Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

За новою програмою!!!

За новою програмою!!!

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

МАР’ЯНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

ШКОЛА І-ІІ СТПЕНІВ


за новою програмою!!!


Пашко Микола Ярославович

вчитель біології та хімії
Розробки контрольних робіт згідно нової програми з біології у 6 – 7 класі та хімії у 7 класіТеофіполь-2016
Рекомендовано радою методичного кабінету

(протокол № __від __.__.2015 р.)
Рецензенти:

Стецюк П.П. – директор Мар’янівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Гордійчук С. М. – методист Теофіпольського районного відділу освіти, молоді та спорту


Посібник, що пропонується, містить згідно нової програми розробки ІV-ох рівневих контрольних робіт І-го та ІІ-го варіантів з біології у 6 – 7 класі та хімії у 7 класі.

Призначено для вчителів біології та хімії.
Пашко М. Я.

Розробки контрольних робіт з біології у 6 – 7 класі та хімії у 7 класі. – Теофіполь, 2016. – 66 с.
Зміст

6 клас біологія

 1. Контроль рівня навчальних досягнень учнів з теми «Клітина»……….4

 2. Контроль рівня навчальних досягнень учнів з теми «Одноклітинні організми», «Рослини (до теми розмноження рослин)»…………………..10

 3. Контроль рівня навчальних досягнень учнів з теми «Рослини»………16

 4. Контроль рівня навчальних досягнень учнів з теми «Різноманітність рослин» та «Гриби»…………………………………………………………..22

7 клас біологія

 1. Контроль рівня навчальних досягнень учнів з теми «Різноманітність тварин (до теми Хордові) » ………………………………………………..28

 2. Контроль рівня навчальних досягнень учнів з теми « Різноманітність тварин (ІІ частина теми Хордові)» ……………………………………….34

 3. Контроль рівня навчальних досягнень учнів з теми «Процеси життєдіяльності тварин»…………………………………………………..40

 4. Контроль рівня навчальних досягнень учнів з теми «Поведінка тварин» та «Організм і середовище існування тварин» ………………44

7 клас хімія

 1. Контроль рівня навчальних досягнень учнів з теми «Початкові хімічні рівняння (до теми Складання формул бінарних сполук)………………………..50

 2. Контроль рівня навчальних досягнень учнів з теми «Початкові хімічні рівняння (ІІ частина)»…………………………………………………………….55

 3. Контроль рівня навчальних досягнень учнів з теми «Кисень» ……………59

 4. Контроль рівня навчальних досягнень учнів з теми «Вода» ……………….63Конспект уроку

Тема уроку: Контроль рівня навчальних досягнень учнів з теми «Клітина»

І варіант

Мета:

Освітня: виявлення рівня засвоєння навчального матеріалу, в тому числі досягнення передбачених програмою обов'язкових результатів навчання;

Розвиваюча: розвивати корекція знань і вмінь на основі аналізу допущених помилок;

Виховна: виховувати відповідальність перед поставленими завданнями, як на уроці так і в житті.

Структура уроку

п/п

Етап уроку

Час хв.

І

Організаційний момент
ІІ

Контроль над виконанням контрольної роботи
ІІІ

Підсумок уроку
ІV

Домашнє завдання


І. Організаційний момент

ІІ. Контроль над виконанням контрольної роботи

Контрольна робота № 1

I – варіант

Початковий рівень (3- бали)

1.Мікроскоп був винайдений наприкінці:

а) XVІ- століття б) XVІІ - століття

в)XVІІІ – століття г)XІX-століття

2. Термін «Клітина» запропонував:

а) М.Шлейден; б) Т. Шван;

в) Роберт Гук; г)Р.Вірхов.

3. Відкрив ядро у рослинних клітинах:

а) Роберт Броун; б) Антоні ванЛевенгук;

в) Ернст Руска; г) Роберт Гук

4.Бактерії відкрив:

а) А.Клод; б) Антоні ванЛевенгук;

в) Р. Вірхов; г) Т. Шван

5. Створив прототип електронного мікроскопа :

а)Ернст Руска; б) Р. Вірхов;

в) Роберт Броун; г) Роберт Гук;

6. Клітинну теорію сформулювали:

а)Т. Шван і М.Шлейден; б)Р. Вірхов;

в)Антоні ванЛевенгук; г)Ернст Руска

Середній рівень (3- бали)

7.Заповніть таблицю:

Будова клітини

Функції

1. Клітинна мембрана
2. Цитоплазма
3. Хлоропласти
4. Ядро
5. Комплекс Гольджі
8.Встановіть відповідність

Терміни Визначення

А. ДНК 1.Надає пружність клітинам.

Б. Органічні речовини 2. Надходять з грунту.

В. Вода 3. Носій спадкової інформації.

Г. Мінеральні солі 4. Утворюють живі організми.

А

Б

В

Г


Достатній рівень (3-бали)

10.Замалюйте процес росту клітини.

11.За даними поняттями складіть таблицю «Надходження речовин у клітину»

1) Грунт; 4) Вуглекислий газ;

2) Повітря; 5) Кисень;

3) Вода; 6) Мінеральні солі
Високий рівень (3-бали)

13. Позначте будову клітини.

3


4
c:\users\пользователь\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\img001.jpg

Визначте яка це клітина. Як ви про це здогадалися?

ІІІ. Підсумок уроку

Аналіз роботи на уроці під час виконання контрольної роботи.

ІV. Домашнє завдання.

Повторення конспекту

Конспект уроку

Тема уроку: Контроль рівня навчальних досягнень учнів з теми «Клітина» ІІ варіант

Мета:

Освітня: виявлення рівня засвоєння навчального матеріалу, в тому числі досягнення передбачених програмою обов'язкових результатів навчання;

Розвиваюча: розвивати корекція знань і вмінь на основі аналізу допущених помилок;

Виховна: виховувати відповідальність перед поставленими завданнями, як на уроці так і в житті.

Структура уроку

п/п

Етап уроку

Час хв.

І

Організаційний момент
ІІ

Контроль над виконанням контрольної роботи
ІІІ

Підсумок уроку
ІV

Домашнє завдання


І. Організаційний момент

ІІ. Контроль над виконанням контрольної роботи

Контрольна робота № 1

IІ – варіант

Початковий рівень (3-бали)

1.Одноклітинні тварини та водорості відкрив :

а) А.Клод; б)Антоні ванЛевенгук;

в) Р. Вірхов; г) Т. Шван

2. Відкрив цитоплазму у рослинних клітинах :

а) Роберт Броун; б) Антоні ванЛевенгук;

в) Ернст Руска; г) Роберт Гук

3.Клітинну теорію сформулювали:

а)Т. Шван і М.Шлейден; б)Р. Вірхов;

в)Антоні ванЛевенгук; г) Ернст Руска.

4.Мікроскоп був винайдений наприкінці:

а) XVІ- століття б) XVІІ - століття

в)XVІІІ – століття г) XІX - століття

5. Термін «Клітина» запропонував:

а) М.Шлейден; б) Т. Шван;

в) Роберт Гук; г) Р.Вірхов.

6. Розробив модель електронного мікроскопа :

а) Роберт Броун; б) Антоні ванЛевенгук;

в) Ернст Руска; г) Роберт Гук

Середній рівень(3-бали)

7.Заповніть таблицю:

Будова клітини

Функції

1.Ендоплазматична сітка
2.Вакуолі
3. Рибосоми
4. Мітохондрія
5. Ядро
8.Встановіть відповідність

Терміни Визначення

А. Жива природа 1.Збільшення розмірів та маси.

Б. Неорганічні речовини 2. Білки, ліпіди, вуглеводи.

В. Органічні речовини 3. Речовини неживої природи..

Г. Ріст 4. Сукупність усіх організмів,що населяють Землю

А

Б

В

Г


Достатній рівень (3-бали)

10.Замалюйте процес подвоєння ДНК.

11.За даними поняттями складіть таблицю «Клітинний цикл»

1) Клітинний цикл; 4) Стадія поділу;

2) Стадія росту ; 5) Ріст;

3) Два процеси; 6) Ділення клітини.

Високий рівень (3-бали)

12. Позначте будову клітини.

c:\users\пользователь\pictures\img002.jpg

Визначте яка це клітина. Як ви про це здогадалися?

ІІІ. Підсумок уроку

Аналіз роботи на уроці.

ІV. Домашнє завдання. Повторення конспекту

Конспект уроку

Тема уроку: Контроль рівня навчальних досягнень учнів з теми «Одноклітинні організми», «Рослини (до теми розмноження рослин)» І варіант

Мета:

Освітня: виявлення рівня засвоєння навчального матеріалу, в тому числі досягнення передбачених програмою обов'язкових результатів навчання;

Розвиваюча: розвивати корекція знань і вмінь на основі аналізу допущених помилок;

Виховна: виховувати відповідальність перед поставленими завданнями, як на уроці так і в житті.

Структура уроку

п/п

Етап уроку

Час хв.

І

Організаційний момент
ІІ

Контроль над виконанням контрольної роботи
ІІІ

Підсумок уроку
ІV

Домашнє завдання


І. Організаційний момент

ІІ. Контроль над виконанням контрольної роботи

Контрольна робота № 2

I – варіант

Початковий рівень (3 бали)

1. З якої тканини починається розвиток інших тканин?
а) провідної                                   в) твірної

б) покривної                                  г) основної

2. До складу стінки клітини рослини входить:

а) крохмаль                        в) жири

б) цукор                               г) целюлоза

3. Який вид кореня утворюється на стеблах або листках?
а) головний                                    в) бічний

б) додатковий                                г) стрижневий

4. Які речовини переважно відкладаються про запас в насінні гороху та квасолі

а) білки                                в) вуглеводи

б) жири                                 г) нуклеїнові кислоти

5. Укажіть процес, під час якого рослини виділяють вуглекислий газ:

а) фотосинтез                              в) випаровування

б)  дихання                                   г) живлення

6. Які організми належать до паразитичних видів:

а) евглена зелена                         в) малярійний плазмодій

б) інфузорія-туфелька                  г) губка-бодяга

Середній рівень (3 бали)

7. Нерухомий спосіб життя веде:

а) хлорела                                в) евглена

б) хламідомонада                    г) вольвокс

8. Визначте послідовність складових внутрішньої будови кореня знизу вгору:

а) всисна зона                                 в) зона поділу

б) зона розтягування                      г) кореневий чохлик

9. Приведіть у відповідність видозміни листків і рослини, для яких вони
характерні:


 1. вусики                                      А росичка і мухоловка

 2. колючки                                   Б алоє і молодило

 3. ловильні                                   В горох і чина

 4. м'ясисті                                     Г барбарис і кактус

                                                         Д цибуля і часник

Достатній рівень (3 бали)

10. Приведіть у відповідність структури ядра та їхні функції:

1. ядерна оболонка А. транспорт речовин із цитоплазми до ядра і навпаки

2. ядерце Б. забезпечує взаємодію між структурами ядра

3. ядерний сік В. є носієм спадкової інформації

4. хромосоми Г. здійснює утворення пластид

Д. місце утворення компонентів клітини, на яких

синтезуються білки.

11. Приведіть у відповідність значення бактерій та їхніх представників:

 1. псують продукти А паличка ботулізму

 2. викликають хвороби людей Б паличка ту беркульозу

 3. вступають у мутуалізм В кишкова паличка

 4. виділяють в атмосферу кисень Г паличка гнилі

Д ціанобактерії

Високий рівень(3 бали)

12. Виберіть ознаки, що характеризують горох посівний.

Стебло:

1. прямостояче  2. витке 3.чіпке 4.повзуче

Видозміни листа:

1. вусики 2. м'ясисті 3. колючки 4. ловильні

Коренева система:

1. стрижнева 2. мичкувата 3. змішана 4. відсутня

ІІІ. Підсумок уроку

Аналіз роботи на уроці.

ІV. Домашнє завдання.

Повторення конспекту

Конспект уроку

  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів Кафедра природничо-математичних...
Орієнтовне тематичне планування навчального матеріалу та деякі зауваження щодо викладання фізики за новою програмою

Узгоджено з програмою для загальноосвітніх навчальних закладів „Фізика....
Узгоджено з програмою для загальноосвітніх навчальних закладів „Фізика. Астрономія. 7 – 12 класи ”затвердженою Міністерством освіти...

У 2015/2016 навчальному році учні 7 класів загальноосвітніх навчальних...

Рекомендації щодо організації вивчення біології у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів
Вивчення предмета «Біологія» у 6 класі відбуватиметься за новою навчальною программою, укладеною відповідно до нової редакції Державного...

«Початкові хімічні поняття» є базовою у вивченні всього курсу хімії....
Тема «Початкові хімічні поняття» є базовою у вивченні всього курсу хімії. За програмою мон україни вона обмежується 17 годинами,...

Навчальні програми (витяги з робочих навчальних програм предметів,...
Мета І завдання курсу – повторення, узагальнення та систематизація знань, передбачених шкільною програмою з української мови; теоретичний...

Узагальнення знань з теми: «Металічні елементи та їх сполуки»
Дане заняття проводиться за робочою програмою як семінар І має за мету узагальнення знань про розташування металічних елементів у...

Програма фахових вступних випробувань для зарахування на навчання...
Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва” складена на основі навчального плану підготовки бакалавра напряму 050503...

Програма фахових вступних випробувань для зарахування на навчання...
Окр «Спеціаліст» зі спеціальності 05050316 «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» на базі отриманого окр...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка