Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Про порядок закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів знз району у 2015/2016 н р. та особливості проведення зно-2016

Про порядок закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів знз району у 2015/2016 н р. та особливості проведення зно-2016Про порядок закінчення навчального року,

проведення державної підсумкової атестації

учнів ЗНЗ району у 2015/2016 н.р. та

особливості проведення ЗНО-2016
Керуючись законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547 «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.02.2015 №157/26602, від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році» (зі змінами), від 14.09.2015 № 923 «Деякі питання проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 20.10.2015 за № 1270 /27715,від 08.02.2016 №94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», від 16.03.2015 «Про затвердження Порядку визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 31.03.2015 за №359/26804, листів Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 №1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», від 16.02.2016 №2/2-14-264-16 «Про проведення державної підсумкової атестації з української мови у 2015/2016 навчальному році для учнів 11-х класів, які прибули з-за кордону і почали вичати українську мову в поточному навчальному році», розпорядження голови облдержадміністрації від 09.02.2016 №Р-43/0/3-16 «Про організаційні заходи щодо проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»

Навчальні заняття 2015/2016 н.р. будуть завершені 27 травня.

Свято «Останній дзвоник» буде проведено 27 травня о 9.00.

Вручення документів про повну загальну середню освіту на урочистих зборах 28 травня 2016 року, про базову освіту – 08-09 червня 2016 року.
Відповідно до Листа Міністерства освіти та науки України 22.05.2015 №1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій загальноосвітні навчальні заклади приймають самостійно.
Проведення державної підсумкової атестації учнів буде організовано відповідно до термінів та її особливостей :

  • у 4-х класах державна підсумкова атестація проводиться з 12 по 21 травня із української мови та читання, математики в письмовій формі;

  • у 9-х класах державна підсумкова атестація проводитиметься з 1 по 8 червня з трьох предметів у письмовій формі: української мови (контрольний текстовий диктант), математики, а також предмета за вибором навчального закладу. У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з поглибленим вивченням предметів, спеціалізованих навчальних закладах, ліцеях, гімназіях таким предметом за вибором може бути той, що вивчався поглиблено.

Державна підсумкова атестація розпочинається о 9.00. Завдання для державної підсумкової атестації з усіх предметів складають вчителі відповідного фаху, узгоджуються на педагогічній раді школи та затверджуються в установленому порядку.

Державна підсумкова атестація для випускників 9-х класів проводитиметься:

1 червня - українська мова (контрольний текстовий диктант);

3 червня – математика (алгебра та геометрія);

7 червня – предмет за вибором навчального закладу.
Державна підсумкова атестація для випускників 11-х класів проводиться з 3 – х предметів (у письмовій формі) з 05 по 20 травня:

05 травня – українська мова у формі зовнішнього незалежного оцінювання;

11 травня – математика (алгебра та початки аналізу і геометрія) або 13 травня історія України у формі зовнішнього незалежного оцінювання за вибором учня;

20 травня – англійська мова у навчальних закладах за єдиними завданнями Міністерства освіти і науки України у формі тестових завдань.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання зараховуються як результати державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти всім випускникам 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 2016 року без виключень, навіть тим, які почали вивчати українську мову в поточному навчальному році.

Учні 9-х та 11-х класів, які хворіли під час проведення державної підсумкової атестації, зобов'язані надати медичну довідку, на підставі якої їм надаватиметься право пройти атестацію в інші терміни.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів учасники міжнародних предметних олімпіад та турнірів, конкурсів, учасники ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, учасники IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад звільняються від атестації з предметів, з яких вони стали переможцями (у відповідних випускних класах).

Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту з іноземних мов у поточному навчальному році результати іспитів зараховуються як атестація, у додаток до атестата виставляється оцінка 12.

Атестація екстернів за курс базової середньої та повної загальної середньої освіти відбудеться на базі СЗШ № №8 (1 учень), 26 (1 учень), 86 (1 учень), СЗШ №133 (2 учні) та НВК №57 (5 учнів, з яких 2 проживають на непідкотрольній Україні території).

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у навчальних закладах будуть створені атестаційні комісії.

У відділі освіти буде затверджено склад комісії по забезпеченню контролю за своєчасним якісним закінченням навчального року та проведенням державної підсумкової атестації, та надано їй повноваження апеляційної комісії.

Відділом освіти та навчальними закладами району виконано своєчасне замовлення на виготовлення документів про освіту державного зразка:

  • свідоцтв про базову середню освіту- 1024, з них з відзнакою - 39;

  • атестатів про повну загальну середню освіту - 623, з них з відзнакою – 27;

  • срібних медалей – 10, золотих медалей - 17 (НВК№№57(5), 131 (4), СЗШ №№114 (4), 26 (4), 43 (2), 64, 8, 142, 134 (2), 55 (2), ФЕЛ);

  • безкоштовно замовлено виготовлення свідоцтв та атестатів про повну загальну освіту для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування серед випускників 9-х та 11-х класів – 27.

Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників, що бажають вступити до вищих навчальних закладів, у 2016 році проводиться у формі тестування за кошти Державного бюджету України.

Реєстрація учасників тривала з 01 лютого до 04 березня 2016 року.

Тестування у 2016 році буде проводитися в період з 05 травня по 17 червня з 12 предметів (українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, російська мова, одна з іноземних мов (за вибором): англійська, німецька, французька, іспанська).

Головною відмінністю складання тестування з української мови та літератури, математики та історії України є поєднання ЗНО з державною підсумковою атестацією та проведення його 5, 11 та 13 травня.

Учням, які не з’явились для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання без поважних причин; особам, які зареєструвалися на екстернатну форму навчання після 04 березня 2016 року, але не зареєструвалися в установлені терміни для участі в ЗНО дозволити пройти атестацію у навчальному закладі з української мови, математики або історії України – за вибором учня, в 11 класі у вересні поточного року в письмовій формі, за завданнями, укладеними навчальним закладом.

Провести державну підсумкову атестацію у загальноосвітніх навчальних закладах (за місцем навчання) у строки, визначені навчальним закладом, за завданнями, складенимим вчителями відповідного фаху та затвердженими в установленому порядку, для таких учнів:

  • хворіли під час проведення атестації, надають медичну довідку;

  • які не з'явилися для проходження атестації через поважні причини (смерть членів сім'ї чи близьких родичів, надзвичайні ситуації природного та техногенного походження, інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення на атестацію і підтверджуються відповідними документами);

  • учням (вихованцям), які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну після проведення атестації надається право пройти державну підсумкову атестацію у загальноосвітніх навчальних закладах в строки, визначені навчальним закладом та укладеними завданнями на підставі рішення педагогічної ради і наказу керінвика закладу.

З питань виготовлення дубліката сертифіката у разі його втрати або пошкодження необхідно звертатися до Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти через їх сайт.

Відповідно до Умов прийому ВНЗ, затверджених у 2016 році, абітурієнту потрібно буде подати до приймальної комісії сертифікати ЗНО з трьох предметів.

Обов’язковим предметом при вступі, як і у 2015 році, залишається українська мова і література (подавати на будь-яку спеціальність).

Інші два предмети встановлюються умовами прийому для ВНЗ для кожної окремої спеціальності.

Відділом освіти у квітні - травні буде проведено навчання, інструктаж та онлайн-тестування осіб, що будуть залучені до проведення ЗНО-2016, із числа педагогічних працівників закладів освіти району.

З метою ознайомлення учнів з процедурою тестування основної сесії було проводено пробне тестування на базі НВК №№57 та СЗШ№ 8 (02.04.2016 та 09.04.2016).


Начальник відділу освіти Л.О.Темченко
Полішко О.М., Желіба О.В., 236087

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про порядок закінчення навчального року, проведення державної підсумкової...
України в 2015 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 08. 10. 2014 за №1208 /25985, листа Міністерства освіти...

Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової...

Проведення дпа в початковій школі у 2016 році (4 клас)
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти та наказу мон україни «Про проведення...

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
«Графік проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році», якими повинні керуватися оргкомітети...

Наказ
Департаменту освіти І науки Вінницької обласної державної адміністрації «Про організацію безпечної життєдіяльності учасників навчально-виховного...

Беївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Методичний кабінет...
Тест зовнішнього незалежного оцінювання з біології у 2016 році складається із завдань трьох форм: завдань з вибором однієї правильної...

Немирівська районна державна адміністрація вінницької області
Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад І турнірів з навчальних предметів у 2016-2017 навчальному році, наказу Департаменту...

Наказ
Міністерства освіти І науки України від 11. 03. 2016 №248 «Про проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних...

Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних...
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...

Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних...
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка