Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

3. Основні відомості про емітента

3. Основні відомості про емітента

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

3.1.3. Організаційно-правова форма

3.1.4. Поштовий індекс

3.1.5. Область, район

3.1.6. Населений пункт

3.1.7. Вулиця, будинок
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

3.2.2. Дата державної реєстрації

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у

національній валюті

3.3.2. МФО банку

3.3.3. Поточний рахунок

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті

3.3.5. МФО банку

3.3.6. Поточний рахунок
3.4. Основні види діяльності

Публічне акціонерне товариство "Бром" ПАТ "Бром"

Публічне акціонерне товариство 96000

Автономна Республіка Крим

м. Красноперекопськ

вул. Північна, буд. 1

серія А01 № 063426

15.08.1996

Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради 17779768,00

17779768,00

Кримська Республіканська Дирекція АТ "Райффайзен Банк Аваль"
324021

260007061

Кримська Республіканська Дирекція АТ "Райффайзен Банк Аваль"
324021

260007061
Виробництво iншої основної неорганiчної хімічної
продукції 24.13.0, Оптова торгiвля хiмiчними продуктами

51.55.0, Випрбництво вапна 26.52.0
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності(*)
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії

ліцензії (дозволу)

1 2 3 4 5

Дiяльність з використання джерел iонiзуючого Серія АВ №430115 10.09.2008Кримська державна iнспекцiя з ядерної та 10.09.2013

випромiнювання радiацiйної безпеки державного комiтету ядерного

регулюванн

Опис

Заготiвля,переробка металобрухту чорних металiв
Опис
Виробництво особливо небезпечних хiмiчних
речовин (за переліком, який визначається КМУ)
Опис

Придбання, зберiгання, перевезення, реалізація (вiдпуск), використання прекурсорiв (списку 2 таблицi 4) "Перелiку наркотичних засобiв,

психотропних речовин i прекурсорiв"
Опис

Дiя лiцензiї спрямована на право провадження дiяльностi з використання джерел iонiзуючого випромiнювання.
Серія АВ № 580692 10.03.2011 Мiнiстерство промислової полiтики України

Дiя лiцензiї спрямована на використання стружки сталевої, як сировини для виробництва хiмiчної продукцiї, а також для збуту вiдходiв лома, утворених вiд лiквiдацiї основних засобiв.

Строк дії ліцензії необмежений.

Серія АГ № 596072 25.03.2011 Мiнiстерство промислової полiтики України 08.05.2012
Дія ліцензії спрямована на виробництво наступних небезпечних речовин:"Бром технiчний" гост 454-76, "Реактиви.Бром" гост 4109-79, "Лiтiю бромiд водний технiчний" ту у24.1-05444552-042-2004,"Лiтiю бромiд (розчин) технiчний" ту у24.-
05444552-041-2004.

Серія АВ № 580484 07.04.2011 Комітет з контролю за наркотиками 08.04.2015


Дiя лiцензiї спрямована на придбання, зберігання, перевезення, реалізацію (відпуск) та використання прекурсорiв (списку 2 таблиці 4) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".


* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які

засновника та/або належать засновнику та/або учаснику

учасника (від загальної кількості)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Квалитет" 32835552 Україна, 49010, Дніпропетровська, м. 78,853268

Дніпропетровськ, вул. Лабораторна, 45

Ukr I New Capital Growth Co. Ltd. 88547 Кіпр, 3025, м.Limassol, Nicolaou Pentadromos 8,288900

Center,10 floor,1002

Компанiя "VAOL Holdsng GmbH " Австрія, 1010, м. Вiдень, вул. Franz Josef-Kai 27/ 3,777600

DG

Товариство з обмеженою відповідальністю "Гiльдiя-К" 25535021 Україна, 49010, Дніпропетровська, м. 1,108000

Дніпропетровськ, вул. Лабораторна, 45 А

Alfa Capital Hodings (Cyprus) Limited 78416 Кіпр, 1066, м. Nicosia, Themistokli Dervi street, 1,077300

Julia House,Ist floor

ПАТ "УСК "Гарант-ЛАЙФ" 31025837 01004, М.Київ, м. Київ, вул. Червоноармійська, 1,044900

буд. 15/2

ПрАТ "Iнвестицiйний фонд "Киїфська Русь-МДС" 21075315 01025, М.Київ, м. Київ, пров. Рильський, буд. 3, к. 0,661600

36

ПВІФ "Перспектива" НВЗТ ТОВ "КУА АРТ-Капітал 33540395 03151, М.Київ, м. Київ, вул. Народного 0,562400

Менеджмент" Ополчення, 1

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя23730178 03067, М.Київ, м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6 0,477100

"Фаворит"

Товариство з обмеженою вiдповiдальностю "Метiда-Капiтал" 34556818 98100, Автономна Республіка Крим, м. Феодосiя, 0,475100

вул. Десантникiв/Коробкова, буд. 7/13

ПАТ "Закритий недиверсiкований корпоративний 32969489 01034, М.Київ, м. Київ, вул. Стельмаха, буд. 10 а 0,199800

iнвестицiйний фонд "Премiум-

Приватне акціонерне товариство "Фінансова компанія "ВАШ 22229861 95017, Автономна Республіка Крим, м. 0,140614

ВИБІР" Сiмферополь, вул. Скрипнiченка, 30/13

АРКАП ІСТЕРН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД 1677566 Кіпр, 2413, Нікосія Кіпр, Егкомі, Іраклі, 2 0,140600

ПрАТ "УАСК АСКА" 13490997 83052, Донецька, м. Донецьк, проспект Ілліча, 0,063000

буд. 100

ПрАТ "УАСК АСКА-ЖИТТЯ" 24309647 03186, М.Київ, м. Київ, вул. Авіаконструктора 0,056300

Антонова, буд. 5

ТОВ "КУА "Альтус ассотс актівітіс" Закритий 33719000 49044, Дніпропетровська, м. Дніпропетровськ, 0,052100

недиверсифікований венчурний пайовий інсетиційний фонд " Бульвар Катериславський, буд. 4, оф. поверх 4

Акцiонерне товариство "Мiжнародний фонд промислових 23462298 61145, Харківська, м. Харків, вул. Космiчна, 21а, 0,050600

iнвестицiй "НефтьГазПром" кім. 202

Публічне акцiонерне товариство "Державний експортно-
iмпортний банк України"

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Схiдно-Кримська фондова компанiя"

ПрАТ "ПIК "Прiнко" Пайовий iнвестицiйний фонд "Прiнком-
Фонд"

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпросплав"

Закрите акцiонерне товариство "Кохiнор-Фiнанс" ROSEWOOD CONSULTANGY LIMITED
Закритий iнвестицiйний фонд "Перший Український Фонд Приватизацiї

Товариство з обмеженою вiдповiдальностю "Столиця-цiннi папери"

Закрите акцiонерне товариство "Вiдкритий iнвестицiйний фонд "Южная звезда"

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Станом на 31.12.2011 року учасниками ПАТ "Бром" є 1636 фізичних осіб

Усього

00032112 03150, М.Київ, м. Київ, вул. Горького, 127
24862692 98100, Автономна Республіка Крим, м. Феодосія,

вул. Перемоги, 2

20542223 76018, Івано-Франківська, м. Івано-Франківськ,

вул. Шевченка, 3

32122634 49000, Дніпропетровська, смт. Таромське, м.

Дніпропетровськ, вул. Ленiна, 185

21651019 25200, М.Київ, м. Київ, вул. Героїв Днiпра, 31-А

520305 Британські Віргійські о-ви, Роуд-Таун Тортола

Трайденг-Чемберс, а/я 146,

21638284 01010, М.Київ, м. Київ, Арсенальна площа ,1-б
21668943 03083, М.Київ, м. Київ, вул. Золотоустівська, 23А
20723887 99011, М.Севастополь, м. Севастополь, вул.

Очакiвцiв,36
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт *

0,029100
0,026000
0,010100
0,005624

0,003501
0,002400

0,001265
0,000500
0,000177

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або учаснику

(від загальної кількості)
2,892100
100,000000


* не обов'язково для заповнення
5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу ПАТ "Бром" за 2011 р. склала 608 осіб, середня кількість позаштатних працівників - 7 осіб, з них: що працюють за цивільно-правовими угодами - 6 осіб; зовнішні сумісники - 1 особа. На підприємстві відсутні працівники, що працюють в умовах неповного робочого часу (дня, тижня). Фонд оплати праці за 2011р. по ПАТ "Бром" склав 14977,1 тис. грн., що більше на 2657,4 тис. грн.
порівняно з фондом оплати праці за 2010 р.


6. Інформація про посадових осіб емітента

R6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження**

6.1.5. Освіта**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

6.1.8. Опис


6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження**

6.1.5. Освіта**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

6.1.8. Опис

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження**

6.1.5. Освіта**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Генеральний директор
Дідич Тетяна Петрівна
МЕ, 374374, 09.03.2004, Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
1965

вища
15

Начальник управління по роботі з персоналом ЗАТ "Укрексімбанк".

Дідич Т.П. призначено на посаду Генерального
директора з 20.12.2011 року. Повноваження та обов'язки
визначені Статутом та Положенням про виконавчий
орган Товариства. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має. На інших підприємствах не
працює.
Голова Наглядової ради
Кіптик Валерій Антонович
АН, 719041, 18.07.2008, Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
1965

вища
17

ТПК "Ольвія", Голова Наглядової ради.
Повноваження та обов'язки визначені Статутом і Положенням про Наглядову раду Товариства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Працює в ТПК "Ольвія" Головою Наглядової

ради.

Член Наглядової ради

Чернишова Тетяна Олексіївна
АМ, 274451, 23.01.2001, Ленінський РВ УМВС України в Дніпропетровській області
1966

вища
7

Головний бухгалтер ТОВ "Квалитет"
6.1.8. Опис

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження**

6.1.5. Освіта**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

6.1.8. Опис

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження**

6.1.5. Освіта**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

6.1.8. Опис
6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження**

6.1.5. Освіта**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

Чернишову Т.О. було обрано членом Наглядової ради
згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол №

1 від 25.02.2011 року). Повноваження та обов'язки визначені Статутом і Положенням про Наглядову раду Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. ПАТ "Бром" не має даних про місце роботи Чернишової Т.О.

Член Наглядової ради

Грузинська Яна Володимирівна
МВ, 201151, 16.10.2003, Індустріальний РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
1981

вища
0

Ведучий юрисконсульт ТОВ "ТД "БАЗАЛЬТ".
Грузинську Я.В. було обрано членом Наглядової ради
згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол №

1 від 25.02.2011 року). Повноваження та обов'язки визначені Статутом і Положенням про Наглядову раду Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Працює ведучим
юрисконсультом ТОВ "ТД "БАЗАЛЬТ".

Голова Ревізійної комісії

Шевцова Людмила Олександрівна
АЕ, 318726, 11.09.1996, Нiкопольский МВУ МВС України в Днiпропетровський областi
1980

вища
3

ТОВ "Оптимус", економiст.
Повноваження та обов'язки визначені Статутом та
Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На інших підприємствах не працює.
член Наглядової ради
Нікітченко Ольга Василівна
АН, 906154, 25.10.2010, Самарський РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
1984

вища
0  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інструкція з безпеки життєдіяльності розроблена відповідно до «Положення...
Загальні відомості про навчальний заклад, його структуру (кабінети, лабораторії, майстерні, спортзали тощо). Види та джерела небезпеки...

Тема уроку
«забруднення», розглянути основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища; основні забруднюючі речовини підземних...

Тема: Узагальнення й систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»
Увати й скоригувати знання учнів з теми «Основні класи неорганічних сполук»; з’ясувати рівень засвоєння знань, умінь І навичок про...

Урок №1 Тема : Хімія природнича наука. Речовини та їх перетворення...
Тема: Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії

Тема уроку
Хімія – природнича наука. Хімія в навколишньому середовищі. Короткі відомості з історії розвитку хімічних знань

Закон України
Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №13—17, ст. 112) такі зміни

Конспект уроку Тема. Нітрати, їх поширення в природі. Проблеми вмісту...
Олей нітратної кислоти, їх властивості й застосування, поширення в природі, загальні відомості про мінеральні добрива, їх раціональне...

Тема. Особливості організації одноклітинних І колоніальних одноклітинних еукаріотів мета
Сформувати знання про одноклітинний організм як цілісний організм, його основні життєві функції

Методична розробка уроку на тему: «Основні положення молекулярно-кінетичної...
«Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обгрунтування Маса та розміри молекул І атомів. Кількість...

Тема. Основні класи неорганічних сполук
Завдання Дано формули основ: koh, Ca(OH)2, Al(OH)3, Zn(OH)2, Fe(OH)3, Cr(oh дайте назви цим речовинамБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка