спрямованості школярів: тренінги,загальношкільні проекти «Україна-велика родина», «Весь світ на долоні»,уроки-подорожі,екскурсії,виховні заходи, інтернет-зустрічі, предметні тижні. Матеріал з описом експериментальності діяльності школи надано для публікації в науково-методичний посібник «Формування інноваційного освітнього простору в регіоні:практичні досягнення».

Досвід роботи з реалізації науково-методичної теми у загальноосвітньому навчальному закладі, школа представляла на шостій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2014р.».

Представлено роботу школи з експериментальної діяльності на обласному Форумі керівників,які мають статус експериментальних закладів регіонального та всеукраїнського рівнів «Школи Луганщини: досвід надання якісної освіти».

Розроблено малобюджетний проект літнього мовного табору «Весь світ на долоні».

Керівниками методичних об’єднань вчителів школи Єфімцевим В.М. (кафедра вчителів філології), Шаповаловою І.Г. (кафедра вчителів іноземної мови), Трощій Л.Г.(кафедра природничо-математичних дисциплін), Харченко В.П.(кафедра початкових класів), Кашубою І.Л. (кафедра художньо-естетичних дисциплін), Блоцькою І.І.(м/о класних керівників)

Розроблено інформаційний збірник методичних рекомендацій для вчителів- предметників та класних керівників «Впровадження методів міжкультурної освіти у навчально-виховній діяльності школи» з досвіду роботи школи.

Складено опис та картотеку передового педагогічного досвіду з теми експерименту.

Визначено фактори та чинники ,що впливають на підвищення ефективності процесу виховання духовно-моральних цінностей особистості.

Соціальним педагогом Паровою Н.М., практичним психологом Чумак І.І.:

проведено психологічні тренінги, тренінги з невербального спілкування серед педагогів та учнів школи.

Складено моніторингові довідки показників рівня сформованості міжкультурно-орієнтованих якостей особистості учнів.

Створено консультативний пункт для навчання вчителів,батьків з проблеми створення позитивного виховного простору у формуванні міжкультурно-орієнтованої особистості.

Організовано співпрацю з краєзнавчими дитячими та громадськими об’єднаннями міста.

Керівниками гуртків «Лідер» Кашубою І.Л., «Співоча Україна» Блоцькою І.І., «Джерело» Овчаренко В.І., «Патріот» Ємчуком Д.В., «Стежками України» Паровою Н.М. «Говоримо французькою» Маслєнніковою О.В. складено презентацію з досвіду роботи гуртків згідно мети експерименту.

Бібліотекарем школи Чередниченко О.Г. організовано підбір літератури, необхідної для виконання означених завдань експериментальної роботи, проведено виставку «Скарбниця мудрості народів України», виставку-презентацію «Як святкують Різдво у країнах світу», виховний захід «День Землі».

Робота над науково-методичною проблемою знайшла своє втілення у засіданнях методичної ради та методичних об’єднаннях, групових та індивідуальних консультацій, тощо.

Працівники школи вивчають досвід роботи інших закладів освіти і постійно діляться своїми творчими надбаннями. Протягом року у навчальному закладі проводилися такі заходи: семінар-практикум заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів (листопад).

Одним з напрямків підвищення фахового рівня педагогів школи є участь у семінарах, заходах обласного та Всеукраїнського рівнів. Цей рік був щедрим на творчі зустрічі і збагачення особистісного та професійного досвіду педагогів (участь у обласних конференціях та семінарах). Під час таких заходів педагоги отримали позитивні емоції, корисну інформацію від спілкування з колегами, ознайомилися з освітніми закладами та досвідом роботи колег. Участь вчителів у таких заходах дала можливість порівняти свою роботу та стимул до професійного пошуку, бажання змін, серйозного аналізу власних проблем.

Для забезпечення систематичного та кваліфікованого керівництва науково-методичною роботою у школі працює методична рада, до складу якої входять директор закладу, її заступники, керівники методичних кафедр вчителів, практичний психолог, завідувач шкільною бібліотекою. В компетенції методичної роботи знаходяться такі напрямки діяльності педагогічного колективу :

аналіз результативності діяльності методичних підструктур;

впровадження нових Державних стандартів початкової та загальної середньої освіти;

забезпечення профільності навчання;

організація роботи по підвищенню фахової майстерності вчителів, надання методичної допомоги педагогам;

вивчення і аналіз стану викладання, моніторинг навчальних досягнень учнів;

залучення вчителів до науково-дослідницької діяльності, вивчення і аналіз впровадження проектної діяльності в нвачально-виховний процес;

аналіз результативності роботи вчителів з обдарованими дітьми, підготовка та проведення предметних олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, конкурсів учнівської творчості, конференцій, тощо.

Одним із основних напрямків діяльності методичної ради та методичних об’єднань вчителів школи визначено підвищення ефективності навчання і виховання учнів у контексті особистісно орієнтованої парадигми освіти, впровадження гуманно-особистісного підходу до дітей в освітньому процесі, формування позитивного іміджу школи. На засіданнях методичної ради розглядалися питання досвіду роботи педагогів з розвитку в учнів загальних і творчих здібностей, впровадження в практику роботи школи інноваційних педагогічних технологій, питання роботи з обдарованими дітьми, курсової перепідготовки й атестації вчителів, аналізувався стан викладання української мови та історії. Значної уваги надавалося підготовці учнів до міського та обласного етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Єфімцев В.М., вчитель української мови та літератури, у 2014 – 2015 н.р. брав участь у міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2014»: педагог провів відкритий урок, підготував педагогічну ідею. За результатами конкурсу Єфімцев Володимир Миколайович отримав диплом лауреата цього професійного змагання.

Індивідуальні й групові консультації сприяли покращенню ведення шкільної документації, організації самоосвіти вчителів, роботи з обдарованими дітьми, індивідуальної роботи з учнями, що мають початковий рівень навчальних досягнень, організації повторення та узагальнення навчального матеріалу, організованому проведенню Державної підсумкової атестації.

Важливим моментом у кадровій роботі із забезпечення високого методичного та професійного рівня діяльності педагогічного колективу є атестація та курсова перепідготовка. У 2014 – 2015 н.р. перепідготовку пройшли 16 педагогів. План проходження курсової перепідготовки виконується.

Атестація педагогічних працівників 2014 – 2015 навчального року проходила за планом заходів з проведення атестації, який передбачає перевірку строків проходження курсів підвищення кваліфікації педпрацівників; закріплення вчителів за членами адміністрації школи, відвідування навчальних занять представниками адміністрації, профкому, членами атестаційної комісії; оформлення методичних папок для накопичення матеріалів на період атестації вчителів; складання графіку проведення відкритих уроків учителів, які атестуються, а також позакласних заходів, вивчення рівня кваліфікації, професійної діяльності та загальної культури в педколективі, серед учнів та їх батьків.

За підсумками атестації 2014 – 2015 н.р. підтверджена відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям «спеціаліст вищої категорії» та відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист» Костяніковій Тетяні Іванівні, вчителю російської мови та літератури; «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «педагог-організатор-методист» Кашубі Ірині Леонідівні, педагогу-організатору школи; присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»:

Дембовському Юрію Миколайовичу, вчителю фізичної культури, Єфімцеву Володимиру Миколайовичу, вчителю української мови і літератури, Кашубі Ірині Леонідівні, вчителю образотворчого мистецтва; присвоєна кваліфікаційна категорію «спеціаліст першої категорії»:

Білоіваненко Світлані Анатоліївні, вихователю групи продовженого дня, Білоіваненко Світлані Анатоліївні, вчителю трудового навчання.

З метою допомоги молодим вчителям в школі була організована і спланована робота «Школи молодого вчителя», організовано взаємовідвідування уроків молодих вчителів та їх наставників.

Творча група «Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення української мови в початкових класах» (керівник Чередниченко В.О.) працювала третій рік. Група знаходиться на етапі практичного впровадження методів та засобів розвитку комунікативних здібностей учнів. На протязі року педагоги творчої групи показали фрагменти уроків української мови, з використанням інтерактивних технологій,які висвітлюють реалізацію обраних тем.

Творча група «Формування ключових компетентностей як засіб розвитку пізнавальної активності і творчого потенціалу молодих школярів в умовах сучасного освітнього середовища» (керівник Шулешова В.О.) проводила майстер-класи.

Працювала педагогічна майстерня на базі досвіду роботи учителя початкових класів Максютенко Л.М. з проблеми “Використання проектних технологій в початкових класах в умовах впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти. Л.М. Максютенко розвиває комунікативну компетенцію на уроках через проектну діяльність. Яскравим прикладом став короткостроковий проект «Ми тебе не забули,Тарасе!» та інші проекти.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конкурсах, спортивних змаганнях. Рубіжанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1
У предметних олімпіадах з базових дисциплін приймала участь команда школи із 12 учнів. Результати участі в олімпіадах такі

Програма курсу за вибором для учнів 10-11 класів. Автор: Бурлака...
Автор: Бурлака Людмила Анатоліївна, вчитель хімії Терезинського нво «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Білоцерківської...

Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання №25 «Загальноосвітня...

«Творчість відкриває в дитячій душі ті куточки, в яких дрімають джерела добрих почуттів»
Марківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1 марківської райдержадміністрації луганської області

Голубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новомосковської...
Леніна, буд. 17, с. Голубівка, Новомосковський район, Дніпропетровська обл.,51230, тел. (05693)53193

Методичні рекомендації щодо написання дослідницької роботи Програма...
Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів П`ятихатської районної ради Дніпропетровської області

Розклад уроків 5-10 класів на ІІ семестр 2014-2015 н р. комунального...

Одеська загальноосвітня школа №44 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області зміст
Посада І місце роботи, служби: вчитель інформатики Одеської загальноосвітньої школи №44 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської...

Література Список використаних джерел
Відокремлений підрозділ тов «нпц «Ікар» лтд навчально – виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня спеціалізована...

План навчального проекту Автор навчального проекту Прізвище, ім’я та по-батькові
Українківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вчитель української мови та літературиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка