Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Наказ

Наказ

Сторінка1/3
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

16.03. 2016 № 276

Про внесення змін до наказу

Міністерства освіти і науки України

від 11.03.2016 р. № 248 «Про проведення

ІV етапу Всеукраїнських учнівських

олімпіад з навчальних предметів

у 2015/2016навчальному році»

Відповідно до підпункту 2.5.1 пункту 2.5 розділу ІІ Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, наказу Міністерства освіти і науки України від 11.03.2016 № 248 «Про проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2015/2016 навчальному році», з метою забезпечення якісної перевірки робіт учасників ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до додатків 18, 20, 28, 30 до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.03.2016 № 248 «Про проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2015/2016 навчальному році», виклавши їх у редакції, що додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Міністр С. М. Квіт

Додаток 18

до наказу Міністерства освіти і науки України

11.03.2016 № 248

(в редакції наказу Міністерства освіти і

науки України

_16.03.2016____ № _276__
ЖУРІ

ХIХ Всеукраїнської учнівської олімпіади

з економіки


Гражевська

Надія Іванівна


в. о завідувача кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка,професор, доктор економічних наук (голова)


Бицюра

Юрій Васильович


старший викладач Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат економічних наук (заступник голови)


Симоненко

Леся Іванівна


доцент Житомирського національного агроекологічного університету, кандидат економічних наук (заступник голови)


Тимченко

Ірина Євгеніївна


доцент Харківського економіко-правового університету, кандидат економічних наук (заступник голови)


Білостоцька

Ірина Богданівна

учитель Бродівської гімназії імені Івана Труша Бродівської районної ради Львівської області


Вікарчук

Ольга Іванівна

завідувач кафедри Житомирського державного університету імені Івана Франка, доцент, кандидат економічних наук


Гавриленко

Любов Іванівна


заступник директора гімназії № 95 м. Кривого Рогу Дніпропетровської області


Гнатишин

Марія Андріївна


доцент Львівського національного університету імені Івана Франка


Гронтковська

Галина Еразмівна

доцент Національного університету водного господарства та природокористування, кандидат економічних наук
Продовження додатка 18
Губатюк

Ігор Володимирович


доцент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кандидат економічних наук


Демчишак

Назар Богданович


доцент Львівського національного університету імені Івана Франка


Длугопольський

Олександр Володимирович


професор Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук


Єлисєєва

Людмила Володимирівна

старший викладач Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидат економічних наук


Замориленко

Надія Ліферіївна


учитель Бердичівського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу № 4 Житомирської області


Калініченко

Олена Олександрівна

старший викладач Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат економічних наук


Калінська

Алла Володимирівна

заступник директора Бердичівського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу № 4 Житомирської області, кандидат педагогічних наук


Келічавий

Арсен Вікторович

доцент Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, кандидат економічних наук


Кирильчук

Ольга Валеріївна


доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат економічних наук


Красота

Олена Вадимівна


доцент київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат економічних наукПродовження додатка 18Кузьмінов

Сергій Васильович


доцент Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля, доктор економічних наук (за згодою)


Кухар

Олег Володимирович

доцент Національного університету водного господарства та природокористування, кандидат економічних наук


Лелюк

Юлія Миколаївна

доцент Полтавської державної аграрної академії, кандидат економічних наук


Ломачинська

Ірина Анатоліївна


доцент Одеського національного університету імені І. І. Мечникова


Манжура

Олександр Васильович


доцент вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», доктор економічних наук (за згодою)


Ніколаєнко

Сергій Миколайович

викладач Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат економічних наук


Огерук

Христина Дмитрівна


студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Палехова

Вікторія Антонівна

доцент Чорноморського державного університету імені Петра Могили


Паньков

Віктор Георгійович

старший науковий співробітник Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кандидат фізико-математичних наук (за згодою)


Петрушенко

Юрій Миколайович


завідувач кафедри Української академії банківської справи, доцент, кандидат економічних наук (за згодою)


Процишин

Оксана Романівна


доцент Дрогобицького державного університету імені Івана Франка, кандидат економічних наук


Різник

Наталія Степанівна

професор Луцького національного технічного університету, доктор економічних наук

Продовження додатка 18Сайкевич

Марина Іванівна

доцент Житомирського національного агроекологічного університету, кандидат економічних наук


Северенчук

Алла Леонтіївна

старший викладач Житомирського державного технологічного університету


Синя

Ірина Ананіївна


директор навчально-виховного комплексу «Школа-садок «Софія» Львівської міської ради Львівської області


Сотула

Оксана Віталіївна

доцент Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат економічних наук


Сторощук

Богдан Дмитрович


доцент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кандидат економічних наук


Тітаренко

Ольга Миколаївна


старший викладач Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Уманців

Юрій Миколайович


професор Київського національного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук


Часніков

Владислав Ігорович


студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Чорна

Тетяна Іванівна

доцент Української інженерно-педагогічної академії

Директор Інституту

модернізації змісту освіти

Н. Б. Вяткіна
Директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти

Ю. Г. Кононенко

Додаток 20

до наказу Міністерства освіти і науки України

11.03.2016 № 248

(в редакції наказу Міністерства освіти і

науки України

_16.03.2016____ № _276__
ЖУРІ

LVІ Всеукраїнської учнівської олімпіади

з математики


Рубльов

Богдан Владиславович

професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук (голова)


Атамась

Володимир Васильович

доцент Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат фізико-математичних наук (заступник голови)


Красікова

Ірина

Володимирівна

доцент державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет», кандидат фізико-математичних наук(заступник голови)


Марченко

Валентин Олександрович

заступник декана Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, кандидат фізико-математичних наук (заступник голови)


Альохіна

Анастасія Олексіївна

студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Анікушин

Андрій Валерійович


доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук


Бедратюк

Леонід Петрович


завідувач кафедри Хмельницького національного університету, доктор фізико-математичних наук

Бомба

Андрій Ярославович


професор Рівненського державного гуманітарного університету, доктор технічних наук

Владіміров

Володимир Миколайович

старший викладач Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Продовження додатка 20Ганзера

Ганна Олександрівна


учитель Слов'янського педагогічного ліцею Слов'янської міської ради Донецької області

Дашков

Олександр Олександровичстудент Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Двейрін

Михайло Захарович


доцент Донецького національного університету, кандидат фізико-математичних наук (м. Вінниця)

Добосевич

Олесь Мар’янович

аспірант Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача Національної академії наук України (за згодою)


Добровольська

Ірина

Володимирівна


учитель Запорізького ліцею № 105 Запорізької міської ради Запорізької області, кандидат фізико-математичних наук

Дубова

Софія


студентка Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Дяченко

Олександр Віталійович


старший викладач Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Жучок

Юрій Володимирович


доцент державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», кандидат фізико-математичних наук (м. Старобільськ Луганської області)


Зіновєєв

Ігор Валерійович

доцент державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет», кандидат фізико-математичних наук


Зоріна

Ірина Анатоліївна


доцент Херсонської державної морської академії, кандидат фізико-математичних наук

Ізюмченко

Людмила Володимирівна

доцент Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка, кандидат фізико-математичних наук


Продовження додатка 20Карлова

Олена Олексіївна

доцент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кандидат фізико-математичних наук


Кириченко

Галина

Федорівна


учитель Запорізької гімназії № 28 Запорізької міської ради Запорізької області

Клурман

Олексій Олександрович


науковий співробітник Лондонського університету (за згодою)

Коломієць

Оксана Миколаївна

доцент Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат педагогічних наук


Кравченко

Юлія Віталіївна

студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Кривошея

Ігор Михайлович


учитель міського центру з інтеграції до європейського та світового освітнього простору м. Вінниці


Кукуш

Олександр Георгійович


професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук

Кучеренко

Анастасія Олегівна

студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Лисакевич

Анастасія Валеріївна

учитель комунального закладу «Харківський фізико-математичний ліцей № 27  Харківської міської ради Харківської області»


Лішунов

Віталій Григоровичприватний підприємець (за згодою)

Майборода

Валерій Антонович

учитель математики Миколаївського муніципального колегіуму


Марковиченко

Олександр Олексійович

студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Продовження додатка 20Мекуш

Оксана Григорівна

доцент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидат фізико-математичних наук


Носенко

Олег Анатолійович


вчитель Херсонського ліцею обласної ради


Палько

Назарій Зіновійович 


студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Приходько

Вікторія В’ячеславівна


вчитель Запорізького багатопрофільного ліцею № 99 Запорізької міської ради Запорізької області


Рогозянова

Ольга

Володимирівна


учитель Запорізької гімназії № 28 Запорізької міської ради Запорізької області

Сапрікін

Сергій Михайлович

доцент Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, кандидат фізико-математичних наук


Сарана

Олександр Анатолійович


доцент Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат фізико-математичних наук

Сігетій

Ігор Петрович

старший викладач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти


Скороходов

Дмитро Сергійович

доцент Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат фізико-математичних наук


Смирнов

Денис Олегович

студент Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна


Сорока

Євгенія Вадимівна

студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Стеганцева

Поліна Георгіївна

доцент Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет», кандидат фізико-математичних наук
Продовження додатка 20Теплова

Дар’я Павлівна

студент Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна


Титова

Ольга

Олександрівна


доцент Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет», кандидат фізико-математичних наук

Ткаченко

Ольга В’ячеславівна

студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Федак

Іван Васильович


доцент Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», кандидат фізико-математичних наук


Хілько

Данило Ігорович

студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Ховрак

Світлана Миколаївна


учитель ліцею № 4 м. Кременчук Полтавської області


Чучук

Ольга Сергіївна

студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Шаповалов

Сергій Павлович

доцент Сумського державного університету, кандидат фізико-математичних наук


Щеглов

Микита Владиславович


студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Щербіна

Олексій Сергійович

старший викладач Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, кандидат фізико-математичних наук

Директор Інституту

модернізації змісту освіти

Н. Б. Вяткіна
Директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти

Ю. Г. Кононенко
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
Провести у 2016/2017 навчальному році Всеукраїнські учнівські Інтернет-олімпіади

Наказ
Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році

Передмова
Прийнято та надано чинності: наказ Національного космічного агентства України від 05. 10. 2006 р. №265

Наказ
Міністерстві юстиції України 09 серпня 2016 року за №1114/29244, з метою організованого проведення в 2017 році зовнішнього незалежного...

Наказ
Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ
...

Україна наказ начальника відділу освіти ульяновської районної державної...
Керівникам навчальних закладів (нормативно правова база до нового навчального року)

Наказ
України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах, з навчальних предметів на 2014-2019 роки (зі змінами), з метою пошуку, підтримки...

Наказ
Департаменту освіти І науки Вінницької обласної державної адміністрації «Про організацію безпечної життєдіяльності учасників навчально-виховного...

Наказ
Районному методичному кабінету, педагогічним колективам навчальних закладів району у 2015/2016 навчальному році спрямувати роботу...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка