Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Тема. Особливості організації одноклітинних І колоніальних одноклітинних еукаріотів мета

Тема. Особливості організації одноклітинних І колоніальних одноклітинних еукаріотів мета


ТЕМА. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОДНОКЛІТИННИХ І КОЛОНІАЛЬНИХ ОДНОКЛІТИННИХ ЕУКАРІОТІВ

Мета:

 • сформувати знання про одноклітинний організм як цілісний організм, його основні життєві функції;

 • ознайомити з явищем колоніальності як еволюційним підвищенням організації груп живих організмів;

 • розвивати логічне мислення, вміння використовувати знання з інших предметів (хімії) для аналізу біологічних явищ, процесів, творчі здібності учнів;

 • формувати вміння самоконтролю та самооцінки, взаємоконтролю, вміння знаходити засоби оформлення рішень.

Основні поняття і терміни: колонія, автотрофи, гетеротрофи, чергування поколінь, клітинний рівень організації, життєвий цикл.

Обладнання: таблиці: «Одноклітинні», «Вольвокс», комп’ютер, ППЗНП «Біологія 6-11», тестові завдання (програма Test-W-2), гра «Доміно», навчальна презентація, бейджики «Спонсори знань», портрети Ернста Генріха Філіпа Августа Геккеля та Рудольфа Людвига Карла Вірхова, відео фрагменти «Рух клітини», «Амебоподібний рух», «Радіолярія».
Хід уроку
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів. Мотивація вивчення теми

 1. Які організми називаються еукаріотами?

 2. Які систематичні групи одноклітинних еукаріотів вам відомі?

Проблемне завдання. Роздивіться уважно воду у стакані (У воду додана культура одноклітинних). Що бачите? (Звичайно, неозброєним оком неможливо щось сказати) Чи є життя у стакані води?

Давайте розглянемо краплину води у світловий мікроскоп. Вражає? Отже, життя є, а які організми можуть мешкати там, дізнаєтеся сьогодні, опанувавши тему «Одноклітинні еукаріоти». (Повідомлення теми, мети та завдань уроку)

Прийом «Введи роль»

Сьогодні у нас на уроці будуть присутніми Спонсори знань – це учні, до яких можна буде протягом уроку звертатися за допомогою. Ними будуть Катерина Касяненко та Евген Криворучко.

ІІ. Вивчення нового матеріалу

 1. Особливості організації та життєдіяльності одноклітинних еукаріотів

Однокліти́нні органі́зми — позасистемна група організмів, тіло яких складається з однієї клітини.

Найдавніші свідоцтва живих одноклітинних організмів були виявлені вченими в Західній Австралії. Як вважають дослідники, знайдені сліди є останками бактерій, що мешкали на нашій планеті близько 3,43 мільярда років тому. У ті часи атмосфера Землі була практично безкисневої, а джерелом енергії для найдавніших бактерій служила сірка. Знайдено сліди древніх бактерій були в зернах піску, що знаходяться на мілководді.
ГРИБИ

Зелені водорості (хламідомонада, хлорела)
ОДНОКЛІТИННІ ЕУКАРІОТИ

РОСЛИНИ

ТВАРИНИ

Найпростіші

(амеба звичайна, евглена зелена, інфузорія-туфелька, форамініфери, радіолярії, дизентерійна амеба, малярійний плазмодій)

Нижчі гриби

(мукор, фітофтора, синтрихіум, ольпідіум капустяний)

Діатомові водорості (навікула, пінулярія, трицератіум)


 1. Будова одноклітинних. Одноклітинні — це організми на клітинному рівні організації.

 2. Особливості організації клітин одноклітинних еукаріотів.

 3. Особливості процесів життєдіяльності одноклітинних еукаріотів (рух, живлення, розмноження, поведінка, адаптації).

2. Роль одноклітинних організмів у природі та житті людини

3. Організація колоній одноклітинними еукаріотами

Властиве деяким видам кишковопорожнинних, водоростям, джгутиковим (одноклітинні).

Колоніальні організми, які при безстатевому (вегетативному) розмноженні залишаються сполученими з дочернім і подальшими поколіннями, утворюючи більш менш складне об'єднання — колонію. До колоніальних рослин відносяться різні одноклітинні водорості: синьо-зелені, зелені, золотисті, жовто-зелені, діатомові, пірофітові, евгленові. До одноклітинних колоніальних тварин — деякі джгутикові, радіолярії, інфузорії. Колоніальні організми грали роль проміжної ланки в процесі виникнення багатоклітинних тварин з одноклітинних.

Колоніальні організми складаються з певної кількості клітин одного чи декількох типів. Проте, на відміну від багатоклітинних організмів, клітини колоніальних звичайно функціонують незалежно одна від одної.

Властивості колоніальних організмів:

 • поліморфізм (клітини виконують різні функції і мають різну будову);

 • чергування поколінь (статеве і нестатеве).

Прадавні колоніальні організми стали першим кроком природи до багатоклітинності. Подібно до одноклітинних організмів, на відміну від багатоклітинних, одна клітина колоніального організму здатна до самостійного життя. Так само, як і в багатоклітинних організмах, всі клітини колоніальної тварини пов'язані між собою спільним обміном речовин і здатні до спільного переміщення.

Вольвокс є проміжною формою між одноклітинними та багатоклітинними організмами і вчені розглядають його як приклад перехідної форми.

ІІІ. Закріплення знань учнів

 1. Завдання (робота в парах). Користуючись підручником, заповніть таблицю:

Риси подібності вольвокса з найпростішими та багатоклітинними тваринами (заповнюється наступного уроку).

Риси побідності

Найпростіші

Багатоклітинні

У будові
У розмноженні

Деякі клітинні колонії існують як окремі цілісні організми

Нестатеве і статеве розмноження

Деякі клітини виконують різні функції і мають різну будову

Статеве розмноження

 1. Самостійна робота з подальшим обговоренням. Гра «Доміно»

ІV. Підсумок уроку

Рефлексія. Поставте у таблиці “+”, якщо ви з цим твердженням згодні:

1 – мені було комфортно на уроці


2 – я отримав відповідь на всі питання, що цікавили мене

3 – я брав активну участь у всіх етапах урокуДомашнє завдання. Вивчити § 40, відповісти на запитання підручника.

Творчі завдання (за методикою «Сам собі вчитель» )

 1. Порівняти клітини про- та еукаріотів за будовою.

 2. Проаналізувати значення високого ступеня впорядкованості клітин еукаріотів.

 3. Чому, зазвичай, не існує одноклітинних організмів, великих за розмірами?

 4. Вкажіть ознаки, які характеризують евглену зелену як рослину і як тварину.

 5. Порівняйте будову інфузорії-туфельки і амеби протея. Знайдіть риси подібності і відмінності. У чому полягає ускладнення будови інфузорії-туфельки порівняно з амебою протеєм?

 6. Користуючись додатковою літературою, підготуйте творчу роботу про будь-яку одноклітинну тварину. Текст проілюструйте малюнками (фотографіями). Вкажіть використану літературу.

 7. Як пояснити, що клітини еукаріотів мають здебільшого подібну будову?

 8. Запропонуйте опорний конспект у вигляді малюнків та піктограм на тему «Одноклітинні організми».

Література

 1. Тагліна О. В. Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень). Підруч. для загальноосв. навч. закл. – Х.: Вид-во «Ранок», 2010. – 256 с.: іл.

 2. П. Г.Балан, Ю. Г. Верес, В. П.Поліщук. Біологія: 10 клас. :Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.:рівень стандарту, академічний рівень. – К.: Генеза, 2010. – 288 с.: іл.

 3. Бригідир Г. З., Гайда Г. В., Галашин О. Я. та ін.. Біологія 10-11 клас. Поурочне планування. Конспекти уроків. – Тернопіль: «Навчальна книга – Богдан», 2000. – 208 с.

 4. Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс основної школи /Авт.-упоряд.: Н. Ю. Матяш, О. В. Костильов, А. С. Вихренко, Т. О. Вихренко. – 2-е вид., перероб. – К.: Генеза, 2004. – 248 с.

Джерела для презентації

 1. http://www.chudovo.org/znajshli-slidi-bakterij-z-yakix-pochalosya-zhittya-na-zemli/#more-28858

 2. http://shkola.ua/book/read/72/page44

 3. http://uk.wikipedia.org/wiki/Колоніальні_організми

 4. http://www.macroevolution.narod.ru/_peukar.htm Фотоальбом "Одноклеточные эукариоты"

 5. http://uk.wikipedia.org/wiki/Радіолярії

 6. http://uk.wikipedia.org/wiki/Клітина

 7. http://uk.wikipedia.org/wiki/Рудольф_Вірхов

 8. http://uk.wikipedia.org/wiki/Ернст_Геккель

 9. http://profilaktika.tomsk.ru/?cat=26 Цикл розвитку малярійного плазмодія

 10. http://svit-tvarin.net.ua/radolyaryi.html Радіолярії

 11. http://uk.wikipedia.org/wiki/Лишайники

 12. http://uk.wikipedia.org/wiki/Пліснява
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема: Боротьба за життя
Мета: Ознайомити учнів з поняттями аварія, атака, зараження, визначити їх особливості; познайомити з захисними методами людини; виховувати...

Урок з хімії та основ здоров'я Тема. Фізичні й хімічні властивості...
Повторити особливості основних класів неорганічних речовин: визначення, класифікацію, властивості

План-конспект уроку біології 24 10 06 Тема: Білки, їх будова, класифікація, функції
Мета: вивчити особливості будови, класифікації І властивостей амінокислот та білків, розвивати пізнавальну активність учнів І навики...

Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення...

Урок-семінар Тема: Екологічна криза сучасності. Мета
Обладнання: плакати «Грінпіс», альбоми, фотографії, матеріали періодичної преси, таблиця

Тема уроку. Обмін речовин І енергії в клітині
Освітня. Розширити в учнів знання про обмін речовин та енергії, набуті у 9 класі; ознайомити із поділом обміну речовин на пластичний...

Тема: Гомологи метану. Молекулярні та структурні формули, назви. Мета
Обладнання: моделі молекул алканів, парафін, таб. «Будова алканів», мультимедійна презентація до уроку

Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...

Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...

Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка