Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук

Сторінка1/42
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


Перелік

наукових фахових видань України,

в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт

на здобуття

наукових ступенів доктора і кандидата наук
Затверджено

наказами Міністерства

освіти і науки України

від 25.01.2013 № 54

від 25.04.2013 № 463

від 31.05.2013 № 654

від 04.07.2013 № 893

від 10.10.2013 № 1411

від 21.11.2013 № 1609

від 17.01.2014 № 41

від 14.02.2014 № 153

від 15.04.2014 № 455

від 26.05.2014 № 642

від 04.07.2014 № 793

від 29.09.2014 № 1081

від 06.11.2014 № 1279

від 29.12.2014 № 1528

від 06.03.2015 № 261

від 12.05.2015 № 528Назва виданняЗасновник (співзасновники)


Галузь

науки

Дата включен-ня, понов-

лення (внесення змін)

Дата

попе-реднього вклю-ченняAdvances in Astronomy and Space Physics

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

фізико-математичні

21.11.2013


Biopolymers and cell

НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

хімічні
біологічні

06.03.2015
06.03.201518.11.09Chemistry & Chemical Technology

Національний університет «Львівська політехніка»

хімічні

06.03.2015

18.11.09Computational Problems of Electrical Engineering

Національний університет «Львівська політехніка»

технічні

04.07.2013


Experimental Oncology

НАН України, Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кравецького НАН України

біологічні

15.04.2014


ScienceRise

Харківська медична академія післядипломної освіти,

ПП «Технологічний центр»

медичні

12.05.2015


Sententiae

Вінницький національний технічний університет, Громадська організація «Український філософський фонд», Інститут філософії імені

Г. С. Сковороди НАН України

філософські

29.09.2014


Shipbuilding and Marine Infrastructure

Судостроение и морская инфраструктура

Академія наук суднобудування України, Міжнародна Академія морських наук, технологій та інновацій, ДВНЗ «Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова»

технічні

12.05.2015


Ukrainian Food Journal

Національний університет харчових технологій

технічні

21.11.2013


Ukrainian Journal of Food Science

Національний університет харчових технологій

технічні

04.07.2014


Versus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

філософські

29.12.2014

Авіаційно-космічна техніка і технологія.

Авиационно-космическая техника и технология.

Aerospace technical and technology

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

технічні

06.11.2014

14.10.09Автоматизація технологічних і бізнес-процесів

Автоматизация технологических и бизнес-процессов

Automation of technological and business-processes

Одеська національна академія харчових технологій

технічні

29.09.2014


Автомобільний транспорт

Автомобильный транспорт

Automobile Transport

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

технічні

29.09.2014

14.10.09Агробіологія

Білоцерківський національний аграрний університет

сільсько-господарські

29.12.2014

18.11.09Агроекологічний журнал

Агроэкологический журнал

Agroecologycal journal

Інститут агроекології і природокористування НААН України,

ДУ «Інститут охорони ґрунтів»

сільсько-господарські

біологічні

29.12.2014

16.12.09

(зі змінами від

04.07.13 № 893)Агросвіт

Дніпропетровський державний аграрний університет,

ТОВ «ДКС Центр»

економічні

29.12.2014

27.05.09Агрохімія і ґрунтознавство

Національний науковий центр «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»

сільсько-господарські

біологічні

29.12.2014

14.10.09Адміністративне право і процес

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

юридичні

21.11.2013


Академічний огляд


ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»

економічні

17.01.2014


Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки)


Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

педагогічні

психологічні

15.04.2014


Актуальні питання медичної науки та практики

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

медичні

(теоретична медицина)

06.11.2014


Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені

І. Я. Горбачевського» МОЗ України


медичні

06.03.2015

27.05.09Актуальні проблеми державного управління

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

державне управління

12.05.2015

14.10.09Актуальні проблеми економіки

ПАТ «ВНЗ «Національна академія управління»


економічні

06.03.2015

14.10.09Актуальні проблеми нефрології


Національний медичний університет

ім. О. О. Богомольця МОЗ України

медичні

Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

філологічні

26.05.2014


Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії

ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія»

медичні

29.12.2014

18.11.09Актуальні проблеми філології та перекладознавства

Хмельницький національний університет

філологічні

17.01.2014


Актуальні проблеми філософії та соціології

Current Problems of Philosophy and Sociology

(серія Філософія)

Національний університет «Одеська юридична академія»

філософські

29.12.2014


Альгологія

Альгология

Algologia

НАН України, Інститут ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України

біологічні


12.05.2015

16.12.09Альманах міжнародного права

Міжнародний гуманітарний університет

юридичні

06.11.2014


Альманах права

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

юридичні

25.04.2013


Англістика та американістика.

Англистика и американистика.

Anglistics and Americanictics

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

філологічні

06.03.2015

18.11.09Антропологічні виміри філософських досліджень

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

філософські

21.11.2013


Архів офтальмології України

Архив офтальмологии Украины

Archive of Ukrainian ophthalmology

Донецький національний медичний університет імені М. Горького

медичні

04.07.2014


Архіви України

Державна архівна служба України,

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Український інститут національної пам’яті, державний центр збереження документів Національного архівного фонду

історичні


04.07.2014

08.07.09

(зі змінами від

25.04.13 № 463)
Архітектурний вісник КНУБА

Київський національний університет будівництва і архітектури

архітектура

04.07.2014


Аспекти публічного управління

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

державне управління

26.05.2014  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися...
Міжнародна академія Інтегративної Антропології, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися...
Міжнародна академія Інтегративної Антропології, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

До Умов прийому на навчання
Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України за секціями наукових відділень...

Методичні рекомендації щодо підготовки І написання наукових досліджень...
Електронна адреса відповідної сторінки офіційного веб-сайту Національного центру „Мала академія наук України”

Перелік наукових відділень та секцій ІІ (міського) етапу

Перелік наукових відділень та секцій ІІ (міського) етапу 2011-2012 н р

Збірник наукових праць випуск 1
Вісник аграрної історії. Збірник наукових праць // Гол ред. М. А. Журба. – К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Випуск – 264 с

Перелік наукових статей працівників Університету “Україна”, опублікованих...
...

Каталог наукових, навчальних та навчально-методичних видань Інженерно-технологічного...
Фізико-хімічні методи аналізу: Навч посіб для студентів напрямів підготовки «Хімічна технологія та інженерія», «Харчова технологія...

Програма вступного фахового випробування для вступу на навчання для...
Програми навчальних дисциплін: «Механічна технологія та обладнання підприємств»; «Хімічна технологія та обладнання підприємств»;...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка