Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Дослідження впливу мобільних телефонів на імунний статус користувачів та перевірка можливості його захисту за допомогою пристрою "Spinor"

Дослідження впливу мобільних телефонів на імунний статус користувачів та перевірка можливості його захисту за допомогою пристрою "Spinor"

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8
Завершені науково-дослідні та технічні розробки,

що можуть бути запропоновані для впровадження (2011/2012 н.р.)


Кафедра мікробіології

5. Назва розробки


Дослідження впливу мобільних телефонів на імунний статус користувачів та перевірка можливості його захисту за допомогою пристрою "Spinor".

Керівник розробки

Черненко К.Д., к.б.н., доцент, доцент кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій

кафедра технології харчування

9. Назва розробки


Вдосконалення та розробка продуктів харчування сучасного асортименту.

Автор розробки


Калакура М.М., Ромоданова В.О., Юліна А.І., Бублик Г.А., Яценко Н.І., Хлопяк О.К., Любенок О.Б.

Мета розробки

Розширення асортименту сучасної продукції оздоровчого призначення.

Анотація

Розроблені рецептури та технології нової продукції оздоровчого призначення для розширення та покращення в закладах ресторанного господарства щоденного харчування. Використані нові види сучасного обладнання та інвентаря, а також харчові добавки природного походження та нетрадиційна вітчизняна сировина.

Результати, що можуть бути впроваджені

Удосконалення технології фаршів і начинок для борошняних кулінарних та кондитерських виробів.

Розробка технології снеків із непромислових видів риб.

Удосконалення технології борошняних кондитерських виробів лікувально-профілактичного призначення.

Удосконалення технології десертів оздоровчого споживання.

Розроблення технології борошняних кондитерських виробів підвищеної біологічної цінності.

Удосконалення технології виробів із пісочного тіста.

Сфера використання

Заклади ресторанного господарства.

Переваги порівняно з існуючими розробками

Підвищена біологічна цінність та ресурсозберігаюча технологія.

Умови розповсюдження

Реалізація НТД.

Керівник розробки

Калакура М.М., проф.

Наявність рекламної продукції для впровадження

Рекламна продукція є.

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Назва розробки

Сучасна українська література: Навчально-методичний комплекс. – К.: Університет „Україна”, 2011. – 40 с.

Автор розробки

Приліпко І.Л., доцент кафедри української мови та літератури, к.філол.н.

Мета розробки

Подати викладачам і студентам погодинний і тематичний план курсу „Сучасна українська література”.

Анотація

У НМК „Сучасна українська література” подається погодинний та навчально-тематичний план до курсу „Сучасна українська література”, формулюються завдання для самостійної роботи та семінарських занять. Кожна тема супроводжується списком рекомендованої літератури. НМК містить систему підсумкових завдань, базовану на модульно-рейтинговій схемі.

Результати, що можуть бути впроваджені

Формування уявлення про погодинний і тематичний план курсу „Сучасна українська література”.

Сфера використання

Використання у вищих навчальних закладах під час вивчення курсу „Сучасна українська література”.

Переваги порівняно з існуючими розробками

Вперше розроблено навчально-методичний комплекс дисципліни „Сучасна українська література” за модульно-рейтинговою системою.

Умови розповсюдження

Бібліотеки Університету „Україна”.

Керівник розробки

Приліпко І.Л., доцент кафедри української мови та літератури, к.філол.н. Тел.: 044-412-04-22.

Наявність рекламної продукції для впровадження

Підготовлена інформація для створення рекламної продукції.

2. Назва розробки

Українознавство: Навчальний посібник. – К.: Університет „Україна”, 2011. – 150 с.

Автор розробки

Сергійчук З.О., завідувач кафедри української мови та літератури, к. пед. н.

Мета розробки

Надати студентам вичерпну інформацію про українські звичаї, обряди, традиції.

Анотація

У посібнику за модульно-рейтинговою системою висвітлюються головні теми з курсу „Українознавство”, що читається у вищих навчальних закладах.

Результати, що можуть бути впроваджені

Формування знань з курсу „Українознавство”.

Сфера використання

Посібник призначений для використання у вищих навчальних закладах студентами філологічних спеціальностей.

Переваги порівняно з існуючими розробками

У посібнику вперше викладено матеріали курсу „Українознавство” на основі модульно-рейтингової системи.

Умови розповсюдження

Бібліотеки Університету „Україна”.

Керівник розробки

Сергійчук З.О., завідувач кафедри української мови та літератури, к. пед. н. Тел.: 044-412-04-22.

Наявність рекламної продукції для впровадження

Підготовлена інформація для створення рекламної продукції.

3. Назва розробки

Художня творчість Докії Гуменної: Посібник. – К.: Університет „Україна”, 2011. – 212 с.

Автор розробки

Коломієць О.В., доцент кафедри української мови та літератури, к. філол. н.

Мета розробки

Розкрити художні особливості творчого доробку Докії Гуменної у векторах вітчизняного та діаспорного письменства.

Анотація

У посібнику здійснено аналіз знакових творів Докії Гуменної, висвітлено творчий шлях письменниці, окреслено її місце та роль у розвитку материкового та діаспорного літературного процесу.

Результати, що можуть бути впроваджені

Формування знань з курсу „Історія української літератури ХХ ст.”.

Сфера використання

Посібник призначений для науковців, викладачів та студентів філологічних спеціальностей.

Переваги порівняно з існуючими розробками

У посібнику вперше здійснено комплексний науковий аналіз творчого доробку Докії Гуменної.

Умови розповсюдження

Бібліотеки Університету „Україна”.

Керівник розробки

Коломієць О.В., доцент кафедри української мови та літератури, к. філол. н. Тел.: 044-412-04-22.

Наявність рекламної продукції для впровадження

Підготовлена інформація для створення рекламної продукції.

Кафедра фінансів

4. Назва розробки


Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України.

Автор розробки


Мних М.В., д.е.н., проф.

(Передмова, створення авторських оригіналів коментарів до розділів І, ІІ, ІІІ, ІV:

передмова: наукові основи подальшого розвитку та вдосконалення концептуальних положень оновленого Бюджетного кодексу України;

Розділ 1. Бюджетна система України та основи бюджетного процесу;

Розділ 2. Державний бюджет України;

Розділ 3. Місцеві бюджети;

Розділ 4. Міжбюджетні відносини).

Мета розробки

Розробка авторських оригіналів наукових основ подальшого розвитку та вдосконалення концептуальних положень оновленого Бюджетного кодексу України в контексті людського розвитку та науково-практичних коментарів затверджених змін, їх науково-редакційна підготовка для поліграфічного виготовлення другого (доповненого та переробленого) видання «Науково-практичного коментаря до Бюджетного кодексу України».

Методи дослідження – логістичний, історичний, аналітичний.

Анотація

Розкриття основних аспектів функціонування оновленого Бюджетного кодексу України в контексті людського розвитку.

Результати, що можуть бути впроваджені

Аналітичні матеріали щодо подальшого розвитку та вдосконалення концептуальних положень оновленого Бюджетного кодексу України.

Сфера використання

Результати НДР можуть бути використані для створення авторських оригіналів науково-практичних коментарів до норм Бюджетного кодексу України з урахуванням змін у нормативно-правових актах бюджетного та іншого законодавства у процесі імплементації Бюджетного кодексу, а також в якості методичного забезпечення бюджетного менеджменту у Віртуальному університеті Міністерства фінансів України.

Переваги порівняно з існуючими розробками

Розгляд теоретико-практичних аспектів функціонування оновленого Бюджетного кодексу України.

Керівник розробки

Столяров Василь Феодосійович, д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту УДУФМТ

Кафедра хімії

6. Назва розробки


Теоретичні основи та синтез тугоплавких неметалевих сполук із іонних розплавів.

Номер та дата Держреєстрації в УкрІНТЕІ


0108Y008173 03.12.2009

Автор розробки


Малишев В.В., проф., д.т.н.

Мета розробки

Розробити теоретичні основи та експериментально здійснити синтез тугоплавких неметалевих сполук із іонних розплавів.

Анотація

Розроблено технології синтезу тугоплавких неметалевих сполук із іонних розплавів.

Результати, що можуть бути впроваджені

Технології синтезу тугоплавких неметалевих сполук із іонних розплавів.

Сфера використання

Матеріалознавство, хімія.

Переваги порівняно з існуючими розробками

Скорочення технологічного процесу.

Умови розповсюдження

Публікації та патенти.

Керівник розробки

Малишев В.В., проф., д.т.н., тел. 044-424-94-33, victor_malyshev@mail.ru

Наявність рекламної продукції для впровадження

Підготовлена інформація для створення рекламної продукції.

7. Назва розробки


Ресурсо- та енергозберігаючі екотехнології виробництва кераміки з використанням промислових відходів.

Номер та дата Держреєстрації в УкрІНТЕІ


0108Y008099 03.12.2009

Автор розробки


Крупа О.А., проф., д.т.н.

Мета розробки

Розробити ресурсо- та енергозберігаючі екотехнології виробництва кераміки з використанням промислових відходів.

Анотація

Розроблено ресурсо- та енергозберігаючі екотехнології виробництва кераміки з використанням промислових відходів.

Результати, що можуть бути впроваджені

Екотехнології виробництва кераміки з використанням промислових відходів.

Сфера використання

Будівельна промисловість, матеріалознавство.

Переваги порівняно з існуючими розробками

Ресурсозбереження та екологічна безпечність.

Умови розповсюдження

Публікації та патенти.

Керівник розробки

Крупа О.А., проф., д.т.н., тел. 044-424-94-33, victor_malyshev@mail.ru

Наявність рекламної продукції для впровадження

Підготовлена інформація для створення рекламної продукції.

Інститут комп’ютерних технологій
  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Дослідження на тему: «Вплив мобільних телефонів на живі організми»
Дослідити вплив електромагнітного випромінювання на живі організми, спричиненого декількома мобільними телефонами

Дослідження впливу мнфк грінізація грін мікс
Застосування мультинутрієнтного комплексу “Грін Мікс” та “Грін Про” ефективно сприяло стабілізації прооксидантно-антиоксидантної...

Дослідження впливу кислотності ґрунтів
Краснокутська Маргарита Віталіївна, Харківське територіальне відділення ман україни; Вовчанський ліцей №2 Вовчанської районної ради...

Свінціцька Світлана Казимирівна Підсумкова перевірка знань учнів...
Підсумкова перевірка знань учнів з біології у форматі незалежного оцінювання в 10 класі (стандартний та академічний рівень)

1. Дослідження віруліцидної активності сполук у модельній системі...
Наведено основні методики первинного тестування антивірусної активності сполук різного походження в найпростіших модельних системах....

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності...
Обов’язкових документів з планування, підготовки та проведення «Дня цивільного захисту»

Методичні рекомендації педагогічним працівникам навчальних закладів...
Навчально – методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Днівпропетровської області Загоруйко Н. В

Науки про мову
Експресивні можливості звуків української мови. Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовження, спрощення в групах приголосних

Основні види палива та їх значення в енергетиці країни. Проблеми...
Проблеми енергетики І способи їх розв’язання за допомогою альтернативних джерел. Енергозабезпечення

Програма співбесіди розроблена для абітурієнтів, яким Законом України...
Програма вступної співбесіди, для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, яким Законом України “Про статус І соціальний...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка