Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

 дослідження загальних властивостей І закономірностей розвитку живих організмів

 дослідження загальних властивостей І закономірностей розвитку живих організмів

"Біолог"
Найменування професії
Домінуючий спосіб мислення
Область базових знань № 1 і їхній рівень
Область базових знань № 2 і їхній рівень

Професійна область
Міжособистісна взаємодія
Домінуючий інтерес
Додатковий інтерес
Умови роботи


біолог
адаптація - координація
природничі науки (біологія, хімія, фізика), рівень 3, високий (теоретичний)
природничі науки (біологія, хімія, фізика), рівень 2, середній (практичне використання знань)
біологія
часто по типу "поруч"
дослідницький
реалістичний
у приміщенні, мобільнийЗавантажити відеодемонстрацію

Домінуючі види діяльності:

 дослідження загальних властивостей і закономірностей розвитку живих організмів;

 вивчення питань систематизації живих істот;

 вивчення видового різноманіття рослин, їхньої будови, особливостей життєдіяльності, закономірностей індивідуального й історичного розвитку, поширення цих рослин, взаємини їх із середовищем існування (ботаніки);

 вивчення особливостей анатомії і фізіології різних тварин, закономірностей їхнього розвитку, особливостей поводження, різноманіття видів і типів (зоологи);

 дослідження закономірностей розмноження і поширення хвороботворних бактерій і вірусів, а також паразитичних організмів і виявлення на основі цього способів успішної боротьби з інфекційними і паразитарними захворюваннями людини і тварин (вірусологи, мікробіологи);

 вивчення будови людини й особливостей її життєдіяльності, аномалій розвитку окремих органів і організму в цілому (анатоми і фізіологи);

 вивчення форми розмноження живих організмів, особливостей розмноження і розвитку різних класів і видів;

 вивчення основ спадковості і мінливості, закономірностей спадкування і зміни ознак у ряді поколінь організмів, дослідження структури і функції генів (генетики);

 виведення більш продуктивних сортів рослин і порід тварин із використанням знань генетики і селекції;

 розробка комплексу заходів щодо охорони і збільшення чисельності тварин, поліпшення їхніх продуктивних властивостей;

 розгляд проблем удосконалювання агротехніки і зоотехніки;

 вивчення фізичних і фізико-хімічних явищ у живих організмах, впливу різних фізичних факторів на живі системи (біофізики);

 проведення біохімічних досліджень, що дозволяють повніше використовувати одержувані речовини рослинного і тваринного походження, а також їхнього лабораторного і промислового синтезу (біохіміки);

 підготовка і постановка біологічних досліджень (технічна робота);

 робота в лабораторних дослідженнях із біологічним матеріалом на клітинному і внутрішньоклітинному рівнях (проби, аналізи);

 проведення різних досліджень з метою поліпшення умов в області сільського господарства, лісового і промислового господарства;

 розгляд і вирішення питань охорони природи і збільшення її багатств.

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
Здібності:

 високий рівень розвитку зорового сприйняття кольору;

 гарний розвиток концентрації уваги (здатність тривалий час зосереджуватися на одному об'єкті, предметі, не відволікаючись на інші);

 творче мислення;

 багата уява;

 здатність помічати незначні зміни в навколишньому оточенні;

 розвиток образної зорової пам'яті;

 здатність швидко приймати важливі рішення;

 аналітичні здібності.

Особистісні якості, інтереси, схильності:

 допитливість;

 терплячість;

 спостережливість, споглядальність;

 скрупульозність у роботі;

 акуратність;

 інтерес до живих організмів;

 схильність до лабораторної роботи.

Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:

 відсутність інтересу до природи;

 низький рівень розвитку концентрації і стійкості уваги (нездатність тривалий час утримувати увагу на одному предметі, не відволікаючись);

 схильність до рухливих видів діяльності;

 поганий розвиток ручної моторики;

 прагнення до активної взаємодії з іншими людьми.

Області застосування професійних знань:

 лабораторії при науково-дослідних інститутах;

 природоохоронні організації;

 екологічні організації;

 ботанічні і зоологічні сади, заповідники;

 галузі сільського господарства;

 сфера освіти (вузи, коледжі, школи).

Історія професії
Біологія (від грец. bios - життя і logos - наука) вивчає життя в усіх його проявах, різні рівні його організації. Сам термін "біологія" був запропонований у 1802 році Ж. Б. Ламарком і Г. Р. Тревиранусом незалежно один від одного. Сучасна біологія сягає коренями у стародавність і бере початок у країнах Середземномор'я (Стародавній Єгипет, Стародавня Греція). Найбільшим біологом минувщини був Аристотель. У середні століття нагромадження біологічних знань диктувалося в основному інтересами медицини. Праці учених стародавності, продовжені в епоху Відродження, поклали початок ботаніці і зоології, а також анатомії і фізіології людини (тут відомі праці Везалія, Галена і т.д.). У XIX столітті різко зросла кількість досліджуваних біологами об'єктів, тому ботаніка, зоологія теж стали дробитися на розділи, що згодом сформувалися в самостійні галузі біології (ембріологія, гістологія, мікробіологія і т.д.).
У даний час робота біологів здобуває величезне практичне значення для медицини, сільського господарства, промисловості, розумного використання природних ресурсів і охорони природи. Ведеться багато цікавих і нових досліджень, особливо в таких областях, як біотехнологія, генна інженерія. Ці перспективні напрямки дозволяють:

 у лабораторних умовах конструювати генетичні системи заздалегідь заданого складу і будови;

 на їхній основі отримувати різноманітні лікарські препарати;

 виправляти деякі генетичні дефекти у людини;

 створювати організми з новими, у тому числі і не існуючими у природі, комбінаціями спадкоємних ознак і властивостей.

Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості (дослідницький і реалістичний):

агроном;

тваринник;

 ентомолог;

 геофізик;

садівник;

лікар;

метеоролог;

ветеринар;

 антрополог;

 археолог;

хімік;

 астроном;

 етнолог;

геолог;

фармаколог;

криміналіст.

Експрес-методика придатності до професії «Біолог»

Джерело: http://profi.org.ua/

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Реферат на тему: «Мутаційна та модифікаційна мінливість»
Мінливість є однією з найважливіших властивостей живих організмів. Мінливість буває ядерною(хромосоми в ядрі) І позаядерною (кільцева...

2. Органічні сполуки живих організмів
Дидактичні матеріали до уроків біології для 10 класу: навчальний посібник / Людмила Козел. – Ковель, 2013. – 226 с

Закон І періодична система хімічних елементів д. І. Менделєєва. Будова атома
Мета: проконтролювати засвоєння учнями структури періодичної системи та закономірностей зміни властивостей хімічних елементів І сполук...

Методи І методичні прийоми: Інформаційно- рецептивний
Освітня: сформувати поняття про біосферу як оболонку живої матерії планети; з’ясувати розподіл живої речовини біосфери та її властивості;...

Методи лінгвістичних досліджень
Лінгвістика протягом історії свого розвитку створила власні (спеціальні) методи. Як правило, зміна наукової парадигми супроводжується...

Конспекту уроку практичної роботи з хімії на тему «дослідження властивостей...
Обладнання І реактиви: розчин хлоридної кислоти, пробірки, індикатори, натрій гідроксид, натрій карбонат (сода), кальцій оксид (ферум...

Еколого-геохімічний аналіз територій
Суть еколого-геохімічного аналізу зводиться до геохімічного вивчення ландшафтів І процесів його формування для виявлення особливостей...

План-конспект уроку
Нітрогену та Фосфору, їх роль в житті рослинних організмів, використанням людиною

Програма соціально-економічного та культурного розвитку львівської області на 2015 рік
Оцінка економічного та соціального розвитку області у 2013-2014 роках в контексті виконання основних завдань Програми соціально-економічного...

Уроку
Розглянути роль озонового шару для життя організмів на Землі, розвивати самостійність, формувати комунікативну, інформаційну компетентність,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка