Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

2. Органічні сполуки живих організмів

2. Органічні сполуки живих організмів

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Міністерство освіти і науки України

Управління освіти і науки

Волинської обласної державної адміністрації

Професійно-технічне училище №5 м. Ковеля

2013 р.

Козел Л. М.

Дидактичні матеріали до уроків біології для 10 класу: навчальний посібник / Людмила Козел. – Ковель, 2013. – 226 с.

Рецензенти:

Шворак Інна Василівна – методист ПТУ №5 м. Ковеля;

Мамчур Лілія Віталіївна – методист НМЦ ПТО.

Посібник містить дидактичний матеріал за темами курсу загальної біології для 10 класу. Він відповідає вимогам чинної програми з біології для загальноосвітніх навчальних закладів та ПТНЗ.

Особливістю даного посібника є те, що автор пропонує різноманітні завдання, диференційовані за рівнем складності, для учнів з різним рівнем підготовки.

Пропоновані матеріали можуть бути використані вчителем на уроках біології для закріплення та перевірки знань,при підготовці учнів до олімпіад, конкурсів, проходження зовнішнього незалежного тестування,а також допоможуть зацікавити учнів предметом.

Посібник призначений для вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл і ПТНЗ.

Розглянуто і схвалено на засіданні методичної ради

Протокол №3 від 26.03.2013 р.

Голова методичної ради Є. В. Кобченко

Зміст

Передмова ……………………………..11

Вступ …………………………………14

Експрес-опитування ……………14

Завдання підвищеного рівня складності…16.

Дискусійний клуб ……………………16

Розділ I. Молекулярний рівень організації життя

Тема 1. Неорганічні речовини ……….17

Експрес-оцінювання …………………….18

Запитання і завдання …………………..20

Гра «Блеф-клуб» ………………………25

Бліцопитування ……………………….26

Дискусійний клуб …………………26

Завдання з життєвими ситуаціями ………..27

Тема 2. Органічні сполуки живих організмів ……28

 • Вуглеводи …………………………..28

Експрес-опитування ………………………28

Різнорівневі навчальні завдання ………………30

Гра «Блеф-клуб» …………………………31

Дискусійний клуб ………………………….32

Бліцопитування ………………………………33

Завдання з життєвими ситуаціями ……………34

 • Ліпіди: властивості та функції …………35

Гра «Блеф-клуб» ………………………35

Різнорівневі навчальні завдання ………35

Бліцопитування ……………………………41

Дискусійний клуб ………………………42

 • Білки ……………………………44

Експрес-опитування …………………………44

Гра «Блеф-клуб» …………………………46

Дискусійний клуб …………………………46

Запитання і завдання ………………………48

Тренінг …………………………51

Дописати пропущене слово ……………53

Завдання з життєвими ситуаціями ……………53

 • Функції білків ……………………

Експрес-опитування ………………………

Прочитай і визнач ……………

Запитання і завдання ……………………………

Бліцопитування …………………………

Дискусійний клуб …………………

Завдання із життєвими ситуаціями ………

 • Біологічно активні речовини: вітаміни, гормони, алкалоїди, антибіотики ……

Експрес-опитування ………………

Завдання і запитання …………………

Творче завдання …………………………

Дискусійний клуб ……………………

 • Нуклеїнові кислоти. АТФ …………

Експрес-опитування …………………………

Тренінг …………………………………

Задачі ……………………………………

Дискусійний клуб …………………………

Запитання і завдання …………………………

Закінчіть речення ……………………

Диктант «Так і ні» …………………………

Гра «Блеф-клуб» …………………………

Завдання на картках ………………………

Розділ II. Клітинний рівень організації життя

Тема 1. Загальний план будови клітини. Поверхневий апарат. Ядро ..

 • Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень ………

Експрес-оцінювання ………………………………

Біологічний диктант ……………………………

Запитання і завдання ………………………………

Дискусійний клуб ………………………

 • Будова клітин прокаріотів та еукаріотів …..

Експрес-оцінювання …………………………

Запитання і завдання ………………………………………………………

Тренінг ………………………………………

Дискусійний клуб ……………

 • Клітинні мембрани, їх будова та функції…….

Експрес-оцінювання ……………………………

Запитання і завдання ………………………………

Дискусійний клуб ………………………………

 • Надмембранні та підмембранні комплекси клітин .

Експрес-оцінювання ………………………………

Запитання і завдання ……………………

Гра «Блеф-клуб» …………………………………

Дискусійний клуб …………………………………

 • Ядро ……………………………………

Запитання і завдання …………………………

Дискусійний клуб ……………………………

Тема 2. Цитоплазма клітин ………………

Експрес-опитування ……………………………

Біологічний диктант ……………………………

Бліцопитування …………..

Запитання і завдання ………………

Зоровий диктант …………………………

Співвідношення ………………………

Гра «Так і ні» …………………………………

Цифровий диктант ……………………………

Дискусійний клуб ………………………

Творче завдання …………………

Індивідуальні картки-завдання …………………

 • Синтез білка. Фотосинтез …………

Експрес-опитування …………………

Закінчіть речення …………………………

Різнорівневі навчальні завдання ………………

Бліцопитування ……………………

Дискусійний клуб ……………………

Індивідуальні картки-завдання ………………

Творче завдання ……………………………………

Тема 3. Клітина як цілісна система ……………

Експрес-опитування ………………………

 • Хромосоми ……………………

Експрес-опитування …………………

Запитання і завдання ………………………

Дискусійний клуб …………………………

Гра «Так і ні» ……………………………

Розділ III. Організмовий рівень організації життя

Тема 1. Неклітинні форми життя …………

Експрес-опитування ………………………

Біологічний диктант …………………

Запитання і завдання ………………

Дискусійний клуб ……………………………

Творче завдання ……………………………

Задача ………………………………

Тема 2. Одноклітинні організми …

Експрес-опитування ………………

Гра «Блеф-клуб» …………………………

Дискусійний клуб …………………

Тема 3. Багатоклітинні організми …

Експрес-опитування ………………………

Гра «Так і ні» ………………………

Дискусійний клуб ……………………

Кросворди………………………

Відповіді до кросвордів ………………

Використана література ………………

Передмова

Одним з важливих завдань виховання і навчання учнів є їх своєчасний розумовий, інтелектуальний розвиток. Розумовий розвиток учнів здійснюється, головним чином, у повсякденному спілкуванні їх з дорослими, вчителями, друзями, поглинання інформації з книг, підручників, журналів, телебачення тощо. Особливо ефективне воно тоді, коли поєднується із специфічними навчальними (дидактичними) іграми та заняттями, під час яких учні засвоюють доступні їм відомості й уміння.

Пропонований посібник є прикладом застосування сучасних ефективних форм навчальної діяльності з використанням особистісно орієнтованого підходу.

Розділи даного посібника містять практичні матеріали, мета яких – допомогти вчителям біології здійснити ефективну перевірку знань учнів, підготувати їх до біологічних олімпіад, ЗНО. Особливістю посібника є те, що він містить різноманітні завдання, диференційовані за рівнем складності

Щоб викликати інтерес учнів до вивчення біології, спрямувати увагу на певні явища та закономірності, дати учням необхідні відомості, відпрацювати терміни, учителеві потрібно подавати навчальний матеріал так, щоб учням було цікаво на уроці. Для активізації пізнавального інтересу можуть тоді бути використані тематичні кросворди.

Кросворди, що пропонуються, допоможуть не тільки урізноманітнити форми роботи на уроках, але й зацікавити учнів у вивченні біології в 10 класі загальноосвітніх шкіл, а також на І курсі ПТНЗ. У кросвордах пропонуються завдання, складені на основі тем, що вивчаються програмою. Основою їх є акцент знань на понятійний апарат, розвиток словникового запасу учнів з предмету.

Запропоновані кросворди можна використовувати як індивідуальні завдання, так і завдання для актуалізації опорних знань учнів, для перевірки домашнього завдання. Деякі кросворди будуть доцільними на семінарських заняттях, узагальненні вивченого матеріалу та перевірки рівня засвоєння знань з теми та розділу.

Посібник має рекомендаційний характер. Учитель може творчо використовувати пропонований матеріал з урахуванням власного педагогічного досвіду та специфіки навчальної групи, класу.

Вступ

Експрес-опитування

(Оберіть один або більше варіантів правильної відповіді)

 1. Учення про біосферу розробив:

А С. Г. Навашин;

Б І. І. Мечников;

В Д. К. Заболотний;

Г В. І. Вернадський.

 1. Наукове припущення, яке використовують для пояснення певних реальних явищ, називають:

А теорія;

Б гіпотеза;

В експеримент;

Г науковий факт.

 1. Найдавніший метод біологічних досліджень:

А моніторинг;

Б статистичний;

В експериментальний;

Г порівняльно-описовий.

 1. Лауреат Нобелівської премії:

А С. Г. Навашин;

Б І. І. Мечников;

В В. І. Вернадський;

Г І. І. Шмальгаузен.

 1. Рівень організації, що характеризується біологічним колообігом речовин та єдиним потоком енергії:

А організмовий;

Б біосферний;

В біогеоценотичний;

Г клітинно-тканинний.

 1. На якому рівні організації живої матерії вивчають спеціалізацію клітин у процесі розвитку?

А клітинно-тканинному;

Б організмовому;

В молекулярному;

Г популяційно-видовому.

 1. Який рівень організації живої матерії забезпечується взаємодією різних органів, що об’єднуються в системи органів?

А клітинно-тканинний;

Б організмовий;

В популяційно-видовий;

Г біогеоценотичний.

 1. Рівень організації, який забезпечує функціонування життя на Землі:

А популяційно-видовий;

Б біосферний;

В молекулярний;

Г клітинний.

 1. Установіть відповідність між біосистемами і рівнями організації, до яких вони належать:

А слон; 1. Молекулярний;

Б хвойний ліс; 2. Клітинно-тканинний;

В еритроцит; 3. Організмовий;

Г нуклеїнова кислота. 4. Біогеоценотичний;

5. Популяційно-видовий.

 1. Установіть відповідність між організмами та біологічними науками, які їх вивчають:

А неклітинні форми життя; 1. Зоологія;

Б прокаріотичні організми; 2. Вірусологія;

В гриби; 3. Мікробіологія;

Г тварини. 4. Ботаніка;

5. Мікологія.

Завдання підвищеного рівня складності

 1. Об’єктом дослідження яких наук є молекулярний рівень живого?

 2. Сукупність властивостей живої системи дає змогу досить легко провести межу між живим і неживим. Про що свідчить той факт, що ці самі властивості, взяті окремо, не дають змоги провести такого чіткого розмежування?

Дискусійний клуб

 1. Як ви розумієте висловлювання Анрі Пуанкаре: «Наука будується з фактів, як будинок з цеглин, але нагромадження фактів не є наукою, так само як купа цеглин не є будинком?»

 1. Камінь, що впав, робився на безліч дрібних каменів. Чи можна цей процес назвати розмноженням? Відповідь обґрунтуйте.

 2. Що, на вашу думку, означає вислів:»Факти – це повітря вченого?»

 3. Прокоментуйте визначення життя за В. О. Енгельгардтом: «Життя – це біологічна триєдність».

 4. Доведіть, що гомеостаз є однією з ознак життя.

 5. Що, на вашу думку, означає вислів: «Життя – це диво, феномен»?

 6. Прокоментуйте визначення І. Павлова: «Навчіться робити чорну роботу в науці. Вивчайте, порівнюйте, накопичуйте факти».

 7. Доведіть або спростуйте твердження: «Кожну з рис, характерних для живого організму, можна знайти в якого-небудь неживого об’єкта». Наведіть приклади.

 8. Доведіть. Що інфузорія туфелька розташовується на клітинному рівні організації матерії і є водночас цілісним організмом.

 9. Які найвизначніші історичні моменти розвитку біології?

Молекулярний рівень організації життя

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

 дослідження загальних властивостей І закономірностей розвитку живих організмів

Реферат на тему: «Мутаційна та модифікаційна мінливість»
Мінливість є однією з найважливіших властивостей живих організмів. Мінливість буває ядерною(хромосоми в ядрі) І позаядерною (кільцева...

Методи І методичні прийоми: Інформаційно- рецептивний
Освітня: сформувати поняття про біосферу як оболонку живої матерії планети; з’ясувати розподіл живої речовини біосфери та її властивості;...

Базовий компонент з хімії
Визначте І вкажіть формулу сполуки, до складу якої входять атоми Гідрогену, Фосфору та Оксигену, масові частки яких відповідно становлять...

План-конспект уроку
Нітрогену та Фосфору, їх роль в житті рослинних організмів, використанням людиною

Уроку
Почали вивчати неметали та їхні сполуки, починаючи з найактивніших (галогенів)

Департамент освіти харківської міської ради задачі ХІІІ міського турніру юних хіміків
«Середньовічна хімчистка». Сучасні хімчистки для видалення плям використовують органічні речовини. Запропонуйте неорганічні речовини,...

Уроку
Розглянути роль озонового шару для життя організмів на Землі, розвивати самостійність, формувати комунікативну, інформаційну компетентність,...

Тема: Алюміній та Ферум, їхні сполуки
Кабінет хімії підготовлений для уроку. Вчитель запрошує команди зайняти свої місця

Хімія 10 клас Контрольна робота №1 «Неметалічні елементи та їх сполуки» Початковий рівень
Г явище поглинання речовин із навколишнього сере­довища поверхнею твердого тіла або рідиниБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка